Onze 5e Dimensionale Kristallijne Zonne-Lichtlichamen

Onze 5e Dimensionale Kristallijne Zonne-Lichtlichamen

Kanaal: Patricia Cota Robles – 12 juni 2024

Onze Vader-Moeder God hebben ons een krachtige activiteit van Licht gegeven die al enkele jaren in kracht toeneemt bij elke Heilige Adem die we nemen. De Goddelijke Intentie van deze Hemelse hulp is om onze Ik Ben Aanwezigheid, onze Stille Wachter en ons Elementair Lichaam te helpen om de Goddelijke Alchemie die plaatsvindt in onze Aardse Lichamen te versnellen. Nu we zijn opgestegen in de volledige omarming van onze Grote Centrale Zon is deze mogelijkheid exponentieel versterkt.

Het enige wat we hoeven te doen om het volledige voordeel van dit Geschenk van Boven te ontvangen is onze Ik Ben Aanwezigheid en onze 5e-Dimensionale Stille Wachter en Elementaal Lichaam toe te staan om deze voortreffelijke Kristallijne Zonnelichtpatronen te downloaden naar de Kern van Zuiverheid in elk elektron van ons fysieke, etherische, mentale en emotionele lichaam. Als je de Hartenroep hebt om de Open Deur te zijn voor dit Geschenk van onze Goddelijke Ouders namens jezelf en de hele Mensheid, volg me dan alsjeblieft door deze geleide visualisatie met de volle kracht van je aandacht en je Goddelijke Intenties. En we beginnen.

Ik Versnel de Goddelijke Alchemie die plaatsvindt in mijn 5e-dimensionale Kristallijne Zonnelichtlichamen.

IK BEN mijn IK BEN Aanwezigheid en IK BEN EEN met de IK BEN Aanwezigheid van elke Zoon en Dochter van God belichaamd op Moeder Aarde. IK BEN EEN met mijn Vader-Moeder God, IK BEN EEN met de Zonnelogos van Zonnen voorbij Zonnen voorbij Zonnen, IK BEN EEN met het hele Hemelse gezelschap en IK BEN EEN met alle Lichtwezens die verbonden zijn met het Elementenrijk en het Engelenrijk. IK BEN ook Eén met elk atomair en subatomair deeltje en golf van energie die de Aardse Lichamen van de Mensheid vormen en met alle ruimten tussen deze atomaire en subatomaire deeltjes en golven van energie.

Door de Goddelijke Tussenkomst van dit collectieve Lichaam van Lichtwezens, roep ik nu vanuit de Kern van de Schepping de meest versterkte frequenties van de Twaalf 5e-Dimensionale Kristallijne Zonne-aspecten van Godheid aan die de Mensheid en Moeder Aarde op dit moment veilig kunnen ontvangen.

Nu, onder leiding van onze Vader-Moeder God, nemen de 5e-Dimensionale Bestuurders van de Elementen hun strategische posities in ter voorbereiding op deze krachtige activiteit van Licht.

Thor en Ram, de Bestuurders van het Element Lucht en de Sylfen van de Lucht, nemen hun posities in op het kardinale punt in het Noorden.

Neptunus en Lunara, de Bestuurders van het Water Element en de Undines van het Water, nemen hun posities in op het kardinale punt naar het Oosten.

Maagd en Pelleur, de Bestuurders van het Aarde Element en de Natuurgeesten van de Aarde, nemen hun posities in op het kardinale punt naar het Zuiden.

Helios en Vesta, de Bestuurders van het Vuurelement en de Vuursalamanders, nemen hun posities in op het kardinale punt naar het Westen.

Amaryllis en Aeolos, de Bestuurders van het Ether Element en de Deva’s en Deva Rajas van de Ethers, nemen hun posities in binnen de Zon van Gelijke Druk in het Centrum van de Aarde.

Nu is alles in gereedheid. Ik adem diep in en ga naar binnen naar de Goddelijkheid van mijn Hartvlam.

Ik neem eerst mijn glorieuze 5e-dimensionale kristallijne ETHERISCHE Solar Lichtlichaam waar. Dit voertuig wordt geassocieerd met het Element Lucht. Dit is het voertuig dat gecodeerd is met mijn volledige Goddelijke Potentieel en mijn Goddelijke Plan. Mijn Etherisch Lichaam is de zetel van alle geheugen. Toen we vastzaten op het Wiel van Karma, dat de Mensheid onbedoeld verkeerd creëerde na onze val uit Genade, hadden we weinig kans om levendige gezondheid, eeuwige jeugd of stralende schoonheid te ervaren in onze Aardse Lichamen. Maar nu nemen mijn IK BEN Aanwezigheid, mijn 5e-dimensionale Stille Wachter en mijn Elementair Lichaam het commando over. Het Wiel van Karma bestaat niet langer. De Stijgende Evolutiespiraal en de Wet van de Cirkel onthullen nu het Onbevlekte Concept van mijn Goddelijke Plan en de perfectie van mijn ETHERISCHE 5D Kristallijne Zonnelicht Lichaam.

