De Geboorte Van Het Nieuwe Jaar 2022

De Geboorte Van Het Nieuwe Jaar 2022

Door Patricia Cota-Robles – 1 januari 2022

1 januari 2022

God heeft het meest complexe zuiveringsproces dat de Mensheid en het Gezelschap van de Hemel ooit hebben uitgevoerd, Overwinnend voltooid. Dit zuiveringsproces omvatte de ontmanteling van de matrixen voor de ontelbare sociale structuren die de massa’s van de Mensheid gedurende eonen van tijd hebben gemanipuleerd, gecontroleerd en onderdrukt. Deze pijnlijke structuren werden op hun plaats gehouden door het op angst gebaseerde bewustzijn van afscheiding en dualiteit, die zich hebben gemanifesteerd in menselijke gedragspatronen als hebzucht, corruptie, machtsmisbruik, haat, onwetendheid en de bereidheid om met geweld te reageren. Al deze gedragingen zijn totaal leeg van Liefde.

De Lichtwezens hebben ons verzekerd dat er niet langer matrixen of grondstructuren zijn die trillen op de disharmonische frequentie die nodig is om de verouderde paradigma’s die we met succes hebben ontmanteld in stand te houden. Dit betekent dat, ook al zijn er mensen die nog steeds wanhopig proberen hun macht te behouden en de mogelijkheid om de massa’s van de Mensheid te onderdrukken, manipuleren en controleren, er geen matrix is om hun snode pogingen in stand te houden en dat zij zullen falen.

Door ontelbare Activiteiten van Licht sinds de Geboorte van het Nieuwe Decennium 2020 tot 2030, hebben Lichtwerkers over de hele Wereld, in ongekende samenwerking met Het Gezelschap van de Hemel, met succes de ketenen van beperking en de schaduwen ontmanteld die de zielen van de Mensheid voor aeonen van tijd hebben omhuld. Nu, als resultaat van deze Overwinnende Prestatie van God hebben onze Vader-Moeder God bevestigd dat onze dierbare Planeet Aarde in staat zal zijn om ongehinderd te Ascenderen naar het Licht en er is geen weg meer terug.

Wanneer we zien wat er nog steeds gebeurt in de buitenwereld is het heel gemakkelijk voor ons om te twijfelen aan deze informatie die wordt gedeeld door het Gezelschap van de Hemel. Dat komt omdat de wonderbaarlijke gebeurtenissen die worden gecocreëerd door de verenigde inspanningen van Hemel en Aarde zich eerst moeten manifesteren in de Rijken van Oorzaak waar alles begint. Dan, in overeenstemming met de Universele Wet, moeten de Zonen en Dochters van God, die op Aarde belichaamd zijn, deze patronen van perfectie magnetiseren in de wereld van vorm door de Goddelijkheid van onze Hartvlammen, zodat deze creaties zich kunnen manifesteren in het fysieke vlak van de Aarde. Dit wordt bereikt als wij ons richten op het Licht en de op het Hart gebaseerde patronen tot uitdrukking brengen die wij gecocreëerd hebben door onze gedachten, gevoelens, woorden en daden.

Ook al zijn onze Cocreaties in de buitenwereld misschien nog niet zo duidelijk als wij zouden willen, onze Vader-Moeder God hebben bevestigd dat de met Licht gevulde gebeurtenissen die op dit moment door Lichtwerkers worden gecocreëerd, ieder persoon, plaats, toestand en ding op deze Planeet op zeer positieve wijze beïnvloeden.

Ieder van ons heeft deelgenomen aan het Cocreëren van deze gebeurtenissen door onze IK BEN Aanwezigheid, of wij ons daar nu bewust van zijn of niet. Dit was mogelijk omdat de massa’s van de Mensheid nu een kritieke massa van Goddelijke Liefde hebben bereikt. Dat werd bereikt door het collectieve Lichtwerk en de op het Hart gebaseerde patronen van Goddelijke Liefde die door miljoenen Zonen en Dochters van God over de hele Wereld zijn aangeroepen en uitgedrukt sinds de Geboorte van dit Nieuwe Decennium.

