Oproep tot Actie


Oproep tot Actie
door Patricia Cota-Robles / 13 Juli 2017

Jullie Ik Ben Aanwezigheid heeft deze informatie gemagnetiseerd in jullie sfeer van besef vanwege wie je bent en waarom je op Aarde bent in deze gunstige tijd. De informatie die met jullie wordt gedeeld door het Gezelschap van de Hemel is iets waar je heel bewust van bent op een hoger niveau van bewustzijn maar die je je misschien niet herinnerd hebt in deze dichte stoffelijke laag. De Goddelijke Bedoeling van dit delen is om je eraan te laten denken dat de tijd voor jullie om je bedoeling te vervullen en de reden om hier op Aarde te zijn, NU is.

Wat er gebeurt in de Regering van de Verenigde Staten van Amerika en de Regeringen over de Wereld bij dit Kosmische Moment is een enorm geïntensiveerde zuivering die de mis-creaties van de Mensheid naar de oppervlakte brengt op een manier die niet kan worden ontkend. Dit gebeurt op deze onprettige manier om jou en mij en de rest van de Ontwakende Mensheid in actie te motiveren. Dit is een kritieke stap om de weg te ruimen voor de wereld gebeurtenissen die plaats vinden in de augustus Eclips series.

De Wezens van Licht willen ons allen deze Waarheid laten weten omdat ze zich zeer bewust zijn van hoe moeilijk de problemen zijn die de Mensheid op dagelijkse basis onder ogen moet zien. 

We wisten allen dat iets zoals dit zou gebeuren toen we vrijwillig incarneerden op Aarde in deze niet te vergelijken tijd. We stemden overeen ondanks hoe afschrikwekkend het kon zijn omdat we wisten dat we allen de vaardigheid, de kennis, kracht, moed en bereidwilligheid hadden die nodig was om te slagen in deze grootste missie. Als een woord van bemoediging worden we eraan herinnert dat voor elk persoon die permissie kreeg om op Aarde te incarneren in deze tijd, er duizenden waren die niet mochten meedoen. Dat is niet omdat ze beter of meer verlicht zijn dan iemand anders. Het is omdat onze Vader-Moeder God en het Gezelschap van de Hemel voelden dat dit was omdat onze vorige levens die we hadden, we een betere kans van Ontwaken en om gefocust te blijven op het Licht in het gezicht van de tegenspoed die we moesten onder ogen zien.

Als wij observeren wat er gebeurt in de buitenste wereld is het duidelijk dat iets groots, maar zeer verwarrends gebeurt. Er zijn twee vermeldingen in de Bijbel die beschrijven wat we beleven, ten eerste is: “Dit is de tijd van schreeuwen/huilen en het geknars van tanden.” En de andere is: “Alles dat verborgen is moet nu worden onthuld.”

De reden waarom dit verwezen wordt als: “De tijd van gehuil en geknars van tanden”, is omdat we kijken naar de buitenste wereld en we gemakkelijk kunnen zien de vreselijke negativiteit die naar de oppervlakte geduwd wordt om te worden geheeld om terug getransmuteerd te worden in Licht, die de illusie schept dat dingen nog erger worden. Maar wat we niet kunnen zien als gemakkelijk is het ongelooflijke Licht van God die deze negatieve dingen naar de oppervlakte duwt.

De tweede stelling: “Alles dat verborgen is moet nu worden onthuld”, is ook het resultaat van Gods Licht dat alles naar de oppervlakte duwt. Deze stelling houdt niet alleen het duwen naar de oppervlakte in, de hebzucht, corruptie en misbruik van macht die de mensheid gemanipuleerd heeft in een clandestien niveau sedert onze val uit de Genade, het houdt ook het onthullen in van de intense Waarheid wie wij zijn als Zonen en Dochters van God. Deze instroom van Gods Licht helpt onze IK Ben Aanwezigheid door de oppervlakte heen te duwen van ons bewuste denken, de herinnering van waarom we op Aarde zijn in deze specifieke tijd. Het onthuld ook waarom we vrijwillig kwamen om deze planeet te helpen met AL haar leven om op te stijgen in de Spiraal van Evolutie naar de 5de Dimensionale Frequenties van de Nieuwe Aarde. Aarde’s Ascentie zal zegevierend de volgende fase vervullen van onze evolutionaire reis terug naar het Hart van onze Vader-Moeder God.

Jullie IK Ben Aanwezigheid wil dat je weet dat je levenslang bent voorbereid voor dit moment op Planeet Aarde. Dat is waar ondanks hoe overweldigend, of hoe hopeloos of hoe inadequaat of krachteloos je je kan voelen door de dingen waar je getuige van bent en ervaart. Die gedachten en op vrees gebaseerde emoties zijn gewoon rest herinneringen van je menselijke ego die staan genoteerd in je Etherische lichaam. Jullie zijn machtig buiten je weten en jullie IK BEN Aanwezigheid staat klaar, wacht op de gelegenheid om je facet te onthullen van dit weergaloze Goddelijke Plan.

