Mary Magdalene De Kracht van de Buik / 4 Juli 2015 / Pamela Kribbe

Mary Magdalene
De Kracht van de Buik

4 Juli 2015 / Pamela Kribbe

Dierbare vrienden, Ik ben Mary Magdalene. Ik groet jullie allemaal met warmte en vreugde in mijn hart. Jullie zijn bekend en vertrouwd voor mij. Wij zijn zielkameraden aangezien wij allemaal samen over hetzelfde pad gaan, maar een ieder op onze eigen unieke manier.
Vandaag, zou ik graag willen spreken over de vrouwelijke energie en hoe het in deze tijd kan gedijen, omdat dit essentieel is voor de verandering in het bewustzijn dat de mensheid als een geheel nodig is om voorwaarts te gaan. Er is een noodzaak voor balans tussen de vrouwelijke en mannelijke energieën, zowel in de wereld als een geheel als in de levens van individuen. De vrouwelijke energie werd lang onderdrukt, beschadigd, en gekwetst, en dit heeft geleid naar de overheersing van een eenzijdige mannelijke energie.
Bij de eerste aanblik, zou het kunnen toeschijnen dat het evenwicht al geadresseerd werd: vrouwen in vele landen hebben vrijwel dezelfde rechten als mannen. In deze delen van de wereld, kan een vrouw zichzelf net zo vrij als een man manifesteren, genieten van onderwijs, een carrière, een machtspositie en is in staat om rijkdom te vergaren. Echter op een dieper niveau, mist er iets en is uit evenwicht. Wat er in feite gebeurt wanneer een vrouw streeft naar gelijkheid op deze manier is dat zij de mannelijke energie van dominantie en controle toepast, en het begint te gebruiken voor haar eigen zelfinteresse en ambitie. Dat is op zichzelf niet verkeerd, maar de vraag is of dat diepgaand te doen de vrouwelijke ziel vervult, net zoals de aanvullende vraag is of de mannelijke ziel diepgaand vervuld is door het vergaren van macht en dominantie.

In deze tijd, zijn er steeds meer mensen zoekende naar een diepere vervulling. Zij willen vanuit inspiratie leven en verbonden zijn met de Aarde en medemenselijke wezens, vertrouwend op hun harten in plaats van op de reactie van angst. Deze zijn idealen die nu de harten van jonge mensen aanraken. De oude mannelijke energie van controle en dwang heeft diens eeuwenoude koers overleefd; er is een nieuwe generatie die anders denkt en voelt. En hierin ligt de kans voor een feitelijke herrijzenis van de vrouwelijke energie, hetgeen niet alleen een herstel van sociale en politieke rechten en vrijheid voor vrouwen omvat, maar ook een echte genezing van diepe innerlijke kwetsuren die de vrouwelijke psyche aangedaan zijn.
Wat is er met de vrouwelijke energie in het verleden gebeurd? Het werd op vele manieren ontkracht, zowel door mentaal als fysiek geweld, en die geschiedenis werd opgenomen, dus hoef ik er hier niet op in te gaan. Mijn aandacht hier is hoofdzakelijk gefocust op hoe de innerlijke vrouwelijke energie beïnvloed werd door dit geweld. Als je naar de collectieve vrouwelijke aura kijkt, zoals geïllustreerd in het energiegebied van een gemiddelde vrouw, zal je een leegte zien, een gat, in het gebied van de buik. Het gebied van de lagere energiecentrums – de wortel, navel en zonnevlecht chakra’s – raakten ontkracht en leeg. Voor veel vrouwen, bestaat er in deze centrums, en gewoonlijk, slechts half-bewuste gevoelens van onwaardigheid, angst en onzekerheid.
De originele vrouwelijke kracht van de buik is er één van vitaal en geaard te zijn. Een vrouw voelt zich van nature verbonden met de Aarde en de ritmes van de seizoenen, en de wijsheid in haar hart is een wijsheid gebaseerd op een natuurlijk gevoel van zelfwaarde. Helaas, raakte dit verloren doorheen de tijdperken en zonder die basis, die natuurlijke kracht in de buik, kan een vrouw zich niet op een evenwichtige manier verbinden met de wereld om haar heen. Zij geeft gemakkelijk teveel van zichzelf aan anderen en verliest zichzelf in dat geven, en aldus is zij vaak niet in staat om haar persoonlijke ruimte in beslag te nemen en grenzen in te stellen.
