Dit Is Jouw Moment, Let Op.

Dit Is Jouw Moment, Let Op.

Door: Patricia Cota-Robles – 2 Juni 2022

Onze Vader-Moeder God en het Gezelschap van de Hemel vragen jullie persoonlijk om naar binnen te gaan naar de Goddelijkheid van je Hartvlam en te luisteren naar dit delen via de Vlam van Verlichte Waarheid in de diepste diepten van je Innerlijk Weten. Deze informatie is specifiek tot jou gericht. Wij hebben nooit eerder een verzoek als dit van Hogerhand gehad, wat het belang aangeeft van deze boodschap met betrekking tot jouw Aanwezigheid op Aarde tijdens dit Kosmische Moment.

Dit delen is in jouw bewustzijnssfeer gemagnetiseerd door je IK BEN Aanwezigheid vanwege wie je bent en de Goddelijke Missie waaraan je vele levens geleden vrijwillig hebt deelgenomen. De gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden sinds de geboorte van dit decennium in 2020 hebben Moeder Aarde en al het Leven dat zich op haar ontwikkelt met succes voorbereid op de Goddelijke Missie waarvoor JIJ persoonlijk al levenslang in training bent om die te volbrengen.

Voor meer duidelijkheid heeft het Gezelschap van de Hemel mij gevraagd iets te vertellen over de achtergrond van onze organisatie Era of Peace, evenals de informatie die we kregen over de Zonen en Dochters van God die aangetrokken zouden worden tot de informatie die via Era of Peace door het Gezelschap van de Hemel wordt geopenbaard.

In de jaren 60, te midden van de verschillende omwentelingen die in de wereld plaatsvonden, zei het Gezelschap van de Hemel dat het tijd was om de informatie die zij esoterisch aan een relatief klein deel van de Mensheid hadden geopenbaard via de verschillende Mysteriescholen, uit te breiden naar de rest van de wereld. Zij zeiden dat het tijd was om de Heilige Kennis uit de Rijken van Verlichte Waarheid nu tastbaar beschikbaar te maken, exoterisch, voor de massa’s van de Mensheid. De Wezens van Licht zeiden dat deze informatie in golven geopenbaard zou worden naarmate de Ontwakende Mensheid het begreep en het doorgaf aan de massa’s via de verschillende manieren en methodes van Onderricht die zij geïnspireerd zouden worden te initiëren.

Mij werd destijds gevraagd of ik bereid zou zijn de informatie die het Gezelschap van de Hemel met mij deelde te transcriberen en zonder uitzondering beschikbaar te stellen aan iedereen die geïnteresseerd zou kunnen zijn. In diepe nederigheid en oneindige dankbaarheid nam ik die kans aan.

De Wezens van Licht zeiden dat de informatie die ik zou delen via Era of Peace nooit als mainstream zou worden beschouwd. Ze zeiden dat de mensen die aangetrokken zouden worden tot Era of Peace Ontwaakte Leraren zouden zijn die zich vrijwillig hadden aangemeld om deze Heilige Kennis naar de massa’s van de Mensheid te brengen via talloze wegen die zij zouden cocreëren door de verenigde inspanningen van Hemel en Aarde. Mij werd verteld dat zodra de informatie die ik deelde genoeg Ontwaakte Leraren zou bereiken, de volgende golf van Heilige Kennis onthuld zou worden als ik deze informatie zou assimileren en mijn Bewustzijn zou uitstrekken naar de hoogst mogelijke Rijken van Verlichte Waarheid.

Dit is precies hoe het Tijdperk van Vrede zich heeft ontwikkeld in Goddelijke Orde gedurende de afgelopen 55 jaar. In al die tijd is niemand per ongeluk aangetrokken tot de informatie die via Era of Peace wordt gedeeld. De Wezens van Licht hebben bevestigd dat of je nu in contact bent gekomen met deze informatie via onze Website, Nieuwsbrieven, Klassen, Gratis Seminars, Radioshows, Wekelijkse Vlogs, Sociale Media, YouTube Presentaties, Wereldwijde Meditaties, Online Interviews, Webinars, ons Jaarlijkse Wereldcongres over Verlichting of onze Boeken, Bandjes, CD’s, Mp3’s en Video’s, JIJ één van de Ontwaakte Leraren bent.

Jij bent Eén van de mensen waarvan onze Vader-Moeder God heeft bevestigd dat je vrijwillig de informatie uit de hoogste Rijken van Verlichte Waarheid naar de massa’s van de Mensheid brengt. Dit is waar, of je deze boodschappen van Hogerhand hebt ontvangen sinds de jaren 1960 of dat je deze Nieuwsbrief leest en je voor de allereerste keer met deze informatie verbindt. Het doet er niet toe.

De reden waarom het gezelschap van de Hemel JOU vandaag specifiek aan deze diepgaande Waarheid herinnert, is vanwege een kwantumverschuiving die nu in de hele Schepping heeft plaatsgevonden sinds de Geboorte van 2022. Moeder Aarde is opgestegen naar Hogere Hemelse en Kosmische Coördinaten dan zij ooit heeft ervaren. Deze Planeet en AL het Leven dat zich op haar ontwikkelt zijn nu in staat Hogere Zonlicht Codes te ontvangen van de Portalen van de Zonnen in de Aardse Lineage dan wij ooit veilig hebben kunnen assimileren.

