De Laatste Stappen Van Ons 40 Dagen Zuiveringsproces

De Laatste Stappen Van Ons 40 Dagen Zuiveringsproces

 Gechanneld door: – Patricia Cota-Robles – 3 December 2021

Het gezelschap van de Hemel heeft ons door een ongekend 40-daags planetair zuiveringsproces geleid. Zij onthulden dat met de monumentale verschuivingen van energie, vibratie en bewustzijn die hebben plaatsgevonden binnen de Aardse ervaringen van de Mensheid, het Elementenrijk en Moeder Aarde tot nu toe in 2021, de weg was vrijgemaakt voor een sterk versnelde zuivering van de pijnlijke misvormingen van de Mensheid.

Onze alwetende, almachtige, alomtegenwoordige Vader-Moeder God heeft bevestigd dat de gebeurtenissen die zich op dit moment op Aarde ontvouwen, elke persoon, plaats, toestand en ding op deze Planeet op positieve wijze beïnvloeden. Deze gebeurtenissen worden overwinnend volbracht door de Goddelijke Tussenkomst van ieders IK BEN Aanwezigheid, of de persoon zich daar nu bewust van is of niet.

De Lichtwezens zeiden dat ieder mens in staat was om deel te nemen aan het co-creëren van deze gebeurtenissen door hun IK BEN Aanwezigheid omdat de massa’s van de Mensheid een kritieke massa van Goddelijke Liefde hebben bereikt. Dit werd bereikt door het collectieve Lichtwerk en de op het Hart gebaseerde patronen van Goddelijke Liefde die werden opgeroepen en uitgedrukt door miljoenen Zonen en Dochters van God over de hele Wereld. Dit omvat ook JOU.

Zelfs als je je niet bewust was van de omvang van wat jouw Licht en Liefde bijdroegen aan het Ascensieproces van Moeder Aarde in de aanloop naar deze 40-daagse zuivering, willen onze Vader-Moeder God dat je weet dat je een essentieel onderdeel van dit proces bent geweest. Elk gebed, elke meditatie, elke Liefdevolle gedachte, woord, actie of gevoel dat je hebt geuit voor welk deel van het Leven dan ook, is verweven in de Collectieve Beker van Bewustzijn van de Mensheid, die nu een kritieke massa van Goddelijke Liefde heeft bereikt.

Onze Vader-Moeder God zei dat het voor ons onmogelijk is om met ons eindige verstand volledig te bevatten wat dit betekent, maar de sluizen van de Hemel gaan open en de weg wordt vrijgemaakt voor de Ontwakende Mensheid om met het gezelschap van de Hemel de wonderen te co-creëren die nodig zijn om deze zoete Aarde en AL het Leven dat zich op haar ontwikkelt te transfigureren in de op het Hart gebaseerde patronen van de Nieuwe Aarde.

De Lichtwezens hebben bevestigd dat dit 40-daagse zuiveringsproces specifiek de ontmanteling, het afbrokkelen en het oplossen inhoudt van ontelbare sociale structuren die de massa’s van de Mensheid gedurende eonen van tijd hebben gemanipuleerd, gecontroleerd en onderdrukt. Al deze negatieve patronen en structuren zijn in stand gehouden door het op angst gebaseerde bewustzijn van afscheiding en dualiteit. Dit vervormde bewustzijnsniveau manifesteert zich door de gedragspatronen van hebzucht, corruptie, machtsmisbruik, haat, onwetendheid en de bereidheid om met geweld te reageren, die allemaal leegten van Liefde zijn.

Dit 40-daagse zuiveringsproces begon toen we het 11:11-Portaal van Licht binnengingen op 11 november 2021, en het zal tot bloei worden gebracht tijdens de December zonnewende. De eerste stap van dit 40-dagen proces begon met de instroom van Licht die elk jaar plaatsvindt op 11 november, 11:11. Elf is het meestergetal dat de TRANSFIGURATIE VAN HET FYSIEKE IN HET GODDELIJKE weerspiegelt. Elke man, vrouw en kind belichaamd op Aarde heeft de heilige geometrische codes van 11:11 ingeprent in het Goddelijk Potentieel van onze RNA en DNA structuren. Deze codes worden geactiveerd door onze IK BEN Aanwezigheid wanneer we door de verschillende fasen van ons Ascensieproces gaan. Op 11 november 2021 activeerde onze IK BEN Aanwezigheid deze genetische codes op NIEUWE en diepgaande manieren. Dit versnelde de Goddelijke Alchemie van de Transfiguratie van de Mensheid van op koolstof gebaseerde planetaire Wezens in 5e-Dimensionale op Kristallijne Zonnelichtwezens gebaseerde Wezens.

