Onze tijd is nu!

Onze tijd is nu!
door Patricia Cota-Robles / 9 augustus 2016

We hebben de laatste fase van voorbereiding afgerond en nu is het tijd voor ons om  de instrumenten van God te ZIJN waarop wij ons letterlijk levens lang hebben voorbereid om te ZIJN . WEET dat een ieder van ons binnenin alles heeft wat we nodig hebben om God te zijn Zegevierend voor dit essentiële facet van het ontvouwende Goddelijke Plan, dat zal optreden tijdens het 30e jaarlijkse wereldcongres over Verlichting, 13-20 augustus, 2016. We zullen ALLEMAAL op onze juiste en  perfecte plek zijn tijdens op die heilige dagen. Ongeacht wat je ervaart in de buitenwereld weet dat jouw IK BEN Aanwezigheid in commando is en de volledige heerschappij heeft overgenomen over dit kritieke facet van jouw Goddelijke Missie. Door middel van je IK BEN Aanwezigheid heb je alle vaardigheid, kracht, moed, wijsheid, het vermogen en de bereidheid die je nodig hebt om te slagen in deze monumentale tijd. Luister naar je hart en besteed aandacht aan je innerlijke leiding. De diepe waarheid van je wezen is dat het licht van God altijd overwint EN JIJ BENT DAT LICHT! Blijf gecentreerd en WEET DAT ALLES GOED IS.

Affirmeer vanuit de diepste diepten van jouw Hart Vlam:

IK BEN een instrument van God

IK BEN het Licht van de Wereld.

IK BEN de open deur die niemand kan sluiten.

IK BEN klaar, bereid en in staat om God zij dank mijn deel van dit Goddelijke Plan te bereiken ongeacht de tegenslagen die zich kunnen manifesteren in mijn leven of in de buitenwereld.

Ik weef mijn gaven, talenten, vaardigheden, kennis, kracht, moed, compassie en liefde in het tapijt van het Goddelijk Plan, dat zich ontvouwt door de opening van het Portaal van Gods Eerste OORZAAK van Perfectie in Alaska, 13-20 augustus, 2016.

IK  reageer op de Roep van mijn Hart. IK BEN God in actie.

IK BEN de Consecratie van mijn gedachten, woorden, gevoelens en acties om de grootste kracht van Licht en hulp te zijn die ik kan zijn op dit moment op de Planeet Aarde.

IK BEN en maak een positief verschil elke dag in het leven van de mensheid, het Elementale Koninkrijk en Geliefde Moeder Aarde.

IK BEN door de focus van mijn aandacht, de uiting van de volgende Goddelijke Waarheden dagelijks en elk uur:

IK BEN één met al het leven.

IK  BEN Goddelijke Liefde.

IK  BEN Oneindige Overvloed.

IK BEN de Harmonie van mijn ware Wezen.

IK  BEN Helder Gezond en eeuwig jeugdig.

IK BEN een Vreedzame Indrukwekkende Aanwezigheid.

De acties die ik elke dag neem verbeteren mijn familie, mijn werk, mijn gemeenschap, mijn stad, mijn land en de wereld.

IK heb een Helende Aanraking.

IK BEN  in staat om te communiceren met het Engelachtig Koninkrijk en het Elementale Koninkrijk.

IK BEN  deze planeet aan het Transfigureren naar de oneindige volmaaktheid van de Nieuwe Aarde.

En zo is het, Geliefde IK BEN.

DE OLYMPISCHE SPELEN

Het is geen toeval dat de Olympische Spelen zullen plaatsvinden tijdens de opening  van het Portaal van Gods Eerste Oorzaak van Perfectie. De Olympische Spelen hebben altijd Lichtwerkers voorzien van een krachtige kans om toe te voegen aan het Licht van de Wereld. Dat komt door het feit dat in dit globale Event tussen de vijf en zes miljard mensen op enig moment, hun aandacht op de spelen richten. De verenigde  aandacht van de Mensheid creëert een Collectieve Beker van Bewustzijn waardoor het Gezelschap van de Hemel en ieders IK BEN Aanwezigheid de Goddelijke Intentie van de Olympische Spelen kan versterken en het Licht van God uitbreiden door middel van elke andere Activiteit van Licht die plaats vindt gedurende die tijd.

