Het Team – Aangeleerd Gedrag

Het Team – Aangeleerd Gedrag

Gechanneld door: Peggy Black – 17 Juni 2022

We nodigen je hier uit om te herzien hoe je met anderen omgaat. De relaties die jullie met elkaar hebben zijn een prachtige manier om alle aspecten van jezelf te herkennen en te integreren. Het is in de interactie dat ieder mens de kans krijgt om volledig aanwezig te zijn of om op automatisch te staan.

Automatisch is de staat van bewustzijn die vergelijkbaar is met de cruise control op jullie auto’s. Wanneer de mens handelt vanuit een automatische houding, komen de reacties voort uit oude aangeleerde reacties en programma’s. Mensen blijven in een toestand van automatische reactie en reactie door niet volledig aanwezig te zijn in het moment; misschien denken ze aan wat ze in de toekomst zullen doen of misschien staan ze stil bij gebeurtenissen uit het verleden.

Wanneer mensen leven in herinneringen uit het verleden, ervaringen uit het verleden of emoties uit het verleden of wanneer zij leven in de zorgen, zorgen en projecties van de toekomst, zijn zij niet aanwezig in het moment van elk nieuw “NU”. Hun reacties op het “NU” worden gegenereerd vanuit opgeslagen programma’s, aangeleerde emotionele reacties of herinneringen, die meestal onder de bestandsnaam “schaduwzelf” staan.

Wij hebben waargenomen dat het meestal een automatische reactie is die mensen elkaar geven. Deze reacties zijn als aangeleerde danspassen of een aangeleerd script. De reacties zijn niet fris in het moment, passend bij het nieuwe “NU.”

Deze reacties zijn over het algemeen niet gedurfd, vernieuwend of tot nadenken stemmend. Het zijn over het algemeen beproefde reacties, ze zijn vertrouwd, ze zijn veilig, en het zijn reacties die de mens heeft aangeleerd en goed gebruikt. Vaak is er geen gedachte aan te pas gekomen.

Deze interessante schaduwdans die de meeste mensen samen in een relatie doen, biedt hen inzicht in hun automatische reacties en gedragingen. Deze automatische reacties en gedragingen zijn vooral duidelijk in hechte persoonlijke relaties met familie, vrienden, zakenpartners, de mensen met wie je dagelijks omgaat. Deze mensen, om een van jullie termen te gebruiken, “drukken op jullie knoppen.” Het is het drukken op de knoppen dat de automatische reacties in gang zet, dat de onopgeloste kwesties activeert, de emoties uit het verleden, alle onzekerheden, en aangeleerde verdedigingen.

Dus hebben jullie elk moment prachtige kansen om jezelf te observeren in deze hechte en persoonlijke relaties. Merk op wat geactiveerd wordt, welke onzekerheden, welk defensief gedrag of welke houding je in een bepaalde situatie aanneemt.  Het is de observatie en het scherpe bewustzijn van je persoonlijke triggers of knoppen die oude automatische reacties op de nieuwe situatie activeren.

Relaties kunnen in deze loops blijven steken. Dit kan jaren duren. Deze automatische reactielussen kunnen en zullen zelfs de relatie bepalen. We kennen allemaal onze verschillende familie- en andere relaties, waarin elke persoon zijn grenzen kent. Ze hebben de knoppen van de andere persoon geregistreerd en geleerd, die ze ofwel volledig vermijden ofwel opzettelijk indrukken om de ander te activeren.

Dit is de gebruikelijke manier waarop mensen met elkaar omgaan, waarbij ze elkaars onzekerheden vermijden of activeren, en die van onszelf verdedigen en bewaken. Dit is de taak van de ego-manager, om uit het verleden een reactie te halen die beschermt of aanvalt. Mensen zijn zeer bedreven in het camoufleren van hun onzekerheden, hun hoop en dromen en hun onvervulde verwachtingen van de ander.

Elke relatie, ouder/kind, broers en zussen, partners, werkgever/werknemer, zelfs vreemdeling tot vreemdeling, hebben allemaal een aangeleerde en gescripte reactie die automatisch wordt geactiveerd wanneer de twee bij elkaar betrokken zijn en met elkaar interageren.

Je zou kunnen observeren en opmerken hoe je automatische kennis en mening over die specifieke relatie elke interactie kleurt. Je reageert niet op een nieuwe manier. Het is altijd hetzelfde met hen. Jij kent hen, zij kennen jou. Let op je gesprekken, zijn ze altijd hetzelfde? Stel je dezelfde vragen, voel je dezelfde dingen elke keer als jullie twee interactie hebben? Vraag je hen naar hun waarheid, geef je hen jouw waarheid?

De waarheid in elk moment is vers en nieuw. Onze antwoorden kunnen en moeten fris en nieuw zijn. Vraag jezelf af wat op dit moment mijn waarheid is. Wat zou ik willen delen met deze persoon, dit kind, deze partner, deze vreemdeling, dat niet mijn standaard automatische reactie is?