In mijn Etherisch Lichaam verklaart mijn IK BEN Aanwezigheid nu aan alle verouderde karmische patronen: “Ga opzij voor de IK BEN Aanwezigheid en de perfectie van mijn 5D Kristallijn Etherisch ZonneLicht Lichaam.” Met dat bevel worden mijn gemuteerde karmische patronen onmiddellijk getransmuteerd in Licht door de NIEUWE 5D Zonne-Frequenties van de Violette Vlam.

Mijn Moeder God, de Heilige Geest, doopt nu mijn 5D Kristallijn Etherisch Zonnelichtlichaam met Heilig Vuur. Deze zegening verzegelt de frequenties van het 5D Lucht Element binnen het Systeem van onze Grote Centrale Zon in mijn Etherisch Lichaam en een sprankelend krachtveld van oneindige perfectie wordt gevormd.

Mijn 5e-dimensionale kristallijne EMOTIONELE Solar Lichtlichaam komt nu in zicht. Dit voertuig wordt geassocieerd met het Waterelement. Het is het lichaam waardoor de Liefdesnatuur van mijn Vader-Moeder God wordt uitgedrukt in de wereld van vorm. Dit is mijn krachtigste voertuig. Tachtig procent van mijn Levenskracht wordt vrijgegeven via mijn Emotionele Lichaam.

Mijn Ik Ben Aanwezigheid, mijn Stille Wachter en mijn 5e-dimensionale Lichaamselementaal stappen naar voren om het commando over dit voertuig over te nemen. Terwijl ze dat doen, begint het volledige Goddelijke Momentum van de Liefde van mijn Vader-Moeder God door mijn Hartvlam te stromen. De Liefde van God breidt zich uit door mijn 5D Kristallijn Emotioneel Zonnelicht Lichaam en vormt een Kosmisch Krachtveld van Alomvattende Goddelijke Liefde dat de hele Planeet Aarde omvat.

Dit krachtveld van de Allesomvattende Goddelijke Liefde van mijn Vader-Moeder God intensiveert de Liefde die door de Hartvlam van ieder mens stroomt en breidt ieders 5D Zonne-Hartvlam uit naar nieuwe breedten. Goddelijke Liefde heerst door de hele Schepping en deze activiteit van Licht zorgt ervoor dat de patronen van perfectie voor de 5D Kristallijne Zonne-Nieuwe Aarde een tastbare realiteit worden.

Binnen dit allesomvattende krachtveld van Alomvattende Goddelijke Liefde geeft het laatste restje van mijn menselijke ego zich over aan mijn IK BEN Aanwezigheid. Binnen de omhelzing van mijn IK BEN Aanwezigheid laat mijn ego zijn weerstand tegen mijn Goddelijke Plan los en zijn verlangen om mijn Goddelijke Potentieel als Geliefde Zoon of Dochter van God te blokkeren.

Mijn ego lost op in de Liefdevolle omhelzing van mijn IK BEN Aanwezigheid waar het permanent getransfigureerd wordt door de Liefde van mijn Vader-Moeder God. Mijn ego is wetenschappelijk, psychologisch, fysiologisch en spiritueel Getransfigureerd. Mijn IK BEN Aanwezigheid ademt nu in en absorbeert de restanten van mijn menselijk ego in de volheid van mijn ware Goddelijke Realiteit en alle aspecten van mijn eigen Goddelijkheid.

Mijn Moeder God doopt nu mijn krachtigste 5D Kristallijn Emotioneel Zonnelicht Lichaam met Heilig Vuur. Door deze zegening wordt mijn Gevoelsnatuur Eén met de Gevoelsnatuur van God. Mijn Emotionele wereld is nu gevuld met Gods Oneindige Liefde en alle verschillende aspecten van Gods wonderbaarlijke Alomvattende Goddelijke Liefde.

Nu komt mijn 5e-dimensionale kristallijne fysieke Solar Lichtlichaam naar voren. Mijn Fysieke Lichaam wordt geassocieerd met het Aarde Element. De grenzeloze fysieke perfectie van mijn IK BEN Aanwezigheid wordt weerspiegeld in mijn prachtige 5D Kristallijn Fysiek Zonnelicht Lichaam. Mijn Ik Ben Aanwezigheid, mijn 5D Stille Wachter en mijn Elementair Lichaam nemen het commando over dit voertuig.

