Moeder Aarde: Ga Uit Jouw Hoofd!

Moeder Aarde: Ga Uit Jouw Hoofd!

Gechanneld door: Pamela Kribbe – 8 Juni 2021

Beste vrienden,

Ik ben de Aarde. Voel mijn energie en mijn kracht. Maak de verbinding met mij via je lichaam, dat de brug tussen ons is. Laat me toe in jullie leven, zodat ik jullie kan geven wat jullie nodig hebben, wat alleen mogelijk is wanneer jullie jezelf toestaan om te ontvangen. Jullie zijn hier op Aarde mens geworden doordat jullie lichaam de elementen van de Aarde ontvangt, en alleen door een diep gevoelde verbinding met mij kunnen jullie in vlees en bloed manifesteren wie jullie werkelijk zijn: een zeer diepgaand en compleet wezen.

Ik wil jullie ziel ontvangen, jullie innerlijke warmte en licht, en in ruil daarvoor aan jullie alles geven wat jullie als mens nodig hebben om te bloeien en te stralen, om te manifesteren en uit te stralen wat jullie zijn. Maar als het op ontvangen aankomt, is er een barrière in de mens die mij verhindert om jullie alles te geven wat jullie nodig hebben. Er is een onvermogen in de mensen om zich te verbinden met de Aarde en mijn energie te ontvangen, niet alleen op individueel niveau, maar ook op collectief niveau. Dit is de reden waarom de mensheid als geheel zo verloren in het hoofd is en daardoor op wankele en onzekere grond staat.

Veel mensen maken zich los van het nu door zich te verliezen in voortdurende, hectische gedachten, door verstrikt te raken in het verleden of gedreven door de toekomst, en door verstrikt te raken in stress en druk van de buitenwereld. Ik kan je niet bereiken als je gevangen zit in je hoofd, dus vraag ik je om die kloof tussen ons voor een moment te ervaren. Zie een persoon voor je die helemaal in zijn hoofd zit en volledig in beslag wordt genomen door de gedachten die daar wervelen en kolken; hij is een gevangene van zijn eigen geest geworden. Ondertussen wordt hun lichaam steeds levenlozer, minder vitaal en krachtig. Het wordt te weinig gevoed door het eigen bewustzijn en kan daardoor niet meer geïnspireerd worden door de krachten van de aarde en de natuur. Zo’n mens verliest de verbinding met zijn gevoelens en met de energiestroom in zijn lichaam, en tot op zekere hoogte is ieder van jullie zo’n mens. Het kan echter niet anders, want jullie zijn enorm beïnvloed door de manier waarop de mens al eeuwenlang wordt opgevoed.

Waarom is al die energie geconcentreerd geraakt in het hoofd? Jezelf vooral vanuit je hoofd oriënteren gebeurt alleen als er al een soort breuk bestaat tussen jou en de Aarde. Een dier is van nature verbonden met zijn omgeving, en vormt een organisch geheel, eerst met zijn eigen soort, en vervolgens met zijn uitgebreide omgeving. Het voelt zich onlosmakelijk deel van het geheel en verdiept zich in dat geheel. Het voelt dat het erbij hoort en denkt er niet over na hoe het is om afgescheiden te zijn van het geheel.

De natuurlijke ervaring van verbondenheid ontbreekt bij de meeste mensen. Als je opgesloten zit in je hoofd, is er een gevoel van verloren zijn: eenzaamheid, een gevoel van afgescheiden zijn, en een gebrek aan betekenis en aan het vermogen om zin te geven aan je leven. Het is dan niet vreemd dat mensen zich gaan gedragen op een manier die hen nog verder van zichzelf, van anderen, en van mij, de Aarde, verwijdert en drijft.

