Mei 2016 begint weer een volgende Kwantum Verschuiving.

 
Patricia Diana Cota Robles:

Mei 2016 begint weer een volgende Kwantum Verschuiving. 

1 mei 2016 / door Andrew Eardley
vertaling winnyd@stralendetoekomst.nl

Mei 2016 begint weer een volgende kwantum verschuiving van energie, vibratie en bewustzijn voor de Mensheid en ALLE LEVEN die evolueert op deze zoete Aarde.

Ik weet dat deze woorden enige ongerustheid zullen scheppen en zelfs een beetje weerstand in veel mensen daar het schijnt dat elke keer dat we door een van die grote gelegenheden gaan om verder in het Licht te gaan, de gebeurtenissen in ons leven intenser worden.

In afwachting van dat antwoord herinnert het Gezelschap van de hemel ieder van ons eraan dat we vele levens hebben voorbereid om zich niet alleen er tegen te verzetten, maar dat God Victorieus dit onvergelijkelijk Goddelijke Plan voor Planeet Aarde voltooit.

Het Ascentie proces dat we in deze tijd beleven is nooit uitgeprobeerd in enig systeem van werelden. Nooit heeft een planeet die zo in de diepte was gevallen van afscheiding en dualiteit, de Aarde, gevoeld om de gelegenheid te krijgen om vooruit te gaan in het Licht in een dergelijke periode van tijd.

We zitten echt in wateren die niet in kaart zijn gebracht, maar jullie en ik en elk mens op Aarde hebben allemaal de vaardigheid, de kennis, de sterkte, moed en harte verbintenis die we nodig hebben om wat het ook is te voltooien waarvoor we vrijwillig hebben gekozen om te doen bij deze Kosmische Gelegenheden. Dat is waar, of we zouden niet zijn toegestaan om op Aarde te incarneren in deze veelbelovende tijd.

Houd die intense Waarheid voorin je hart en denken en GA DOOR MET DOORGAAN! Vraag je Ik Ben Tegenwoordigheid om de volle heerschappij te nemen van je gedachten, gevoelens, woorden en daden en jullie zullen feilloos door deze moeilijke, maar meest prachtige, persoonlijke en planetaire transformatie gegidst worden. De tijd voor jullie om jullie unieke facet van het Goddelijke Plan te vervullen is NU!

Het bemoedigende nieuws is dat we de Nieuwe Aarde al hebben laten geboren worden en we zijn verder op de Spiraal van Evolutie gegaan in de laatste drie jaren, dan zelfs het Gezelschap van de Hemel vooruitzag.

Dit betekent dat het proces van het transmuteren van enorme mutaties van de oude Aarde die we opzettelijk of onbewust schiepen door de manipulaties van onze gefragmenteerde en op vrees gebaseerde menselijke ego’s veel verder zijn dan de buitenste verschijningen aangeven. Consequent gesproken zijn de instromen van Licht die we ontvangen bij deze gelegenheden, zoals het Licht en de Goddelijke Tussenkomst die we beleven in mei 2016, elkaar opvolgen buiten de grootste verwachtingen van de Hemel.

Op 22 april 2016 beleefden we een monumentale instroom van Licht uit een zeer krachtige Volle Maan. Miljarden mensen waren gefocust op deze specifiek Volle Maan om diverse redenen. Dat focus van de aandacht van de Mensheid vormde een gezamenlijke Kop van Bewustzijn waardoor heen het Licht van God in staat was om te stromen om de Aarde voor te bereiden en al haar Leven voor de gebeurtenissen die in mei zullen plaats vinden.

22 april wordt elk jaar gevierd als Aarde Dag. Dit jaar gebeurde het dat het viel op de Volle Maan. Door de Dag focusten miljoenen mensen rond de wereld zich op Moeder Arde en overstroomden haar en alle Leven met Liefde, Medeleven, Healing en Eerbied, dat allemaal enorm werd vergroot door de andere gebeurtenissen die op die dag plaats vonden.

