Nog een gelegenheid bij ons Ascentie Proces

Nog een gelegenheid bij ons Ascentie Proces
7 november 2015  / door Patricia Cota-Robles 

Dit is echt een wonderbaarlijke tijd. In september 2015 werd de Aarde gebaad in hemels Licht in frequenties buiten alles wat de Mensheid of de Aarde ooit toe in staat waren om veilig te ontvangen. Deze toevloed van Licht werd binnengestroomd door Gamma Stralen die specifiek werden gecodeerd door onze Vader-Moeder God om door elke persoon zijn/haar IK BEN Tegenwoordigheid te worden opgenomen en om gebruikt te worden door onze DNA structuren te her-kalibreren. Dit gebeuren bracht Aarde’s Ascentie exponentieel in het Licht, en de Goddelijke Alchemie van de stoffelijke Transfiguratie van de Mensheid in onze 5-dimensionale Kristallijnen Zonne Licht Lichamen bracht een kwantum sprong voort.

Deze her-kalibratie van het DNA van de Mensheid is instrumenteel geweest voor elk persoon op Aarde voor de toevloed van Licht die we op 11 november, de 11:11, zullen ontvangen. Elf is het meester getal die de transformatie weerspiegelt van het stoffelijke naar het Goddelijke. Elk jaar op 11 november focussen miljoenen Lichtwerkers over de Wereld zich op het Goddelijke Potentieel van 11:11 en magnetiseren dit Licht in het stoffelijke plan op Aarde namens de Mensheid en alle Leven dat evolueert op deze planeet. Dit jaar zal het de eerste keer zijn dat wij de gelegenheid hebben om dit Licht te ervaren met ons pas geher-kalibreerde DNA en onbelemmerd door de manipulatie van onze gefragmenteerde op vrees-gebaseerde menselijke ego’s.

Door de ongelooflijke toevloed van Licht waarmee we werden gezegend sedert de Geboorte van de Nieuwe Aarde op 21-22 december 2012, is de Mensheid nu en masse op een hogere frequentie aan het vibreren van het 5 dimensionale Kristallijnen Zonne Licht. Dit Licht pulseert met uitgelezen Kristallijnen Kleuren, Geurigheid, Hemelse Tonen en Goddelijke Kwaliteiten die in het Causale Lichaam bestaan van onze Vader-Moeder God. Dit Licht bestaat uit de Twaalf 5 dimensionale Kristallijnen Zonne aspecten van de Godheid en er wordt naar verwezen door het Gezelschap van de Hemel als de Cirkel van de Heilige Twaalf. Dit ontzaggelijke Licht stroomt nu door de pas geactiveerde 5 dimensionale Kristallijnen Zonne Ruggengraat en ons Twaalf 5 dimensionale Zonne Chakra’s en hun corresponderende Meridianen.

Ik weet dat dit wat gecompliceerd klinkt maar deze versnelling in ons Chakra Stelsel is een belangrijk deel van het natuurlijke proces van Ascentie waar we allen doorheen gaan. In de laatste paar jaren, zijn door Goddelijke Tussenkomst van ieder mens zijn IK BEN Tegenwoordigheid, onze zevenvoudige 3 Dimensionale Planetaire Ruggengraat en Chakra Stelsel geascendeerd in frequentie en zijn opgegaan in ons Twaalfvoudige 5 Dimensionale kristallijnen Zonne Ruggengraat en Chakra Stelsel. Deze drie Chakra Stelsels zijn nu EEN. Dit betekent dat als we opzettelijk het Licht magnetiseren van onze Twaalf 5 Dimensionale Kristallijnen Zonne Aspecten van Godheid door onze Twaalf 5 Dimensionale Chakra’s en onze Zonne Ruggengraat, we worden opgeheven in energie, vibratie en bewustzijn op monumentale wijze met maar relatief weinig inspanning.

