Mogelijkheden Om In April Aan Het Licht Van De Wereld Bij Te dragen

Mogelijkheden Om In April Aan Het Licht Van De Wereld Bij Te dragen

Gechanneld door: Patricia Cota-Robles – 5 April 2022

Het Gezelschap van de Hemel openbaart dat zelfs temidden van de extreem moeilijke gebeurtenissen die zich in de buitenwereld manifesteren, de Ontwakende Mensheid onze Harten opent en wij reageren op krachtige manieren. In feite wordt ons verteld dat de wereldwijde aanroepingen van de Mensheid voor Vrede, Goddelijke Liefde, Barmhartigheid, Mededogen en Kosmische Vergeving in feite de loop van de geschiedenis aan het veranderen zijn.

Het Licht dat de Aarde heeft doen baden sinds de gebeurtenissen die plaatsvonden in februari en de herijking van ons Planetaire Raster van Alomvattende Goddelijke Liefde, die werd volbracht tijdens de maart Equinox, hebben het bewustzijn van de massa’s van de Mensheid naar nieuwe niveaus getild. Adem voor adem helpt onze IK BEN Aanwezigheid ons zachtjes om ons te herinneren wie we zijn en waarom we op dit moment op Aarde zijn. Terwijl dit gebeurt, intensiveert de Goddelijke Intelligentie binnen elke Hartvlam ons Innerlijk Weten dat wij Eén zijn met ALLE Leven en dat ALLE Leven Goddelijk is. Wanneer deze diepe Waarheid zich in de bewuste geest van een persoon registreert, is het onmogelijk voor hen om onmenselijk gedrag te bestendigen zoals we dat in de buitenwereld zien.

Het gezelschap van de Hemel wil ons laten weten dat er gedurende de hele maand april verschillende gelegenheden zullen zijn voor ons allen om bij te dragen aan het Licht van de Wereld. Het Gezelschap van de Hemel zal ons elke week door zeer krachtige activiteiten van Licht leiden tijdens onze wekelijkse vlogs. Je kunt je aanmelden om deze korte video’s gratis te ontvangen op onze website http://www.eraofpeace.org Deze wekelijkse hulp van Hogerhand zal ieder van ons helpen om ten volle te profiteren van deze krachtige instromen van Licht ten behoeve van onszelf, de Mensheid, het Elementalen Koninkrijk en Moeder Aarde.

Vandaag vraagt het gezelschap van de Hemel ons om ons te concentreren op het ongelooflijke Geschenk van Licht dat de Aarde elk jaar overspoelt zodra het Portaal van Licht dat verbonden is met de Maart-equinox in volle breedte geopend is. Laat, terwijl je deze woorden leest, de Vlam van Verlichte Waarheid die in je Hart pulseert, je herinneren aan de mogelijkheid die voorhanden is. Ook al lijkt deze informatie nieuw voor jullie, dat is het niet. Dit Heilige Vuur is een Geschenk van onze Vader-Moeder God dat ieder van ons levenslang op wonderbaarlijke manieren heeft bijgestaan. Zonder het zouden we niet in staat zijn geweest om de ontelbare God-overwinnende Activiteiten van Licht te volbrengen die ons naar dit Kosmische Moment in de evolutie van de Aarde hebben gebracht.

HET WONDER VAN DE WEDEROPSTANDINGSVLAM

Eeuwen geleden, toen de Zonen en Dochters van God begonnen te experimenteren met onze Gift van het Leven en afweken van de op Liefde gebaseerde kwalificatie van onze gedachten en gevoelens, zag onze Vader-Moeder-God de schaduw van onze verkeerde creaties die vorm aannamen in het bewustzijn van onze Aardse Lichamen. Zij wisten dat de vruchten van die zaden veroudering, ziekte, desintegratie en verval zouden zijn. Zij begrepen verder dat er een manier van herstel zou moeten komen voor de Zonen en Dochters van God op Aarde die op een dag zouden willen terugkeren naar ons oorspronkelijke Goddelijke Landgoed.

