Bericht van het Team – Ritueel Als Heilige Kunst

 

________________ Bericht van het ‘Team’ _________________

Ritueel Als Heilige Kunst

Peggy Black en het ’team’ – 21 September 2023

We zijn hier. Wij willen graag spreken over rituelen en hun doel en kracht. Alle acties in het leven kunnen een ritueel van doel en kracht zijn wanneer het wezen/de mens zijn volledige bewustzijn en intentie bij de handeling brengt. Rituelen die worden gecreëerd en geëerd, verbinden altijd de vele niveaus en aspecten van de mens/wezen met de eenheid van alles.

Rituelen creëren een deuropening, een doorgang waardoor je bewustzijn kan reizen. Rituelen zijn het verweven van vele realiteiten en dimensies tot een geheel. Rituelen die door een volledig bewust mens worden gecreëerd en geëerd, hebben een enorme kracht om zichzelf en daarmee de planeet te transformeren en te genezen.

Het belang van het eren van de gemeenschappelijke taken in je leven als een ritueel transformeert de actie; ze worden een plaats van magie en ontplooiing. Er zijn veel niveaus en aspecten die in rituelen aan het licht komen.

Jullie religies van de wereld zijn zich bewust van de krachten die rituelen met zich meebrengen en jullie kinderen worden op jonge leeftijd de bewegingen van de rituelen en ceremonies geleerd. De meeste mensen voeren rituelen uit gewoonte uit, zonder bewust na te denken over de diepere betekenisvolle betekenissen. Er is een onuitgesproken taal die tijdens het ritueel wordt aangeroepen.

Altaren bieden een plek tussen werelden, het zijn plaatsen van macht, en het zijn portalen. Jullie altaren zijn in kerken geplaatst; ze zijn weggenomen van het gewone volk. Ze worden gecontroleerd door de kerk.

Er zijn mensen onder jullie die de kracht en heiligheid kennen en begrijpen die altaren bieden. Deze mensen creëren altaren die persoonlijk zijn en altaren die welkom bieden, zodat het heilige in hun leven kan komen. Wanneer een wezen een altaar creëert en het Goddelijke eert met rituelen, is er een duidelijke verbinding, een opening en een portaal.

Altaren en heilige plaatsen op jullie planeet die door de tijd heen door rituelen zijn vereerd, dragen een enorme energetische kracht en aanwezigheid met zich mee. Je kunt reizen, reizen, in fysieke vorm of energetisch naar deze plaatsen, deze heilige plaatsen, en je verbinden en de geschenken ontvangen die worden aangeboden.

Tegenwoordig zijn menselijke rituelen in jullie samenleving voor de meesten slechts herhaalde woorden zonder een echt begrip van de magie, de roeping die wordt gecreëerd. Wanneer rituelen met een oprecht hart worden gecreëerd, voorzien ze het wezen van een link en een pad om te volgen, een verbinding met het grotere zelf, het totale zelf, het multidimensionale zelf.

We hebben gesproken over rituelen en hun belang, nu willen we jullie een uitgebreide perceptie van deze heilige kunst bieden. Een individu kan beginnen zijn leven en zijn daden te verbeteren door bewust rituelen te creëren rond de dagelijkse taken in het leven.

Je kunt de eenvoudige taken die je elke dag uitvoert, verheffen en als een hogere vibratie aanbieden.

Er zijn rituelen die je kunt uitvoeren ter ere van elk seizoen van het jaar. Dan zal de energieconstructie die je hebt opgeroepen de dagen die volgen smaak geven.

Jullie lichaam/geest/emoties en ziel zullen zich de betekenis van het seizoen, de kwaliteiten en de eigenschappen van deze tijd van het jaar herinneren en zullen meer in harmonie stromen. Er zijn rituelen waarbij je je bewust kunt worden van de maancycli en de beweging ervan in je lichaam. Je zult de ritmes, de aantrekkingskracht en de hartslag van deze kosmische energieën kunnen observeren.

Er zijn rituelen voor de fasen in je leven, terwijl je door de eeuwen en seizoenen van je tijdlijn beweegt. Door deze passages in rituelen te eren, kun je netjes de volgende ingaan. Creëer een ritueel dat het podium eert dat je verlaat door de lessen en geschenken mee te nemen en los te laten wat klaar is. Je bewuste acties in dit ritueel zullen elke fase van je leven vollediger belichamen.

Er zijn rituelen die je kunt creëren die de fasen van elke dag eren. Een ochtendritueel kan zo simpel zijn als een gesproken gebed, maar je kunt ook besluiten om je ritueel uit te breiden met verschillende handelingen die deze fase van je dag bewust versterken. Misschien steek je een kaars aan, zeg je een gebed en breng je bewustzijn volledig in je fysieke vorm. Vul jezelf met de energie, de geluiden en de geschenken die de ochtend biedt. Dit is een tijd voor dankbaarheid, een tijd voor intenties, een tijd om verbinding te maken.

Wees je er dan rond de middag van bewust dat je een andere fase van de dag bent binnengegaan en laat het complete van de ochtend achter je en stap in dit andere ritme en deze andere energie. Doe dit in de schemering, terwijl de zon plaats maakt voor de sterren. Creëer een eenvoudig ritueel en breng het besef dat de volgende fase van de tijd stroomt met verschillende geluiden en verschillende activiteiten. Creëer opnieuw voordat je gaat slapen een ritueel om de geleefde dag te eren, jezelf te erkennen en alles los te laten wat moet worden vrijgegeven. Dit is een tijd van vergeving en dankbaarheid.

We horen jullie bezorgdheid over het onthouden van deze rituelen en we zeggen dit; na korte tijd zullen deze dagelijkse rituelen soepel in jullie dagen verweven zijn en een nieuwe dimensie aan jullie leven toevoegen. Rituelen helpen bij het naar voren komen van de volledige spirituele aanwezigheid.

Kijk en zie hoe jullie deze gewoonte kunnen veranderen en verheffen tot een heilige spirituele handeling.

Wees in vrede, Geliefden.

Het ‘team’

©2023 Peggy Black Alle rechten voorbehouden. Er wordt op gewezen dat het maken van video’s door anderen dan de auteur, zender en scribent verboden is. Je mag deze boodschap delen en verspreiden zolang er niets aan veranderd wordt, je de auteur vermeldt en deze copyrightvermelding en het webadres vermeldt. www.morningmessages.com

Vertaling: wakkeremensen.org