Zelfs als jullie je niet bewust waren van de omvang van wat jullie Licht en Liefde bijdroegen aan het Ascensieproces van Moeder Aarde, willen onze Vader-Moeder God dat jullie weten dat jullie een essentieel deel zijn geweest van dit zich ontvouwende Goddelijke Plan. Elk gebed, elke meditatie, elke Liefdevolle gedachte, gevoel, woord of handeling die jullie hebben geuit voor welk deel van het Leven dan ook, is verweven in de Collectieve Beker van Bewustzijn van de Mensheid, die nu een kritieke massa van Goddelijke Liefde heeft bereikt.

Onze Vader-Moeder God zei dat de sluizen van de Hemel nu geopend zijn. Dit verzekert dat de weg is vrijgemaakt voor de Ontwakende Mensheid om te beginnen met het Cocreëren met het Gezelschap van de Hemel van wonderen die deze zoete Aarde en AL het Leven dat zich op haar ontwikkelt tastbaar zullen Transfigureren in de Hart-gebaseerde patronen van de Nieuwe Aarde terwijl we doorgaan door dit decennium, 2020 tot 2030.

De ontelbare Levens en Lessen die wij individueel en collectief hebben ervaren sinds wij voor het eerst werden Uitgeblazen uit het Hart van onze Vader-Moeder God hebben ieder van ons op unieke wijze voorbereid op de missie die voor ons ligt. Degenen van ons die op dit moment belichaamd zijn, hebben collectief elke denkbare positieve en negatieve situatie ervaren die zich op Aarde manifesteert. Al deze ervaringen waren nodig om ons voor te bereiden op de volgende fase van het Ascensieproces van de Aarde.

Vandaag vraagt het Gezelschap van de Hemel dat we kort enkele van de levensveranderende veranderingen herbekijken die we allemaal hebben ervaren door de Goddelijke Tussenkomst van onze IK BEN Aanwezigheid sinds de geboorte van dit nieuwe Decennium. De reden voor dit overzicht is om ons aan te moedigen en ons te helpen de ongelooflijke veranderingen in onze Aardse Lichamen te begrijpen die we allemaal hebben ervaren ondanks de weerstand van onze op angst gebaseerde menselijke ego’s. Velen van jullie zullen zich terdege bewust zijn van deze veranderingen. Echter, als deze informatie nieuw voor je lijkt, vraag dan gewoon aan je IK BEN Aanwezigheid om je de Waarheid van dit delen te openbaren via de Goddelijkheid van je Hartvlam.

In de laatste maanden van 2019 vonden enkele belangrijke gebeurtenissen plaats die essentieel waren om de weg vrij te maken voor de Geboorte van het Nieuwe Decennium. In augustus van 2019, tijdens de 32e verjaardag van de Harmonische Convergentie die oorspronkelijk plaatsvond in 1987, bereikten de Zonen en Dochters van God op Aarde een collectieve trillingsfrequentie die onze IK BEN Aanwezigheid in staat stelde om onze Twaalf 5e-Dimensionale Kristallijne Zonnestrengen van DNA te activeren.

Dit is het DNA dat onze IK BEN Aanwezigheid gebruikt voor de Goddelijke Alchemie die onze 3-dimensionale fysieke, etherische, mentale en emotionele op koolstof gebaseerde Aardse Lichamen transformeert in 5-dimensionale op Kristallijne Zonnelicht Lichamen. Dit zijn de voertuigen waarin we zullen verblijven op de Nieuwe Aarde. Die activering maakte de weg vrij voor de volgende stap van het Goddelijke Plan.

