Morning Messages – Kosmisch Portaal

Kosmisch Portaal

Gechanneld door: Peggy Black – 3 November 2021

Portalen bestaan in elke vorm en op elk niveau van bewustzijn. Portalen bestaan in alle tijdsbestekken en dimensies. Portalen kunnen subtiel, duidelijk, verborgen en geheim zijn.

Een portaal biedt toegang tot een andere ruimte, een andere staat van bewustzijn, een andere realiteit of hologram/hologame. Het weefsel en weefwerk van jullie planetaire energievelden zijn doorweven met portalen.

Het menselijk lichaam heeft meerdere portalen; de naam die jullie deze lichaamspoorten hebben gegeven is chakra’s. Het is via de lichaamspoorten dat energie en informatie wordt verkregen. Ze gaan open en dicht, net als cameralenzen.

Deze portalen zijn de verbindingen met de sterren. Zij zijn de ontvangers van de frequenties van de planeten, de maan en de sterren. Zij ontvangen ook gegevens van andere mensen die onuitgesproken zijn. Telkens wanneer twee mensen elkaar ontmoeten, zijn het hun portalen/chakra’s die informatie uitwisselen op een diep subtiel niveau. Dit gebeurt te allen tijde op alle plaatsen met iedereen.

Het is het bewustzijn van het hart, het energieveld van het hart dat de link en de verbinding is met het goddelijke en met het leven zelf. Het hart is de poort naar de sterren. Het hart is de poort naar alle bewustzijn en welzijn. Het hart is het denken/voelen/weten-aspect van multidimensionale sterrenmensen.

Het hart is de kosmische poort voor elk individu. Dit is de zetel van je unieke zelf. Het is vanuit het open liefdevolle bewuste hart dat alle dingen zich ontvouwen en alle mysteries worden opgelost.

©2006 Peggy Black Alle rechten voorbehouden. Je mag deze boodschap delen en verspreiden zolang er niets aan veranderd wordt, je de auteur vermeldt en deze copyright-vermelding en het webadres vermeldt: https://www.morningmessages.com

Deel vrijuit, geef door, blijf in je vreugde, dankbaarheid en waardering.

Vertaling: Martien / voor wakkeremensen.org