Voorbereiding op de 11:11-activering

 

Voorbereiding op de 11:11-activering

Kanaal: Patricia Cota-Robles – 8 November 2023

IK BEN mijn IK BEN Aanwezigheid en IK BEN Eén met de IK BEN Aanwezigheid van iedere man, vrouw en kind op Aarde. Ik ben een met mijn Vader-Moeder God. IK BEN Eén met de Solaire Logos van Zonnen Voorbij Zonnen. IK BEN Eén met de Legioenen van Licht in de hele Oneindigheid. IK BEN Eén met de Machtige Elohim, de Bestuurders van de Elementen en alle Wezens die geassocieerd zijn met het Elementale Koninkrijk, inclusief mijn Stille Waker en mijn Lichaams-Elementaal.

Tijdens dit Kosmische Moment op Aarde ACCEPTEER en WEET IK dat het Licht van God zich exponentieel uitbreidt in de Harten en Geesten van de HELE Mensheid met elke Evenwichtige en Verheven Heilige Ademhaling die we nemen. Vandaag de dag worden Moeder Aarde en AL het Leven dat op haar evolueert op zowel innerlijk als uiterlijk niveau voorbereid om op 11 november door het 11:11 Portaal te Ascenderen.

De activiteit van Licht die vandaag door onze Vader-Moeder God wordt geïnitieerd, bereidt ALLE Leven op deze lieve Aarde voor om in staat te zijn de enorm geïntensiveerde frequenties van Gods Licht te weerstaan waarmee we gezegend zullen worden tijdens de Opening van het 11:11 Portaal. Deze voorbereiding zal ons in staat stellen ons veilig af te stemmen op de 5-dimensionale ZONNERAS van de NIEUWE AARDE en ook op de As van de Zonnen voorbij de Zonnen in de lijn van de Aarde en op de Kosmische As van onze specifieke Melkweg. Deze afstemming zal plaatsvinden op 11 november, 11:11, door de verenigde inspanningen van de Ontwakende Mensheid en het hele Gezelschap van de Hemel.

De onlangs aangepaste positie van Moeder Aarde in het Universum maakt het voor de Mensheid, het Elementalenrijk en Moeder Aarde mogelijk om via de Portalen van de Zonnen in de lijn van de Aarde hogere Zonnelichtcodes te ontvangen dan we eerder hebben kunnen assimileren. Dit omvat de Zonnelichtcodes die door de Portalen van onze Fysieke Zon – Helios en Vesta, onze Centrale Zon – Alpha en Omega, onze Grote Centrale Zon – Elohae en Eloha en onze Grote, Grote Centrale Zon – El en Ela stromen.

Door de IK BEN Aanwezigheid van ieder mens herkalibreren deze hogere Zonnelichtcodes onze spirituele hersencentra, waaronder onze pijnappelklier, hypofyse en hypothalamus en het ganglioncentrum aan de basis van onze hersenen. Deze herkalibratie creëert de heilige ruimte voor onze IK BEN Aanwezigheid om elk gefragmenteerd circuit in onze hersenen te genezen dat ons nog steeds verhindert intuïtief te communiceren met onze IK BEN Aanwezigheid, het Hemelse Gezelschap of onze Vader Moeder God.

Terwijl dit gebeurt, worden ons mentale lichaam, onze bovenbewuste geest, onze bewuste geest, ons onderbewustzijn en onze fysieke hersenstructuren bekrachtigd om een ​​gloednieuw niveau van Goddelijk Bewustzijn te ontvangen, wat de essentie is van onze Vader-Moeder God.

Terwijl we nu onze Evenwichtige en Verhoogde Heilige Adem diep inademen en uitademen, beginnen we steeds hogere frequenties van onze Levenskracht en Prana te ontvangen. Onze Heilige Adem reinigt en zuivert onze fysieke, etherische, mentale en emotionele lichamen. Terwijl deze zuivering plaatsvindt in onze aardse lichamen, vindt deze tegelijkertijd plaats in de aardse lichamen van het Elementale Koninkrijk en Moeder Aarde.

