Mogelijkheden voor dit moment

MOGELIJKHEDEN VOOR DIT MOMENT 
door Patricia Cota-Robles -27 November 2020 

Toen de Aarde op 11 november door de 11:11 Poort ging, heeft onze Vader-Moeder God de Mensheid gezegend met een krachtige instroom van Licht die ieders IK BEN Aanwezigheid toestond, om het proces van genezing van het residu van pijnlijke misvattingen en verdraaide overtuigingen die onze gefragmenteerde en op angst gebaseerde menselijke ego’s hebben gebruikt om ons te manipuleren en te controleren voor eonen van tijd, te versnellen.

Het Gezelschap van de Hemel zei dat op een wereldwijde schaal voor letterlijk honderden miljoenen mensen deze Gift van het Hoge een tastbare verschuiving van de perceptie creëerde die hen heeft gekatapulteerd in een nieuwe, op het hart gebaseerde perceptie van de Realiteit. Er wordt ons verteld dat deze bewustzijnsverschuiving de gang van zaken voor deze Planeet op een zeer positieve manier heeft veranderd.

Naast degenen die onmiddellijk het voordeel van deze instroom van Licht hebben ervaren, zijn er ook degenen die een geleidelijker Ontwaken ervaren. Dit zijn de Degene die dierbaar zijn die zich meer verankerd hebben in hun misvattingen en die zich wanhopig vastklampen aan hun vervormde overtuigingen vanwege de op angst gebaseerde gewoonten die hun ego’s in het verleden hebben gebruikt om ze te manipuleren. Het gezelschap van de Hemel verzekert ons dat dit een tijdelijke situatie is. De IK BEN Aanwezigheid van elk van deze zielen omhult hen zachtjes en liefdevol in de Vlam van de Verlichte Waarheid, die op dit moment de overheersende invloed is die wordt gebruikt om het Ontwaken van deze Zonen en Dochters van God te bespoedigen.

VOORUITGAAN IN HET LICHT

Nu sturen onze Vader-Moeder God en de Legioenen van het Licht ten dienste van de evoluties van de Aarde een Klaroenoproep die de hulp van Lichtwerkers over de hele wereld inroept voor de volgende kritieke fase van het Ascensieproces van de Mensheid en de Moeder Aarde.

Op 30 november zullen we de Eclips corridor van een extreem krachtige Volle Maan Maansverduistering binnengaan. Op die heilige en gewijde dag zullen onze Moeder God en de exponenten van het Goddelijke Vrouwelijke door de Oneindigheid heen de Geliefde Moeder Maria bijstaan in haar Goddelijke Missie van het verankeren van de fonkel NIEUWE frequenties van de Vlam van het Onbevlekte Concept doorheen de Ik BEN Aanwezigheid en binnen de 5e Dimensionale Kristallijne Zonnelichtlichamen van elke man, vrouw en kind op Aarde.

Doorheen de hele schepping staat Moeder Maria bekend als de Wachter van de Vlam van het Onbevlekte Concept. Deze Heilige Witte en Madonna Blauwe Vlam uit het Hart van God pulseert met het Onbevlekte Concept voor elk deeltje en elke golf van het Leven die bestaat in de allesomvattende Goddelijke Matrix van het Lichaam van onze Vader-Moeder God. Het Onbevlekte Concept voor elk deel van het Leven is letterlijk een Blauwdruk van het volledige Goddelijk Potentieel dat in die specifieke expressie van het Goddelijke aanwezig is.

In vervulling van haar Goddelijke Verantwoordelijkheden helpt Moeder Maria voortdurend de Ik BEN Aanwezigheid van elke Zoon en Dochter van God om te profiteren van de golven van het Licht en de verschillende Hemelse uitlijningen die zich regelmatig voordoen in de Hemelse Rijken. De bedoeling van haar Goddelijke Interventie is om ieder van ons te bekrachtigen op een manier die onze IK BEN Aanwezigheid in staat stelt om het Onbevlekte Concept van ons volledige Goddelijk Potentieel tastbaar te maken in ons dagelijks leven.

In december 2020 zullen er verschillende gebeurtenissen plaatsvinden die Moeder Maria de kans geven om onze IK BEN Aanwezigheid te helpen op een NIEUWE manier die we nog niet eerder hebben meegemaakt. Tijdens elk van deze gebeurtenissen zal Moeder Maria de Vlam van het Onbevlekte Concept intensiveren door onze Aardse Lichamen die de Goddelijke Alchemie die onze op koolstof gebaseerde fysieke, etherische, mentale en emotionele lichamen transformeert in de 5e Dimensionale Kristallijne Zonne Lichtlichamen waarin we zullen verblijven op de Nieuwe Aarde, sterk zal versnellen. Dit zal ons vermogen om ons Goddelijk Potentieel te vervullen op monumentale wijze uitbreiden.

