Onze Pijnlijke Misvattingen Genezen

Onze Pijnlijke Misvattingen Genezen 

7 november 2020 / door Patricia Cota-Robles

De schijnbaar wonderbaarlijke Lichtactiviteiten die door God zegevierend werden verwezenlijkt tijdens onze Planetaire Herstart hebben Moeder Aarde en ALLE Leven dat zich verderop in de Spiraal van Evolutie ontwikkelt tot Nieuwe Leven transformerende Kosmische Coördinaten, in beweging gebracht. De heilige geometrie geassocieerd met getallen is altijd een manier geweest waarop het Gezelschap van de Hemel ons buiten wereldse tekenen heeft gegeven die de Waarheid van onze gevarieerde Licht Activiteiten bevestigen.

Toen het 34e jaarlijkse Wereld Congres over verlichting werd afgerond, bevestigden de statistieken op YouTube en Facebook dat er tijdens de twee uur van het Live Zesdaagse Virtuele Evenement in totaal 144.000 views op YouTube waren en nog eens 77.000 views op Facebook. Wat een magische cijfers!

De Gezelschap van de Hemel zei dat de frequenties van het Licht die nu de Aarde baden vanuit haar nieuwe positie in de Kosmos, de effecten van de Planetaire Herstart op monumentale wijze versterken voor elke persoon, plaats, conditie en ding op de Planeet.

Dit begint op zijn beurt binnen iedere Hartvlam een gevoel van Innerlijk Weten te laten ontwaken dat er iets wonderbaarlijks op Aarde plaatsvindt ondanks de verschijningsvormen van de buitenwereld. Dit gebeurt tot op zekere hoogte in ieder mens, ongeacht hoe diametraal onze verschillende percepties van de wereld tegenover elkaar staan.

In de VS hebben we net onze presidentsverkiezingen uitgevoerd. Deze verkiezing was echt een weerspiegeling van wat er op een of andere manier voor de hele mensheid gebeurt. Meer mensen hebben bij deze verkiezing gestemd dan ooit tevoren in de geschiedenis van Amerika. Verbazingwekkend genoeg werden er bijna 147.000.000 stemmen uitgebracht en slechts ongeveer 6.000.000 stemmen scheidden de twee kandidaten.

De perceptie van de mensen die elke kandidaat steunen kan onmogelijk anders zijn geweest. Het leek alsof de mensen die de ene kandidaat steunden in een andere realiteit leefden dan de mensen die de andere kandidaat steunden. Het was alsof de helft van de mensen in Amerika op één Aarde leefde en de andere helft van de mensen in een volledig ander Universum leefde.

Wat voor mij het meest verbazingwekkend was, was het feit dat er krachtige Lichtwerkers waren die beide kandidaten steunden. Lichtwerkers die de ene kandidaat steunden, hadden het gevoel dat je onmogelijk met het Licht kon werken als je de andere kandidaat steunde. Hetzelfde gold voor Lichtwerkers die de andere kandidaat steunden. De Wezens van het Licht zeiden dat deze verwarring het resultaat was van het zuiveringsproces dat we allemaal doormaken en het feit dat alle etherische records en herinneringen uit onze vroegere miscreaties opduiken om onze aandacht te krijgen, zodat ze kunnen worden genezen en terug getransmuteerd naar het Licht.

Dit is een kritisch facet van ons Ascensie Proces. Het is echter niet de bedoeling dat we ons vastklampen aan de opduikende negativiteit en onze vervormde misvattingen. Wat onze gevoelens ook waren over de twee kandidaten, er waren vervormde misvattingen aan beide zijden die niet gebaseerd waren op de Waarheid of de realiteit waarvoor we bestemd zijn om te co-creëren op de Nieuwe Aarde.

Wij zijn multidimensionale Wezens van Licht die niet alleen op de Planeet Aarde functioneren, maar ook in de Rijken van Verlichte Waarheid. Vanuit ons hogere bewustzijnsniveau is onze I AM-aanwezigheid zich terdege bewust van onze vervormde misvattingen en de sterk versnelde Transfiguratie die fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel in ieder van ons plaatsvindt, dag na dag.

Voor onze eindige geesten is dit onderscheidingsvermogen echter vaak minder vanzelfsprekend. Daarom heeft onze Vader-Moeder God het gezelschap van de Hemel toestemming gegeven om de I AM-aanwezigheid van ieder mens op een NIEUWE manier te helpen die ons in staat stelt onze misvattingen gemakkelijker te onderscheiden. Deze hulp zal ieder van ons in staat stellen om de Waarheid die door onze dagelijkse levenservaringen wordt geopenbaard, te herkennen en te begrijpen.

