Jeshua Overgave en controle /12 juli 2020

Pamela channelt Jeshua
Overgave en controle
12 juli 2020 / Via Pamela Kribbe
Lieve mensen,
Ik spreek tot jullie vanuit het hart van het christusbewustzijn. Ik ben Jeshua, maar ik ben niet alleen die ene persoonlijkheid die tweeduizend jaar geleden op aarde was. Ik vertegenwoordig hier meer dan dát. Ik vertegenwoordig de christusenergie die in jullie aller harten leeft en woont. Die hier spreekt vertegenwoordigt dus ook jullie eigen energie, jullie eigen vibratie, jullie verlangen dat in woorden wordt omgezet in deze ruimte.

Ons samenzijn is een bij-een-komst en een viering van de Nieuwe Tijd. Het ontwaken van een nieuw bewustzijn lijkt soms nog zo ver. Er lijkt zoveel disharmonie en onmin in deze wereld en ook in jezelf ervaren jullie vaak nog veel strijd.

 Maar toch is het ontwaken begonnen. Een nieuwe bewustzijnswerkelijkheid wordt geboren op aarde en na een lange voorbereiding, gaat zij geleidelijk aan steeds vastere voet onder de grond krijgen. En jullie allen nemen deel aan die golf van nieuwe energie, die de wereld binnenrolt. In vele opzichten zijn jullie die golf.

Het thema ‘overgave en controle’ staat in dit ontwakingsproces heel centraal, zowel op individueel niveau als op collectief niveau. Op politiek niveau zien regeringen en wereldleiders zich herhaaldelijk geconfronteerd met dit thema. Het is nog steeds buitengewoon moeilijk om politiek aan de leiding te staan en beslissingen te nemen vanuit het hart. De politiek lijkt hiervoor nog niet klaar te zijn. Toch vormt overgave aan de energie van het hart de enige mogelijkheid om de grootste conflicten ter aarde tot een vreedzame afronding te laten komen.
Het universele gevoel van verbondenheid en eenheid dat kan bestaan tussen mensen van heel uiteenlopende rassen, religies of culturen, vormt de basis voor een vreedzaam naast elkaar bestaan van landen en volkeren. De herkenning van elkaar als mens, los van alle uiterlijke kenmerken, is groeiende in de wereldbevolking, mede als gevolg van de moderne informatietechnologie die afstanden in tijd en ruimte enorm verkleint.  Maar tegelijk staat deze tendens naar eenheid ook onder druk van hardnekkige oude vijandbeelden en politieke leiders die de energie van het hart (nog) niet verstaan. Wat de doorslag geeft, wordt uiteindelijk bepaald door het bewustzijn van individuen, van het geheel van individuen dat het collectieve bewustzijn van onderop draagt en vorm geeft.