De Volle Maan op 22 april vond plaats tijdens de Zonne Cyclus van Stier die door Boeddhisten gezien wordt om de meest krachtige Volle Maan te zijn van het jaar. De jaarlijkse viering die plaats vindt op die dag is Wesak Festival dat gezien wordt als de dag van Boeddha’s geboorte, Verlichting en Ascentie. Elk jaar focussen miljarden Boeddhisten en andere exponenten van Boeddha’s Liefde en Verlichting zich op het Licht, Helende Liefde en Verlichting die Boeddha brengt naar de Aarde namens de Mensheid.

Omdat dit jaar het Spring Jaar is, werd het Joodse Pasen Volle Maan gevierd in het Judaïsme dat tot een maand terug werd geduwd. Gewoonlijk is het Joodse Pasen Volle Maan de eerste Volle Maan die valt op de Maart Equinox die dit jaar gebeurde bij een Maan Eclips op 23 maart. Maar dit Leap Jaar Pasen begon op de Zonsondergang van 22 april, dus als toevoeging van Aarde Dag en het Wesak festival, op 22 april waren ook 22 miljoenen mensen gefocust op de viering van het Joodse Pasen. Het collectieve focus van de aandacht van de Mensheid door die heilige en holy dag breidde het Licht van de Volle Maan zich buitengewoon uit met de diverse vieringen die de Aarde baadden. In volmaakte Goddelijke Orde, plaveide het Licht het pad voor de gebeurtenissen waarmee we gezegend zullen worden in mei.

DE MYSTIEKE MAAND MEI

In de Hemelse Rijken wordt naar mei verwezen als De Mystieke Maand mei. Dat komt door de diverse activiteiten van Licht die elk jaar gebeuren op innerlijke en uiterlijke niveaus in de maand mei.

1 mei wordt gezien als de Ascentie Dag van Saint Germain. Saint Germain en zijn Tweeling vlam Lady Portia, die in de Innerlijke Rijken bekend is als de Godin van Goddelijke Rechtvaardigheid, dient de Aarde in deze tijd in de capaciteit van Bewaarders van de 5 Dimensionale Kristallijnen Zonne Violette Vlam van Gods Oneindige Volmaaktheid. Deze Verheven Wezens van Licht zijn eigenlijk Kosmische Wezens die dienen in deze capaciteit voor alle Zonen en Dochters van God in het Universum.

Maar, door de dringendheid van het uur op Planeet Aarde wordt het focus van hun aandacht enorm geïntensiveerd op deze ene kleine planeet. De Violette Vlam waar zij verantwoordelijk voor zijn om op Aarde te onderhouden hoort bij ht 7deSolar Aspect van de Godheid en deze zal de prédominante frequentie zijn van Licht dat de Aarde baadt in de gehele 2000 jarige cyclus van de Waterman Eeuw. Dit Heilige Vuur pulseert met de volmaakte balans van onze Vader Gods Blauwe Vlam van Goddelijke macht en die van onze Moeder Gods Roze Vlam van Goddelijke Liefde.

Na de myriaden verschuivingen van energie, vibratie en bewustzijn die plaats hebben gevonden sedert de Geboorte van de Nieuwe Aarde op 21/22 december 2012, bereikten we ten slotte een kritieke massa die ons toestond om onze overgang te maken in de Eeuw van Aquarius/Waterman. Op 18 januari 2016 gingen we de jaarlijkse Zonne Cyclus van Aquarius binnen, de aarde en alle Leven die op haar evolueren werden Ingeademd omhoog naar de Spiraal van Evolutie door onze alwetende, almachtige, alom tegenwoordige Vader-Moeder God, de Kosmische Ik Ben, Alles Dat is.

