Yeshua: Een Lichtwerker zijn

Yeshua: Een Lichtwerker zijn

Gechanneld door:: Pamela Kribbe -08 April 2021

Dierbare Vrienden, Ik ben Yeshua. Ik groet jullie allen vanuit mijn hart. Het geeft me diepe vreugde om me met ieder van jullie in het hier en nu te verbinden. Voel hoe ruimte en tijd wegvallen, hoe we elkaar ontmoeten, ziel tot ziel, in een dimensie voorbij het materiële, voorbij de definities van ruimte en tijd. We ontmoeten elkaar op het innerlijke niveau en ik nodig jullie uit om hier met mij te zijn.

Jullie zijn oneindig kostbaar, ieder van jullie: zoals je hier en nu bent, met de bijzondere eigenschappen die je hebt, het lichaam waarin je vertoeft, de persoonlijkheid die bij je hoort. Maar in dat “jij-zijn” ligt nog iets anders besloten, iets wat dat alles overstijgt: het is jouw ziel. Voel je ziel, die ook deel heeft aan andere werkelijkheden, waarvan het bewustzijn veel verder reikt dan het aardse, maar die toch via jou hier op aarde wil zijn. Voel je ziel, voor een moment, als een veld om je heen en word je bewust van dat veld.

Tussen het aardse en het hemelse liggen allerlei lagen – niveaus van stoffelijkheid – sommige heel ijl en etherisch, en andere heel zichtbaar en tastbaar. Voel jouw lichaam van binnenuit. Jouw lichaam is opgebouwd uit materiële elementen van de Aarde, dus voel hoe stevig en tastbaar het is; voel zijn onmiddellijke fysieke aanwezigheid.

Het is belangrijk om je lichaam te ervaren als een toevluchtsoord, als iets waarin je ziel kan leven en waarin je veilig bent. Ontvang je lichaam vreugdevol en zonder het te beoordelen in termen van gezondheid of ziekte, schoonheid of zelfbeeld; ontvang het puur als de haven waar de energie van je ziel doorheen stroomt en gegrond is. Zie je lichaam als deel van je ziel, en niet simpelweg als iets dat los van je staat, maar als verlicht en verkwikt door je ziel. Wanneer je jouw lichaam bewust ervaart, voel je je lichter en lijk je vloeiender te worden. Je bent niet alleen je lichaam, maar het is een deel van jou.

Door vanuit een houding van zachtheid en bewondering te aanvaarden wat je lichaam teweegbrengt, en door alles te waarderen wat je lichaam voor je doet in de vorm van gewaarwordingen en energieën, verhef je je lichaam van louter het materiële naar een meer etherisch niveau. En het lichaam wordt daar gelukkig van! Materie wil verlicht worden door bewustzijn, door liefde. Stel je voor dat je je bewust wordt van alle cellen van je lichaam, en je begroet ze met warmte.

Word je dan bewust van wie dit doet, wie het is die het lichaam beschouwt en het ontvangt met warmte en waardering. Voel dat bewustzijn – het is jouw ziel. Word je ervan bewust dat jouw ziel veel groter is dan je lichaam. Zie je een kleur of voel je een energie wanneer je dit doet? Verplaats je aandacht van je lichaam – hoewel je het nog steeds in een omhelzing van liefde houdt – en word je ziel. Voel die andere dimensies die je bent, die op een ander bestaansniveau vibreren dan het fysieke. Misschien kun je jezelf zien verschijnen als een bol van licht of als een engel. Laat een vorm verschijnen die bij u past, een vorm die jouw ziel vertegenwoordigt, dat grote veld rijk aan ervaringen uit vele levens, de wijsheid die je in je draagt, de diepte van je gevoel. Roep dat op en laat je zielsgestalte voor je verschijnen, en geniet ervan.

