Krachtige Gelegenheden voor de Zomer van 2017

Krachtige Gelegenheden voor de Zomer van 2017

door Patricia Cota-Robles  op 9 juni 2017

 Vandaag is er een krachtige Volle Maan. Dit is de Volle Maan die gebeurt tijdens de Zonne Cyclus van Gemini(Tweelingen) en die wordt gevierd rond de Wereld als het Goede Wil Festival van de Mensheid. Dit is een verenigde viering die een uitbreiding inhoudt van het Licht door het Pad van Goddelijke Liefde dat de Aarde baadt tijdens de Paasover (joods Pasen) en de Pasen Volle Maan die jaarlijks plaats vindt tijdens de Zonne Cyclus van Ram en de Verlichting van de Boeddha die de Aarde zegent en al haar Leven tijdens de Wesak Volle Maan die plaats vindt jaarlijks in de Zonne Cyclus van Taurus(Stier). Deze drie manen zijn de meest krachtige Volle Manen van het jaar en op deze dag breidt het Licht dat verkregen is uit alle drie manen, zich buitengewoon uit door elke persoon zijn Harts Vlam onder besturing van zijn of haar IK BEN Aanwezigheid.

In 2017, vanwege de ongelooflijke instromingen van Licht die we allen beleefd hebben, hebben de Volle Manen de Aarde gezegend met hogere frequenties van Licht dan waar de Mensheid ooit toe in staat was te ontvangen. De Goddelijke Bedoeling van deze enorm versnelde instroom van Licht is om de Mensheid voor te bereiden en alle Leven op deze planeet op cellulair niveau, voor de verschuiving van vibratie die plaats zal vinden als de patronen van Eeuwige Vrede en God’s Oneindige Overvloed uit de Rijken van Oorzaak die gecodeerd zijn op het ongemanifesteerde Goddelijk Potentiaal in de Mentale en Emotionele Strata van de Aarde. Deze wereld gebeurtenis zal gebeuren op 12-17 augustus 2017, tijdens het 31steJaarlijkse Wereld Congres over Illuminatie.

In de tussentijd zullen de Mensheid en de Aarde veel meer versnellingen ervaren van vibratie in voorbereiding op deze weergaloze gelegenheid. Het Licht uit de drie Volle Manen zal in de stuwkracht worden opgebouwd en uitgebreid worden in de juni 21ste Solstice(de Zonnewende). Dit Licht zal doorgaan om zich op te bouwen en in deze tijd vergroot worden door de krachtige Maan en Zonne Eclipsen die de Aarde en AL haar Leven zal omhelzen tijdens het 31ste Jaarlijkse Wereld Congres. De Maan Eclips zal plaats vinden op 7 aug. En een buitengewone krachtige Zonne Eclips zal op 21 augustus plaats vinden en permanent de patronen van Eeuwige Vrede en God’s Oneindige Overvloed dichtmaken in de kern van zuiverheid met elk partikeltje en golf van Leven dat op Planeet Aarde Opstijgt(Ascendeert).

Deze patronen van Eeuwige Vrede en God’s Oneindige Overvloed zijn patronen die Lichtwerkers al decades hebben geco-creëerd en waar de Mensheid naar heeft verlangd sedert onze val uit de Genade eonen geleden. Volgens het Gezelschap van de Hemel die deze specifieke patronen verankert is dit de grootste behoefte van het uur voor de Mensheid en al het leven die op deze planeet evolueert. Ik weet dat als we de negativiteit observeren die naar de oppervlakte wordt geduwd om over de hele wereld te worden geheeld en getransmuteerd in Licht, dat het schijnt alsof Eeuwige Vrede en God’s Oneindige Overvloed voor de massa’s van de Mensheid dat nog niet eens een verre mogelijkheid is. Maar dat is een illusie.