Om het proces van het manifesteren van die herstellende kracht te beginnen, ademde onze Vader-Moeder God in hun Hartvlammen vanuit de eigenlijke Kern van de Schepping de uitstraling van de Parelmoer Wederopstanding Vlam. Dit Heilige Vuur is een veelzijdige en multidimensionale frequentie van Licht waardoor de verouderde, zieke, vervormde en desintegrerende koolstof-gebaseerde substantie, gegenereerd door het misbruik van de gedachten en gevoelens van de Mensheid, gezuiverd, hersteld en weer tot leven gewekt kan worden in haar oorspronkelijke Goddelijke Perfectie.

Toen alles gereed was, riep onze Vader-Moeder God een Machtige Zonne-Aartsengel uit de Grote Stilte om deze heilige Wederopstanding Vlam naar de Aarde te brengen. Door de Hart Vlam van deze Machtige Aartsengel werd de Parelmoer Opstandingsvlam op Aarde verankerd. Deze onbaatzuchtige boodschapper van God is in de hele Schepping bekend als de Engel van Wederopstanding.

Vanaf dat moment heeft de Engel van Wederopstanding de verantwoordelijkheid op zich genomen om de Aarde te baden in de Wederopstanding Vlam in een ritmisch momentum. Dit Heilige Vuur stroomt elk jaar door het open portaal van de Maartequinox en baadt de Aarde gedurende meerdere weken. Op het Noordelijk Halfrond is de Wederopstanding Vlam de frequentie van Licht die de dieren in winterslaap wekt en de planten en bomen weer tot leven brengt na de slapende wintermaanden. De Wederopstanding Vlam is ook het Heilige Vuur van het Hart van God dat Jezus’ gekruisigde koolstof-gebaseerde planetaire lichaam deed herrijzen in zijn 5de-Dimensionale Kristallijne Zonne Lichtlichaam. Dit gebeurde drie dagen na de kruisiging op wat Christenen nu vieren als Paaszondag.

Wat het Gezelschap van de Hemel ons nu wil laten weten, gedurende het vitaal belangrijke facet van het Ascensieproces waar we ons nu middenin bevinden, is hoe de wederopstanding vlam ons op dit moment helpt met de Goddelijke Alchemie van het Transfigureren van onze eigen koolstof-gebaseerde planetaire lichamen in 5e-Dimensionale Kristallijne Zonnelicht Lichamen.

Hoewel de massa’s van de Mensheid niet in staat waren de ware betekenis te begrijpen van de gebeurtenissen die plaatsvonden tijdens het Pesach en Paas Pageant in het Vissentijdperk, vond Jezus het belangrijk dat Hij die Vorm in het fysieke vlak verankerde als voorbereiding op het volledige begrip van de Mensheid in dit Aquariustijdperk.

Jezus’ Wederopstanding was een opzettelijke demonstratie van wat er gebeurt wanneer onze koolstof-gebaseerde 3de- en 4de-Dimensionale lichamen getransfigureerd worden in 5de-Dimensionale Kristallijne Zonnelicht Lichamen. De Schriften verklaren dat toen Maria Magdalena bij Jezus’ graf kwam en hij aan haar verscheen, hij zei: “Raak mij niet aan, Ik ben niet van deze wereld.” Jezus verscheen aan Maria in zijn 5e-dimensionale Kristallijne Zonnelichtlichaam. Hoewel zijn koolstof-gebaseerd fysiek lichaam was verminkt en gekruisigd, pulseerde zijn 5e-Dimensionaal Kristallijn Zonnelicht Lichaam met de levendige gezondheid en fysieke perfectie van zijn IK BEN Aanwezigheid.

Veertig dagen na Jezus’ Opstanding in zijn 5 Dimensioneel Kristallijn Zonlicht Lichaam, demonstreerde hij wat de volgende stap van ons Ascensie proces zal zijn door publiekelijk te ascenderen op de Spiraal van Evolutie naar de 5 Dimensionale Rijken van Licht. Dit is hetzelfde pad dat de Mensheid en Moeder Aarde nu nemen terwijl we door de Goddelijke Alchemie van Transfiguratie van onze Aardse Lichamen gaan en Ascenderen naar de 5-Dimensionale Kristallijne Nieuwe Aarde.

