Wij Zijn Geroepen Om Onze Zusters En Broeders Te Helpen

Wij Zijn Geroepen Om Onze Zusters En Broeders Te Helpen

Door: Patricia Cotes Robbles – 26 februari 2022

De ongelooflijke mogelijkheden die de massa’s van de Mensheid hebben ervaren sinds het begin van dit jaar 2022 hebben de weg vrijgemaakt voor de volgende Kwantumverschuiving in het Ascensieproces van Moeder Aarde. Meer mensen dan ooit tevoren zijn nu in staat om effectief genoeg boven de chaos uit te stijgen die zich in de buitenwereld manifesteert om de Innerlijke Leiding van hun nu volledig geïntegreerde IK BEN Aanwezigheid te horen.

De Hartverbintenis die ieder van ons vóór onze belichaming in dit leven is aangegaan om Moeder Aarde en al het Leven dat zich op haar ontwikkelt op onze eigen unieke manieren tijdens dit Ascensieproces bij te staan, begint nu in ieders bewuste geest en gevoelswereld te resoneren. Het gezelschap van de Hemel heeft bevestigd dat dit besef in de harten en geesten van de massa’s van de Mensheid veranderingen zal motiveren in de gedragspatronen en het geloofssysteem van de mensen, die hen voldoende zullen optillen om de mogelijkheden die zich op Aarde voordoen op nieuwe manieren waar te nemen.

Terwijl wij de NIEUWE frequenties van Gods Alomvattende Goddelijke Liefde en de Violette Vlam van Kosmische Vergeving assimileren, die nu zachtjes elk deeltje en golf van Leven op Moeder Aarde beïnvloeden, hebben jij en ik het vermogen om de massa’s van de Mensheid naar het volgende niveau van hun Ontwaken te helpen. Iedereen heeft natuurlijk een vrije wil, dus we kunnen dit niet alleen voor hen doen, maar jij en ik en elke andere bereidwillige persoon hebben een verbazingwekkend vermogen om in het proces te helpen.

Zoals het Gezelschap van de Hemel keer op keer heeft herhaald dat de Universele Wet is: “De roep om hulp moet komen van het Rijk waar de hulp nodig is.” Omdat wij Eén zijn met iedere man, vrouw en kind op Aarde, en omdat wij zelf op Aarde belichaamd zijn, hebben wij het vermogen om namens ieder mens hulp in te roepen van zijn IK BEN Aanwezigheid en het Gezelschap van de Hemel. Het Gezelschap van de Hemel heeft duidelijk aangetoond dat wanneer wij het Licht aanroepen namens onze Zusters en Broeders, de sluizen van de Hemel opengaan.

Veel van de massa’s van de Mensheid zijn zo gemanipuleerd en gecontroleerd door hun eigen en andermans op angst gebaseerde, gefragmenteerde menselijke ego’s dat zij zich niet eens herinneren dat zij een IK BEN Aanwezigheid hebben of dat zij een Geliefd Kind van God zijn. Zij zijn zich niet bewust van de wonderbaarlijke gebeurtenissen die op de Planeet plaatsvinden. Dit zijn de zielen die blijven handelen in tegenspoed, ondanks de pijn en het lijden dat hun daden in hun eigen leven veroorzaken.

De miljoenen mensen die aan het Ontwaken zijn en de keuze maken om op eigen kracht naar het Licht te gaan, zijn niet degenen die ons nodig hebben. Het zijn onze Zusters en Broeders die vergeten zijn wie ze zijn en het feit dat ze Eén zijn met al het Leven, die op dit moment onze hulp nodig hebben. In tegenstelling tot wat wij misschien denken, handelen zij niet op de negatieve en afschuwelijke manieren waarvan wij getuige zijn, omdat zij slecht zijn. Het is te wijten aan het feit dat zij zo gevangen zitten in de illusie van afscheiding en dualiteit dat zij denken dat de enige manier om te overleven is te liegen, bedriegen, stelen en moorden. Dit zijn precies de mensen die we geroepen zijn te helpen. Dit zijn de mensen die het meest positieve verschil in ons leven zullen maken wanneer zij Ontwaken en ervoor kiezen om te stoppen met het creëren van zoveel pijn en lijden voor de Mensheid.

