Het Team – Matrix van Onbegrensde Tijd

Het Team – Matrix van Onbegrensde Tijd

Gechanneld door: Peggy Black – 11 Mei 2022

Tijd is vloeibaar – het is niet vervat in jullie klokken of de pagina’s van jullie kalender.

Dat zijn instrumenten die gemaakt zijn om dit ding dat tijd heet te meten. Het is belangrijk dat jullie je eigen persoonlijke tijdmatrix blijven onderzoeken en bevragen.

Dit zijn de overtuigingen die jullie hebben meegekregen van jullie familie en de maatschappij en het zijn slechts programma’s binnen jullie systeem.

Je persoonlijke geloof over tijd is slechts een andere overeenkomst die je aannam omdat het solide voelde en iedereen zei dat het solide was. In het aardse hologame is het een deel van de spelregels. Iedereen zal tijd eren en het de macht geven om de show te runnen.

Wat als tijd vloeibaar is? Hoe zou dat je dag en de deelname aan je aardse leven beïnvloeden? Laten we ons even voorstellen dat verleden, heden en toekomst allemaal gelijktijdig plaatsvinden en verschuiven. Het is uw perceptie van tijd die hen op de starre plaats zet.

Stel je voor dat gebeurtenissen in je toekomst de gebeurtenissen uit je verleden zouden kunnen verschuiven, waardoor je huidige “NU” zou veranderen. Als een multidimensioneel wezen is dit hoe je dit concept dat tijd heet zou kunnen en willen benaderen.

Als mens, opgesloten in de derde/vierde dimensie, zijn de starre overtuigingen en wetten die jullie geleerd hebben over tijd slechts programma’s in jullie bio-computer.

De regels van het leven op het aardse vlak zijn opgesteld rond tijd. We horen jullie opmerkingen over te laat komen voor afspraken, op tijd wakker worden, een vliegtuig halen op een bepaalde tijd, belangrijke data en gebeurtenissen die op een bepaalde tijd plaatsvinden.

Tijd zoals jullie die hier op de planeet aarde kennen is belangrijk om te herkennen en je ervan bewust te zijn omdat het het spelen van het spel begrijpelijk maakt. Het is echter niet het enige erkende systeem van tijd in het universum. Het is een beperkt systeem.

Ervaar je beperkte overtuigingen over tijd en begin dan je bewustzijn meer vloeibaar te laten worden en kijk hoe je perceptie van tijd meer vloeibaar wordt.

Verruim je in de matrix van onbeperkte tijd, waar je met slechts een gedachte overal op de tijdlijn zou kunnen en willen zijn. Stel je voor dat je met slechts een gerichte gedachte aanwezig zou kunnen zijn bij elke gebeurtenis, overal, op elk moment.

Onthoud dat buiten deze realiteit, tijd vloeibaar is. Het is met je gefocuste verruimde bewustzijn dat je door de tijd reist. Speel met dit concept. Stel je voor wat je zou doen als je door de tijd kon reizen. Maak er een speelse en vreugdevolle ervaring van.

©2006 Peggy Black Alle rechten voorbehouden. Je mag deze boodschap delen en verspreiden zolang er niets aan veranderd wordt, je de auteur vermeldt en deze copyrightvermelding en het webadres vermeldt: https://morningmessages.com/

Vertaling: Martien / voor wakkeremensen.org