Er is angst in mensen die vanuit hun hoofd leven, en het gevolg is dat er in hen een behoefte ontstaat om die angst te beheersen en uit te bannen, of op zijn minst te verbergen. Helaas wordt hun angst nooit echt verlicht, als die verlichting alleen maar komt via het hoofd door mentale activiteit. Eigenlijk creëer je dan alleen maar meer barrières tegen het leven, omdat zoveel oordelen over wat zou moeten, of kunnen, of zou kunnen, zich in het hoofd bevinden.

Stel je nu eens iemand voor wiens energie niet zo geconcentreerd is rond zijn hoofd. Zie die persoon op de Aarde staan. Je zou een mens kunnen zien die een ander soort aanwezigheid heeft, en wiens wezen zijn lichaam bewoont op een unieke en individuele manier. Misschien is wat in je verbeelding opkomt het visioen van een persoon die blootsvoets is en licht gekleed, een meer natuurlijk persoon. Kijk naar het hart en de essentie van die persoon. Die mens maakt deel uit van het geheel door te luisteren naar wat de natuur hem te vertellen heeft en zich bewust te zijn van de stroom van leven in zijn lichaam. Die mens voelt vanuit de buik wat hij fysiek nodig heeft: voedsel, kleding, onderdak, en voelt vanuit het hart wat hij emotioneel nodig heeft: verbinding met andere wezens, passie, inspiratie, creativiteit. Dit is de nieuwe mens, want dit is wie via jullie geboren wil worden en een verbinding met jullie wil aangaan op de nieuwe Aarde.

Jullie, die hier in deze prachtige, heilzame omgeving zijn (Zuid-Frankrijk, waar de channeling plaatsvond), kunnen je deze nieuwe mens voorstellen, want het is gemakkelijker voor jullie om je te verbinden met de natuur wanneer je hier bent. Roep die figuur in uw verbeelding aan, het is al in je, het is je visie van je toekomstige zelf. De activiteit in je hoofd is rustig en stil geworden; je bent dieper afgedaald in je hart en buik. Je hoeft niet langer te proberen om orde te scheppen en te regelen via je denkende geest; je laat de dingen gemakkelijk zijn zoals ze van nature zijn. En het is vanuit die meer passieve houding – schijnbaar passief omdat je in feite open en ontvankelijk bent, zonder te willen grijpen en controleren – dat je werkelijk je ziel op Aarde kunt ontvangen.

Je ziel is als sterrenlicht van waaruit een straal naar de Aarde gaat, een straal die alleen kan doordringen en schijnen door de ontvankelijkheid van een mens. Stel je even voor dat er in je ziel een ster van licht is. Roep die ster aan, wat voor jou heel gemakkelijk moet zijn om te doen, want jij bent die ster. Stel je voor dat het licht van deze ster op jou valt, en kijk waar in je lichaam dit licht het gemakkelijkst ontvangen wordt – en dat is niet je hoofd.

Laat het licht van de eeuwige ster die je bent in je lichaam stromen, via je hart naar je buik, stuitje, benen en voeten. Als mens ben je een kanaal voor het licht van je ziel. Daarom is het zo essentieel om je eigen mens-zijn te waarderen en het te begrijpen en lief te hebben. Je mens-zijn is geen obstakel voor je ziel, maar een partner. Je mens-zijn, met al je emoties, gedachten en lichaam, maakt deel uit van je leven hier. Het is het kanaal waardoor je ziel wil stromen. Omarm je waardigheid als mens.

Het is het resultaat van het leven vanuit je hoofd dat je altijd zo hard probeert te bewijzen dat je iemand bent die het waard is geliefd te worden. Je ziet over het hoofd wie je werkelijk bent, omdat er altijd iets buiten jezelf is dat je wilt en waarnaar je uitreikt, maar door dit te doen kun je niet het ontvangende kanaal zijn voor de energie van je eigen ziel. Pas als je echt bij jezelf staat en bent wie je bent als mens, met alle onzekerheden en onzekerheden die bij het mens-zijn horen, kun je echt Thuis zijn en één met je ziel. Je hoeft jezelf dan niet meer te bewijzen; je weet dat je goed bent zoals je bent.