Sinds dit zuiveringsproces begon op 11 november, hebben we verschillende influxen van Licht ervaren die zijn veiliggesteld in het fysieke vlak van de Aarde via de Hartvlammen van de Ontwakende Mensheid. Deze week verankeren we het Licht van de laatste stadia van een zeer krachtige Eclips Serie die begon op 19 november met een Volle Maan gedeeltelijke Maansverduistering en tot bloei zal worden gebracht op 3 en 4 december met een sterk geïntensiveerde Nieuwe Maan Totale Zonsverduistering.

De voltooiing van deze Eclips Serie maakt de weg vrij voor de Activiteiten van Licht die op 12 december zullen plaatsvinden. Op 12 december, 12:12, zullen we een multidimensionele Hemelse uitlijning ervaren die een Portaal van Licht zal openen dat zich al meer dan 500 jaar in een stroomversnelling bevindt. De instroom van Licht vanuit dit Portaal zal intensiveren tot de Activiteiten van Licht die zullen plaatsvinden tijdens de December zonnewende, en zo de weg bereiden voor de Geboorte van het Levensveranderende Nieuwe Jaar 2022.

12 december is op zichzelf al een krachtige dag, maar dit jaar zal de instroom van Licht die de Aarde op 12:12 zal doen baden exponentieel geïntensiveerd worden vanwege de onlangs geactiveerde 11:11 Goddelijkheid Codes in ieders Twaalf 5e-Dimensionale Zonnestrengen van DNA en de krachtige Eclipsreeks die we zojuist hebben ervaren.

Het is geen toeval dat 12 december de dag van de viering is die de aandacht van de Mensheid richt op de Maagd van Guadalupe die een exponent is van het Goddelijke Vrouwelijke dat de Liefdesnatuur van onze Moeder God weerspiegelt die verankerd is in ieders Hartvlam. 12:12 is een Heilige Geometrische Code die in het DNA van de Mensheid werd ingeprent door onze IK BEN Aanwezigheid na onze val uit de Genade. De Goddelijke Intentie van deze code was dat het zou dienen als een katalysator voor het versneld Ontwaken van de Mensheid zodra onze IK BEN Aanwezigheid in staat was om onze Twaalf 5e-Dimensionale Kristallijne Zonnestrengen van DNA te activeren. Die DNA activering vond plaats op de verjaardag van de Harmonische Convergentie in augustus van 2019.

Op 12 december 2019, wat numeriek een 12:12:12 dag was, activeerde ieders I AM Presence succesvol onze 12:12 Katalysator Codes voor de allereerste keer. Sinds die tijd heeft onze IK BEN Aanwezigheid onze 12:12 Katalysator Codes gebruikt om ons te Ontwaken op krachtige manieren die het niet in staat was te gebruiken voorafgaand aan de activering van onze Twaalf Zonnestrengen van DNA.

De Katalysator Code 12:12 stemt af op de Heilige Geometrie die geassocieerd is met ons Zonnestelsel. We hebben Twaalf 5e-Dimensionale Zonnestrengen van DNA, Twaalf 5e-Dimensionale Zonnechakra’s, Twaalf Zonneaspecten van de Godheid, Twaalf Sterrenbeelden in onze Zodiak en Twaalf Tijdperken in onze 26.000 jaar durende Precessie van de Equinoxen. Dit is de reden waarom we zoveel horen over de kracht van de 12 maal 12 en het getal 144 of 144.000 in relatie tot de gebeurtenissen die verbonden zijn met het Ascensieproces van de Aarde.