De Goddelijke Intentie van de Olympische Spelen is voor de Familie van de Mensheid om onze verschillen opzij te zetten en om samen te komen in Vrede terwijl we ons hoogste niveau van excellentie bereiken. Dit geldt ongeacht wat voor chaos zich manifesteert in de buitenwereld of welke negativiteit er naar de oppervlakte wordt geduwd om genezen te worden en omgezet te worden naar licht. Alles wat we hoeven te doen is die energie zuiveren en het naar het Licht te bevelen . Hier is een Invocatie die zal helpen dat te bereiken.

INVOCATIE / AANROEPING

In de naam van de Almachtige Aanwezigheid van God, IK BEN, in mij en in de harten  van de GEHELE Mensheid, roep ik de Legioenen van Licht aan doorheen de Oneindigheid om bij mij te zijn in deze gewijde en heilige tijd

Geliefden, kom tevoorschijn NU! (pauze)

IK BEN één met ALLE van deze prachtige Krachten van Licht. Door mijn oprechte Hart Oproep, zijn ze vreugdevol gekomen om de IK BEN Aanwezigheid van de Mensheid te helpen bij het verhogen en behouden van elke man, vrouw en kind op Aarde in Goddelijk Bewustzijn. Door dit verhoogde niveau van Bewustzijn-Transfigurerend de Goddelijke Liefde, de Eenheid van AL HET leven en Eerbied voor elk deeltje en golf van het leven in de hele schepping – zullen de Orde van de Nieuwe Dag worden op planeet Aarde.

Geliefde Legioenen van Licht, ik vraag jullie om elke elektron van kostbare Levensenergie die wordt verbruikt door de mensheid te verzamelen,  tijdens de Olympische Spelen en de rest van de maand augustus in 2016. Zuiver deze energie met de kracht en macht van duizend Zonnen met behulp van de nieuwe 5 dimensionale Kristallijne Zonne frequenties van de Violette Vlam van Gods oneindige Volmaaktheid.

Weef deze gezuiverde energie in de collectieve Beker van het Bewustzijn van de Mensheid, zodat elke elektron van kostbare Levensenergie vrijgegeven door de Zonen en Dochters van God op Aarde zal worden gebruikt om het Portaal van Gods Eerste Oorzaak van Perfectie volledige in breedte te openen in Alaska.

Zodra dat is bereikt, zullen de nieuwe en voordien onbekende patronen van perfectie uit het Causale Lichaam van God stromen in de mentale en emotionele lagen van de Aarde en filteren in de bewuste geest en de Harten open van degenen die Ontwaakt zijn en die bereid zijn om die patronen in tastbare manifestatie te brengen voor het hoogste goed van alle betrokkenen.

Ik aanvaard dat deze Activiteit van Licht Godzijdank hier en nu wordt volbracht . Ik accepteer ook dat door de IK BEN Aanwezigheid van de Mensheid deze activiteit van Licht permanent zal aanhouden en dagelijks en per uur toeneemt tot het maximum dat de Kosmische Wet zal toestaan, met elke ademteug die ik neem Ik neem.

En zo is het. Geliefde IK BEN, Geliefde IK BEN, Geliefde IK BEN DIE IK BEN.

Patricia Cota-Robles
New Age Study of Humanity’s Purpose
a 501 (c) 3 nonprofit educational organization

www.eraofpeace.org

FAX: 520-751-2981 Phone: 520-885-7909

New Age Study of Humanity’s Purpose, PO Box 41883, Tucson, Arizona 85717

Dit artikel is auteursrechtelijk beschermd, maar je hebt mijn toestemming om het te delen via elk medium zolang het gratis wordt aangeboden, het niet is veranderd, en het juiste webadres is inbegrepen. Dank je.

©2016 Patricia Diane Cota-Robles

De informatie in deze maandelijkse uitwisseling wordt gegeven aan de Mensheid door de Wezens van Licht in de Rijken van Verlichte Waarheid. De Goddelijke Intentie van deze hemelse uitwisselingen is om de Mensheid aan te moedigen, bekrachtigen, verheffen en te inspireren zodat we het grotere plaatje zien tijdens deze wonderlijke maar vaak uitdagende tijden

Vertaling: wakkeremensen.org