Alles wat je bent – alle facetten van het mens-zijn – maakt deel uit van dit leven op Aarde en niets hoeft verwijderd te worden. Wanneer je “ja” zegt tegen je mens-zijn, bevrijd je jezelf. Je vecht niet langer met jezelf en je wordt deel van het geheel. Ieder mens is uniek en bewandelt zijn eigen pad. Juist daarom hebben jullie elkaar zoveel te geven, want ieder van jullie heeft een uniek perspectief en is onvervangbaar binnen het geheel.

Tenslotte wil ik jullie vragen je voor te stellen dat je op de nieuwe Aarde bent, een plek waar mensen veel minder vanuit hun hoofd leven en meer in harmonie met zichzelf, met de natuur, en ook met andere mensen. Zie jezelf daar en laat je fantasie de vrije loop. Kijk, voor een moment, naar hoe je daar zou leven. Is er bijvoorbeeld ergens in de natuur een omgeving waar je helemaal jezelf kunt zijn, waar je je vredig en ontspannen voelt? Je voelt je verbonden met die hele omgeving en je zit er heel rustig en kalm. Misschien heb je daar je eigen huisje, een huisje dat helemaal weerspiegelt wie je bent. Je voelt je veilig en geborgen in dat huisje. Laat de omgeving op je inwerken; het is belangrijk dat je dit voelt.

Kijk dan om je heen om te zien of er andere mensen in de omgeving zijn. Kijk of u zich met deze mensen verbonden voelt en of dit een gemeenschap is van mensen bij wie u op die nieuwe Aarde thuishoort. En ga nog een stap verder; stel je voor dat je met deze mensen samenkomt in een centrum of op een plein waar je in een cirkel samenkomt. Hoe natuurlijk voelt het voor je om samen te komen met deze mensen, omdat je hen niets te bewijzen hebt, je kunt gewoon jezelf zijn.

Dat is jouw rol in deze gemeenschap; om jezelf te zijn en van daaruit jouw unieke energie uit te stralen. Voel even hoe dankbaar mensen zijn dat je deel uitmaakt van deze gemeenschap, hoe ze je waarderen om wie je bent, hoe geïnspireerd ze zijn door je aanwezigheid en bijdrage. Ervaar hoe deze mensen en jij een cirkel vormen doordat jullie allemaal elkaars hand vasthouden. Samen genereren jullie iets moois voor de Aarde en voor de mensheid.

Op deze manier komen de stroom van geven en ontvangen moeiteloos samen. Je weet wie je bent en je ontvangt op natuurlijke wijze wat je nodig hebt om goed en in harmonie te leven. Bedank jezelf voor je waarde als mens. Mijn wens voor jou is dat je jezelf echt serieus neemt en jezelf niet denigreert zoals je gewoonlijk doet. Jij bent het kanaal voor de nieuwe Aarde die wil ontstaan vanuit de oude, die vol was van angst en oordeel. De nieuwe Aarde wil zich manifesteren, dus neem jezelf serieus als voorloper van deze nieuwe tijd. Omarm je mens-zijn volledig, want dat is het kanaal voor de manifestatie om te gebeuren. Je individuele mens-zijn maakt je deel van het geheel; onmisbaar en uniek. Dit is mijn oproep aan jou: geloof in jezelf, waardeer jezelf, en sta op en durf te stralen. Durf te geven en te ontvangen!

© Pamela Kribbe

Copyright © Jeshua.net – Toestemming wordt verleend om dit artikel te kopiëren en opnieuw te verspreiden op voorwaarde dat de URL https://www.jeshua.net/ wordt opgenomen als de bron en dat het vrij wordt verspreid. E-mail: aurelia@jeshua.net

Vertaling: Martien – wakkeremensen.org