Door de ongelooflijke verschuivingen van energie, vibratie en bewustzijn die Lichtwerkers tijdens de recente Planetaire Herstart van Moeder Aarde met het gezelschap van de Hemel hebben gecreëerd, is de IK BEN Aanwezigheid van de Mensheid nu in staat om hogere frequenties van de Vlam van het Onbevlekte Concept te ontvangen en te assimileren dan we ooit hebben meegemaakt. De Goddelijke Interventie van Moeder Maria die ieders IK BEN Aanwezigheid zal helpen om ons volledige Goddelijk Potentieel te bereiken en in stand te houden, zal beginnen wanneer we de Eclipsgang op 30 november binnengaan. Deze bijstand zal van dag tot dag exponentieel intensiever worden naarmate we de verschillende mogelijkheden die in december zullen worden gepresenteerd, doorlopen. Al deze gebeurtenissen zijn Goddelijk bedoeld om de weg te effenen voor de Geboorte van 2021 dat een jaar zal zijn waarin de Ontwakende Mensheid een sterk verbeterd vermogen zal ervaren om een NIEUWE, op het hart gebaseerde Realiteit te co-creëren.

Moeder Maria heeft geopenbaard dat op 30 november de IK BEN Aanwezigheid van ieder mens zal worden gezegend met een Krachtveld van Licht van onze Vader-Moeder God dat de NIEUWE frequenties van ons eigen Goddelijk Potentieel dag na dag zal ondersteunen en zachtjes zal versterken. Dit Krachtveld van Licht zal zich in onze aardse lichamen manifesteren als drie sprankelende Kristallijne Lotusbloesems met de Witte en Madonna Blauwe Vlam van het Onbevlekte Concept als de meeldraden.

De 1e Kristallijne Lotusbloesem zal pulseren aan de basis van onze 5e Dimensionale Kristallijne Zonnewervelkolom binnen de omhelzing van onze Ontwakende Kundalini. Dit zal gebeuren onder de leiding van ieders IK BEN Aanwezigheid in perfecte afstemming met zijn of haar Goddelijk Plan en zijn of haar hoogste goed.

Wanneer die Lotusbloesem voltooid is, zal de Vlam van het Onbevlekte Concept van de 1e Lotusbloesem onze 5D-wervelkolom opstijgen en samensmelten met de 2e Kristallijne Lotusbloesem die in onze Hartvlam zal worden vastgezet, waardoor het Goddelijk Potentieel van onze Onsterfelijke Overwinnelijke Drievoudige Vlam steeds verder zal worden uitgebreid.

Wanneer die Lotusbloesem compleet is, zal de Vlam van het Onbevlekte Concept van de 2e Lotusbloesem onze 5D-wervelkolom opstijgen en samensmelten met de 3e Kristallijne Lotusbloesem die in ons Derde Oog zal worden vastgezet. Deze Lotusbloesem zal de wieg zijn van onze fysieke hersenstructuur en zal het Goddelijk Potentieel in onze hersenen, onze pijnappelklier en de rest van onze spirituele hersencentra versterken.

Wanneer die Lotusbloesem voltooid is, zal de Vlam van het Onbevlekte Concept van de 3e Lotusbloesem zich uitbreiden door onze volledig geopende Kroon Chakra die een krachtig Baken van Licht vormt dat dagelijks en elk uur direct vanuit de Kern van de Schepping in het Hart van God de Heilige Kennis en de Goddelijke Wijsheid zal magnetiseren die ieder van ons nodig zal hebben om het Onbevlekte Concept van ons Goddelijk Potentieel te vervullen wanneer we de op het Hart gebaseerde patronen van perfectie voor de Nieuwe Aarde co-creëren.

Deze Goddelijke Interventie van onze Moeder God, Moeder Maria en de exponenten van het Goddelijke Vrouwelijke door het Oneindige heen is een Gift van Genade die ons huidige niveau van begrip te boven gaat.

De volgende stap in deze Glorieuze Goddelijke Interventie zal plaatsvinden op 8 december die in de buitenwereld wordt gevierd als “De Dag van de Onbevlekte Ontvangenis van Moeder Maria”. De bedoeling van deze terminologie was om aan te geven dat Moeder Maria zonder “erfzonde” werd verwekt of met andere woorden dat ze “karma vrij” werd geboren. Men geloofde destijds dat dit niveau van zuiverheid noodzakelijk was om haar facet van het Goddelijke Plan te vervullen in het Vissentijdperk. Nu is ons echter de sterk uitgebreide Goddelijke Missie getoond die zij namens ons allen vervult.