Dit is een verbazingwekkend krachtige tijd. Of wij ons nu wel of niet bewust zijn van de omvang van wat er door alle niveaus van bewustzijn op de Planeet Aarde gebeurt, wij gaan vooruit in het Licht op manieren die iedere persoon, plaats, toestand en ding op Aarde beïnvloeden. Ons wordt verteld door de Wezens van Licht dat dit facet van het Goddelijke Plan zich ontvouwt in perfecte Goddelijke Orde en dat onze doelbewuste samenwerking met het Gezelschap van de Hemel op wonderbaarlijke manieren slaagt.

Terwijl wij door de laatste weken van 2021 gaan, hebben wij allen de gelegenheid om het Licht dat wij aan de Wereld toevoegen te intensiveren. De Wezens van Licht vertelden ons toen we met dit proces begonnen dat het krachtigste wat Lichtwerkers kunnen doen om te helpen met de ontmantelingsfase van dit Goddelijke Plan is om de Violette Vlam in, door en rondom alle afbrokkelende verouderde paradigma’s uit het verleden te laten schijnen en te vragen dat de Wil van God en het Onbevlekte Concept voor deze fase van het Ascensieproces van de Aarde Godoverwinnend worden volbracht in perfecte Goddelijke Orde.

Ons werd verteld dat het volgende vitaal belangrijke ding waartoe Lichtwerkers worden opgeroepen is om onze aandacht en onze Goddelijke Intenties te richten op het mede creëren van de patronen van perfectie voor de Nieuwe Aarde. De gloednieuwe patronen die nu worden vrijgelaten in de Mentale en Emotionele Strata van Moeder Aarde zijn gecodeerd met een NIEUW urgentieplan voor de Heling en Transfiguratie van Moeder Aarde en al het Leven dat zich op haar ontwikkelt.

Het gezelschap van de Hemel zei dat het niveau van schitterend Licht dat in deze nieuwe patronen vervat is, alleen op een bewust niveau door de Ontwakende Mensheid zal worden waargenomen als wij in staat zijn om steeds hoger te reiken in de frequenties van Eenheidsbewustzijn die nu in iedere Hartvlam aanwezig zijn. Het helpen van de Ontwakende Mensheid om dit niveau van Eenheidsbewustzijn te bereiken is de Goddelijke Missie waar we ALLEMAAL toe geroepen worden om mee te helpen gedurende de resterende weken van 2021.

Spoedig zullen we worden vastgehouden in de volle omhelzing van de 2021 December Zonnewende. Tijdens die Hemelse uitlijning zal het Licht van God de Aarde overspoelen en het Lichtwerk van de Mensheid op nieuwe manieren bekrachtigen. Het gezelschap van de Hemel zei dat de onpeilbare instroom van Licht die elk facet van het Leven op Aarde gedurende dit 40-daagse zuiveringsproces heeft beïnvloed, de Ascensie van de Mensheid, het Elementalenrijk en Moeder Aarde op levensveranderende manieren aan het versnellen is. Onze Vader-Moeder God zei dat we ons allemaal bewust zullen worden van de specifieke kenmerken van deze veranderingen naarmate we vorderen in het nieuwe jaar 2022.

De gebeurtenissen die zich op dit moment op zowel innerlijk als uiterlijk niveau ontvouwen, maken de weg vrij voor monumentale verschuivingen die zullen plaatsvinden na de geboorte van het Nieuwe Jaar 2022. Deze verschuivingen zullen elk deel van het Leven beïnvloeden dat op dit moment tot Moeder Aarde behoort of haar dient. Dus, Dierbaar Hart, blijf gefocust op het Licht en ” Volhard en Blijf doorgaan.”

God zegene jullie,

 

Kanaal: Patricia Cota-Robles

 

 

Vertaling: Martien / voor wakkeremensen.org

♥  ♥  ♥

Uw bijdrage ter ondersteuning van ons werk
is belangrijk en wordt door ons zeer gewaardeerd.

Wanneer u ons werk waardeert, overweeg dan
 ons te ondersteunen door middel van een vrijwillige donatie.
Meer informatie over het doneren kunt u HIER vinden.

In Liefde en Licht, Ine & Martien