De Hathors: Parallelle Werkelijkheden

De Hathors: Parallelle Werkelijkheden

Gechanneld door: Peggy Black – 18 December 2021

We zijn hier; we blijven uitreiken. Wij zijn ons ervan bewust dat jullie in deze tijden ontvankelijker zijn. Dus is het onze intentie en uitnodiging om jullie de gelegenheid te bieden je te herinneren wie je werkelijk bent. Jullie zijn sterrenwezens, en lid van de Galactische Familie met een driedimensionale menselijke ervaring.

Jullie zijn hier in deze dimensie om een ontvanger van energie en informatie te zijn. Jullie zijn hier om een nieuwe realiteit te verankeren door jullie bewuste focus en begrip. Er wordt veel contact gemaakt vanuit de Melkweg naar deze planeet. Het is altijd het signaal dat zoekt naar de ontvanger. Er zijn er die ontwaken en zich realiseren dat ze ontvangers zijn.

Jullie internet dient om deze boodschappen te delen die door anderen zijn ontvangen en die nu in contact staan met degenen uit andere dimensies of tijdlijnen. Natuurlijk is het doel dat alle mensen hun vermogen tot dit contact en deze energie-uitwisseling beseffen.

Wij voelen grote verwachting in jullie wanneer wij dit delen. Jullie zijn visionairs, jullie zijn ontvangers, dit zijn ideeën, concepten, inzichten die jullie als waarheid zien en omarmen.

Jij en vele helderzienden zoals jij herinneren je de vele andere realiteiten van harmonie, liefde en gelijkheid waaraan je hebt deelgenomen en die je hebt ervaren. Deze planeet is een extreem contrast met wat jullie kennen en herinneren.

Het is voor jullie een groot mysterie geweest waarom anderen dit soort harmonie en gelijkheid niet kunnen omarmen. Jullie planeet staat op de drempel, op de rand van een verandering naar een geheel nieuwe werkelijkheid. Wij willen jullie graag meer informatie geven over deze verandering die nu plaatsvindt op de planeet aarde.

Laat ons eerst delen dat er altijd meerdere realiteiten zijn, meerdere uitkomsten die wachten om zich te manifesteren, alleen al in jullie persoonlijke levens. Mensen beginnen de fascinerende ontplooiing van jullie natuurwetenschap, de kwantumfysica, te beseffen en te erkennen. Het is een taal en een concept dat de meeste mensen hun geest niet kunnen toestaan zelfs maar te overwegen omdat het tegen zoveel van hun heilige overtuigingen ingaat.

Het voelt dat als zij dit idee omarmen van multi-realiteiten die voortdurend gaande zijn, zij hun mentale greep zouden kunnen verliezen op wat zij denken dat werkelijkheid is. Dat voelt beangstigend, te onstabiel; er is altijd weerstand waar er angst is.

Sta jezelf de komende dagen toe te onderzoeken wat enkele van je andere mogelijke werkelijkheden zouden kunnen zijn. Je kunt dit bewustzijn een kleine weergave laten zijn van alleen jouw dag en hoe die zou kunnen uitspelen in andere parallelle werkelijkheden. Welke keuzes staan je te wachten? Welke gebeurtenissen ontvouwen zich? Welke angsten zijn er? Welke hoop?  Welke dromen?

Jij/anderen zenden voortdurend energie uit in de vorm van jullie gedachten, jullie emoties en jullie overtuigingen. Terwijl jullie de energie uitzenden zijn er altijd meerdere realiteiten mogelijk. De realiteit die zich manifesteert is degene waarop jullie meer van je energie hebben gericht.

We kunnen voelen dat jullie een beetje worstelen met deze informatie. Laat ons jullie dit zeggen: jullie realiteit voelt en ziet er solide en permanent uit. Dit is slechts één aspect van de illusie waarop jullie werken. Het is slechts één niveau van bewustzijn waarin al jullie overtuigingen, al jullie weten, samenkomen, gericht op dat ene niveau of die ene werkelijkheid die jullie kunnen voelen, voelen, aanraken, proeven en zien; dit is wat jullie tot nu toe hebben geweten.

Naarmate jullie ontwaken en die overtuigingen beginnen te verzachten, breidt jullie weten zich uit om andere bewustzijnen op te nemen; jullie beginnen te beseffen dat de werkelijkheid waarin jullie gefocust zijn slechts één van de vele werkelijkheden is die gelijktijdig bestaan op dezelfde plaats, in dezelfde tijd, in dezelfde ruimte. En met al die andere realiteiten naast elkaar zijn er parallelle mogelijkheden die zich kunnen ontvouwen.