Door de collectieve Beker van het Bewustzijn van de Mensheid op 11 november zal dit Licht enorm worden uitgebreid door elk aparte persoon zijn Ruggengraat en Chakra Stelsel door zijn of haar IK BEN Tegenwoordigheid. Hoe hoger onze frequentie van vibratie is hoe meer voordeel we zullen verkrijgen door deze toevloed van Goddelijk Licht. Het meest krachtige Geschenk van Boven om ons te helpen voorbereiden op deze unieke gelegenheid die ons werd gegeven door de Geliefde Moeder Maria in de vorm van haar Rozenkrans voor de Opstijgende Mensheid. Ik zal dit Geschenk delen in geschreven vorm onderaan, maar wij hebben ook een prachtige TouTube video die je zelfs nog hoger zal verheffen door de uitgelezen visuelen van Daniel Holeman. Hier is de link naar de YouTub video:

Moeder Maria’s Rozenkrans voor de Opstijgende Mensheid
door Patricia Cota-Robles

De Geliefde Moeder Maria is een vertegenwoordigster van het Principe van de Goddelijke Moeder op Aarde en zij heeft deze verantwoordelijkheid geaccepteerd door het Onbevlekte Concept te bewaren, wat de Goddelijke Blauwdruk is voor ieder van ons persoonlijk en voor de Ascentie van de Mensheid in het Licht. Dit proces heeft een her-kalibreren nodig van onze DNA structuren naar de 5 Dimensionale frequenties van onze Vader-Moeder God’s Twaalf Zonne Aspecten van de Godheid.

Wetenschappers waren gewoon te geloven dat onze DNA stationair was en stilstaand. Wij weten nu dat onze DNA een flikkerende golfvorm-configuratie is die van moment tot moment wordt veranderd door Licht, zonne straling, magnetische velden, sonische impulsen, gedachtenvormen, emoties en het meest door Gamma Stralen. Als de Ik Ben Tegenwoordigheden van de Mensheid samengaan om collectief de genetische codes te stempelen voor de Twaalf Zonne Aspecten van Godheid op ons DNA, ontsteken deze patronen elke cel in onze lichamen en tillen ons naar een verbinding op met onze Kristallijnen Zonne Licht Lichamen. Deze Kristallijnen volmaaktheid wordt dan gezekerd in de nucleus van elke atoom en subatomisch partikeltje en golf van Leven op Aarde. Als dit eenmaal is bewerkstelligd, zal onze transformatie plaats vinden in, wat zal worden gezien als “ een oogwenk.”

De Rozenkrans voor de Ascenderende Mensheid is een Geschenk van Moeder Maria die ontworpen is om ieder van ons te helpen met ons Ascentie proces. De Goddelijke Bedoeling van dit mooie Geschenk is om onze lichamen permanent af te ‘sealen’ (schermen) in het Onbevlekte Concept van Eeuwige Jeugd, Levende Gezondheid en Stralende Schoonheid.
Ik zal deze invocatie/aanroeping in de eerste persoon zeggen zodat we ieder dit Geschenk van Licht persoonlijk ervaren, maar weet dat we tegelijkertijd de Twaalf Zonne Aspecten van de Godheid namens elk persoon op Aarde aanroepen, omdat wij Een zijn en er is geen afscheiding.

En we beginnen:

Moeder Maria’s Rozenkrans voor een Opstijgende/Ascenderende Mensheid

IK BEN mijn IK BEN Tegenwoordigheid en IK BEN Een met de IK BEN Tegenwoordigheid van de GEHELE Mensheid. Als Een Stem, Een Ademhaling, Een Hartslag en Een energie, Vibratie en Bewustzijn van Zuivere Goddelijke Liefde roep ik de Twaalf 5 Dimensionale Zonne Aspecten aan van de Godheid, een voor een.

Het 1ste Zonne Aspect van de Godheid is Saffier Blauw.

Deze voortreffelijke frequentie van Licht daalt nu af uit het Hart van God en gaat mijn 5 Dimensionale Kruin Chakra binnen. Het Blauwe Licht stroomt naar beneden in mijn Ruggengraat en straalt door elk van mijn Twaalf 5 dimensionale Zonne Chakra’s en transformeert hen in stralende Saffier Blauwe Zonnen.