De Heilige Adem van God tilt nu ieder van ons op in energie, vibratie en bewustzijn. Onmiddellijk worden we ons ervan bewust dat we opstijgen naar de rijken van eeuwig licht en verlichte waarheid. We gaan door een multidimensionale deuropening naar hogere frequenties van Gods Oneindige Licht dan we ooit hebben ervaren.

Hier zijn we gehuld in een stromend schitterend licht dat de ongerepte schoonheid en de voortreffelijke kleuren, muzikale tonen, geuren en goddelijke kwaliteiten weerspiegelt die verband houden met de twaalf 5-dimensionale kristallijne zonne-aspecten van de godheid. Dit schitterende licht weerklinkt met de muziek van de sferen.

De IK BEN Aanwezigheid van ieder mens bevestigt nu dat er een Grote Lichtstraal door ieder van ons heen straalt. Dit is onze 5-dimensionale zonnewervelkolom en onze twaalf 5-dimensionale kristallijne zonnechakra’s. In deze hogere frequentie van Gods Oneindige Licht helpt onze IK BEN Aanwezigheid ons waar te nemen dat onze 5-dimensionale Zonnewervelkolom de Vinger is van de Almachtige God die vanuit de Rijken van Eeuwig Licht naar Planeet Aarde wijst en zegt: “Hier BEN IK.”

Deze openbaring bevestigt dat onze 5-dimensionale zonnewervelkolom feitelijk onze persoonlijke AS is, die in lijn ligt met de As van Moeder Aarde, de As van de Zonnen voorbij de Zonnen in de lijn van de Aarde en de As van onze Melkweg.

Langs deze schacht van zonnelicht zien en voelen we dat onze twaalf zonnechakra’s nu een hogere frequentie van eenheidsbewustzijn reflecteren dan we ooit hebben ervaren. Terwijl we dit Goddelijke Licht assimileren, beginnen we duidelijk te begrijpen dat we zowel een Planetair als een Solair Lichtwezen zijn. Wij zijn zowel Geest als Materie verenigd op Aarde in perfecte Harmonie. We dienen op aarde via onze aardse lichamen, maar door onze IK BEN Aanwezigheid leven, bewegen, ademen we ook en hebben we ons Wezen binnen het Eenheidsbewustzijn van onze Vader-Moeder God, de Kosmische IK BEN, Alles Dat Is.

Nu, met iedere Evenwichtige en Verheven Heilige Ademhaling die we nemen, bereidt onze IK BEN Aanwezigheid ons voor op het ontvangen van de krachtigste activering binnen onze 5-dimensionale Zonne-Ruggengraat-as die de Kosmische Wet zal toestaan. Deze activering omvat de heilige geometrische codes van 11 en 11:11 en 11:11:11. Meestergetal Elf weerspiegelt de TRANSFIGURATIE VAN HET FYSIEKE NAAR HET GODDELIJKE. Deze codes pulseren op een sluimerend niveau binnen de twaalf 5-dimensionale zonnestrengen van DNA van ieder mens.

Met de opening van het 11:11 Portaal van Licht op 11 november zal ieders IK BEN Aanwezigheid, in harmonie met onze Vader-Moeder God, deze geometrische codes activeren tot hun volledige Goddelijke Potentieel. Deze activering zal de mensheid in staat stellen om collectief een kwantumsprong te maken in de spiraal van evolutie naar hogere frequenties van de 5-dimensionale Solaire Nieuwe Aarde. Deze activering zal de heilige ruimte creëren die ieder persoon in staat zal stellen onze afstemming met de As van onze Zusters en Broeders in de Familie van de Mensheid, de As van Moeder Aarde, de As van de Zonnen voorbij de Zonnen in de afstammingslijn van de Aarde en de corresponderende Kosmische Aarde te versterken. As van onze Melkweg.

Nu neemt onze IK BEN Aanwezigheid de volledige controle over onze Creatieve Vermogens van Denken en Voelen. Met elke ademhaling die we nemen ervaren we nu een opwaartse verschuiving in ons hart en onze bewuste geest. Wij worden stralende Zonnen van Gods multidimensionale en veelzijdige Zonnelicht.