Tijdens die Kosmische Inademing, stegen we officieel op in de NIEUWE Frequenties van de 5 Dimensionale Kristallijnen Zonne Violette Vlam van Gods oneindige Volmaaktheid. Dit is een frequentie van Licht buiten alles wat we ooit konden weerstaan op cellulair niveau. Terwijl we ons baadden in dit Helende Heilige Vuur, voltooide de Aarde haar reis door de Eeuw van Vissen. Bij die evolutionaire Inademing was Moeder Aarde veilig verankerd in de volle omarming van de 5deDimensionale Kristallijnen Zonne Eeuw van Aquarius/Waterman op de Nieuwe Aarde.

Nu, beginnend op 1 mei 2016 en momentum opbouwend totdat elke man, vrouw en kind op Aarde zijn of haar Ascentie heeft voltooid in hun Kristallijnen Zonne Licht Lichamen op de Nieuwe Aarde, hebben Saint Germain en Lady Portia onzelfzuchtig vrijwillig gewerkt om deze onpeilbare frequentie van de Violette Vlam van Gods Oneindige Volmaaktheid in de Goddelijkheid van elke mens zijn Onsterfelijke Victorieuze Drievoudige Vlam te onderhouden.

Deze geweldige Wezens van Licht zullen doorgaan met deze kolossale dienst aan de Mensheid en het Licht totdat ieder mens zijn IK BEN Tegenwoordigheid effectief genoeg heeft geïntegreerd in zijn of haar stoffelijke, etherische, mentale en emotionele lichamen om het volmaakte evenwicht van onze Vader-Moeder God onbelemmerd door de negativiteit die nog op de oppervlakte is in de buitenste wereld.

Vanaf buitenste verschijningen kan het lijken als of het eonen tijd zal kosten voor de voltooiing van deze zuivering van de oude Aarde om te worden voltooid, maar dat is een illusie. De Wezens van Licht in de Rijken van Verlichte Waarheid zeiden dat als dit waar was onze Vader-Moeder God niet een Kosmische Dispensatie had uitgegeven wat Saint Germain en Lady Portia toestaat om op deze wijze tussenbeide te komen in het Ascentie proces van de Mensheid. De Wezens van Licht hebben erop gewezen dat het Goddelijke Tussenbeide komen het tastbare bewijs is dat we veel dichter bij onze Victorie/Overwinning zijn in het Licht dan onze levenservaringen en de levenservaringen van de massa’s van de Mensheid in deze tijd weerspiegelen.

Roep door jullie IK BEN Aanwezigheid, in je meditaties en in je rustige tijd overdag, Saint Germain en Lady Portia aan en vraag hen hoe je het meest effectief de Nieuwe Frequenties kunt assimileren/opnemen van dit Goddelijke Geschenk van de Violette Vlam van Gods Oneindige Perfectie. Ze staan klaar en wachten op de gelegenheid om jullie te helpen deze heilige Violette Vlam te gebruiken door jullie unieke begrip en jullie unieke vermogens. Vertrouw op jezelf.

Als je niet zeker bent hoe je je moet verbinden met je IK BEN Aanwezigheid is dat door eenvoudig te zeggen:

“IK BEN mijn IK BEN Aanwezigheid en IK BEN Een met de IK BEN Aanwezigheid van de GEHELE Mensheid, terwijl IK BEN wordt opgeheven wordt ALLE Leven met mij opgeheven. Nu, als Een Stem, Een Adem, Een Hartslag, en Een Energie, Vibratie en Bewustzijn van Zuivere Goddelijke Liefde roep IK Saint Germain en Lady Portia aan/op om aan me te onthullen hoe ik het meest effectief de Nieuwe Frequenties kan opnemen en gebruiken van de 5de Dimensionale Kristallijnen Zonne Violette Vlam van Gods Oneindige Perfectie via mijn eigen unieke vermogens en mijn diepste begrip.”

Als eenmaal die invocatie/oproep is uitgesproken ga dan de stilte van je hart in en blijf in een staat van Luisterende Genade. Weet dat de informatie die je zoekt wordt gecodeerd in de Goddelijke Intelligentie van je Harte Vlam en dat zal jullie naar de oppervlakte brengen in je bewuste denken wanneer je dat nodig hebt.