Mijn 5D Kristallijn Fysiek Zonnelicht Lichaam is samengesteld uit Kristallijne Cellen die de Twaalf 5D Kristallijne Zonneaspecten van God uit het Oneindige Universum absorberen en dit Kristallijne Licht assimileren in de atomen en moleculen die elke cel in mijn Fysiek Lichaam vormen. Ik BEN mijn IK BEN Aanwezigheid, inademend, absorberend, uitbreidend en projecterend de volheid van dit Kristallijne Licht in mijn lichamelijk voertuig. Elke cel van mijn lichaam wordt een Kristallijne Cel. Deze verbazingwekkende instroom van Licht genereert ongekende niveaus van grenzeloze Fysieke Perfectie, Levendige Gezondheid, Eeuwige Jeugd, Stralende Schoonheid en Gods Oneindige Gelukzaligheid.

Mijn fysieke lichaam zal nooit meer accepteren dat karma de realiteit van zijn fysieke functioneren of zijn verschijning dicteert. Het oude doel van het vleesvoertuig, dat de opslagplaats was voor karmische lessen die nooit werden geleerd, is voor altijd getransmuteerd.

Mijn Moeder God doopt nu mijn 5D Kristallijn Fysiek Zonnelichtlichaam met Heilig Vuur. Door deze zegening wordt de oneindige fysieke perfectie van mijn IK BEN Aanwezigheid verzegeld in de celstructuren van mijn Fysiek Lichaam.

Mijn 5D Kristallijn MENTAAL Zonnelichtlichaam openbaart zich nu aan mij. Dit voertuig wordt geassocieerd met het Vuurelement. Mijn 5D Kristallijn Mentaal Zonnelicht Lichaam is Eén met de Goddelijke Geest van God. Mijn Ik Ben Aanwezigheid, mijn 5D Stille Wachter en mijn Elementaal Lichaam nemen het commando over dit voertuig, waardoor het gaat stralen als een grote Zon van Licht die een aureool rond mijn hoofd vormt. Terwijl de halo van Licht zich uitbreidt door mijn Mentale Lichaam, omvat het al mijn 5D Kristallijne Zonne-Lichtlichamen en IK BEN een stralende Zon van Oneindig Licht.

De Heilige Vuur Adem van mijn Vader-Moeder God activeert mijn Goddelijke Geest. Ik ontvang duidelijk via mijn Intuïtieve Innerlijke Leiding, Goddelijke Gedachten, Ideeën, Concepten, Verbeelding en alle aspecten van Goddelijke Geest voorbij Verbeelding. Al deze reflecties van Goddelijke Intelligentie en Goddelijke Geest verankeren en reflecteren in mijn Bewustzijn en mijn Bovenbewuste Geest, mijn Bewuste Geest, mijn Onderbewuste Geest en mijn Creatieve vermogens van Denken en Voelen.

Langzaam maar zeker word ik me bewust van dit proces. Het begint met een zacht stralend Licht dat mijn Mentale Lichaam vult. Het leidt me voorbij de verbeelding van hoop en dromen van een toekomstige Goddelijkheid naar het altijd aanwezige moment van Goddelijke Verlichting, Verlichting, Eenheidsbewustzijn en Kosmische Wijsheid waar alle Opgestegen en Kosmische Wezens op dit moment van genieten.

Alle lagen van menselijk denken, bewuste, onderbewuste en onbewuste geest, die voortkwamen uit mijn menselijk ego lossen nu langzaam op in dit 5D Kristallijn Zonnelicht, en zetten zo een geheel nieuw Goddelijk Proces in gang terwijl ik NIEUWE informatie en hogere patronen van perfectie assimileer.

Ik neem nu alles waar als energie, vibratie en bewustzijn, of het nu iets is in mijn dagelijks leven of iets dat naar me toekomt vanuit de multidimensionale Rijken van Verlichte Waarheid. Ik let hierop in mijn meditaties en in mijn Ontwaakte leven.

Mijn Moeder God doopt nu mijn 5D Kristallijn Mentaal Zonnelicht Lichaam met Heilig Vuur. Door deze zegening wordt de Goddelijke Geest van God verzegeld in mijn nieuw verheven Bewustzijn en reflecteert voortdurend door mijn Mentale Lichaam.

Ik WEET nu dat ik mijn IK BEN Aanwezigheid ben en als een multidimensioneel Wezen van Licht verblijf ik nu op de Nieuwe 5D Zonneaarde in mijn Etherische, Emotionele, Fysieke en Mentale 5D Kristallijne ZonneLichtlichamen.

Ik accepteer deze diepe Waarheid en ik ga ermee akkoord om gefocust te blijven op mijn Aardse Lichamen terwijl ik diep geniet van de Goddelijke Alchemie die zich voortdurend in hen ontvouwt.

En zo is het. Geliefde Ik Ben, Geliefde Ik Ben, Geliefde Ik Ben.

 

Dierbaren, God zegene jullie.

Ik kijk ernaar uit om volgende week bij jullie te zijn.

Patricia Cota Robles

 

Nederlandse vertaling: wakkeremensen.org