Bericht van het ‘Team’ – Race met de Sterren

____________________ Bericht van het ‘Team’ _____________________

Race met de Sterren

Peggy Black en het ’team’ – 24 Mei 2024

Wij zijn hier en we willen graag de krachtige energieën met jullie delen die jullie planeet en al het bewustzijn daarop al maanden doordrenkt. Er zijn velen die zich hiervan bewust zijn en zij zijn ook gevoelig en verbonden met de andere rijken en dienen als kanalen voor deze informatie.

Alles is een trilling, een frequentie van het kleinste atoom in je lichaam tot de verste sterren in de melkweg. Deze trillingen, deze frequenties beïnvloeden elkaar altijd. Net zoals de kennis van de kwantumfysica en het ongelooflijke bewustzijn van energie in de kleinste deeltjes, die onze gedachten, woorden en emoties beïnvloedt en beïnvloed wordt.

De evolutie op jullie planeet is gevoed, gestimuleerd en in stand gehouden door dit kosmische bewustzijn. Dit is een voortdurende realiteit. Er is altijd een uitwisseling van trillingen/frequenties geweest, maar het is pas tijdens deze laatste evolutionaire cyclus dat mensen echt begonnen te overwegen dat ze door de Melkweg zouden kunnen worden beïnvloed en gestimuleerd.

Het sterrenstelsel, de zon, de maan, de sterren, de planeten en daarbuiten waren er altijd en bleven een groot mysterie. De oude astrologen en degenen die naar de hemel keken waren de enigen die gevoelig waren voor dit bewustzijn en deze verbinding.

Nu ervaren allen op deze planeet een vrij snelle toename van deze trillingen die vanuit de kosmos worden aangeboden. Deze frequenties activeren aspecten en de codes binnen jouw DNA en jouw besturingssystemen als multidimensionaal wezen. Dit is een herkalibratie van al jullie systemen.

Dit wordt in sommige bewuste kringen algemeen bekend. Er zijn echter mensen die zich nog steeds totaal niet bewust zijn van deze energiematrixoverdracht. We zullen dus spreken met degenen die zich niet bewust zijn van alles wat dit gebeurt. In menselijke vorm zijn is slechts één aspect van wie je bent. Als fysiek wezen gefocust en gefocust op deze derde dimensie, lijkt het alsof dat alles is wat er is. Elke dimensie is echter te allen tijde voor u beschikbaar. Ze resoneren op een andere frequentie/vibratie. Net als de vijfde dimensie is het geen plaats, maar een gemoedstoestand.

Laten we jullie menselijk lichaam gebruiken als voorbeeld van de vele en multidimensionale niveaus.

Jullie hebben je dichte fysieke vorm, de vorm, lengte en gewicht van je lichaam. Hoe het eruit ziet in de weerspiegeling van een spiegel. Dit is slechts het uiterlijk.

Binnen de menselijke vorm bevinden zich hele sterrenstelsels, hele systemen, hele energievelden.

Elk van deze systemen werkt en functioneert automatisch onder je bewuste bewustzijn, net zoals de multidimensionale realiteiten buiten je lichaam. Je beïnvloedt zowel de innerlijke dimensies binnen je fysieke lichaam als de uiterlijke dimensies van je realiteit.

Alles is een weerspiegeling – zo binnen zo buiten – zo boven zo beneden. Dit is waar, een uitspraak van jullie Einstein.

De kern van het atoom draait met de cel mee, het is kwantumfysica in actie.

Jouw gedachten en emoties beïnvloeden de draai. Net zoals de gedachten en emoties van het massabewustzijn de draaiing van jullie planeet beïnvloeden en zelfs de sterren en de draaiing van de planeet en de sterren de draaiing van de atomen in jullie cellen beïnvloeden. Dit is één energetisch trillingsveld.

Laten we je nog een voorbeeld geven: toen je een nieuwe computer kocht, werd deze geleverd met talloze programma’s en mogelijkheden die je nog moet ontdekken en gebruiken. Dit lijkt veel op jouw menselijke biocomputer. Er zijn ontelbare programma’s en vermogens die jij en anderen als multidimensionaal wezen nog moeten ontdekken en gebruiken.

Wanneer je een verschuiving in het bewustzijn of een verschuiving in de werkelijkheid waarneemt, of een nieuw vermogen ontdekt, is er iets in je systeem gebeurd dat één van deze aspecten, vaardigheden of programma’s is, geactiveerd of geactiveerd en aangezet. Zonnevlammen, portaaldagen, maancycli, de heilige geometrie van de bewegingen van de planeten hebben allemaal invloed op jullie energiematrix en veroorzaken latente codes en vermogens.