Deze hulp zal doorheen onze I AM Aanwezigheid komen als een sterk versterkte intuïtieve Innerlijke Begeleiding. Het zal ook komen door het verhoogde bewustzijn, onderscheidingsvermogen en de perceptie die de massa’s van de Mensheid nu voor ons beschikbaar hebben als gevolg van onze terugkeer naar nieuwe niveaus van Christus-bewustzijn. Dus let op, en wees alert op de mogelijkheden die in je bewustzijnsveld worden gebracht. Zoals je weet, gebeurt er niets toevallig. Reageer volgens de Roep van je Hart en je zult enorm helpen met de Ascensie van de Aarde in de op het Hart gebaseerde patronen van de Nieuwe Aarde.

ASCENDEREN DOOR DE 11:11-POORT

Op 11 november biedt onze Vader-Moeder God de Mensheid een kans om ieder van ons te helpen bij het overstijgen van elk geloof dat we hebben in vervormde alternatieve realiteiten. Deze Goddelijke Interventie zal de IK BEN Aanwezigheid van ieder mens helpen om de pijnlijke misvattingen te genezen die de Mensheid zoveel leed hebben berokkend gedurende zo’n lange tijd.

Elk jaar op 11 november herdenken mensen in de hele wereld de wapenstilstand die de geallieerden van de Eerste Wereldoorlog en Duitsland hebben ondertekend. De ondertekening vond plaats tijdens het 11e uur van de 11e dag van de 11e maand in 1918. Door die aandacht van de mensheid is een krachtige Matrix van Vrede ontstaan, die al meer dan 100 jaar in een stroomversnelling zit. 11 november is ook een dag die Lichtwerkers over de hele wereld erkennen vanwege de Hemelse 11:11 Poort die op dat moment wordt geopend. De 11:11 Poort zorgt voor een instroom van Licht en een katalysator die de I AM-aanwezigheid van ieder mens in staat stelt de 11:11-code in ons DNA te activeren.

Elf is het Meester nummer dat de Transformatie van het fysieke in het Goddelijke weerspiegelt. Gecodeerd binnen de DNA-structuren van de mensheid is de heilige geometrische code die bekend staat als 11:11. Al enkele decennia heeft deze geometrische code binnenin ons DNA de archetypen die de Goddelijke Missie weerspiegelen waaraan we allemaal vrijwillig hebben deelgenomen ontwaakt. Deze Missie omvat het Ontwaken van de Mensheid en de Ascensie van de Aarde in de 5e Dimensionale Rijken van Licht die verbonden zijn met de Nieuwe Aarde.

Elke keer als we met ons bewuste verstand het getal 11:11 zien en opmerken, wordt deze activering binnen ons DNA versneld door onze I AM-aanwezigheid. Al decennia lang vragen mensen mij waarom ze overal waar ze kijken het getal 11:11 zien. Ze zien het nummer 11:11 op digitale klokken, kentekenplaten, telefoonnummers, kassabonnen, rekeningen, straatadressen, enz. Ze zeggen dat het nummer duidelijk hun aandacht krijgt, maar ze hebben geen idee waarom of wat het betekent. Desalniettemin, zodra een persoon het nummer 11:11 opmerkt is hun I AM-aanwezigheid in staat om de code in hun DNA naar het volgende niveau te activeren. Dit gebeurt in overeenstemming met hun Goddelijk Plan.

Nu wordt ons verteld dat met het succes van de verschillende facetten van onze Planetaire Herstart onze Vader-Moeder God en het Hemelse Gezelschap de Mensheid zal verheffen tot een Hoger Octaaf van de Goddelijke Dienst. Dit zal ons in staat stellen om de illusies van onze pijnlijke misvattingen en onze misleidende alternatieve realiteiten te overstijgen. Door de verenigde inspanningen van Hemel en Aarde zal deze hulp van onze God Ouders plaatsvinden op 11 November als Moeder Aarde door de 11:11 Poort gaat.

Waar u zich ook bevindt op de Planeet, beginnend om middernachtelijke lokale tijd, 00:00 uur ’s nachts op 11 november, en opbouwend in momentum gedurende 24 uur tot 23:59 uur, zal een golf van Licht de Planeet omsluiten. Gedurende deze tijd zal onze Vader-Moeder God de IK BEN Aanwezigheid van elke persoon bijstaan om de code van 11:11 binnen ons DNA te versterken tot het maximum dat de Kosmische Wet zal toelaten.