Als je tot in de kern gekwetst bent geweest door afwijzing, (seksueel) geweld, en vernedering, zal een verschuiving in je energiegebied voordoen: je bewustzijn verlaat je buik, wat de zetel van de emotie, verbinding en intimiteit is. Wanneer het te pijnlijk is om aanwezig te zijn in dat gebied van je lichaam, zal jij je van jezelf distantiëren en je bewustzijn uit de buik vandaan trekken. Je bewustzijn stijgt dan omhoog en verblijft dan in het bovenste gedeelte van de aura, met het resultaat dat gevoelens saai worden en depressie in kan zetten, of een gevoel van uitgeputheid en van het niet volledig toegang hebben tot je energie. Aanvullend op het trauma van het geweld dat plaatsgevonden heeft, en de diepe emotionele verwarring die als een resultaat naar boven komt, is er nu ook het verdriet en de leegte van jezelf verloren te hebben.
Dit is, in het kort, wat er met de vrouwelijke psyche gebeurd is. Hoewel niet alle individuele vrouwen dit patroon tot dezelfde graad ten toon spreiden, is dit nog steeds een algemene trend geweest, wat men als volgt samen kan vatten:

  • De buik, wat de zetel van de emotie, seksualiteit en intimiteit is, en vanzelfsprekend een sterke verbinding met de Aarde is, is betrekkelijk leeg. Het voelt bedreigend om daar aanwezig te zijn, zowel vanwege de pijn die daar vertoeft als een herinnering en vanwege de kracht die daar sluimerend ligt – het is beangstigend om die kracht aan te boren.
  • Als een resultaat van de terugtrekkende beweging, werd een gat gecreëerd in het energiegebied tussen de bovenste en lagere energiecentrums, tussen het gebied van het hart en het gebied van de buik.
  • De energie van het hart, het centrum van inspiratie en liefde, kan zichzelf niet tot uitdrukking brengen, naar buiten stromen en op natuurlijke wijze met de wereld en met andere mensen verbinden. Dit stromen wordt geblokkeerd ofwel vanwege teveel angst en onzekerheid, of omdat er een behoefte is om zo sterk met elkaar te verbinden dat jij jezelf verliest in die persoon en emotioneel afhankelijk van hen wordt.
Vrouwen die nooit geweld in hun levens ervaren hebben – mentaal, fysiek, seksueel – vertonen ook vaak deze reagerende patronen, omdat oude patronen vanuit voorafgaande levens voortgezet kunnen worden. Er zou in het verleden schade toegebracht kunnen zijn aan je vrouwelijke energie dat nochtans voldoende genezen moet worden in deze huidige incarnatie. Daarnaast, als een vrouw, raak je beïnvloed door de algemene vrouwelijke psyche, door het overheersende beeld van vrouwen en de collectieve ervaringen van het verleden. Elke vrouw heeft te maken met wat ik hier beschrijf; het is niet gemakkelijk of natuurlijk voor welke vrouw dan ook om de kracht van haar buik te bezitten en echt aanwezig te zijn vanuit haar hart op een geaarde, zelfbewuste manier.
Omdat dit een tijd van de transformatie van het bewustzijn is, is het nu al te meer noodzakelijk geworden om de energetische wonde in de buik te genezen. Als jij je gaat ontwikkelen op een spiritueel pad, en je voelt de drang om vanuit je hart en je meest oprechte inspiratie te leven, zal je ontdekken dat jij, als een vrouw, geconfronteerd wordt met diep-gezetelde angsten. Om eruit te springen, jezelf groter te maken, en om conflicten binnen te gaan, komt niet gemakkelijk en brengt je van aangezicht tot aangezicht met moeilijke vragen over zelfrespect en oprecht zijn tegen jezelf. Op een bepaalde manier, als een vrouw, wordt aan jou gevraagd om een deel van de collectieve pijn van alle vrouwen te transformeren. Dus met de genezing van je eigen pijn, creëer je nieuwe paden voor het collectieve bewustzijn om uit te breiden.
De spirituele ontwikkeling wordt vergaand gezien als het openen van je hart, te verbinden met anderen door Liefde, en het loslaten van je ego. Echter, voor vrouwen die te maken hebben met een gebrek aan kracht in hun buik, is het hier waar een aantal valkuilen schuilgaan. Als jij je met anderen verbindt zonder solide in je buik, in je centrum aanwezig te blijven, verbonden met jouw behoeften en jouw waarheid, dan kan de verbinding met anderen snel leiden naar een verlies van zelf, en zelfs naar uitputting.