Herinner wie je bent, de grootsheid daarvan. Erken die gestalte en laat haar energetisch toe in het hier en nu, en laat die energie doorstromen naar je hart. Het hart is energetisch de poort tussen de ziel en het lichaam, en als je jouw zielsenergie toelaat in je aura of energieveld, merk je dat je uitgebreider wordt en meer ruimte inneemt. Integendeel, als jouw energieveld – jouw lichaam en wezen – gevuld is met het licht van jouw ziel, word je een verrukking en een inspiratie voor anderen. Het is geen concurrerende energie, maar eerder een energie die wil inspireren en ontwaken, een energie die er plezier in schept als anderen dat ook doen.

Wanneer jouw ziel zich verenigt met je lichaam, en dat zeer subtiele, etherische niveau zich verbindt met het aardse, voel dan hoe die verbinding zich op praktische manieren kan vertalen. Weet dat het in het dagelijks leven heel belangrijk is om contact te houden met deze werkelijkheid, deze vibratie, dit hogere deel van jezelf, en om die energie letterlijk naar beneden te laten komen en te laten samensmelten met je lichaam en het fysieke, aardse niveau.

De volgende stap is om die inspiratie, die verbinding met jouw hogere zelf, toe te laten in je daden en op praktische manieren de wereld in te stromen. Maar voor velen van jullie, wanneer je dat probeert te doen, gebeurt het volgende. Delen van jullie willen zich verbinden met je ziel, die delen die hoog ontwikkeld zijn en mee willen gaan met de vibratie van de hemelse sferen, maar andere delen van jullie worden bang als het erop aankomt die energie op Aarde en onder de mensen neer te zetten. Je ziet in de wereld om je heen dat er zelden veel acceptatie is voor die verbluffende en unieke zielsenergie.

Kijk naar de werkvelden, het onderwijs en de geneeskunde op Aarde, en je zult zien dat de concepten die hier nog steeds heersen, zich bezighouden met geplande structuren en theorieën die gebaseerd zijn op het mentale en het rationele. Vaak wordt er alleen maar gekeken naar het materiële niveau, een somber en kaal idee van wat het is om mens te zijn. Alles draait om hoe gevaarlijk het leven is, om overleven, strijd, en het verdelen van middelen als geld, macht en overvloed. Ziekten worden als gevaarlijk beschouwd en moeten daarom worden beteugeld, en zelfs het leven zelf is een stroom die moet worden getemd – dus op dat niveau is er strijd. Sterke emoties en gevoelens, diepe ingevingen en visioenen, worden vaak afgedaan als vreemd, raar of hysterisch.

In jullie samenleving, van onderop, is er een enorme behoefte aan inspiratie van unieke individuen die leven vanuit een innerlijk vuur en die zich niet langer kunnen aanpassen aan de bestaande orde, omdat die orde niet langer aansluit bij hun behoeften. Steeds meer individuen voelen zich verstikt, letterlijk, door het bestaande kader; ze kunnen er niet meer tegen. Je ziet dat vooral bij de generaties kinderen die nu op Aarde verschijnen. Zij kunnen dat soort verstikkend bestaan niet langer verdragen, zelfs niet op fysiek niveau. Zij kunnen niet in een keurslijf gedwongen worden, waar de oudere generaties wel toe in staat waren.

Op deze manier vindt er op Aarde een verandering plaats waarbij het steeds noodzakelijker wordt om de energie van de ziel in het leven te integreren. Het is niet langer een luxe om die energie te verdiepen door meditatie en het leiden van een spiritueel leven. Nee, het is de missie en roeping van ieder mens om zich te verbinden met zijn ziel en te gaan leven vanuit innerlijke waarheid, omdat het alternatief niet langer levensvatbaar is. Op individueel niveau raken mensen opgebrand of gefrustreerd, ontevreden of depressief, en op een algemeen, maatschappelijk niveau resulteert dit in diepgaande problemen in de omgang met de natuur en met de hulpbronnen van Moeder Aarde. Op alle fronten is het nu duidelijk dat het noodzakelijk is om anders te gaan leven, vanuit een bron die niet door het louter materiële kan worden bepaald