Op 12 december 2019, wat numeriek een 12:12:12 dag was, waren we in staat om een activering te voltooien die onze IK BEN Aanwezigheid al aan het voorbereiden was sinds onze val uit de Genade, eonen geleden. Het is geen toeval dat 12 december de feestdag is die de aandacht van miljoenen mensen over de hele wereld richt op Moeder Maria en de Maagd van Guadalupe. Dit aspect van Moeder Maria weerspiegelt de Liefdesnatuur van onze Moeder God en het Goddelijk Vrouwelijke.

12:12 is een Heilige Geometrische Code die door onze IK BEN Aanwezigheid in het DNA van de Mensheid werd ingeprent na onze val uit de Genade. De Goddelijke Intentie van deze code was dat het zou dienen als een katalysator voor het versnelde Ontwaken van de Mensheid zodra onze IK BEN Aanwezigheid in staat was om onze Twaalf 5e-Dimensionale DNA-strengen te activeren.

Op 12 december 2019 activeerde ieders IK BEN Aanwezigheid met succes onze 12:12 Katalysator Codes voor de allereerste keer. Tien dagen later ervoeren we een zeer krachtige December Zonnewende en op Eerste Kerstdag, 25 december 2019, werden we gezegend met een Nieuwe Maan Zonsverduistering die in momentum opbouwde terwijl we het Nieuwe Decennium 2020 baarden. Het Onbevlekte Concept voor dit decennium werd verzegeld binnen de Kern van Zuiverheid in elk deeltje en golf van Leven op Aarde tijdens de krachtige Volle Maan Maansverduistering op 11 januari 2020.

Na de Geboorte van het Nieuwe Decennium onthulden onze Vader-Moeder God en het Gezelschap van de Hemel dat gedurende de komende tien jaar, 2020 tot 2030, de Mensheid de loop van de geschiedenis zal veranderen voor Moeder Aarde en AL het Leven dat zich op haar ontwikkelt. Ons werd verteld dat de Mensheid onze latente vermogens zal ontwikkelen waardoor wij letterlijk onze aardse lichamen en onze buitenwereldse levenservaringen zullen TRANSFIGUREREN in de op het Hart gebaseerde patronen van perfectie die geassocieerd worden met de 5e-Dimensionale Nieuwe Aarde.

Ons werd verteld dat deze schijnbaar wonderbaarlijke Transfiguratie zal worden volbracht door een sterk uitgebreide samenwerking tussen het Gezelschap van de Hemel en een Ontwaakte Mensheid. Onze Vader-Moeder God verleende een Kosmische Dispensatie en vertelde ons dat de mate van samenwerking die nu zal worden toegestaan door de Kosmische Wet tussen Hemel en Aarde nog nooit eerder is ondernomen.

We hadden op dat moment geen idee wat dat precies betekende. Echter, binnen enkele weken ervoeren wij voor het eerst in de geschiedenis een “gedwongen globale time-out”. De Wezens van Licht vertelden ons dat ongeacht de omstandigheden in de buitenwereld deze “Planetaire Pauze” de ruimte zou creëren voor de IK BEN Aanwezigheid van de Mensheid om op nieuwe manieren gehoord te worden en het zou onze pas geactiveerde 12:12 Katalysatorcodes in staat stellen om de massa’s van de Mensheid te doen Ontwaken op manieren die we nog niet eerder hadden ervaren. Zij zeiden dat met het succes van dit massale Ontwaken en de opwaartse verschuiving van het Bewustzijn van de Mensheid, niets ooit meer hetzelfde zou zijn.

Gedurende de volgende maanden riepen miljarden Lichtwerkers over de hele wereld Liefdevol het Helende Licht van God aan met de Goddelijke Intentie om onze Aardse Lichamen te Helen en de pijn en het lijden te Overstijgen dat in elk land van de Wereld aan de oppervlakte kwam. Deze verenigde aandacht vormde een Collectieve Beker van Bewustzijn die het mogelijk maakte dat de IK BEN Aanwezigheid van ieder persoon samenwerkte met het Gezelschap van de Hemel, om wat leek op, wonderen te volbrengen.