Als je een hoogst gevoelig persoon bent met een open hart chakra, die gemakkelijk andere mensen hun stemmingen en emoties bespeurt, zal je profijt hebben van een solide gevoel van je eigen limieten, en daarvoor heb je een sterk ego nodig. En met “sterk ego” bedoel ik dat je een duidelijk gevoel moet hebben van waar jij eindigt en waar de andere persoon begint. Dat gevoel stelt jou in staat om bewust te zijn wanneer je teveel geeft, misschien omdat je leuk gevonden wil worden of dat je geen “nee” durft te zeggen. Wat een gezond ego toestaat is dat jij duidelijk en accuraat voelt wat er met jou gebeurt tijdens jouw wisselwerking met andere mensen. Het woord ego is vervormd geraakt, en is ertoe gekomen voor alles te staan dat lager is en zou losgelaten moeten worden, maar voor vrouwen, is deze vorm van zelfbesef en het oprichten van grenzen uitermate belangrijk.
Voor mannen, is het proces van ontwikkeling tamelijk anders. Mannen werden opgevoed met een ander soort van moraal. Als een jongen worden zij aangemoedigd om te differentiëren, om te wedijveren, en om zichzelf te onderscheiden. Dit kan behoorlijk pijnlijk zijn voor mannen die zich niet thuis voelen bij dat te doen, die van nature gevoelig, bedachtzaam of rustig zijn. Maar in ieder geval, worden mannen minder aangemoedigd om gevend te zijn, terwijl ambitie en agressiviteit positief gewaardeerd worden. In mannen, ook, bestaat er een energetische kwetsuur veroorzaakt door ervaringen van het verleden. Mannen zijn afgescheiden geraakt van hun eigen vrouwelijke energie, hun gevoelens en intuïtie, en zij ervaren dit als een verlies van vreugde, emotie en verbinding. Er is een leegte in hun hart — minder aldus in hun buik – en deze leegte kwelt mannen net zoveel als dat vrouwen lijden van de lege ruimte in hun onderbuik. Beide seksen raakten beschadigd door de tradities waarin jullie leven en beide seksen raakten op verschillende manieren gekwetst, dus het herkrijgen van heelheid omvat andere middelen bij de beide seksen.
Voor mannen, is de nadruk aangaande het openen van het hart over het algemeen gunstig. Het zich verbinden met hun gevoelens, hun kwetsbaarheid toe te staan te tonen, en de vrouwelijke energie in zichzelf te erkennen, zijn fundamentele wegen richting het genezen voor mannen. Maar voor vrouwen, is het op de één of andere manier precies het tegenovergestelde. Voor hen, is de weg naar zelfgenezing door oprecht tegen zichzelf te zijn, duidelijke grenzen te handhaven, hun mannelijke energie te erkennen, en het her/erkennen en manifesteren van hun unieke gaven. Energetisch, betekent het dat je de energie van je hart, je ziel helemaal naar beneden naar het niveau van je buik brengt. Dus betekent het diep afdalen in/naar die holte van het bekken, hetgeen de oerkracht van de vrouwelijke energie symboliseert.
Eén van de manieren waarop vrouwen thuis kunnen komen naar hun basis is door meer bewust om te gaan met de kwaadheid die in hen opgeslagen is. Veel vrouwen onderdrukken emoties van kwaadheid of teleurstelling, omdat kwaadheid angst oproept, of ervoor zorgt dat zij zich machteloos voelen. Kwaadheid is bedreigend, omdat het je in/naar een conflict met anderen zou kunnen brengen, en als je voelt dat je niet in staat bent om voor jezelf op te komen en je kwaadheid tot uitdrukking te brengen, voel jij je machteloos. Dan kan de kwaadheid keren in/naar depressie, passiviteit of cynisme.
Echter, je kunt ermee beginnen om kwaadheid te beschouwen als een waardevol signaal dat iets of iemand jouw grenzen schendt en dus voel jij je gekwetst; een signaal dat je kunt gebruiken om positieve verandering in je leven te creëren. Door kwaadheid te verwelkomen, neem jij jezelf serieus, wat betekent dat de kracht die in kwaadheid gevat zit op een positieve manier tot uitdrukking gebracht kan worden. De eerste stap is om kwaadheid niet te zien als iets slechts en om jezelf er niet voor te veroordelen. Dit is voor vrouwen moeilijker dan voor mannen, omdat zij meer gewend zijn om zichzelf te ontkennen en hun ruimte op te geven voor een ander, in plaats van hun natuurlijke grenzen te eisen.