Wij bieden deze suggesties aan als een duidelijke manier en een hulpmiddel om te beginnen op te merken hoe vaak je wel en hoe vaak je niet aanwezig bent in je relaties. Dit is een soortgelijke reactie die mensen hebben in hun relaties, vooral hun hechte familie- en persoonlijke relaties.

Er zijn bepaalde gewoonten in de omgang ontstaan. Er zijn onwillekeurige emotionele reacties die zijn gecreëerd en gesanctioneerd tussen de twee mensen of de familie als groep. Maar deze automatische emotionele/mentale reacties die in je relaties zijn vastgelegd, ondersteunen niet je totale levendigheid, je totale expressie, je omhelzing van de nieuwe en spontane reactie in elk moment.

Stel je voor dat elk moment volledig nieuw is, dat er geen opgeslagen of aangeleerd gedrag is. Dit is het niveau van verruimd bewustzijn waartoe wij jullie uitnodigen. Wij beseffen dat het een uitdaging is om elke ontmoeting in relatie te herkennen en te eren alsof ze nieuw en heel, ongeoefend, oorspronkelijk en spontaan zijn.

De sleutel hier vandaag is om zoveel mogelijk van je aangeleerde reacties op anderen te observeren en te beginnen een meer waarachtige interactie aan te bieden vanuit je huidige staat van geest en staat van zijn.

Denk eens een moment na over je gedachten en gevoelens over de mensen die je boos of zelfs angstig maken. Hoe je die personen beoordeelt, maakt een waar verschil in de uitkomst van de werkelijkheid.

Het zijn degenen die jouw haat, angst of woede opwekken die jouw liefde en vergeving het hardst nodig hebben. Stel je voor dat je niet handelde vanuit je oude patroon van oordelen, maar dat je die persoon in plaats daarvan een vibratie van liefde en licht stuurde. Het is liefde en licht dat haat en angst zal oplossen en alle wonden zal helen.

Jullie zijn onmetelijk krachtig, onthoud, waar jullie je op richten en je liefde en bewustzijn naar toe sturen, zal de meest bedreigende en gehate persoon in staat stellen te transformeren. Dit kan een ouder zijn, een baas, een wereldleider. De liefde die je aanbiedt geeft hen de gelegenheid om te transformeren en het biedt jou de gelegenheid om elk patroon los te laten dat negatief of misplaatst is. Merk op wie je zou kunnen haten, wie je veroordeelt, tegen wie je vooroordelen zou kunnen hebben. Wees bereid om je houding ten opzichte van deze persoon of personen te veranderen.

Elke persoon is je spiegel. Elke interactie biedt je een reflectie van een aspect van jezelf. Als de weerspiegeling er een van plezier is en je vreugde doet voelen, erken dat dan en zoek die weerspiegeling vaker op. Als de reflectie er een is van ongemak en verdriet, als de reflectie een gevoel van onzekerheid, boosheid, angst, afwijzing of oordeel oproept, heb je een aanwijzing voor sommige van je eigen persoonlijke onopgeloste kwesties, wonden en automatische projecties.

Ontdekken is de eerste stap in dit proces. Je bewust worden van wat je problemen triggert en hoe je geactiveerd wordt in je interacties met anderen is een belangrijke stap in je evolutie. Zodra je deze persoonlijke kwesties en patronen hebt ontdekt en onthuld, kun je beginnen ze bewust te veranderen. Wees de detective, onderzoek je reacties, wees vriendelijk in je zoektocht, wees speels in je zoektocht. Dit is een spel, we nodigen je uit, om lichter te worden.

We verzekeren je dat je na verloop van tijd bij elke ontmoeting meer volledig in het heden zult zijn.  Door volledig in het moment te zijn tijdens je interacties met anderen eer je jezelf en eer je hen ook.

Jij kunt dit doen. Iedereen kan dit. Het wordt gevraagd en vereist om de volledige realiteit van je multidimensioneel bewustzijn uit te breiden en te omarmen. Volledig aanwezig zijn in je multidimensioneel bewustzijn biedt ongelooflijke hulpmiddelen voor jullie planeet om te verschuiven naar een nieuw niveau van bewustzijn. 

Wij zijn altijd beschikbaar om jullie te steunen en bij te staan in jullie streven om een nieuwe manier van zijn aan te bieden aan degenen met wie jullie deze planeet delen. het ’team’

 ©2022 Peggy Black Alle rechten voorbehouden. Er wordt op gewezen dat het maken van video’s door anderen dan de auteur, het kanaal en de schrijver verboden is.  U mag deze boodschap delen en verspreiden zolang er niets aan veranderd wordt, u de auteur vermeldt en deze copyrightvermelding en het webadres erbij vermeldt. https://morningmessages.com/

Vertaling: Martien / voor wakkeremensen.org