Het gebruiken van de Verrijzenis Vlam

Het gebruiken van de Verrijzenis Vlam


 door Patricia Cota-Robles / 6 april 2017

De Mensheid en ALLE Leven dat evolueert op deze zoete Aarde zitten midden in het meest geïntensiveerde zuiveringsproces tot op vandaag. Het effect van de buitenste wereld op dit schoonmakingsproces laat het lijken alsof alles dat verkeerd kan gaan, verkeerd gaat. Dat komt omdat alles dat botst met de patronen van perfectie voor de Nieuwe Aarde naar de oppervlakte geduwd wordt om geheeld te worden en terug getransmuteerd wordt terug in het Licht. We kunnen gemakkelijk de opduikende negativiteit zien. Wat we niet net zo gemakkelijk kunnen zien is het geweldige krachtige Licht van God die de negativiteit opduwt om geheeld te worden in onze individuele en collectieve levens.

De voor ALLE Levens, Overvloed en Gods Eeuwige Vrede die horen bij de Nieuwe Aarde. De Goddelijke Bedoeling van dit geïntensiveerde zuiveringsproces is om de Mensheid sneller te helpen door dit facet van het zich ontvouwende Goddelijke Plan, zodat we duidelijk de weg kunnen opruimen voor de manifestatie van de patronen van de Transfigurerende Goddelijke Liefde, Eenheid, Eerbied voor Alle Leven, Overvloed en Gods Eeuwige Vrede die horen bij de Nieuwe Aarde.

Om ons te helpen bij deze versnelde zuivering, wordt ons weergaloze hulp aangeboden vanuit de Hemelse Rijken. Maar, zoals jullie weten, de Universele Wet die wordt aangeroepen, moet komen uit het rijk waar de hulp nodig is. Dit betekent dat voor de volle zegening van die hulp voor de Mensheid van uit De Hoogte, dat het nodig is voor ons om deze Goddelijke Tussenkomst aan te roepen door onze IK BEN Aanwezigheid en onze verenigde Harte Vlammen. Om te helpen dat te bereiken heeft het Gezelschap van de Hemel ons een krachtige Activiteit van Licht gegeven.

Om deel te nemen aan deze Activiteit van Licht deze maand, terwijl miljoenen mensen over de Wereld hun Passover (van de Joden) en Pasen vieren, zullen Lichtwerkers de oproep voor hulp en onze Vader-Moeder God en het Gezelschap van de Hemel in staat zijn om de Aarde te baden in de meest geïntensiveerde frequenties van de Vlam van Transfigurende Goddelijke Liefde en de Moeder-van-Parel Verrijzenis Vlam waartoe de Mensheid in staat is te ontvangen op cellulair niveau. Deze twee Heilige Vlammen zullen stromen door de gezamenlijke Beker van bewustzijn van de Mensheid en door onze verenigde Harte Vlammen en ze zullen alle Leven opheffen en zegenen.

Als jullie de Harte Oproep hebben gekregen om de Mensheid en ALLE Leven te zegenen op deze krachtige manier, doe dan met ons mee met je broeders Lichtwerkers over de hele Wereld en neem deel aan de volgende Activiteit van Licht zo vaak als je IK BEN Aanwezigheid gidsen je leiden om te doen tijdens de rest van de maand april.

Het Oproepen van de Verrijzenis Vlam en
de Vlam van Transfigurerende Goddelijke Liefde. 

Ik Ben mijn IK BEN aanwezigheid en IK BEN Een met de IK BEN Aanwezigheid van de GEHELE Mensheid. Het centrum van mijn Universum is de Drievoudige Vlam in mijn Hart. Mijn Universum bestaat uit elke mens, plaats en conditie en ding in mijn leven, bewust of niet bewust, verleden en heden, door een duidelijke keuze of door karmische verantwoordelijkheid. In mijn Harte Vlam heb ik het vermogen om mijn Universum lief te hebben VRIJ van alle lagere energieën en dus zet ik mijzelf VRIJ.

Tegelijkertijd help ik elk ander punt in mijn Universum om verder te gaan in het Licht.

Met deze bevestiging stroomt de Kosmische Kracht van de Moeder-Parel Verrijzenis Vlam en de Vlam van Transfigurende Goddelijke Liefde door de Drievoudige Vlam in mijn Hart.Nu, in plaats van een slachtoffer te zijn van de omstandigheden in mijn wereld, WEET IK DAT IK BEN en de Meester van mijn leven is.

Ik visualiseer nu mijzelf in het centrum van mijn Universum met elke persoon, plaats, conditie of ding dat rond mijn Harte Vlam gaat, sommige dichtbij, sommigen op groter afstand. Ik visualiseer dat iedereen de opheffende frequenties ontvangt van Gods Verrijzenis Vlam en de Vlam van Transfigurerende Goddelijke Liefde terwijl die stroomt door mijn Harte Vlam. In ieder geval is dit Heilige Vuur een grotere kracht dan iedere negatieve energie die hoort bij die persoon, plaats, conditie of ding. IK BEN Houd nu VRIJ van elk punt in mijn Universum, vanaf het centrum, die mijn Harte Vlam is. Ik blijf in deze opgeheven staat van bewustzijn, en ik bevestig met diep gevoel:

IK BEN het centrum van mijn Universum.