Vandaag zal het Gezelschap van de Hemel zich bij ons voegen om een Activiteit van Licht te bekrachtigen die al enkele jaren aan momentum aan het opbouwen is. Vanwege de verschuivingen die tot nu toe in 2022 hebben plaatsgevonden, is dit Geschenk van Hogerhand nu in staat om iedere man, vrouw en kind op Aarde op krachtiger manieren te beïnvloeden dan ooit tevoren. Als u de Oproep van het Hart hebt om deel te nemen aan dit Heilige Ondernemen, weet dan dat Lichtwerkers over de hele Wereld en het hele Gezelschap van de Hemel zich bij u aansluiten.

IK BEN Liefdevol Mijn Zusters en Broeders VRIJ

IK BEN mijn IK BEN Aanwezigheid en Ik BEN Eén met de IK BEN Aanwezigheid van ieder mens op Aarde. Als Eén Collectieve IK BEN Aanwezigheid, smelten de Zonen en Dochters van God op Aarde nu onze verenigde Hartvlammen samen met de Hartvlammen van onze Vader-Moeder God en de Legioenen van Licht doorheen de Oneindigheid. Samen, als wij onze nieuw Verheven Heilige Adem inademen, wordt ieder persoon op Aarde opgetild in een hogere frequentie van Eenheidsbewustzijn. Deze monumentale verschuiving van Bewustzijn wordt volbracht door ieders IK BEN Aanwezigheid in perfecte afstemming met zijn of haar Goddelijke Plan en het hoogste goed voor alle betrokkenen.

Geliefde Vader-Moeder God, wij vragen U nu om Uw alomvattende Goddelijke Liefde en Uw Violette Vlam van Kosmische Vergeving binnen ieders Onsterfelijke Overwinnende Drievoudige Vlam sterk te intensiveren. Terwijl dit gebeurt, ervaren wij dat dit Heilige Vuur door ieders 5e-Dimensionale Hart Chakra stroomt totdat Gods Alomvattende Goddelijke Liefde en Kosmische Vergeving de hele Planeet Aarde omhult. Terwijl deze enorme toevloed van Licht de Aarde omhult, wordt elk facet van het Leven opgetild naar een Hogere Orde van Zijn.

Ieders IK BEN Aanwezigheid creëert nu een heilige ruimte waarin zij in staat zijn om hun 5e-Dimensionale Kroon Chakra van Verlichting tot volle breedte te openen. Dit stelt elke persoon in staat om steeds hoger te ascenderen naar de Ontwaakte Staat van Eenheidsbewustzijn, Eenheid en Eerbied voor AL het Leven.

Terwijl dit gebeurt, breidt multidimensionaal en veelzijdig 5e-Dimensionaal Kristallijn Zonnelicht zich uit vanuit het Hart van onze Vader-Moeder God in elke cel van de Aardse lichamen van de Mensheid, waardoor onze IK BEN Aanwezigheid de volledige heerschappij kan nemen over onze fysieke, etherische, mentale en emotionele lichamen op een manier die we nog niet eerder hebben ervaren.

Nu is alles in gereedheid. Door onze IK BEN Aanwezigheid neemt ieder mens op zowel innerlijk als uiterlijk niveau deel aan deze Activiteit van Licht die het Bewustzijn van de massa’s van de Mensheid verhoogt en ieder mens helpt om nu de Verlichte Staat van Eenheidsbewustzijn tastbaar te ervaren via zijn of haar nieuw bekrachtigde Creatieve vermogens van Denken en Voelen.

Via mijn IK BEN Aanwezigheid reik ik nu omhoog in de Oneindigheid van mijn eigen Eenheidsbewustzijn. Ik neem duidelijk waar dat als ik opgetild word, de hele mensheid met mij opgetild wordt. In deze frequentie van Eenheidsbewustzijn, zie ik dat de vrije wil van de mensheid eindelijk Eén wordt met de Wil van God.

