We Betreden Nu Het Oktober Eclipse Portaal

We Betreden Nu Het Oktober Eclipse Portaal

Kanaal: Patricia Cota-Robles – 1 oktober 2023

 

1 oktober 2023

Terwijl de nieuwe 5D Zonnefrequenties van Kristallijn Licht in, door en rond elk deeltje en golf van Leven op Aarde stromen, lijkt het alsof de verouderde patronen van afscheiding en dualiteit steeds vaker voorkomen. Terwijl deze vervormde patronen over de hele wereld naar boven komen om te worden genezen en weer in het licht te worden getransmuteerd, reageren mensen op een groot aantal manieren. Vanwege een gebrek aan begrip verergeren veel van hun reacties dit zuiveringsproces feitelijk. Een groot deel daarvan is te wijten aan het onvermogen van mensen om te begrijpen wat de Eenheid van al het leven werkelijk betekent.

Vandaag informeren de Wezens van Licht ons dat de krachtige Eclipse-serie die we deze maand zullen meemaken de massa van de mensheid een unieke kans biedt om te begrijpen wat de Eenheid van ALLE Leven op een heel praktisch niveau betekent. Op 14 oktober zullen we een Nieuwe Maan Ringvormige Zonsverduistering meemaken en op 28 oktober zullen we een Gedeeltelijke Maansverduistering bij Volle Maan meemaken.

Als gevolg van de Kwantumverschuivingen die tot nu toe dit jaar hebben plaatsgevonden binnen onze Aardse Lichamen en onze Twaalf 5D Zonnestrengen van DNA, is de mensheid massaal in een positie om op een veel Bewuster niveau de Heilige Kennis te begrijpen die wordt onthuld over de Eenheid van Al het leven. Deze informatie komt naar boven als een intuïtief Innerlijk Weten in de harten en geesten van iedereen die bereid is er aandacht aan te besteden.

De Wezens van Licht vertellen ons dat de frequentie van Licht die de Aarde door het portaal van deze Eclipse-serie zal laten baden, het Bewustzijn van de massa zal verhogen en het vermogen van de Mensheid om de praktische toepassing van de Eenheid van AL het Leven te begrijpen zal vergroten. Dit zal de IK BEN Aanwezigheid van iedere persoon op aarde voorzien van het vermogen om ons door de volgende stap in ons Ontwakingsproces te leiden.

De ontwakende mensheid weet dat de zuivering die plaatsvindt een essentieel onderdeel is van het Ascentieproces van Moeder Aarde. Aan de ene kant roepen miljoenen mensen het Licht al op krachtige manieren aan die de Aarde en al haar Leven zullen helpen sneller door dit deel van het Goddelijke Plan te gaan. Maar aan de andere kant reageren onze zusters en broeders in de Familie van de Mensheid die nog steeds slapen en degenen die zich opzettelijk verzetten tegen het vooruitgaan in het Licht vanuit hun laagste angsten.

Deze zielen halen uit naar iedere persoon en alles wat zij waarnemen is anders dan zijzelf of is het niet eens met hun geloofsystemen. Hun angst versterkt de “wij versus zij”-illusies die zoveel pijn en lijden voor de mensheid, het Elementale Koninkrijk en Moeder Aarde hebben gecreëerd. Dit destructieve en gepolariseerde denken creëert nu pijnlijke struikelblokken voor mensen terwijl ze ernaar streven te ontwaken en voorwaarts te gaan in het Licht.

Een van de belangrijkste dingen die de Heilige Kennis binnen ons 5D-DNA bevestigt, is dat er niet zoiets bestaat als ‘wij en zij’. Deze diepgaande waarheid van onze Vader-Moeder God wekt in ieders hartsvlam het innerlijke weten dat iedere persoon, plaats, toestand en ding in de hele schepping met elkaar verbonden, onderling verbonden en onderling afhankelijk is.

