Morning Messages: Het Leven Is Een Interne Zaak

Het Leven Is Een Interne Zaak

Gechanneld door: Peggy Black 24 November 2021

Emotionele spinsels, zoals jij ze noemt, zijn meestal het gevolg van het feit dat je werkelijkheid niet aan je verwachtingen voldoet. Er loopt meestal een oud mentaal programma. Wanneer dit gebeurt, zoek je buiten jezelf naar bevestiging, evenals bevrediging. Het beeld van wat je wilt in je leven en de feitelijke realiteit van je leven komen niet overeen. Onthoud dat dit een illusie is. Alles wordt van binnen gecreëerd en dan naar buiten geprojecteerd. Dus de sleutel is om naar binnen te kijken en de onvervulde verwachting van binnen te zien.

Het leven is altijd een interne zaak. Jij bent altijd de sleutel… jij bent de schepper, jij bent de waarnemer, jij bent de minnaar, en jij bent de geliefde. Dus wees mild voor jezelf en keer terug naar die ruimte van binnen waar je jouw vreugde en dankbaarheid eert. Dat zijn de trillingen, de springplank uit de emotionele spinsels.

Op dit moment is het gemakkelijk om in het raster van het massabewustzijn te vallen. Er is overal veel chaos en onrust, en het kan een fragiel emotioneel pad zijn om te bewandelen met alle beelden en het bewustzijn van de dood, vernietiging, verlies en angst die in het collectieve raster gebeuren. De verantwoordelijkheid van jou en andere multidimensionele sterrenmensen is om een sterke vibratie van liefde, vreugde, dankbaarheid en waardering te verankeren. Elke andere emotie draagt alleen maar bij aan de collectieve angst.

 ©2006 Peggy Black Alle rechten voorbehouden. U mag deze boodschap delen en verspreiden zolang er niets aan veranderd wordt, u de auteur vermeldt en deze copyright-vermelding en het webadres vermeldt: www.morningmessages.com

Deel vrijuit, geef door, blijf in je vreugde, dankbaarheid en waardering.

 

Vertaling: Martien / voor wakkeremensen.org