Net zoals je een nieuw programma op je computer installeert. Deze kosmische frequenties bieden nieuwe programma’s en binnen de menselijke biocomputer download je enorme informatie. Hierdoor kun je je herinneren wie je werkelijk bent. Je herinnert je jezelf als een Sterrenwezen, vrij van enige beperking, vrij van de starre geloofssystemen van deze planeet.

Wij nodigen je uit om deze instroom van energie te eren met je open ontvankelijke toestemming, dit neemt elke weerstand of angst weg. Wij nodigen je uit om je bewust en gevoelig te worden voor de reactie van het fysieke lichaam op deze toegenomen energiestromen en kosmische aanbiedingen. Iedereen is uniek en iedereen zal op een andere manier op deze krachtige energiestoten reageren.

Sommigen zullen wegrennen en zich verstoppen en bij wijze van spreken alle deuren en ramen sluiten, anderen zullen feestvieren en met open armen het licht in rennen en bij anderen zal er een zachte constante ontvouwing zijn, net zoals een knop die tot bloei komt in zijn schoonheid en heelheid.

Het fysieke lichaam kan reageren met verschillende symptomen en vreemde sensaties. Het is het beste om te ontspannen in deze verschuivingen, angst te vervangen door vertrouwen en het ongemak in te ademen, veel van je water te drinken en te rusten, waardoor het lichaam zich kan aanpassen aan de steeds hogere frequenties en energietrillingen.

Vaak ben jij je ervan bewust dat je een energiedownload ontvangt. Het is gemakkelijker voor je om te ontvangen terwijl je slaapt. Onthoud en volg de innerlijke leiding en plaats jezelf in een positie om een dutje te doen en geef, voordat je gaat slapen, je intenties uit om de energieën in je systemen te laten samensmelten. Je zult de verzending en het downloaden met gemak en zonder weerstand verwelkomen.

Je ontvangt deze geweldige energie nu al een aantal maanden, vooral tijdens het slapen of zelfs in een meditatieve staat. De fysieke symptomen die je hebt ervaren zijn slechts één aspect van deze verschuiving die in het lichaam wordt weerspiegeld.

Wij moedigen jou en anderen aan om naar de innerlijke leiding te luisteren, tijd te maken voor stilte en ontvankelijk te zijn voor wat er wordt aangeboden. Het is je geboorterecht om te ontwaken. Het is het leven waarin je je totale magnifieke multidimensionale zelf kunt eren.

Begin het op te merken wanneer je bewustzijn gemakkelijk naar een andere dimensie of tijdsbestek glijdt. Maak je bedoelingen bekend, laat deze verschuivingen en misstappen toe en verwelkom deze. “Het is mijn bedoeling en ik ben dankbaar dat ik gemakkelijk de vreugde en verwondering van een andere dimensie kan ervaren.” zo zij het en zo is het.

Er vindt een roeping plaats, steeds meer mensen horen deze innerlijke roep en stellen zich open voor de omhelzing van al het weten. Merk alle nieuwe niveaus van waarneming en bewustzijn op, net als bij een pasgeboren veulen kunnen je benen wankel zijn, hoe snel je ook met de sterren racet. Heb vrede, geliefden.

Het ‘team’

©2024 Peggy Black. Alle rechten voorbehouden. Er wordt medegedeeld dat het maken van video’s door andere mensen dan de auteur, het kanaal en de schrijver verboden is. Je mag dit bericht delen en distribueren zolang er niets veranderd is, je de auteur vermeldt en deze copyrightvermelding en het webadres vermeldt. www.morningmessages.com

___________________ Gedachte voor de maand ________________

“Alles is een trilling, een frequentie van het kleinste atoom in je lichaam tot de verste ster in de Melkweg. Deze trillingen, deze frequenties beïnvloeden elkaar altijd. Net zoals de kennis van de kwantumfysica en het ongelooflijke bewustzijn van energie op de kleinste schaal.” deeltjes, die onze gedachten, woorden en emoties beïnvloeden en beïnvloed worden.

het team“

Nederlandse vertaling: wakkeremensen.org

 

♥ ♥ ♥ ♥

Uw bijdrage ter ondersteuning van ons werk
is belangrijk en wordt door ons zeer gewaardeerd.

Wanneer u ons werk waardeert, overweeg dan
 ons te ondersteunen door middel van een vrijwillige donatie.
Meer informatie over het doneren kunt u HIER vinden.

In Liefde en Licht, Ine & Martien