Dit is de reden waarom ik hoogst gevoelige vrouwen wil adresseren die het spirituele pad bewandelen: draag zorg voor je buik kracht, bezit het, rust stevig binnen je eigen grenzen en durf om voor jezelf op te komen. Je neigt ernaar om spiritualiteit met Liefde, Licht en verbinding te associëren, en deze zijn essentiële attributen, maar een evenwichtige verbinding met de wereld om je heen is afhankelijk van jouw bekwaamheid om onderscheid te maken tussen wat juist en wat onjuist voor jou is, om af te scheiden en te onthechten wanneer dat nodig is in plaats van ten onrechte te vermengen en te verbinden. Daarvoor moet jij jezelf volledig waarderen, je eigen behoeften, je eigen talenten, en al je eigen emoties.
Ik leefde gedurende een tijd toen de vrije expressie bij vrouwen niet geaccepteerd werd, laat staan gewaardeerd. Ik voelde een sterke verbinding met de boodschap van Jeshua Ben Joseph en met de essentie van de Christus energie. Ik werd geraakt door zijn woorden, zijn charisma, en in dat leven ging ik steeds dieper in het me herinneren wie ik was. Er leefde ook een woedde in mij betreffende de machten die mij verboden te zijn wie ik was: onafhankelijk, krachtig, onbuigzaam. Ik werd regelmatig op mezelf teruggeworpen en ik worstelde met gevoelens van machteloosheid en kwaadheid. Mijn buik werd gegrepen door de energie van frustratie, en daaronder lag sluimerend een gevoel van minderwaardigheid, van zelftwijfel. Het was mijn missie om in het reine te komen met mijn gebrek van zelfrespect en om de oordelen van andere mensen los te laten.
Dit is de uitdaging voor alle vrouwen. Wanneer vrouwen niet volledig aanwezig zijn in het gebied van hun buik, neigen zij ernaar om teveel vanuit hun harten aan anderen te geven, om zichzelf in relaties met anderen te ledigen, zoals hun geliefde, hun kinderen, hun ouders, hun vrienden. Jezelf te verliezen in de andere persoon is al te vaak een teken van niet volledig thuis bij jezelf te zijn, in je eigen basis. Als een gevoel van leegte of vervreemding daar dominant is, probeert om naar een ander uit te reiken om dat gevoel te verlichten. Je doet dit schijnbaar vanuit liefde, maar een ander motief verschuilt zich daar: je bent de ander nodig om je geaccepteerd en goed over jezelf te voelen. Echter, werkelijke spirituele groei betekent dat je leert in vraag te stellen – vanuit welk motief verbind ik me met de wereld om mij heen, met mijn geliefde, mijn vrienden, mijn kinderen, mijn ouders?
Kies nu één van deze relaties en plaats je aandacht op je buik. Voel vanuit dat niveau hoeveel ruimte je bezet in deze relatie of hoeveel je ontvangt. Bijvoorbeeld, verbeeld je geliefde en vraag binnenin: “Voel ik me geaccepteerd in het gebied van mijn buik wanneer ik in zijn aanwezigheid ben?” doe hetzelfde met een vriendin. Adem diep in je centrum als je aan haar denkt en voel je reactie/antwoord. Voel je dat iets je ademhaling blokkeert of tegenwerkt? Experimenteer hiermee als een geleide meditatie.
De sleutelvraag is: kan je buik in de relatie ontspannen? Voel jij je geaccepteerd en ben je vrij om jezelf te zijn? Of voel je dat je alle inspanning moet maken en jezelf op een onnatuurlijke manier moet verhouden? Misschien voel jij je uitgeput van energie wanneer je bij de andere persoon bent; dan stijgt je bewustzijn omhoog naar je hoofd en je besef verlaat je fundering, je buik. Wanneer dat gebeurt, veroordeel jezelf niet, maar kijk met liefdevolle eerlijkheid naar je eigen angst van oprecht tegen jezelf te zijn en van het in beslag nemen van je rechtmatige ruimte. Door je eigen angst te herkennen, transformeer je het. En je doet dit niet alleen. Het collectieve energiegebied van vrouwen is aan het veranderen. Wat je aan jezelf geeft strekt anderen tot voordeel en vice versa.
Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

© Pamela Kribbe – http://jeshua.net/