Jeshua: Sta Jouw Licht Toe Te Schijnen

Jeshua: Sta Jouw Licht Toe Te Schijnen

Gechanneld door Pamela Kribbe – 14 Oktober 2021

Dierbaren, Ik ben Jeshua. Ik ben hier in jullie midden en ik verbind mij met jullie harten.

Jullie zijn mij dierbaar; voel mijn liefde en warmte. Jullie hebben allemaal behoefte aan warmte; jullie hebben warmte en liefde gemist in jullie levens. Jullie zijn naar de Aarde gekomen met een herinnering, een innerlijk weten, van wat liefde is. Jullie kenden de onbeperkte, absolute liefde, niet de afhankelijke, bezitterige liefde die zo overheerst op Aarde. Jullie kenden een vrije, open liefde die de ander de ruimte geeft om te zijn wie hij is en die jou ook de ruimte geeft om te zijn wie jij bent. In die vrije ruimte kun je je veilig en geborgen voelen, verankerd in jouw eigen wezen.

Jullie zijn hier gekomen om dat soort liefde op Aarde te brengen. Jullie zijn lichtwerkers, dragers van een nieuw bewustzijn. Maar om dat licht en die liefde hier te kunnen verspreiden, is het nodig dat jullie het je eerst ten volle herinneren. De ware betekenis van liefde is: vrijheid in geborgenheid. En dat gebeurt wanneer je jezelf ten volle mag ontplooien – stralend en krachtig – maar tegelijkertijd heel zacht en met tederheid. Dat is jouw ware aard; dat is wie je bent. Jij bent een engel die hier gekomen is om de zaden van het licht te planten – onthoud dat.

Maar dat hier doen is een uiterst moeilijke taak, want toen je als baby geboren werd, ging je de vergetelheid in en verloor je de herinnering aan je oorsprong. Jullie absorbeerden alle zware menselijke energieën – de angsten, het verdriet, de pijn – die de menselijke atmosfeer op Aarde beheersen en jullie namen ze over. Vaak raken jullie in de eerste helft van je leven verloren in deze energieën, omdat jullie je ermee identificeren. Jullie zijn niet in staat onderscheid te maken tussen datgene wat je hebt opgenomen en datgene wat je werkelijk bent, dus verliezen jullie je beheersing over het leven.

Maar ten diepste weet je dat je dit offer hebt gebracht om uiteindelijk, van binnenuit, de zware menselijke energieën op de Aarde te transformeren; om het licht van binnenuit te ontsteken. Dat is het doel van jullie sprong naar de incarnatie op Aarde. En jullie zijn al zo ver gekomen dat jullie innerlijk beginnen te ontwaken. Jullie herinneren je geleidelijk aan wie je bent: de lichtheid en vrijheid daarvan; de flexibiliteit van je ware aard.

Sta nu, op dit moment, toe dat die gevoelens ontwaken, heel bewust, in alle cellen van jouw lichaam. Jouw lichaam is een bewust wezen, niet zomaar een brok materie. Het leeft van wat in je is en je bewustzijn is zijn hoogste autoriteit. Wat uiteindelijk de toestand van je lichaam bepaalt, zijn geen materiële invloeden. Uiteindelijk ben jij het die die toestand bepaalt door jouw eigen keuzes via jouw bewustzijn.

Je bent je nu bewust van jouw licht, jouw oorsprong, jouw engelenwezen. Laat de gebondenheid van de menselijke atmosfeer van de Aarde los zodat, zoveel mogelijk, de menselijke energieën van wanhoop, pijn en lijden jullie niet beïnvloeden. Jullie zijn vervuld van licht, het stroomt in en om jullie heen, jullie zijn het! Het licht komt niet van boven, of van buiten, het komt van binnen. Je haalt je ziel naar beneden en verwelkomt haar op Aarde.

Stel je nu de kleur van jouw ziel voor en laat die door je aura stromen van je hoofd tot je voeten. Verwelkom jouw ziel en weet dat je onafhankelijk bent van de zware en storende invloeden in de menselijke atmosfeer. Vind die oorspronkelijke kern door naar je hart te gaan. Voel hoe daar een kristallijne bron van licht is. En in dat kristal, in die bron, zit een weten, een innerlijk gevoel, dat je alles biedt wat je nodig hebt. Voel de helderheid, de eenvoud en de liefde in de energie van dat kristal en weet dat je vrij bent.

Kijk nu naar een situatie in jouw dagelijks leven waardoor je je zwaar of geagiteerd voelt. Stel je voor dat het licht in je hart naar deze zwaarte toe stroomt en de situatie omringt met jouw innerlijke licht, het licht van je ziel. Zie dan jouw reactie op de situatie: of je laat het voor wat het is of je probeert het te transformeren; of je beweegt je er naar toe of je verwijdert je ervan. Voel je vrij en ongebonden om te doen wat je juist acht. Je bent voor jouw keuzes niet afhankelijk van iets of iemand anders. Jouw goddelijke kern is eeuwig en wijs, en enorm sterk. Laat je licht vrij schijnen – wees niet bang.

Dit licht is wat nodig is op Aarde. Er is veel pijn en lijden op Aarde en jij hebt er deel van uitgemaakt. Jullie weten wat het is om pijn te lijden, om verblind te zijn door illusies van angst en hulpeloosheid. Deze ervaring heeft je een diep mens-zijn gegeven en maakt deel uit van je pad om volledig bewust te worden. Accepteer deze ervaring, maar stap eruit en word er vrij van. Herinner jezelf aan wie je bent – je bent een leraar! Je zult de zaden van bewustzijn planten, en je bent vrij om vreugde te ervaren en om lijden los te laten terwijl je dat doet.

Heel erg bedankt voor jullie aandacht; ik hou van jullie allemaal.

Jeshua

Kanaal: Pamela Kribbe

Vertaling: Martien / voor wakkeremensen.org