De Goddelijke Intentie van dit Geschenk van Op Hoogte is om datgene wat ieder van ons vrijwillig individueel en collectief heeft gedaan toe te voegen aan het Licht van de Wereld tijdens deze wonderbaarlijke maar ook uitdagende tijd, in grote mate te bekrachtigen. Het Gezelschap van de Hemel zei dat het niet uitmaakt of we wakker zijn of slapen, stil of bezig, bewust of onbewust dat deze versterking van onze 11:11 code in ons DNA plaatsvindt. Door de collectieve focus van de I AM-aanwezigheid van de mensheid zal elke persoon baat hebben bij deze Licht Activiteit.

Onze I AM-aanwezigheid heeft ons levenslang begeleid door talloze ervaringen die bedoeld zijn om ons te versterken en ons voor te bereiden om ons te kunnen blijven focussen op het Licht in het aangezicht van alle tegenspoed. Ieder van ons is uniek voorbereid op dit moment en het is van vitaal belang dat we bevrijd worden van onze pijnlijke misvattingen en ons geloof in misleidende alternatieve realiteiten. Deze tijd op Aarde is het moment waarop we ons allemaal hebben voorbereid. Het is door onze gezamenlijke inspanningen dat de Mensheid de bovengrondse negativiteit zal overstijgen.

Samen zijn we bezig om deze kostbare Planeet en haar hele Leven te helpen om de Spiraal van Evolutie te Ascenderen naar de volledige omhelzing van de 5e Dimensionale Kristallijne Zonne-frequenties van de Nieuwe Aarde. Om ons te helpen de kritische behoefte aan onze individuele bijdragen aan dit facet van het Goddelijke Plan van de Aarde te begrijpen, hebben de Wezens van Licht ons een metafoor gegeven om over na te denken.

Ze vroegen ons om ons voor te stellen dat de ontelbare levens die we hebben ervaren sinds we voor het eerst uit het Hart van onze Vader-Moeder God zijn geademd, zijn verweven in een voortreffelijke Gouden Draad. Nu is het tijd voor ieder van ons om onze Gouden Draad te weven in het weefsel van het Leven dat de basis zal vormen voor de Nieuwe Aarde. Elke Gouden Draad is essentieel om het Onbevlekte Concept van de Nieuwe Aarde in al haar schitterende Glorie te voltooien.

Wat het Gezelschap van de Hemel wil dat een ieder van ons duidelijk begrijpt is dat het Stof des Levens voor de Nieuwe Aarde onvolledig zal zijn zonder al onze Gouden Draden. Niemand’s Gouden Draad is belangrijker dan de Gouden Draad van een ander. Het is juist om deze reden dat onze Vader-Moeder God en het Hemelse gezelschap op dit moment interveniëren met de versterking van de 11:11 codes binnen het DNA van de Mensheid.

Onze Vader-Moeder God koos ons voor deze Missie, omdat ze vonden dat onze individuele en collectieve ervaringen een betere kans van slagen hadden in het ongekende experiment dat zich op Aarde zou ontvouwen. Dit heeft niets te maken met het ego of met de verkeerde indruk dat we meer bijzonder zijn dan onze Zusters en Broeders die niet zijn gekozen. Het betekent gewoon dat onze Vader-Moeder God voelde dat we door onze bereidwilligheid en vasthoudendheid een betere kans hadden om gefocust te blijven op het Licht en niet afgeleid te worden door de negativiteit tijdens het noodzakelijke reinigingsproces dat de Aarde op dit moment doormaakt.

Wat je ook ervaart, weet dat jouw Gouden Draad van cruciaal belang is voor het succes van deze Heilige Endeavor met betrekking tot de Hemelvaart van de Aarde in het Licht. Luister naar jouw Hart en jouw I AM Aanwezigheid zal je intuïtief stap voor stap begeleiden bij het vervullen van jouw Goddelijk Plan en jouw prachtige Licht toevoegen aan het Ascensieproces van de Moeder Aarde.

Dierbare, blijf in Vreugde en Openbaring in het Licht dat onze Vader-Moeder God je zal zegenen op 11 november.

God zegene je,

Patricia Cota-Robles

Artikelbron

Tijdperk van de Vrede
PO Box 17446, Tucson, Arizona 85731-7446, Phone: 520-885-7909,
Fax: 520-347-5440

www.eraofpeace.org

Dit artikel is auteursrechtelijk beschermd, maar je hebt mijn toestemming om het te delen via elk medium, zolang het GRATIS wordt aangeboden, het niet wordt gewijzigd, en het juiste Bron adres is inbegrepen.

Tijdperk van de Vrede
een 501 c) 3 non-profit educatieve organisatie
©2020 Patricia Cota-Robles

Vertaling: Martien