De materie en het materiële hebben een belangrijke waarde: het is de vorm waarin de ziel zich wil uitdrukken. Maar als het leven alleen gefixeerd raakt op de vormen – het uiterlijke – dan verarmen de vormen en wordt het leven een strijd waarin niemand zin of betekenis zal ervaren. Daarom kan het verwelkomen van de ziel in je leven geen buitengewone daad zijn, maar moet het een gewone daad worden: een alledaags, normaal onderdeel van opvoeding en leven. Dan wordt de ziel de bron van eindeloze creativiteit en overvloed waarnaar steeds meer mensen op alle niveaus nu hunkeren.

Je wordt een lichtwerker wanneer je de drang voelt om te handelen en te leven vanuit je ziel, je hart, en vanuit wat je werkelijk inspireert. Je wordt een lichtwerker als je leeft vanuit wat je boven de banaliteit van het moeten worstelen en overleven uittilt, in plaats van door angst en door te moeten doen alsof je iemand bent die je niet bent. Je kunt het een lichtwerker noemen, of elke andere naam die je verkiest, maar waar het om gaat is dat je je als mens zo sterk geroepen voelt om te reageren op de stem van je ziel, dat je het niet langer niet kunt doen – je weet dat je je niet langer kunt aanpassen aan de oude manier van zijn. Dat betekent dat je overgaat naar een op het hart gebaseerd bewustzijn; dat je een beslissende stap voorwaarts zet tot waar je niet meer terug kunt.

Dit voortgestuwd worden door een hartgedragen bewustzijn gaat gepaard met pieken en dalen in je leven, want er zijn momenten waarop je geconfronteerd wordt met diepe angsten om het oude los te laten. Het oude kan je enorm van streek maken, maar toch kan er een enorme angst zijn voor het nieuwe, het ongedefinieerde, dat wat onzeker is. De inspiratie, gedachten en ideeën die je ontvangt vanuit de essentie van je ziel lijken soms verpletterd te worden onder die oude manier van kijken en redeneren die nog steeds in veel delen van de maatschappij heerst.

Hoe geef je vorm aan de stem van je ziel en blijf je er trouw aan in het dagelijks leven? Door de kracht van jouw ziel te voelen; door haar letterlijk door je heen te voelen stromen. Voel hoe de Aarde en het leven op Aarde hunkert naar inspiratie. Op het moment dat je kiest voor die innerlijke weg van verbinding maken met jouw ziel, ben je echt trouw aan jezelf en durf je anders te zijn in een omgeving waar de stem van de ziel nog niet gehoord wordt. Wanneer je voelt dat je de stem van jouw ziel hebt gehoord, wil dat niet zeggen dat je beter bent dan andere mensen. Je weet gewoon dat je je op een pad bevindt dat voor jou je diepste roeping is, een pad waarvan je niet kunt afdwalen. Het is een pad waarin je moet blijven geloven, zelfs wanneer je wordt beoordeeld en afgewezen door externe factoren, of van binnenuit door stemmen die je hebt opgevangen van je ouders of je omgeving.

Ik roep jullie op om de kracht van je ziel te voelen en de zwakte te zien van een leven dat gebaseerd is op angst en strijd, en op het verstoppen van jezelf. Als je je verstopt voor de schittering, de kracht en de creativiteit van je ziel, word je ongelukkig. Maar je kunt niet meer terug naar het oude, want je past er niet meer bij, dus je kunt alleen nog maar vooruit. Denk aan die stem, keer op keer, en durf je licht te laten schijnen. En dat doe je op de meest simpele manieren: door wat je zegt, door wie je bent, door wat je uitstraalt.