Met elke ademhaling die we nemen herinnert deze Heilige Kennis ons er intuïtief aan dat het onmogelijk is om een andere persoon of een deel van het leven schade te berokkenen zonder dat ons negatieve gedrag terugkaatst en ons schaadt. In de meeste gevallen is de onontwaakte mensheid zich niet bewust van deze waarheid. Dit is de reden waarom het Hemelse Gezelschap onze hulp inroept tijdens deze krachtige Eclipse-serie.

De Wezens van Licht vragen of jij en ik en de rest van de Ontwakende Mensheid bereid zijn de heilige ruimte te behouden voor onze Zusters en Broeders die nog niet in staat zijn intuïtief de Eenheid van ALLE Leven te begrijpen. Als je antwoord ja is, zullen we tijdens de Oktober Eclipse Series unieke kansen krijgen in afstemming met zowel ons individuele als ons collectieve Lichtwerk om exponentieel ons vermogen te versterken om de Open Deur te zijn voor dit facet van het Goddelijke Plan.

De Wezens van Licht hebben gezegd dat de mensen die zich op de meest betreurenswaardige manieren gedragen, uit angst handelen. Ze zijn doodsbang omdat ze beseffen dat het Ontwaken dat op Aarde plaatsvindt niet alleen hun vermogen om hun macht te misbruiken zal elimineren, maar ook hun vermogen om de massa te manipuleren en te controleren. Ze zijn zo begraven in hun eigen pijnlijke miscreaties dat ze geen aandacht schenken aan de Heilige Kennis die wordt onthuld door hun eigen intuïtieve Innerlijke Weten. Als ze op zouden letten, zouden ze WETEN dat de Aarde en AL haar Leven aan het Ascenderen zijn naar de 5-dimensionale frequenties van Goddelijke Liefde, Eenheid en Eerbied voor AL het Leven van de Nieuwe Solaire Aarde, wat een glorieuze ervaring zal zijn voor hen en iedere andere persoon op deze planeet.

Het Hemelse Gezelschap zei dat in de huidige chaotische omgeving de snelste manier voor onze slapende en resistente Zusters en Broeders om de Eenheid van ALLE Leven op een praktisch niveau te kunnen begrijpen door hun intuïtieve Innerlijke Weten, voor jou en mij en de rest van ons is. De mensheid wakker maken om hen met zoveel Liefde te overspoelen dat hun IK BEN Aanwezigheid in staat zal zijn hun hoofden boven de modderpoel van hun menselijke miscreaties te verheffen

Het Hemelse Gezelschap inspireert iedere Ontwaakte Zoon en Dochter van God om naar de Roep van ons Hart te luisteren. Er wordt ons verzekerd dat de hele Hemelse Schare gereed staat om te reageren op onze oprechte smeekbeden namens onze Zusters en Broeders in de Familie van de Mensheid. Dit zal waar zijn voor elk facet van ons Lichtwerk gedurende de maand oktober, of we deze dierbare zielen nu overspoelen met de Liefde van onze Vader-Moeder God tijdens ons dagelijkse individuele Lichtwerk of ons collectieve Lichtwerk wanneer we in groepen samenkomen.

Ieder van ons heeft op unieke manieren voor levens getraind om het leven VRIJ lief te hebben tijdens deze kritieke tijd in het Ascentieproces van Moeder Aarde. Deze maand worden we door onze Goddelijke Ouders aangemoedigd om tot in de diepten van onze Hartvlammen te reiken en gebruik te maken van de unieke manieren waarop we hebben geleerd om VRIJ van onze worstelende Zusters en Broeders te houden. Dus ga naar binnen, let op en weet: “Je tijd is nabij.”

Dierbare, het Hemelse Gezelschap omhelst je in hun eeuwige dankbaarheid voor je bereidheid om zo’n krachtige Lichtkracht op deze lieve Aarde te zijn.

God Zegene jullie,

Patricia Cota-Robles

Vertaling: wakkeremensen.org