Zelfs tegengesteld, het is precies omdat de enorm versnelde zuivering van alles dat strijdt met de Eeuwige Vrede en Gods Oneindige Overvloed, dat de weg opgeruimd is voor deze NIEUWE patronen uit de Rijken van Oorzaak om op Aarde te worden verankerd. Dit is geen ‘wishful denken’. Dit is onze Goddelijke Bestemming. Eeuwige Vrede en Gods Oneindige Overvloed zijn de ENIGE werkelijkheid op de Nieuwe Aarde en ons is de gelegenheid gegeven om te beginnen met het levens-transformerende proces van manifestatie dat de werkelijkheid tastbaar gemanifesteerd is NU! in de levens van de HELE Mensheid.

Het vitaal belangrijke voor ons is om te erkennen dat deze wil niet gebeurt zonder onze hulp. Het zal ALLEEN gebeuren als jij en ik en de rest van de Ontwakende Mensheid ‘met opzet’ deelnemen aan dit facet van het zich ontvouwende Goddelijke Plan door onze krachten samen te laten gaan met elkaar en met het Gezelschap van de Hemel.

Denk er aan, de Universele Wet is dat de oproep naar bijstand uit het Rijk moet komen waar de hulp nodig is. Als de archetypen die de Goddelijke Matrix voor Eeuwige Vreugde en Gods Oneindige Overvloed op Aarde moeten worden verankerd, dan zullen zij die wonen in dit Rijk dat Licht moeten oproepen door de Goddelijkheid van onze Harts Vlammen en die dan in de wereld ademen met de Heilige Adem of anders zal het geen manifeste werkelijkheid worden. Dit is wat er is bedoeld bij de stelling: “God heeft een lichaam nodig.”

Het Goddelijke Plan 

Het Goddelijke Plan is voor de archetypen die de Goddelijke Matrix bevatten voor Eeuwige Vrede en Gods Oneindige Overvloed om op Aarde te worden verankerd tijdens de jaarlijks feestdag van de Harmonische Convergentie die in augustus 1987 plaats vond. Het voertuig dat gebruikt zal worden voor deze wereld vergadering is 31st Annual World Congress on Illumination (31ste Jaarlijkse Wereld Congres voor Illuminatie)  welke zal worden gehouden in Tucson,

Arizona van 12-17 augustus 2017. 

Dit Jaarlijkse Wereld Congres is echt een wereld en leven transformerend gebeuren voor iedereen die de Hart Oproep heeft gehoord om deel te nemen. Luister naar je Hart en je IK BEN Aanwezigheid  die je onmiskenbaar zullen leiden als jouw deel bij dit vitaal belangrijk facet van het Goddelijke Plan.

Elke Lichtwerker zal op zijn of haar juiste en volmaakte plaats zijn. Geen facet van dit Goddelijke Plan is meer belangrijk dan een ander. Wat belangrijk IS, is dat we antwoorden op waar onze IK BEN Aanwezigheid ons naar toe leidt. We moeten Vertrouwen en WETEN dat we geleid worden om stoffelijk aanwezig te zijn in het Portaal van Licht in Tucson, dan zal onze IK Ben Aanwezigheid en het Gezelschap ons helpen het pad te plaveien. Dit is waar als we hulp nodig hebben met tijd, energie of geld om dit facet van onze Goddelijke Missie te voltooien.

Luister naar je hart en weet dat het kritiek is dat Lichtwerkers uit de hele wereld die stoffelijk aanwezig zijn voor dit facet voor de ontvouwing van het Goddelijke Plan. Samen zullen we de transformer zijn die de IK BEN Aanwezigheid van elke mens op Aarde toestaat om tastbaar de archetypen te ontvangen en te verankeren in de levens van de Mensheid, die de Goddelijke Matrix bevatten van Eeuwige Vrede en Gods Oneindige Overvloed op Aarde.

Alle Lichtwerkers die voorbereid zijn om te dienen bij deze wonderbare manier namens de Mensheid en alle Leven op deze zoete Aarde zullen weten wie zij zijn door de innerlijke stuwingen van hun Hart. Luister naar je Hart en Vertrouw op je innerlijke leiding. Jullie Licht is nu nodig!