IK BEN een Kracht van Gods Verrijzenis Vlam en de Vlam van Transfigurerende Goddelijke Liefde naar alle punten in mijn Universum.

IK BEN een Meester over elke vibratie minder dan Goddelijke Liefde.

IK BEN Vrij… IK BEN Vrij…  IK BEN Eeuwig Vrij.

Nu Ben IK me bewust van mijn stoffelijke aanwezigheid op Aarde, en ik weet dat IK BEN Een is met alle Leven. Ik verwijder zachtjes mijn aandacht naar de buitenste wereld en ga eerbiedig de Goddelijkheid in mijn Harte Vlam. In deze heilige ruimte omgeeft mijn Vader-Moeder God me met de meest exquisiete frequentie van de Moeder-van-Parel Verrijzenis Vlam. Dit Heilige Vuur begint mijn stoffelijke, etherische, mentale en emotionele lichamen te laten verrijzen in de volle omhelzing van mijn IK BEN Aanwezigheid.

Ik adem diep in en met de Heilige Adem realiseer ik me dat IK BEN opstijgt in bewustzijn in het Hart van mijn Vader-Moeder God, IK BEN omhuld in mijn Goddelijke Ouders onfeilbare Transfigurerende Goddelijke Liefde. Ik hoor melodieuze tonen en absorbeer de hemelse geur van deze Goddelijke Liefde.

Ik adem weer diep in en plotseling voel ik de Verrijzenis Vlam me opheffen in hogere en hogere frequenties van Goddelijke Liefde, Eenheid, Eerbied voor het Leven, Eeuwige Vrede en Gods Oneindige Overvloed. Ik dring door in de kern van zuiverheid in elk en ieder van deze hemelse patronen en de schittering van die glorieuze uitdrukkingen van de Nieuwe Aarde doordringt mijn Wezen.

IK BEN is nu een Ontwaakte verder dan iets ik ooit heb geweten. Een nieuw niveau van Goddelijke Wijsheid wordt Verrezen in mijn Hart en Denken. In een flits van Verlichting weet ik en begrijp volledig hoe IK BEN Goddelijke Liefde overbrengt en Eerbied voor ALLE Leven aan het massa bewustzijn van de Mensheid. Deze verwerkelijking is gecodeerd met mijn bewuste denken en zal nu tastbaar beschikbaar zijn voor me wanneer ik deze heilige kennis nodig heb in mijn dienst voor de Mensheid en alle Leven.

In diepe bescheidenheid en dank, accepteer ik de gelegenheden die mijn Vader-Moeder God nu aan me presenteren. Door mijn IK BEN Aanwezigheid, wijd ik mijn leven toe om een Open Deur te zijn waar doorheen het volle spectrum van de Verrijzenis Vlam en de Vlam van Transfigurende  Goddelijke Liefde nu zal stromen om alle leven op Aarde te zegenen.

Een subliem moment, neem ik deze ervaring op als ik in-adem en uit-adem langzaam en ritmisch. (pauze)

Met elke inademing Stijg ik hoger en hoger Op in de veel geschakeerde, hemelse frequenties van de Verrijzenis Vlam en de Vlam van Goddelijke Liefde. En, met elke uitademing adem ik dit Heilige Vuur door om alle leven dat evolueert op Aarde te consecreren.

Terwijl ieder Menselijk Wezen dat op Aarde evolueert gewijd wordt met het volle vermogen van die twee Heilige Vlammen, activeert hun IK BEN Aanwezigheid specifieke genetische coderingen in hun RNA en DNA structuren. Deze codes bevatten het Onbevlekte Concept van elke persoon’s Goddelijke Plan. Deze Activiteit van Licht bekrachtigt elke Geliefde Zoon en Dochter van God om zijn of haar Goddelijke Bedoeling en reden om te zijn te vervullen. Door deze activering worden het denken en de emoties van elke mens gezuiverd en her-veranderd in hun hoogste Goddelijke Potentieel.

Deze zuivering plaveit de weg voor het bewuste denken en het super-bewuste denken in elk individu om samen te smelten en om Een te worden. In deze staat van een-zijn komt iedere persoon zijn IK BEN Aanwezigheid naar het voorfront en neemt bezit van hun leven. Terwijl dit gebeurt, wordt het leven, lichaam en ziel van elke persoon versneld en Opgestegen in een staat van Verlichting die het pad opruimt voor de vervulling van het Goddelijke Plan en de manifestatie van de Nieuwe Aarde.

Ik accepteer en weet dat deze activiteit van Licht door God Zegenrijk is bereikt, deze heilige dag zal in macht toenemen en per dag en per uur met elke adem die ik inneem.

En zo is het. Geliefde IK BEN, Geliefde IK BEN, Geliefde IK BEN die IK BEN.

Patricia Cota-Robles

New Age Study of Humanity’s Purpose
a 501 (c) 3 nonprofit educational organization
www.eraofpeace.org
FAX: 520-751-2981
Phone: 520-885-7909
New Age Study of Humanity’s Purpose
PO Box 41883,
Tucson, Arizona 85717

Dit artikel heeft copywright, naar je hebt mijn toestemming om dit via  elk medium te delen zo lang het gratis wordt aangeboden, het niet is veranderd en de juist betiteling erbij is ingesloten.Dank jullie.

©2017 Patricia Diane Cota-Robles

www.eraofpeace.org

Vertaald: winnyd@stralendetoekomst.nl