Onmiddellijk zie ik de Waarheid van ieder mens op Aarde. Ik zie AL mijn Zusters en Broeders in de Familie van de Mensheid, zelfs de meest recalcitrante of slapende zielen, als kostbare Zonen en Dochters van God, ongeacht hoe ver hun gedragspatronen of hun levenservaringen mogen afwijken van het weerspiegelen van die Waarheid. Ik neem alle pijnlijke menselijke misvormingen in verband met mijn Zusters en Broeders waar als onschuldige oerenergie die nu mijn bewustzijn binnenkomt om terug getransmuteerd te worden in Licht en Geliefde VRIJHEID.

Ik begroet al deze Zonen en Dochters van God en al hun misplaatste energie met vreugde op dezelfde manier als mijn Vader-Moeder God hen zou begroeten. Ik groet hen met alomvattende Goddelijke Liefde vanuit de omhelzing van Eeuwige Vrede, Onthechting, God Vertrouwen, Opperste Autoriteit en Kosmische Vergeving.

IK BEN gehuld in een Onoverwinnelijk Krachtveld van God’s Oneindige Licht, terwijl ik mijn Zusters en Broeders uitnodig in het Koninkrijk van de Hemel binnen mijn Hartvlam. Ik houd hen in mijn armen van Licht zoals ik een gewond kind zou vasthouden. Ze kunnen me niet overweldigen of me op enige manier beheersen. Ik houd hen eenvoudigweg vast en heb hen lief totdat zij zich overgeven aan de Liefde van God, en uit zichzelf verlangen om het Koninkrijk der Hemelen binnen te gaan binnen de Goddelijkheid van hun eigen Hartvlam.

In plaats van zich afgewezen te voelen en zo hun negatieve gedragspatronen in stand te houden, voelen mijn Zusters en Broeders zich nu aanvaard en Geliefd als de aangeboren Zonen en Dochters van God die zij zijn. Zij laten zichzelf vrijwillig los in het Licht, en zij beginnen te WETEN dat zij EEN zijn met ALLE Leven en dat ALLE Leven Goddelijk is.

Ik verheug mij dat ieder mens en zijn niet-opgestegen energieën hun weg naar Huis vinden en ik laat mijzelf los in de Vrede van het WETEN: “Mijn IK BEN Aanwezigheid handelt ALLE onvolmaaktheden perfect af.”

Terwijl deze Zonen en Dochters van God Ontwaken en zich overgeven aan hun IK BEN Aanwezigheid, beginnen zij zich te herinneren wie zij zijn en waarom zij op Aarde zijn tijdens dit veelbelovende Kosmische Moment. Met deze Heilige Kennis, vinden zij opnieuw hun juiste plaats in de Familie van de Mensheid. In perfecte Goddelijke Orde worden zij VRIJgelaten om de patronen van Liefde, Eenheid en Eerbied voor AL het Leven te leven en Cocreëren die nu geopenbaard worden via het nieuwe rampenplan van Moeder Aarde. 

En zo is het. Geliefde IK BEN die IK BEN.

Dierbaren, terwijl jullie deze Activiteit van Licht bekrachtigen door het hoogste goed voor al onze Zusters en Broeders voor ogen te hebben tijdens dit Kosmische Moment, vraag jullie I AM Aanwezigheid wat je kunt doen om de op het Hart gebaseerde patronen voor het NIEUWE noodplan van Moeder Aarde te helpen implementeren ten behoeve van ALLE Leven dat zich op deze zoete Aarde ontwikkelt.

God Zegene Jullie,

Patricia Cota-Robles

Era of Peace
PO Box 17446, Tucson, Arizona 85731-7446, Phone: 520-885-7909
Fax: 520-347-5440    www.eraofpeace.org

Vertaling: Martien / voor wakkeremensen.org