De Goddelijke Kwaliteiten van het 1steZonne Aspect van de Godheid zijn: Gods Wil, Verlicht Geloof, Macht, Bescherming en Gods Eerste Oorzaak van Volmaaktheid.
Mijn IK BEN Tegenwoordigheid stelt deze Goddelijke Kwaliteiten in mijn Twaalf Zonne Chakra’s veilig als ik de woorden Bevestig van de Rozenkrans van de Geliefde Moeder Maria voor de Opstijgende Mensheid:

“Wees Gegroet Moeder, Vol van Genade, de Heer is met U. Gezegend zijt Gij onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van Uw Schoot “IK BEN”. Bewaar voor mij NU het Onbevlekte Concept van mijn ware God Werkelijkheid vanaf dit moment tot aan mijn Eeuwige Ascentie in het Licht. IK BEN Die IK BEN.”  (pauze)

Het 2de Zonne Aspect van de Godheid is Zonneschijn Geel.
Dit Goddelijke Licht daalt af uit het Hart van mijn Vader-Moeder God en gaat mijn Kruin Chakra binnen. Terwijl dit Gele Licht afdaalt langs mijn Ruggengraat Kolom, straalt het door al mijn Twaalf 5 dimensionale Zonne Chraka’s en transformeert hen in stralende Zonneschijn Gele Zonnen.

De Goddelijke Kwaliteiten van de 2deZonne Aspecten van de Godheid zijn: Christus Bewustzijn, Verlichting, Wijsheid, Verlichting, Begrip, Gewaar zijn en Constantheid.
Mijn IK BEN Tegenwoordigheid stelt deze Goddelijke Kwaliteiten veilig in mijn Twaalf Zonne Chakra’s terwijl ik de woorden Bevestig van de Rozenkrans voor de Opstijgende Mensheid van Moeder Maria:

“Wees Gegroet Moeder, vol van Genade, de Heer is met U. Gezegend zijt Gij onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van Uw Schoot “IK BEN”. Bewaar voor mij NU het Onbevlekte Concept van mijn ware God werkelijkheid vanaf dit moment tot aan mijn Eeuwige Ascentie in het Licht. IK BEN die IK BEN.” (pauze)

Het 3de Zonne Aspect van de Godheid is Kristallijn Rozerood.

Dit luisterrijke Rozerode Licht stroomt uit het Hart van God en gaat mijn Kruin Chakra binnen. Terwijl het Rozerode Licht uit het 3de Zonne Aspect van de Godheid afdaalt naar beneden langs mijn RuggenGraat, straalt het door alle Twaalf van mijn 5Dimensionale Zonne Chakra’s en transformeert hen in laaiend Rozerode Zonnen.

De Goddelijke Kwaliteiten van het 3deZonne Aspect van de Godheid zijn: Transfigurerende Goddelijke Liefde, Aanbidding, Tolerantie, Eenheid en Eerbied voor ALLE Leven.
Mijn IK BEN Tegenwoordigheid stelt deze Goddelijke Kwaliteiten veilig die in mijn Twaalf Zonne Chakra’s zijn, terwijl ik de woorden bevestig van Geliefde Moeder Maria haar Rozenkrans voor een Opstijgende Mensheid:
“Wees Gegroet Moeder, vol van Genade, de Heer is met U, Gezegend zijt Gij onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van Uw Schoot “K BEN”. Bewaar voor mij NU het Onbevlekte Concept van mijn ware God Werkelijkheid vanaf dit moment tot aan mijn Eeuwige Ascentie in het Licht. IK BEN die IK BEN.” (pauze)


Het 4de Zonne Aspect van de Godheid is Wit.

Dit prachtige Witte Licht stroomt uit het Hart van mijn Vader-Moeder God en gaat mijn Kruin Chakra binnen. Terwijl dit machtige Witte Licht afdaalt langs mijn Ruggengraat Kolom, straalt het door alle Twaalf van mijn 5 dimensionale Zonne Chakra’s en transformeert hen in briljante Witte Zonnen.
De Goddelijke Kwaliteiten van het 4deAspect van de Godheid zijn: Het Onbevlekte Concept, Zuiverheid, Hoop, Herstel, Resurrectie(Opstanding) en Ascentie.
Mijn IK BEN Tegenwoordigheid stelt deze Goddelijke Kwaliteiten veilig in mijn Twaalf Zonne Chakra’s terwijl ik de woorden Bevestig van de Geliefde Moeder Maria’s Rozenkrans voor de Opstijgende Mensheid:
“Wees gegroet Moeder, vol van Genade, de Heer is met U. Gezegend zijt Gij onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van Uw Schoot “IK BEN”. Bewaar voor mij NU het Onbevlekte Concept van mijn ware God Werkelijkheid vanaf dit moment tot in mijn Eeuwige Ascentie in het Licht. IK BEN die IK BEN.”  (pauze)

Het 5de Zonne Aspect van de Godheid is Emerald Groen.