Jouw Ik Ben Aanwezigheid is de Enige die zuiver voor je kan onthullen wat je bedoeling is en waarvoor je vrijwillig bent gekomen om dat in dit leven te voltooien. Dus centreer jezelf elke dag en vraag je Ik Ben Aanwezigheid om zonder te missen je hoogste Goddelijke Potentieel te vervullen met elke gedachte, gevoel, woord en daad die je uitdrukt. Dan leg daar je aandacht.

Niets in je leven gebeurt per ongeluk. Elk apart ding dat je sfeer in komt of in je besef is deel van jouw Goddelijke Plan. Wees je bewust gewaar dat elk moment van elke dag, met elke ademteug die je neemt, je de gelegenheid wordt gegeven om je BEDOELING en REDEN te vervullen om op Aarde te ZIJN om toe te voegen aan het Licht van de Wereld. Jouw IK BEN Aanwezigheid weet precies hoe dit te doen, dus wees open en ontvankelijk voor die intuïtieve innerlijke leiding. Van moment tot moment.

Oproep tot Actie.

Het Gezelschap van de Hemel vraagt Ons Allemaal om ons uiterste best te doen om niet emotioneel gevangen te worden in de vreselijke dingen die we zien in de buitenste wereld. Door gefocust te blijven op onze IK BEN Aanwezigheid, en dit aspect van onze eigen Goddelijkheid heerschappij te geven van onze gedachten en gevoelens, kunnen we absoluut: “IN DE WERELD ZIJN, MAAR NIET VAN DE WERELD ZIJN.” Vanuit dit niveau van Goddelijk Bewustzijn kunnen we het Licht van God op monumentale manieren oproepen.

Het Gezelschap van de Hemel vraagt om onze bijstand om de negativiteit te transmuteren die nu aan de oppervlakte komt. Zoals je weet, opdat de vrije wil zich kan manifesteren in de stoffelijke laag, moet de oproep om hulp gemaakt worden door iemand die woont in de stoffelijke laag. Dus luister naar je hart en als je resoneert met dit belangrijke facet van Aarde’s ontvouwende Goddelijke Pan gebruik deze oproep die Saint Germain ons in deze tijd heeft gegeven. Ons wordt allemaal gevraagd om de Violette Vlam op te roepen zo vaak als onze Ik Ben Aanwezigheid ons leidt dat te doen. Dank je voor je bereidwilligheid om het Licht van de Wereld op deze krachtige manier toe te voegen.

Violette Vlam Oproep van Saint Germain
Ik ben mijn IK Ben Aanwezigheid en Ik Ben Een met mijn Vader-Moeder God en de Ik Ben Aanwezigheid van de Hele Mensheid. Als Een energie, Vibratie en Bewustzijn van Zuivere Goddelijke Liefde roep ik de meest geïntensiveerde frequenties op van de Violette Vlam van Gods Oneindige Perfectie die de Kosmische Wet ons toestaat.

Saint Germain en jouw Legioenen van Violette Vuur Engelen, ik vraag dat je deze Violette Vlam laait met de kracht en macht van duizend Zonnen, in, door en rond elke persoon, plaats, conditie en ding geassocieerd met de Regering van de Verenigde Staten van Amerika en elke Regering rond de Wereld. Transmuteer in Licht terug, elke gedachte, gevoel, woord, actie, herinnering en geloof dat elke persoon die hoort bij de Regeringen van de Wereld ooit heeft uitgedrukt in elk tijdsframe of dimensie die minder is dan de perfecties van Goddelijke Regering. Vul het hart en denken van elke persoon met de heilige kennis dat Goddelijke Regering een regering is VAN de Ik Ben Aanwezigheid, DOOR de Ik Ben Aanwezigheid, VOOR de Ik Ben Aanwezigheid. Het is een regering gebaseerd op Goddelijke Liefde, Eenheid en Eerbied voor ALLE Leven.

Ik accepteer en WEET dat de Violette Vlam van Gods Oneindige Perfectie dagelijks toeneemt, en per uur toeneemt, moment voor moment toeneemt met elke adem die ik inhaal.

Ik accepteer en WEET dat de Violette Vlam van Gods Oneindige Perfectie dagelijks toeneemt en per moment voor moment met elke adem die ik inhaal.

En zo is het! Geliefde IK BEN, Geliefde IK BEN, Geliefde IK Ben die ik Ben.

Augustus Gebeurtenissen

Als je meer informatie wilt hebben over de gebeurtenissen die plaats vinden bij de augustus Eclips serie, klik dan hieronder en ga naar onze website.

Patricia Cota-Robles

New Age Study of Humanity’s Purpose
a 501 (c) 3 nonprofit educational organization

www.eraofpeace.org

FAX: 520-751-2981, Phone: 520-885-7909
New Age Study of Humanity’s Purpose, PO Box 41883, Tucson, Arizona 85717

This article is copyrighted, but you have my permission to share it through any medium as long as it is offered for FREE, it is not altered, and the proper credit line is included. Thank You.

©2017 Patricia Diane Cota-Robles

Vertaald: winnyd@stralendetoekomst.nl