Op 8 december worden we nog steeds in de omhelzing van de krachtige Eclipse Series gehouden die op 30 november begint. Terwijl miljoenen mensen hun aandacht richten op de viering van Moeder Maria’s Onbevlekte Ontvangenis, zal zij opnieuw de Vlam van het Onbevlekte Concept, pulserend binnen de drie Kristallijne Lotusbloesems die in ieders aardse lichaam zullen worden vastgezet, zachtjes versterken tot nieuwe niveaus van vibratie. Dit zal ons voorwaarts bewegen in het Licht volgens onze individuele en collectieve Goddelijke Plannen.

De aandacht van de mensheid zal zich opnieuw richten op Moeder Maria op 12 december, 12:12. Dit is de dag die in de buitenwereld al meer dan 500 jaar door miljoenen mensen wordt gevierd. Het is de viering van de Maagd van Guadalupe die een aspect van Moeder Maria is. Op 12 december 2019 beleefden we een zeer krachtige volle maan en een multidimensionale hemelse uitlijning die een Portaal van Licht opende dat al vijf eeuwen in volle gang was. Toen de collectieve en ritmische aandacht voor de Maagd van Guadalupe jaar na jaar in een stroomversnelling werd gebracht, ontstond er een machtig Lichtportaal dat zich uitstrekt van het Hart van onze Vader-Moeder God tot in het Centrum van de Aarde.

12:12 is een heilige geometrische code die in het DNA van de Mensheid is ingeprent door onze IK BEN Aanwezigheid na onze val van de Genade. De Goddelijke bedoeling van deze code was om te dienen als een katalysator voor het versnelde Ontwaken van de Mensheid zodra we ascenderen in een frequentie van Licht die onze IK BEN Aanwezigheid in staat zou stellen om onze Twaalf Strengen DNA te reactiveren, die na de val gefragmenteerd en slapend werden. Door de gezamenlijke inspanningen van Hemel en Aarde werd die Miraculeuze gebeurtenis in augustus 2019 door God Zegevierend Volbracht.

Het succes van de activering van de Twaalf 5-dimensionale Kristallijne Zonne strengen van DNA maakte voor de Mensheid de weg vrij voor de activering van de 12:12-katalysator code binnen het DNA van ieder mens. Deze activering is nu al een jaar aan de gang en op 12 december 2020 zal Moeder Maria de 12:12-katalysator code van de mensheid op het hoogst mogelijke niveau in werking stellen voor de volgende fase van ons Ontwakingsproces.

Op 14 december beleven we de laatste fase van de huidige Eclipse Series met een extreem krachtige Totale Nieuwe Maan Zonsverduistering. Gedurende die tijd zullen alle verbazingwekkende en schijnbaar wonderbaarlijke Lichtactiviteiten die sinds de Geboorte van dit Nieuwe Decennium op 1 januari 2020 hebben plaatsgevonden, door middel van de NIEUWE frequenties van Moeder Maria’s Vlam van het Onbevlekte Concept, gekalibreerd worden naar de hoogst mogelijke frequenties van ons Goddelijk Potentieel die de Kosmische Wet zal toestaan. Dit zal de laatste stap zijn in de voorbereiding op de monumentale gebeurtenissen die zullen plaatsvinden tijdens de 21ste december Zonnewende en de Geboorte van 2021.

Dierbare Harten, let op en WEES hier NU. Jullie IK-Aanwezigheid zal jullie feilloos door deze ongelofelijke mogelijkheden en activiteiten van het Licht heen leiden. Jullie zijn klaar en jullie hebben alles wat jullie nodig hebben om te slagen, God pulseert al Zegevierend binnen de Goddelijkheid van jullie Hartvlam.

God zegene u,

Patricia Cota-Robles

Era of Peace

Postbus 17446, Tucson, Arizona 85731-7446, Telefoon: 520-885-7909

Fax: 520-347-5440 www.eraofpeace.org

Dit artikel is auteursrechtelijk beschermd, maar je hebt mijn toestemming om het te delen via elk medium, zolang het GRATIS wordt aangeboden, het niet wordt gewijzigd, en de juiste creditlijn is inbegrepen.

Era of Peace een 501 c) 3 non-profit educatieve organisatie

©2020 Patricia Cota-Robles

Vertaling: Martien

♥  ♥  ♥

Uw bijdrage ter ondersteuning van ons werk
is belangrijk en wordt door ons zeer gewaardeerd.

Wanneer u ons werk waardeert, overweeg dan
ons te ondersteunen door middel van een vrijwillige donatie.
Meer informatie over het doneren kunt u HIER vinden.

In Liefde en Licht, Ine & Martien