Jullie werkelijkheid is niet zo solide als je zou willen denken. Het is eigenlijk heel vloeibaar, heel vloeiend, heel kneedbaar. Elke energetische uitwisseling in de ene realiteit brengt een nieuwe golf of rimpeling teweeg die naar buiten gaat en de andere realiteiten op de een of andere manier beïnvloedt.

Elk levend wezen beïnvloedt deze ervaring en realiteit. Het collectieve bewustzijn van alle mensen roept op, nodigt uit, en creëert de realiteit die iedereen ziet en ervaart. Hoe meer aandacht, hoe meer energie of focus aan een bepaald resultaat wordt gegeven, hoe meer dat garandeert dat het zich volledig in dit fysieke rijk zal manifesteren. De meeste mensen beseffen niet wat hun persoonlijke kracht is bij het creëren van wat er gebeurt in de dagelijkse gebeurtenissen.

De meeste wereldgebeurtenissen lijken te groot, te overweldigend of te ver weg voor jullie om er enige invloed op te hebben of om enige verantwoordelijkheid op te eisen voor die manifestatie. Toch nodigen wij jullie uit om te beseffen dat wat er ook gebeurt in de derde dimensie, jullie op de een of andere manier hebben bijgedragen aan dat resultaat of die gebeurtenis.

Nu jullie die waarheid begrijpen, nodigen wij jullie uit om in je prachtige kracht te stappen als een multidimensioneel goddelijk wezen hier op deze planeet op dit moment om een nieuwe realiteit uit te nodigen, te creëren en op te roepen.

Als er altijd multi-parallelle werkelijkheden beschikbaar zijn, in ’s hemelsnaam, wat zou je dan willen ervaren?  Hoe zou je je gedachten, woorden, emoties en focus, en het belangrijkste van alles, je verbeelding, kunnen gebruiken om een andere parallelle werkelijkheid in je ervaring te laten ontstaan?

Oefen deze vaardigheid in je persoonlijke leven. Stel je voor dat er altijd meerdere realiteiten mogelijk zijn. Welke manifesteert zich nu voor jou? Wat waren je gedachten, angsten en zorgen die dit zouden kunnen hebben opgeroepen?

Doe alsof er verschillende parallelle werkelijkheden zijn die op je uitnodiging wachten. Sta jezelf toe deze mogelijkheden te voelen, aan te voelen en te ervaren. Maak dit proces zo echt mogelijk voor jezelf. Als je een succesvol schrijver wilt zijn, stel je dan voor dat je erkenning krijgt voor het prachtige boek dat je geschreven hebt. Merk op hoe je je voelt, merk alle emoties op die in dit proces bij je opkomen. Sta jezelf toe om vaak in deze parallelle werkelijkheid te spelen. Maak het zo echt mogelijk voor jezelf. Wees in een staat van dankbaarheid, merk op hoe het universum je steunt en helpt bij deze creatie. Sta jezelf toe om deze realiteit buitensporig te maken.

Wees mild en aardig voor jezelf terwijl je andere mogelijke kansen onderzoekt. Onderzoek welke dromen jij had toen je jong was? Onderzoek wat er gebeurd zou zijn als je op een kruispunt in je leven een andere beslissing had genomen? Wat zou je dan hebben gedaan?

Sta jezelf toe om je voor te stellen dat je die droom nu beleeft alsof het je ware ervaring is. Verruim de mogelijkheden, sta uzelf toe te spelen met deze ideeën over het scheppen van of het stappen in een parallel bestaan.

Verruim je bewustzijn om je een andere parallelle werkelijkheid voor je planeet voor te stellen. Sta jezelf toe om die ervaring te voelen, lees erover in jullie kranten. Wij geloven dat jullie het idee krijgen van wie jullie zijn in deze wonderbaarlijke verandering die hier op jullie planeet plaatsvindt.

We realiseren ons dat we jullie veel informatie hebben gegeven in deze boodschap. Wij beseffen dat jullie op een bepaald niveau de waarheid kennen van wat wij delen. We weten dat deze ideeën indruisen tegen jullie lang gekoesterde overtuigingen van wat waar is.

Ontspan je in deze mogelijkheden, speel met deze concepten, sta jullie zelf toe om de andere realiteiten in jullie persoonlijke leven te zien of te schetsen. Breid je dan uit naar de andere realiteiten voor jullie planeet, onthoud dat dit een spel van ontwaken is. Wees in vrede, Geliefde Het ‘Team’

Gedachte voor de maand

“Als er altijd multi-parallelle werkelijkheden beschikbaar zijn, in hemelsnaam, wat zou je dan willen ervaren?  Hoe zou jij je gedachten, woorden, emoties en focus, en het allerbelangrijkste, jouw verbeelding, beginnen te gebruiken om een andere parallelle realiteit in jouw ervaring te laten ontstaan?” het ’team’

Kanaal: Peggy Black

Vertaling: Martien / voor wakkeremensen.org