Alles heeft een trilling. Een lichaam waarin regelmatig contact wordt gemaakt met de ziel, met de oorsprong die het lichaam verlevendigt en bezielt, heeft een andere trilling dan een lichaam dat geplaagd wordt door angst of negatieve gevoelens. Als je je op je gemak voelt met jezelf, en je waardeert jezelf om wie je bent – je bron, je uniciteit – straalt dit uit naar anderen, ook al zeg je niets tegen hen. Wie je bent en wat je uitzendt met je ogen en je energieveld zal hoe dan ook gezien worden, waar je ook bent. Eigenlijk kun je nooit echt onzichtbaar zijn, je energie is er, het kan niet ongedaan gemaakt worden.

Hoe meer je je aardse wezen durft aan te raken met je ziel, hoe meer dat doorwerkt naar buiten en je jouw leven anders gaat leven, niet meer gehecht aan dingen die je niet voeden of het niet met je eens zijn. Je wordt krachtiger, zowel in wat je wilt als in wat je niet wilt. Je ziel wordt zichtbaarder voor de buitenwereld, en daardoor gaat je licht sterker schijnen. Wees je er altijd van bewust dat dit licht andere mensen uitnodigt om in zichzelf te geloven en ook hun uniciteit te gaan uitstralen. Het licht van je ziel is niet competitief of strijdlustig.

Kijk tenslotte eens naar een situatie in je dagelijks leven waarin je het gevoel hebt dat je je innerlijke licht achterhoudt, waarin je jezelf terughoudt en jezelf niet toestaat gezien te worden. Wat zou er gebeuren als u toestond dat jouw licht gezien werd? Als je volledig ontspannen zou zijn in de situatie en je licht niet zou tegenhouden? Als je jezelf niet zou inhouden, maar jezelf zou toestaan spontaner te zijn? Wat zou je dan zeggen en doen? Realiseer je dat als je de energie van je ziel toelaat in je menselijkheid, je je gevoelens gaat uiten in gewone, eerlijke taal, en dat is niet altijd wat “politiek correct” wordt genoemd.

Je kunt het soms heel spontaan aanvoelen: “Nee, ik heb er geen zin in; nee, ik wil dit niet doen”. Het is ook belangrijk om deze gevoelens in relatie tot anderen te uiten en heel duidelijk te zijn waar je grenzen liggen. De energie van de ziel werkt volgens haar ware aard, net als het kind in jou dat duidelijke gevoelens heeft over wat het wel en niet wil. Het is wanneer je die hogere vibratie, die ijle energie, toelaat om zich te manifesteren dat je heel menselijk wordt, dat je gebruik maakt van de taal van je emoties, van je innerlijke kind.

Vertrouw je het? Die energie komt van binnenuit, het is echt! Dan word je spontaan in de zuiverste zin van het woord, omdat je dan luistert naar je gevoelens en er uitdrukking aan geeft. En als je dat doet, geef je de ander de ruimte om zijn gevoelens te uiten, terwijl je trouw blijft aan jezelf. Je accepteert niet dat je in een mal wordt gepast die niet bij je past.

Het is het diepste verlangen van jouw ziel om hier en nu te zijn via je aardse lichaam, en om uitgedrukt en zichtbaar te zijn via alles wat aards is. Je ziel wil het aardse leven omarmen, er iets aangenaams en nieuws van maken, en vonken van bewustzijn afgeven op aarde. Dit kan een bron van vreugde zijn, en al ga je ook door angsten heen die je belemmeren, zet altijd een stap voorwaarts – durf het te doen. In feite kun je niet meer terug. Als je de kracht van je ziel in je dagelijks leven ervaart, voel je in wezen dat je vooruit wordt gedragen. Het licht wil zich uiten en weet hoe, als je er “ja” tegen durft te zeggen.

Dank u voor uw aanwezigheid en voor dit samenzijn dat ik diep in mijn hart voel.

Kanaal: Pamela Kribbe

Bron

Vertaling: Martien