De val van de mensheid uit de Genade vond eonen geleden plaats toen we de noodlottige beslissing namen om onze creatieve vermogens van denken en voelen te gebruiken op manieren die niet op Liefde gebaseerd waren. Deze vervormde gedachtevormen veroorzaakten de grove patronen van veroudering, ziekte en verval die zich in onze aardse lichamen begonnen te manifesteren. Leven na leven werd deze degradatie van onze lichamen zo ingesleten dat ons gevallen menselijke ego onopzettelijk wat het Gezelschap van de Hemel “slavernijcodes” noemde, in ons DNA manifesteerde. Deze gemuteerde slavernijcodes manifesteerden op hun beurt wat de Wezens van het Licht onze “karmische lichaamssjabloon” noemden.

De Wezens van Licht zeiden dat om de IK BEN Aanwezigheid in ieder persoon te laten slagen in het Transfigureren van onze 3-Dimensionale op koolstof gebaseerde planetaire lichamen in 5-Dimensie Kristallijne Zonnelichtlichamen, het noodzakelijk was dat onze slavernijcodes en onze karmische lichaamssjablonen in Licht werden getransmuteerd en vervangen door nieuwe Goddelijke Codes en een Goddelijke Lichaamssjabloon. Gedurende de eerste maanden van 2020 werd deze Glorieuze gebeurtenis op Godoverwinnende wijze volbracht in de Aardse Lichamen van iedere man, vrouw en kind door zijn of haar IK BEN Aanwezigheid die in harmonie samenwerkte met het Gezelschap van de Hemel. Zodra de Goddelijke Codes van de Mensheid en onze Goddelijke Lichaamsmodellen op hun plaats waren, was onze IK BEN Aanwezigheid in staat om in onze Aardse Lichamen te integreren op een manier die we niet meer hebben ervaren sinds onze val uit de Genade, eonen geleden. Deze integratie vond plaats via de Goddelijkheid in ieders Hartvlam.

De laatste Activiteiten van Licht voor 2020 betroffen de 21e December Zonnewende en een zeldzame uitlijning tussen de planeten Jupiter en Saturnus die bekend staat als de Grote Conjunctie. De synchroniciteit van de December Zonnewende en de Grote Samenstand creëerde de heilige ruimte voor de IK BEN Aanwezigheid van elke Zoon en Dochter van God die zich op Aarde ontwikkelt om onze Heilige Adem permanent te verheffen. Deze ongelooflijke Goddelijke Interventie staat nu ieder van ons toe om hogere frequenties van Prana en onze Levenskracht te ontvangen bij elke Ademhaling die we nemen.

De verhoogde instroom van Prana en Levenskracht van de Mensheid bekrachtigde de massa’s van de Mensheid op manieren die de heilige ruimte vrijmaakte voor een extra Activiteit van Licht tijdens de December Zonnewende in 2020. Die gebeurtenis was zich al millennia aan het ontvouwen. Tijdens dat Kosmische Moment waren de Machtige Elohim, die de Bouwers van Vorm zijn, in staat om de trillingsfrequentie in het Kristallen Rastersysteem van Moeder Aarde af te stemmen op het 5e-Dimensionale Zonnekristallen Rastersysteem van de Nieuwe Aarde.

Toen dat eenmaal was bereikt, plaatsten de Machtige Elohim overal in het nieuw verhoogde Kristal Rastersysteem van Moeder Aarde gloednieuwe 5e-Dimensionale Kronieken bewaarders kristallen. De Wezens van Licht zeiden dat deze Kronieken bewaarders Kristallen nu functioneren binnen de Meridianen van het Kristallen Rastersysteem van Moeder Aarde op dezelfde manier als de pas geactiveerde Twaalf 5e-Dimensionale Kristallijne Zonnestrengen DNA van de Mensheid functioneren binnen onze eigen Acupunctuur Meridianen.