Jezus wist dat wij aanvankelijk niet de volledige betekenis zouden begrijpen van wat Hij demonstreerde door Zijn Opstanding en Hemelvaart. Niettemin was hij vastbesloten om deze archetypes te verlaten zodat, in Goddelijke Timing, het Gezelschap van de Hemel in staat zou zijn om aan de Mensheid de ware betekenis te openbaren van de Goddelijke Alchemie die we voorbestemd waren te ervaren na de Verschuiving van de Eeuwen. Dit is die tijd.

Ons proces is langzamer dan wat Jezus heeft ervaren omdat deze keer de Mensheid, het Elementalen Koninkrijk en Moeder Aarde ALLEN deze Goddelijke Alchemie ervaren. Dat betekent letterlijk dat wanneer wij onze koolstoflichamen doen herrijzen en Ascenderen naar de 5de Dimensie, wij Moeder Aarde en AL het Leven dat zich op haar ontwikkelt met ons meenemen. Dit is een enorme verantwoordelijkheid voor elke Zoon en Dochter van God op Aarde, maar wat een Glorieuze kans voor ieder van ons om de Instrumenten van God te zijn waar we ons al een leven lang op voorbereiden.

Vanwege de dringende noodzaak van het moment, hebben onze Vader-Moeder God de Engel van de Opstanding toestemming gegeven om ongekende frequenties van de Parelmoervlam van de Opstanding in te ademen in ons onlangs opnieuw gekalibreerde Planetaire Raster van Alomvattende Goddelijke Liefde. Deze monumentale versterking van de wederopstanding vlam versnelt de trillingssnelheid van de besmette koolstofhoudende cellen van de Mensheid, het Elementalen Koninkrijk en Moeder Aarde.

Deze sterk versterkte instroom van de Wederopstanding Vlam staat onze IK BEN Aanwezigheid en ons Elementaal Lichaam toe om de Zuivere Kern te activeren in elke cel van onze Aardse Lichamen. Ons Elementaal Lichaam werpt de gemuteerde substantie die onze cellen vervuilt in de Violette Vlam waar het onmiddellijk terug getransmuteerd wordt in Licht. Dit maakt de weg vrij voor elke cel om nu het volledige Goddelijke Potentieel van God’s 5e-Dimensionale Kristallijne Zonnelicht te ontvangen.

Wanneer wij de Gaven en Zegeningen van de Wederopstanding vlam aanroepen en er vrijelijk van genieten, maken wij gebruik van haar onvergelijkbare herstellende en verjongende kracht. Door regelmatig het volgende decreet uit te spreken, zal ieder van ons de Goddelijke Alchemie die nu in onze Aardse Lichamen plaatsvindt, enorm versnellen. Luister alstublieft naar Jouw Hart en reciteer dit decreet zo vaak als je daartoe geïnspireerd wordt. Het is een Geschenk van Hogerhand dat al millennia aan momentum aan het opbouwen is.

IK BEN de Opstanding en het Leven

“IK BEN de Opstanding en het Leven van mijn Aardse Lichamen en de Aardse Lichamen van de Mensheid, het Elementalen Koninkrijk en Moeder Aarde nu gemanifesteerd en Eeuwig ondersteund door Goddelijke Genade.”

“IK BEN de Opstanding en het Leven van mijn Aardse Lichamen en de Aardse Lichamen van de Mensheid, het Elementalen Koninkrijk en Moeder Aarde nu gemanifesteerd en Eeuwig ondersteund door Goddelijke Genade.”

“Ik Ben de Opstanding en het Leven van mijn Aardse Lichamen en de Aardse Lichamen van de Mensheid, het Elementalen Koninkrijk en Moeder Aarde nu gemanifesteerd en Eeuwig ondersteund door Goddelijke Genade.”

En zo is het.

Geliefden, heb een Gezegend April en sta de Parelmoer Wederopstanding Vlam toe om jou en AL het Leven op deze zoete Aarde op wonderbaarlijke manieren bij te staan.

God zegent U,

Kanaal: Patricia Cota-Robles

Vertaling: Martien / voor wakkeremensen.org