MOEDER MARIA’S TEMPEL VAN HET ONBEVLEKTE HART

Nog een reden dat mei gezien wordt als een mystieke maand komt doordat in deze tijd van het jaar wordt Moeder Maria’s Tempel van het Onbevlekte Hart in de Innerlijke Lagen geopend voor de gehele Mensheid. In de hele maand mei escorteert onze IK BEN Aanwezigheid ons in Moeder Maria’s Tempel terwijl we in ons lichter lichaam zijn als we in de nacht slapen. Dit kan een nieuw concept zijn voor sommigen van jullie, maar er is niets waar ons Goddelijke Zelf zich van iets niet bewust is.

Als ons stoffelijke lichaam slaapt, voert onze IK BEN Aanwezigheid een niveau van ons hogere bewustzijn naar de Innerlijke Lagen waar we de scholen om te leren opzoeken en de heilige Tempels die we het meest nodig hebben om ons Goddelijke Plan te vervullen. Sedert onze val uit de Genade, eonen geleden, herinneren we ons gewoonlijk deze belevenissen niet. Ook al is het waar voor de meeste mensen, de lessen die we leren terwijl we slapen worden altijd opgeslagen in ons Etherisch Lichaam. Als we die nodig hebben, duwt onze IK BEN Aanwezigheid de lessen naar de oppervlakte van ons bewuste denken waar ze geregistreerd worden op subtiele maar intense manieren als een innerlijk weten.

Dit jaar werkt Moeder Maria nauw samen met Saint Germain en Lady Portia om het unieke facet te vervullen van het Goddelijke Plan dat zich dag voor dag in 2016 ontvouwt. Moeder Maria zei dat om uiteindelijk in staat te zijn om de Nieuwe Frequenties van de Violette Vlam en onze 5 Dimensionale Kristallijnen Zonne Licht Lichamen zelf te onderhouden, het Permanente Zaad Atoom in iedere Harte vlam bekrachtigd moet worden en worden opgeheven naar een hogere frequentie van vibratie.

Deze multidimensionale Permanente Zaad Atoom is de Kelk/Chalice die de Onsterfelijke Drievoudige Vlam in ons hart bakert/in de wieg heeft. De Onsterfelijke Victorieuze Drievoudige Vlam pulseert in ieder mens zijn/haar hart dat bestaat uit de Blauwe Vlam van onze Vader Gods Goddelijke Kracht, de Roze Vlam van onze Moeder Gods Goddelijke Liefde, en de Geel-gouden vlam van Goddelijke Wijsheid die zich weerspiegelen in het Christus Bewustzijn van de Zonen en Dochters van God.

Moeder Maria verzekert ons dat terwijl onze Ik Ben Tegenwoordigheid de vibratie van ons Permanente Zaad Atoom opvoert naar een hogere frequentie van het 5 Dimensionale Kristallijnen Zonne Licht, dat helemaal niet omgekeerd de gezondheid van ons stoffelijke hart of lichaam zal beïnvloeden. Dit zal echter een Kelk scheppen van Licht dat in staat zal zijn om veel hogere frequenties van onze Moeder Gods Transfigurerende Goddelijke Liefde uit te drukken, en dat het gemakkelijk de nieuwe frequenties kan uitdrukken van onze Moeder Gods Transfigurerende Goddelijke Liefde en dat het gemakkelijk de nieuwe frequenties van de Violette Vlam kan onderhouden waarmee Saint Germain en Lady Portia ons de hele tijd bij helpen.

Moeder Maria onthulde dat deze pas versterkte Chalice van Licht ook onze IK BEN Tegenwoordigheid in staat zal stellen om de frequentie van onze Drievoudige Harte Vlam te versnellen wat de Goddelijke Alchemie die plaats vindt in onze Aardse Lichamen enorm zal laten toenemen. De Goddelijke Alchemie die gebeurt in onze Aardse Lichamen transformeert letterlijk ons stoffelijke, etherische, mentale en emotionele lichamen van op koolstof gebaseerde planetaire cellen naar op Kristallijn gebaseerde Zonne Licht Cellen. Dit is normaal een langzaam proces maar met hulp die we ontvangen vanuit De Hoge zullen we het wonder en de verrukking van onze kristallijnen Zonne Licht Lichamen en de Nieuwe Aarde veel vlugger ervaren dan we ons kunnen voorstellen.