Deze NIEUWE 5e-Dimensionale Kronieken bewaarders Kristallen zijn gecodeerd met een noodplan voor Moeder Aarde dat het volledige Goddelijke Potentieel bevat voor de Mensheid, het Elementenrijk en Moeder Aarde’s Transfiguratie in de op het Hart gebaseerde patronen van perfectie voor de Nieuwe Aarde.

Ons werd door het Gezelschap van de Hemel verteld dat met de ontzagwekkende overwinning van die wonderbaarlijke gebeurtenis, de tijd was aangebroken voor de Mensheid en masse om voorbij het bewustzijn van afscheiding en dualiteit te bewegen. De tijd was aangebroken dat mensen overal samen zouden komen als Eén Adem, Eén Hartslag, Eén Stem en Eén Verenigd Bewustzijn van onze Vader-Moeder God’s Alomvattende Goddelijke Liefde. Zij zeiden dat om de Mensheid vooruit te helpen in het Licht in overeenstemming met het Goddelijke Plan, wij ALLEN moeten beginnen met het erkennen van de Goddelijkheid in ieders Hartvlam en onze verscheidenheid moeten vieren, om zo voorbij de illusie te gaan van dingen die ons scheiden.

Gedurende 2021 werden krachtige Activiteiten van Licht Gecocreëerd door Lichtwerkers over de hele Wereld die samenwerkten met het Gezelschap van de Hemel. Samen creëerden we een kwantumveld van God’s Alomvattende Goddelijke Liefde die het mogelijk maakte dat de IK BEN Aanwezigheid van ieder persoon permanent de Aanwezigheid van Eenheidsbewustzijn in zijn of haar Hartvlam veiligstelde.

Om de omvang te begrijpen van wat dat betekent, bevestigde het Gezelschap van de Hemel dat de Aanwezigheid van Eenheidsbewustzijn die nu in elke Hartvlam is veiliggesteld, de essentie is van onze Vader-Moeder God’s allesomvattende Bewustzijn van Eenheid en Eerbied voor ALLE Leven.

Het succes van dat facet van het Goddelijke Plan maakte de weg vrij voor een andere gebeurtenis waar de Ontwakende Mensheid en het Gezelschap van de Hemel levenslang naar hadden gestreefd. Die gebeurtenis betrof de succesvolle, sterk versnelde, 40-daagse zuivering van de verouderde paradigma’s van de Mensheid. Zoals we eerder hebben besproken, behelsde deze zuivering de ontmanteling van de matrixen en sterk gemuteerde sociale structuren die de massa’s van de Mensheid gedurende eonen van tijd hebben gemanipuleerd, gecontroleerd en onderdrukt.

 Nu de matrixen voor de verouderde paradigma’s zijn ontmanteld en de misleide zielen die nog steeds zo hardnekkig streven om hun misbruikende macht te behouden het vermogen hebben verloren om de massa’s van de Mensheid gevangen te houden in hun misleidende greep, is de weg vrijgemaakt voor het NIEUWE rampenplan voor Moeder Aarde en AL haar Leven om zich te gaan manifesteren.

HET NIEUWE RAMPENPLAN VOOR 2022

In 2022, door de verenigde inspanningen van Hemel en Aarde, zal de Ontwaakte Mensheid beginnen met het Co-creëren van een generationele “Wisseling van de Wacht”. De invloed van de Oude Garde en de Machten die Zijn, die verantwoordelijk zijn voor de catastrofale degradatie van Moeder Aarde, de Mensheid en het Elementenrijk, zullen worden vervangen door een nieuwe generatie die op unieke wijze is voorbereid om rentmeesters van de Aarde te worden terwijl zij geneest en wordt getransfigureerd in de perfectie van de Nieuwe Aarde.