Dit Licht versnelt de Goddelijke Alchemie binnen de Kristallijne Zonnelichtlichamen van de Mensheid. Deze goddelijke alchemie omvat de transfiguratie van onze op koolstof gebaseerde planetaire lichamen naar onze 5-dimensionale, op kristallijnen gebaseerde zonnelichtlichamen. Deze activering ontsteekt het Onbevlekte Concept van onze Aardse Lichamen, wat de Goddelijke Blauwdruk is die pulseert in elke cel van onze Fysieke, Etherische, Mentale en Emotionele Lichamen. Dit tilt de mensheid, het Elementale Koninkrijk en Moeder Aarde naar hogere frequenties van Gods Oneindige Perfectie dan we ooit hebben gekend.

Nu zullen we, net als de Zee die de Zon weerspiegelt, onze Bewuste Geest openhouden voor de kans die wordt geboden aan Moeder Aarde en AL het Leven dat op haar evolueert tijdens de 11:11-Activering. Nu we dat plan zien en kennen, wijden we onze levenskracht toe aan het manifesteren ervan.

Terwijl we deze Heilige Kennis assimileren en met verwondering en ontzag volledig beginnen te begrijpen wat deze 11:11-activering zal bereiken, voelen we grote extase in ons hart en diepe sereniteit in onze geest.

Wij verzegelen deze Lichtactiviteit nu permanent in de volledige omhelzing van de alomvattende goddelijke liefde van onze Vader-Moeder God. Terwijl wij dat doen, wijden wij onze Evenwichtige en Verheven Heilige Adem en onze Levenskracht toe om de Open Deur te zijn voor deze ondoorgrondelijke Goddelijke Interventie ten behoeve van elk deeltje en golf van Leven die zich op deze zoete Aarde ontwikkelt. En zo is het. Geliefde IK BEN Die IK BEN.

God Zegene jullie,
Patricia Cota-Robles


Op 11 november 2023 zal het multidimensionale Kosmische 11:11 Portaal van Licht in de volle breedte worden geopend. Tijdens dat Kosmische Moment zullen Lichtwerkers over de hele wereld de gelegenheid hebben om die instroom van Licht te gebruiken om de Planetaire Ascentie te ondersteunen.

Wij worden geroepen om de sluier van Maya op te lossen door de Planetaire Magnetische As op één lijn te brengen. Dit is een essentieel facet van de Ascentie van Moeder Aarde en de mensheid.

Om volledig te kunnen profiteren van de Opening van het 11:11 Portaal van Licht op 11 november, co-creëren we in harmonie met het Hemelse Gezelschap een GRATIS virtuele online Lichtactiviteit, geleid door mij en gesponsord door Adi en het team van Groene Tara-goeroe.

De Goddelijke Bedoeling van deze Heilige Inspanning is om de Persoonlijke As van ieders 5-dimensionale Kristallijne Zonnewervelkolom op één lijn te brengen met de Planetaire As van Moeder Aarde en de As van de Zonnen voorbij de Zonnen in de afstammingslijn van de Aarde. Wij zullen ons dan afstemmen op de Kosmische As van onze Melkweg. Deze krachtige gebeurtenis zal Moeder Aarde en al het Leven dat op haar evolueert, met een Quantum Sprong omhoog katapulteren in de Spiraal van Evolutie naar gloednieuwe frequenties van de 5-Dimensionale Kristallijne ZONNE Nieuwe Aarde.

De uitlijning van de Planetaire As is een Lichtactiviteit die we tijdens het 37e Jaarlijkse Wereldcongres over Verlichting afgelopen augustus in Tucson hebben geïnitieerd door honderden huidige Lichtwerkers. The Activity of Light werd gepresenteerd door Dominique Claire Germain, een langdurige medewerker aan de missie van Era of Peace.

Sluit je alstublieft aan bij mij en duizenden lichtwerkers over de hele wereld terwijl wij, God, dit essentiële facet van het Goddelijke Plan van het herstellen van het Goddelijke Magnetisme van Moeder Aarde en haar Regenbooglichaam van Licht zegevierend volbrengen.

God Zegene jullie, dierbaren. Ik kijk ernaar uit om bij jullie te zijn om 11:11.

REGISTREER NU

Vertaling: wakkeremensen.org