Om je te helpen je hart te openen met ontvankelijke en blije verwachting van de Geschenken die aan jullie worden gegeven door Moeder Maria in de maand mei dit jaar, zul je innerlijk haar Tempel binnengaan van het Onbevlekte Hart terwijl je over de volgende visualisatie contempleert:

HET BINNENGAAN VAN MOEDER MARIA’S TEMPEL

Terwijl in je fijnere lichaam je IK BEN Aanwezigheid je naar Moeder Maria’s Tempel escorteert van het Onbevlekte Hart op de Innerlijke Lagen. En terwijl je de Tempel binnen gaat begroet de lichtende Aanwezigheid van Moeder Maria je. Ze omhelst je in haar liefdevolle armen en met haar omhelzing zal ze je de herinnering doen ontwaken van je reis in haar heilige Tempel voor deze belichaming.

Je herinnert je nu dat je naar de Aarde kwam tijdens dit Kosmische Moment met maar een wens, om Gods Wil te doen. Je begrijpt dat je vrijwillig kwam om een krachtig Instrument
van God te zijn in deze kritieke tijd en dat je eonen getraind werd voor deze opdracht.  Je herinnert je ook dat je beloofde de volle manifestatie te zijn van Goddelijke Liefde terwijl je de Mensheid en het Licht in deze belichaming dient.

Met Moeder Maria’s bijstand, herinner je je dat in je Harte Vlam een deel van het Goddelijke Plan is gecodeerd dat je koos om met je mee te brengen door de sluier van de stoffelijke geboorte. Moeder Maria herinnert je aan de eed die ZIJ aflegde om je door deze wonderbaarlijke tijd heen te helpen als je Goddelijke Missie zal worden volbracht. Moeder Maria helpt je te herinneren dat je de capaciteit hebt in je Levensstroom om je Goddelijke Bedoeling te vervullen met waardigheid, eer en victorie.

In de heilige maand mei helpt Moeder Maria je IK BEN Aanwezigheid om de Kelk uit te breiden van je Onbevlekte Hart, die je Onsterfelijke Victorieuze Drievoudige vlam bakert. De uitbreiding van deze Kelk laat je Harte Vlam in volmaakt evenwicht gebracht worden en om de hogere frequenties van de NIEUWE Violette Vlam van Gods Oneindige Volmaaktheid te onderhouden die je ooit gekend hebt.

Terwijl dit gebeurt laait je Harte Vlam als een grote kracht van Goddelijkheid  in je Transfigurerende op koolstof gebaseerde lichamen op in de 5 Dimensionale Kristallijnen Zonne Licht Lichamen. Deze transformatie laat je bewust zijn van de Aanwezigheid van God in elke cel en atoom van je Wezen. Dit plaveit het pad voor de volgende fase van het Goddelijke Plan. Nu, door alle niveaus van Goddelijke Bewustzijn heen, bevestig je:

“IK BEN het Onbevlekte Concept van mijn WARE God Werkelijkheid. dat NU manifest gemaakt wordt en onderhouden wordt door Goddelijke Genade. En zo is het!”

DE VOLGENDE STAP

Terwijl jullie nu functioneren in de frequenties van je Kristallijnen Zonne Licht Lichamen, zijn jullie nu in staat om bewust de Goddelijkheid te vergroten in jezelf en in alle Leven terwijl je omhoog reikend je de Goddelijkheid bewust magnetiseert en niet alleen de substantie van Goddelijke Liefde, Healing, Welzijn, Vrede, Vreugde, en Geluk in de wereld van de vorm, maar dit breidt de Aarde en de Mensheid voor om de patronen van volmaaktheid te ontvangen van de Nieuwe Aarde die nu uit de Rijken stromen van Oorzaak als het Portaal van Licht in Alaska wordt geopend in volle breedte, in augustus 2016. Dit zijn de prachtige patronen die eerder buiten begrip waren van je eindige denken. De patronen waarmee je nu in staat zult zijn om die te peilen niet alleen als mogelijkheid, maar als een imminente/voor de deur staande werkelijkheid.