Het Emerald Groene Licht daalt af uit het Hart van mijn Vader-Moeder God en komt mijn Kruin Chakra binnen. Terwijl dit Emeralden Licht naar beneden stroomt langs mijn Ruggengraat Kolom, straalt het door al mijn Twaalf 5 dimensionale Zonne Chakra’s en transformeert hen in schitterende Emerald Groene Zonnen.
De Goddelijke Kwaliteiten van het 5 dimensionale Zonne Aspect van de Godheid zijn: Verlichte Waarheid, Healing, Consecratie/Inwijding, Concentratie/Aandacht en Innerlijke Visie.
Mijn IK BEN Tegenwoordigheid stelt deze Goddelijke Kwaliteiten veilig in mijn Twaalf Zonne Chakras terwijl ik de woorden Bevestig van Geliefde Moeder Maria’s Rozenkrans voor de Opstijgende Mensheid:
“Wees Gegroet Moeder, vol van Genade, de Heer is met U, Gezegend zijt Gij onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van Uw Schoot “IK BEN”. Bewaar voor mij NU het Onbevlekte concept van mijn ware God Werkelijkheid vanaf dit moment tot in mijn Eeuwige Ascentie in het Licht. IK BEN die IK BEN.”
(pauze)
Het 6de Zonne Aspect van de Godheid is Robijn-Goud.
Het Robijn-Gouden Aspect van de Godheid daalt af uit het Hart van mijn Vader-Moeder God en gaat mijn Kruin Chakra binnen. Terwijl Robijn-Gouden Licht door mijn Ruggengraat Kolom stroomt, pulseert het in al mijn 5 dimensionale Zonne Chakra’s en transformeert hen in schitterende Robijn-Gouden Zonnen.
De Goddelijke Kwaliteiten van het 6deZonne Aspect van de Godheid zijn: Goddelijke Genade, Healing, Devotionele Aanbidding, Vrede en de Manifestatie van de Christus.
Mijn IK BEN Tegenwoordigheid stelt deze Goddelijke Kwaliteiten in mijn Twaalf Zonne Chakra’s veilig terwijl ik de woorden Bevestig van Geliefde Moeder Maria’s Rozenkrans voor de Opstijgende Mensheid:
“Wees gegroet Moeder, vol van Genade, de Heer is met U. Gezegend zijt Gij onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van Uw Schoot “IK BEN”. Bewaar voor mij NU het Onbevlekte Concept van mijn ware God Werkelijkheid vanaf dit moment tot aan mijn Eeuwige Ascentie in het Licht. IK BEN die IK BEN.” (pauze)
Het 7de Zonne Ascpect van de Godheid is Violet.

Deze voortreffelijke frequentie van Violet Licht daalt af uit het Hart van God en gaat mijn 5 dimensionale Kruin Chakra binnen. Het stroomt nu door mijn Ruggengraat Kolom en straalt door elk van mijn 5 dimensionale Zonne Chakra’s en transformeert elk in een stralende Amethysten Zon.
De Goddelijke Kwaliteiten van het 7deZonne Aspect van de Godheid zijn: Barmhartigheid (Mercy), Medeleven, Vergeving, Transmutatie, Vrijheid, Zege(Victory) en Gods Oneindige Volmaaktheid.
Mijn IK BEN Tegenwoordigheid stelt deze Goddelijke Kwaliteiten veilig in mijn Twaalf Zonne Chakra’s terwijl ik de woorden Bevestig van Geliefde Moeder Maria’s Rozenkrans voor de Opstijgende Mensheid:
Wees gegroet Moeder, Vol van Genade, de Heer is met U. Gezegend zijt Gij onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van Uw Schoot “IK BEN”. Bewaar voor mij NU het Onbevlekte Concept van mijn ware God Werkelijkheid vanaf dit moment tot in mijn Eeuwige Ascentie in het Licht. Ik BEN die IK Ben.” (pauze)
Het 8ste Zonne Aspect van de Godheid is Aquamarijn.
Aquamarijn Licht stroomt nu vanuit het Hart van mijn Vader-Moeder God en gaat mijn Kruin Chakra binnen. Het daalt af naar beneden in mijn Ruggengraat Kolom en pulseert door alle Twaalf van mijn 5 dimensionale Zonne Chakra’s en transformeert hen in voortreffelijk Aquamarijnen Zonnen.
De Goddelijke Kwaliteiten van het 8steZonne Aspect van de Godheid zijn: Helderheid, Goddelijke Perceptie en Onderscheiding.
Mijn IK Ben Tegenwoordigheid verzekert die Goddelijke Kwaliteiten in mijn Twaalf Zonne Chakra’s terwijl ik de woorden Bevestig van Geliefde Moeder Maria’s Rozenkrans voor een Ascenderende Mensheid:
“Wees gegroet Moeder, vol van Genade, de Heer is met U. Gezegend zijt Gij tussen de vrouwen en gezegend is de vrucht van Uw Schoot “IK BEN”. Bewaar voor mij NU het Onbevlekte concept van mijn ware God Werkelijkheid vanaf dit moment tot in mijn eeuwige Ascentie in het Licht. Ik BEN die IK BEN”.  
(pauze) 