De overgrote meerderheid van de Zonen en Dochters van God die geboren zijn sinds de Harmonische Convergentie in 1987 staan in de Hemelse Rijken bekend als de Heilige Onschuldigen. Dit zijn zielen die nog niet aan hun evolutionaire reis op Aarde begonnen waren toen wij tragisch van de Evolutiespiraal en op het Wiel van Karma vielen. Toen dat gebeurd was, vaardigde onze Vader-Moeder God een Kosmisch Edict uit om deze nieuwe zielen te beschermen tegen het gevangen zitten op het Wiel van Karma dat de Mensheid, onbedoeld, creëerde toen wij in de afgrond van afscheiding en dualiteit vielen.

Terwijl ze wachtten in de Innerlijke Rijken werden deze kostbare Zonen en Dochters van God getraind op unieke manieren die hen in staat zouden stellen de Aarde en al haar Leven te helpen om de pijn en het lijden van de oude Aarde te overstijgen zodra zij belichaamd waren in het fysieke vlak. Deze training werd door hun IK BEN Aanwezigheid gedownload in unieke bewustzijnscodes die in hun DNA werden ingeprent. De Goddelijke Intentie van de bewustzijnscodes was om deze verlichte zielen, zodra zij belichaamd waren, gemakkelijk toegang te geven tot de heilige kennis die zij verzamelden terwijl zij wachtten in de Tempels in de Binnenste Vlakken.

Er zijn letterlijk miljarden zielen die op Aarde zijn geboren sinds 1987. Zij zijn geïncarneerd in elk land en in elke toestand en situatie die in de Wereld bestaat. De overgrote meerderheid van deze kostbare Zonen en Dochters van God staan nu klaar om hun plaats als Transformerende Leiders in te nemen. Dit is waar, of zij zich daar nu al dan niet bewust van zijn op een bewust niveau. Diegenen onder ons die voor 1987 geboren zijn, worden geroepen om deze kostbaren te helpen herinneren wie zij zijn en waarom zij hier zijn.

In 2022 zullen deze jonge mensen overal ter wereld op de voorgrond treden en zij zullen innovatieve ideeën en op het Hart gebaseerde oplossingen met zich meebrengen terwijl zij de Oude Garde en de verouderde paradigma’s vervangen die nu ontmanteld zijn. Zij zullen geleidelijk het Leiderschap op zich nemen voor alle verschillende sociale structuren die op Aarde bestaan, en zij zullen nieuwe op het Hart gebaseerde sociale structuren ontwikkelen die de kwaliteit van het Leven zullen verbeteren voor de gehele Mensheid, het Elementenrijk en Moeder Aarde.

Wat de Wezens van Licht willen dat ieder van ons op dit moment begrijpt, is dat met het succes van de ontmanteling van de verouderde paradigma’s ALLEN van ons nu bevrijd zijn van de onderdrukkende greep en de geestcontrole en misleidende programmering die ons heeft gemanipuleerd en ons voor ontelbare Levens heeft vastgehouden. In het verleden heeft de inmenging van de krachten van onbalans ons kunnen verhinderen om de Innerlijke Leiding van onze IK BEN Aanwezigheid te horen en vooral te vertrouwen. Nu, is dat allemaal veranderd. Om dat aan onszelf te bewijzen, hoeven we alleen maar te handelen vanuit dat WETEN. Als we onze aandacht terugtrekken van de chaos die zich in de buitenwereld manifesteert en in plaats daarvan naar binnen gaan, naar de Goddelijkheid van onze Hartvlam waar onze IK BEN Aanwezigheid nu verblijft, zullen we deze WAARHEID voor onszelf ervaren. Het Gezelschap van de Hemel zei dat deze generatieverschuiving elk deel van het Leven dat tot Moeder Aarde behoort of haar dient op de meest positieve en Levenstransformerende manieren zal beïnvloeden. Dus, let op en luister naar de intuïtieve innerlijke leiding van je IK BEN Aanwezigheid. Alles is goed.

Ik wens u een Glorieus 2022,

 

Patricia Cota-Robles

 

 

Vertaling: Martien / voor wakkeremensen.org