Met hulp van dat Moeder Maria, Saint Germain, en lady Portia geven aan de Mensheid in de Mystieke Maand mei in 2016, zullen deze nieuwe patronen gemakkelijk worden herkend en tastbaar waargenomen worden door een Ontwakende Mensheid. De gebeurtenissen in mei zullen de Mensheid en Moeder Aarde verder voorbereiden om de instroom van Licht te ontvangen die de mentale en emotionele strata van de Aarde zullen overstromen met eerdere  onbekende patronen van volmaaktheid voor de Nieuwe Aarde als het Portaal van de Rijken van Oorzaak geopend wordt in augustus. Deze patronen zullen dienen als de katalysator die enorm zullen helpen om deze gezegende planeet te transformeren in de Hemel op Aarde waarvoor ze is ontworpen.

Jullie IK BEN Aanwezigheid heeft deze informatie om een reden gemagnetiseerd in jullie sfeer van besef. Jullie zijn eonen tijd voorbereid om een Instrument van God te zijn in dit facet van het Goddelijke Plan of jullie zouden deze woorden niet lezen. Terwijl dit Goddelijke Plan zich stap voor stap ontvouwt, zullen we ieder in ons recht en op onze perfecte plaats zitten om de Mensheid en het Licht te dienen op de manier die in verbinding is met onze Harte Oproep. Alleen jullie IK BEN Aanwezigheid kan aan jullie onthullen hoe je het best je unieke facet kun bereiken van deze ongelooflijke gelegenheid om toe te voegen aan het Licht van de wereld.

Ik zal met jullie delen hoe het Gezelschap van de Hemel ons gevraagd heeft om ons facet te vervullen van het Goddelijke Plan dat in augustus 2016 zal plaats vinden. Lees alsjeblieft de volgende informatie zorgvuldig en zie of deze gelegenheid ook in je Hart resoneert. Jullie Licht en Liefde zijn nu nodig!

Weet dat hoe meer Lichtwerkers er stoffelijk aanwezig zijn voor die wonderbaarlijke Activiteit van Licht die zal gebeuren op een Alaska Cruise van 13 tot 20 augustus, krachtiger onze Kelk van Licht zal zijn en hoe meer Licht we zullen in staat zijn door te geven aan de stoffelijke laag van de Aarde om dit weergaloze facet van het Goddelijke Plan te vervullen. Luister naar je hart, en vraag je IK BEN Aanwezigheid om aan je te onthullen hoe je Goddelijke Aanwezigheid het meest effectief kan helpen bij deze wonderlijke gelegenheid om onbaatzuchtig de Mensheid en het Licht te dienen.

Alle Lichtwerkers die zijn voorbereid om te dienen op deze wonderlijke manier namens de Mensheid en alle Leven op deze zoete Aarde zullen weten wie ze zijn door de innerlijke aansporingen van hun Hart. Luister naar je Hart en Vertrouw op je innerlijke Leiding. WEET dat als je geleid wordt om stoffelijk aanwezig te zijn in het Portaal van de Rijken van Oorzaak in Alaska, dan zullen je IK BEN Aanwezigheid en het Gezelschap van de Hemel je assisteren bij het plaveien van het pad. Dit is waar je hulp nodig hebt met tijd, energie, betere gezondheid of geld om dit facet van je Goddelijke Missie te voltooien.

Als toevoeging van degenen die geïnspireerd zijn om stoffelijk aanwezig te zijn, er zullen Lichtwerkers zijn die zich bij je zullen voegen in bewustzijn vanaf de punten van Licht rond de wereld. Deze Lichtwerkers zullen het Licht projecteren dat stroomt door hun Harte Vlammen in het Portaal van Licht waar de Lichtwerkers stoffelijk bijeen zijn in Alaska. Aldus zullen onze verenigde pogingen zich uitbreiden duizenden keren en dan weer met duizend keer.