Het Negende Zonne Aspect van de Godheid is Magenta.
Dit Goddelijke Licht daalt af vanuit het Hart van mijn Vader-Moeder God en gaat mijn Kruin Chakra in. Terwijl dit Magenta Licht in mijn Ruggengraat Kolom gaat, straalt het door alle Twaalf van mijn 5 dimensionale Zonne Chakra’s die deze transformeren in stralende Magenta Zonnen.
De Goddelijke Kwaliteiten van het 9deZonne Aspect van de Godheid zijn: Harmonie, Evenwicht, Verzekering/Zekerheid en Goddelijk Vertrouwen.
Mijn IK BEN Tegenwoordigheid stelt permanent deze Goddelijke Kwaliteiten veilig in mijn Twaalf Zonne Chakra’s terwijl ik de woorden van Geliefde Moeder Maria’s Rozenkrans bevestig voor de Opstijgende Mensheid:
“Wees gegroet Moeder, vol van Genade, de Heer is met U. Gezegend zijt Gij tussen de vrouwen en gezegend is de vrucht van Uw Schoot “IK BEN”.  Bewaar voor mij NU het Onbevlekte Concept van mijn ware God Werkelijkheid vanaf dit moment tot in mijn Eeuwige Ascentie in het Licht. IK BEN die IK BEN.” (pauze)
Het 10 de Zonne Aspect van de Godheid is Goud.

Prachtig Gouden Licht stroomt vanuit het Hart van mijn Vader-Moeder God en gaat mijn Kruin Chakra in. Terwijl dit krachtige Gouden Licht afdaalt naar onderen in mijn Ruggengraat Kolom, straalt die uit door alle Twaalf van mijn 5 dimensionale Zonne Chakra’s en transformeert hen in briljant Gouden Zonnen.
De Goddelijke Kwaliteiten van het 10deZonne Aspect van de Godheid zijn: Eeuwige Vrede, Voorspoed. Overvloed en de God Aanvulling van ALLE Goede Dingen.
Mijn IK BEN Tegenwoordigheid stelt deze Goddelijke Kwaliteiten veilig, in mijn Twaalf Zonne Chakra’s terwijl ik de woorden Bevestig van de Geliefde Moeder Maria’s Rozenkrans voor de Opstijgende Mensheid:
“Wees gegroet Moeder, vol van Genade, de Heer is met U. Gezegend zijt Gij tussen de vrouwen en gezegend is de vrucht van Uw Schoot “I AM”. Bewaar voor mij NU het Onbevlekte Concept van mijn ware God Werkelijkheid vanaf dit moment tot aan mijn Eeuwige Ascentie in het Licht. IK BEN die IK BEN.” (pauze)
Het Elfde Zonne Aspect van de Godheid is Perzik(Peach).
Dit voortreffelijke Perzik Licht daalt nu uit het Hart van God en gaat mijn 5 dimensionale Kruin Chakra in. Het stroomt door mijn Ruggengraat Kolom en straalt in elke van mijn 5 dimensionale Zonne Chakra’s en transformeert hen in prachtige Perzik gekleurde Zonnen.
De Goddelijke Kwaliteiten van het 11deZonne Aspect van de Godheid zijn: Goddelijke Bedoeling, Enthousiasme en Vreugde.
Mijn IK BEN Tegenwoordigheid stelt deze Goddelijke Kwaliteiten veilig, in mijn Twaalf Zonne Chakra’s terwijl ik de woorden bevestig van Geliefde Moeder Maria’s Rozenkrans voor een Opstijgende Mensheid:
“Wees gegroet Moeder, vol van Genade, de Heer is met U. Gezegend zijt Gij tussen de vrouwen en gezegend is de vrucht van Uw Schoot “IK BEN”.  Bewaar voor mij NU het Onbevlekte Concept van mijn ware God Werkelijkheid vanaf dit moment tot in mijn Eeuwige Ascentie in het Licht. IK BEN die IK BEN.” (pauze)
 Het 12de Zonne Aspect van de Godheid is Opaal.