Deze NIEUWE Zonnelichtcodes pulseren met Heilige Kennis uit de Hoogste Rijken van Verlichte Waarheid die alles overtreffen wat we ooit hebben gekend of zelfs maar het bewustzijn hebben gehad om te overwegen. Deze Zonnelichtcodes weerklinken met de levensveranderende informatie en de patronen van perfectie die vervat zijn in het Nieuwe Noodplan dat nu aan de Mensheid wordt geopenbaard via de 5e-Dimensionale Platenbewaarderskristallen die onlangs door de Machtige Elohim in het Kristallen Rastersysteem van Moeder Aarde zijn geplaatst. Deze Record Keeper Kristallen zijn identiek aan en dienen hetzelfde doel in het Lichaam van Moeder Aarde als de nieuw geactiveerde 5e-Dimensionale RNA en DNA structuren in onze eigen Aardse Lichamen.

De grote versterking van Licht die we ervaren door de Universele Kwantumverschuiving die nu door ALLE Schepping heeft plaatsgevonden, stelt onze IK BEN Aanwezigheid in staat om de rechter- en linkerhersenhelft opnieuw af te stemmen. Dit stelt op zijn beurt onze IK BEN Aanwezigheid en ons Elementair Lichaam in staat om de capaciteit van onze spirituele hersencentra te verhogen om hogere frequenties van Heilige Kennis te ontvangen. Deze centra bestaan uit onze pijnappelklier, hypofyse en hypothalamus, evenals de ganglionische centra aan de basis van onze hersenen. Als deze spirituele centra in onze hersenen in frequentie verhoogd worden, zullen we in staat zijn om de Heilige Kennis die we ontvangen van de NIEUWE Zonnelicht Codes duidelijk te interpreteren.

Wetenschappers dachten vroeger dat ons DNA stilstond en gefixeerd was in een bepaald patroon. Nu weten we dat ons DNA een glinsterende golfvormconfiguratie is die nu wordt gewijzigd door Gods Licht, zonnestraling, magnetische velden, sonische impulsen, gedachtevormen en emoties die geassocieerd zijn met de nieuw gecodeerde archetypes en met de Goddelijke Matrix voor onze 5e-Dimensionale Kristallijne Zonnelicht Lichamen en de Nieuwe Aarde.

Het gezelschap van de Hemel openbaart ons vandaag dat de Universele Kwantumverschuiving die nu in ieder mens op Aarde heeft plaatsgevonden, de Goddelijke Alchemie die plaatsvindt binnen de 5e-Dimensionale RNA- en DNA-structuren van de Mensheid exponentieel heeft uitgebreid. De Wezens van Licht zeiden dat dit bijzonder belangrijke informatie voor JOU is, aangezien jij Eén van de Ontwaakte Leraren bent die zich vrijwillig hebben aangemeld om deze Heilige Kennis naar de massa’s van de Mensheid te brengen.

Het gezelschap van de Hemel wil dat JIJ weet dat je als Eén van de Ontwaakte Leraren al midden in het co-creëren van de volgende fase van het sterk versnelde Ascensieproces van Moeder Aarde zit. Je bent je hier misschien goed van bewust. Echter, zelfs als je je niet bewust bent van deze Waarheid en je je misschien zelfs totaal onvoorbereid voelt om dit facet van je Goddelijke Missie te vervullen, is die bezorgdheid strikt een op angst gebaseerde illusie. JIJ bent op je juiste en perfecte plaats en wat je ook aan het doen bent in je leven, hier en nu, biedt je de perfecte gelegenheid om een hoger niveau van Heilige Kennis te bereiken in de Rijken van Verlichte Waarheid.

Jullie zijn volledig voorbereid om elk ding dat jullie in de buitenwereld tegenkomen waar te nemen door de ogen van Verlichte Waarheid. Dit betekent dat je in staat bent om onmiddellijk te onderscheiden of de persoon, de plaats, de toestand of het ding dat zich voor je manifesteert gebaseerd is op angst of op Liefde. Dat zijn de enige twee evaluaties die je hoeft te maken.

Als wat je ook tegenkomt gebaseerd is op angst, zal de Heilige Kennis die geopenbaard wordt via het Nieuwe Rampenplan van Moeder Aarde en de Nieuwe Zonnelichtcodes je de antwoorden geven en de haalbare oplossingen die je nodig hebt om die persoon, plaats, toestand of ding te helpen om die manifestatie te Transfigureren in de op het Hart gebaseerde patronen van perfectie die geassocieerd worden met de Nieuwe Aarde.

Weet dat de Heilige Kennis van Hogerhand en de haalbare oplossingen uit de Rijken van Verlichte Waarheid altijd Eenheid, Alomvattende Goddelijke Liefde en Eerbied voor AL het Leven zullen weerspiegelen. Alles wat je hoeft te doen is je IK BEN Aanwezigheid en de Wezens van Licht in de Rijken van Verlichte Waarheid te vragen je te leiden. Dan, let op en luister naar die intuïtieve Innerlijke Leiding.

Je bent machtiger dan je weet. Onthoud, het Licht van God is ALTIJD Overwinnend en JIJ bent dat Licht.

God Zegene Jou,

Patricia Cota-Robles

Bron

Vertaling: Martien / voor wakkeremensen.org