Als bijvoeging voor degenen die geïnspireerd zijn om stoffelijke aanwezig te zijn, zullen er Lichtwerkers zijn die in bewustzijn zich erbij voegen vanuit punten van Licht rond de Wereld. Deze Lichtwerkers zullen het Licht dat door hun Hart Vlammen stroomt in de Portalen van Licht projecteren waar de Lichtwerkers stoffelijke vergaderd zijn in Tucson, Arizona. Aldus zullen onze verenigde inspanningen zich duizend maal duizend keer uitbreiden.

Dit heilige conclaaf zal een hemelse ervaring zijn voor iedereen die er bij is betrokken. Elke dag, terwijl we succesvol een fase van het Goddelijke Plan zullen vervullen, zal het Gezelschap van de hemel aan ons de volgende fase onthullen van het plan. Terwijl we trekken door de diverse activiteiten van Licht, onder de Goddelijke Leiding van onze Vader-Moeder God en het Gezelschap van de hemel, zal onze missie zegenrijk worden voltooid.

Dit gebeuren zal plaats vinden bij Loews Ventana Canyon Resort, die in de unieke schoonheid en de voedende healende omgeving van de zuid-westerse woestijn is genesteld van Tucson Arizona. Het resort is omgeven door weelderige vegetatie en torent omhoog met twee drie-honderd jarige saguaro Cactussen. Deze uitdrukkingen van het Elementale Koninkrijk staan als machtige schildwachten terwijl ze het Licht van God in de Aarde laten gaan.

Als je dit Portaal van Licht binnengaat, zul je de buitengewone straling ervaren van de Vlam van Healing door de Kracht van Oneindige Transmutatie en de Vlam van Transfigurerende Goddelijke Liefde. Terwijl dit Heilige Vuur je Wezen baadt, zul je gezegend worden met het bekende gevoel van THUIS komen.

Het Wereld Congres over Illuminatie zal je de gelegenheid geven om oude vrienden te ontmoeten van over de hele Wereld met wie jullie eonen van tijd hebben gediend. Mede Lichtwerkers zullen zich met je harten verbinden en je ondersteunen in je monumentale dienst voor het Licht.

Het gehele Universum ondersteunt ons in dit prachtige ondernemen. De Wezens van Licht hebben toestemming gegeven om ons op wonderbaarlijke manieren te steunen, maar de Lichtwerkers op Aarde zijn de overheersende kracht om dit Goddelijke Plan in stoffelijke manifestatie te brengen.

Onze verantwoordelijkheid is enorm maar als we samengaan in onze Harten, hebben we het absolute vermogen om God Zegenrijk dit Plan te laten slagen.

Het 31ste Wereld Congres over Illuminatie vindt plaats op 12-17 augustus 2017.
Alle informatie die je nodig hebt om deel te nemen aan deze wonderbaarlijke gelegenheid is beschik baar op onze website, klik op deze link:

http://www.eraofpeace.org/wci-event-2017#overview-tab

God Zegene JULLIE voor je bereidheid om de Open Deur te zijn voor het Licht van God dat de IK BEN Aanwezigheid van elke man, vrouw en kind op Aarde om DE ARCHETYPES VOOR EEUWIGE VREDE EN GODS ONEINDIGE OVERVLOED in de Mentale en Emotionele Strata van de Aarde te verankeren.

God zegene jullie en ik wens jullie een Glorieuze en met Licht gevulde zomer toe:

Patricia Cota-RoblesNew Age Study of Humanity’s Purpose
a 501 (c) 3 nonprofit educational organization

www.eraofpeace.org

FAX: 520-751-2981, Phone: 520-885-7909
New Age Study of Humanity’s Purpose, PO Box 41883, Tucson, Arizona 85717
Dit artikel heeft copyrights maar je hebt mijn toestemming om dit te delen door elk medium, zolang dit GRATIS aangeboden wordt en het niet is veranderd, en de juiste credit lijn is ingesloten.

Dank je.

©2017 Patricia Diane Cota-Robles

vertaald:  winnyd@stralendetoekomst.nl