Het Opalen Aspect van de Godheid daalt af uit het Hart van mijn Vader-Moeder God en gaat mijn Kruin Chakra binnen. Als Opalescent (Opaline)Licht stroomt door mijn Ruggengraat Kolom, dat pulseert in alle Twaalf van mijn 5 dimensionale Zonne Chakra’s die hen transformeert in vonkende Opaline Zonnen.
De Goddelijke Kwaliteiten van het 12deZonne Aspect van de Godheid zijn: Transformatie en Transfiguratie.
Mijn IK BEN Tegenwoordigheid stelt deze Goddelijke Kwaliteiten veilig in mijn Twaalf Zonne Chakra’s terwijl ik de woorden Bevestig van Geliefde Moeder Maria’s Rozenkrans voor een Opstijgende Mensheid:
“Wees gegroet Moeder, vol van Genade, de heer is met U. Gezegend zijt Gij tussen de vrouwen en gezegend is de vrucht van Uw Schoot “Ik BEN”. Bewaar voor mij NU het Onbevlekte Concept van mijn ware God Werkelijkheid vanaf dit moment tot aan mijn Eeuwige AScentie in het Licht. IK BEN die IK BEN.” (pauze)
Ieder van mijn Twaalf 5 dimensionale Zonne Chakra’s is nu aan het pulseren met het Oneindige Licht en Goddelijke Kwaliteiten die horen bij mijn Vader-Moeder God’s Twaalf Zonne Aspecten van de Godheid. Vanaf dit moment naar voren zal mijn IK BEN Tegenwoordigheid Eeuwigdurend mijn Aardse Lichaam en alle Leven baden dat op deze Planeet evolueert met vonkelend geschakeerd, veel kleurig Licht uit het Hart van mijn Vader-Moeder God.
Nu met behulp van Geliefde Moeder Maria en mijn IK BEN Tegenwoordigheid pulseren de geschakeerde 5 dimensionale Zonne Aspecten van de Godheid in mijn Chakra’s en tillen mij in de volle omarming van mijn 5 Dimensionale Zonne Licht Lichamen als ik beveel:
IK BEN het Onbevlekte Concept van mijn ware God Werkelijkheid, dat NU gemanifesteerd wordt en onderhouden wordt door Goddelijke Genade. (Herhaal dit drie maal)
 Het is gedaan! En zo zij het.
Geliefde IK BEN. Geliefde IK BEN. Geliefde IK BEN.
Dit is de link naar de YouTube van Moeder Maria’s Rozenkrans voor de Ascenderende Mensheid.

  https://www.youtube.com/watch?v=Mw5c-vfD2UY

Patricia Cota-Robles
New Age Study of Humanity’s Purpose
a 501 (c) 3 nonprofit educational organization

www.eraofpeace.org      

FAX: 520-751-2981
Phone: 
520-885-7909

New Age Study of Humanity’s Purpose
PO Box 41883,
Tucson, Arizona 85717


This article is copyrighted, but you have my permission to share it through any medium as long as it is offered for FREE, it is not altered, and the proper credit line is included. Thank You.

©2015 Patricia Diane Cota-Robles

The information in this monthly sharing is being given to Humanity by the Beings of Light in the Realms of Illumined Truth. The Divine Intent of these celestial sharings is to encourage, empower, uplift, and inspire Humanity by allowing us to see the bigger picture during these wondrous but often challenging times.