HET GODDELIJKE PLAN.

Wij bij de New Age Study voor de Bedoeling van de Mensheid zijn gevraagd door het Gezelschap van de Hemel om het 30ste Jaarlijkse Wereld Congres voor Illuminatie te orkestreren, dat zal plaats vinden op een Alaska Cruise op 13-20 augustus 2016. Dit gebeuren zal gehouden worden in het Portaal van Licht waar doorheen de patronen van volmaaktheid uit de Rijken van Oorzaak de mentale en emotionele strata van de Aarde binnengaan. Dit Portaal pulseert in al zijn schitterende glorie in de Ethers boven Alaska in de USA.

Op deze Alaska Cruise zullen Lichtwerkers die stoffelijk aanwezig zijn van rondom de Wereld, hun Harte Vlammen erbij voegen en een transformer van Licht vormen, een heilige Graal, waar doorheen het Licht van God zal stromen om dit Portaal van Licht te openen in zijn volle breedte.

Als dit eenmaal is voltooid, heeft het Gezelschap van de Hemel onthuld, dat niet alleen de patronen van volmaaktheid uit de Rijken van Oorzaak die de Goddelijke Liefde, Eeuwige Vrede, Vibrerende Gezondheid, Overvloed, Gelukzaligheid, Wonder en Ontzag weerspiegelen van het 5 Dimensionale Kristallijnen Nieuwe Aarde veel gemakkelijker zullen stromen door de harten en denken van de Mensheid in de stoffelijke laag, maar we zullen patronen van volmaaktheid ontvangen voor de Nieuwe Aarde die we zelfs niet eens kunnen doorgronden met ons eindige denken.

De 30ste WCI zal een wonderbaarlijke en levens-transformerend gebeuren zijn voor iedereen die wil antwoorden op hun Harte Oproep en vrijwillig zijn om als Instrumenten van God te dienen namens onze zusters en broeders in de Familie van de Mensheid, en Geliefde Moeder Aarde.

Terwijl 2016 zich ontvouwt zullen we belangrijke informatie delen over hoe dit facet van het Goddelijke Plan God Victorieus zal worden voltooid. Alaska is een wonderbaarlijke uitdrukking van het Natuur Koninkrijk. In de omhelzing van Alaska’s prachtige schoonheid, zullen we ons gemakkelijk verbinden als eenmaal de Nieuwe Aarde tastbaar is gemanifesteerd door het Portaal van Licht dat hoort bij de Rijken van Oorzaak.

Als je geïnteresseerd bent om je bij ons te voegen op deze heilige onderneming is alle informatie die je nodig hebt om deel te nemen op onze website: http://www.eraofpeace.org/wci-2016

We zijn allemaal buiten mate Gezegend om in staat te zijn het Leven te dienen op deze wonderlijke manier. Luister naar je Hart en antwoord overeenkomstig de innerlijke leiding van je IK Ben Aanwezigheid.

God Zegene JULLIE. Dierbaren, namens ALLE Leven die evolueert op deze planeet, voor jullie bereidheid om de Open Deur te zijn die weergaloze patronen van perfectie brengen van de Nieuwe Aarde in de stoffelijke wereld van vorm. Nu, laten we ons focussen op de Goddelijke Tussenkomst die wordt gegeven aan de Mensheid door Saint Germain en Lady Portia, en Geliefde Moeder Maria, in deze krachtige maand mei.

Gepost door Patricia Cota-Robles

New Age Study of Humanity’s Purpose
a 501 (c) 3 nonprofit educational organization

http://www.eraofpeace.org

May 2016 is Initiating Another Quantum Shift. By Patricia Diane Cota Robles. April 29, 2016.  

http://www.eraofpeace.org/news/

http://goldenageofgaia.com/