JESHUA: JULLIE ZIJN VOORLOPERS

JESHUA: JULLIE ZIJN VOORLOPERS

Gechanneld door: Pamela Kribbe – 3 januari 2022

Lieve vrienden, Ik Ben Jeshua.

Ik was eens de geboorte van de Christusenergie op Aarde. Ik was een begin, maar dat begin moet voltooid worden, en dat is wat er gebeurt in deze tijd waarin jullie leven. Deze golf van de Christusenergie, die ik aan het begin was, komt nu in een stroomversnelling. Het heeft het vermogen om het hele bewustzijn op Aarde met zich mee te dragen, inclusief dat van de planeet Aarde.

In het bewustzijn van zowel de mensheid als de Aarde zelf, is er nu druk die wijst op de noodzaak van innerlijke verandering. Je kunt op het uiterlijke niveau zien dat veel dingen misgaan of vastlopen. Dit is vooral te zien in de politieke ontwikkelingen: de machtsstrijd tussen landen, groepen mensen, en culturen. Maar deze verandering raakt ook het lot van de Aarde zelf en de relatie van de mensheid met het leven van de natuur.

Bepaalde kwesties en dilemma’s worden in deze tijd op de voorgrond geplaatst, en jullie zijn op dit moment gekomen om die steeds intenser wordende verandering op de meest liefdevolle manier te helpen geboren worden. Op dit moment is de verandering zo intens en voelbaar in de harten van alle mensen dat zij leidt tot crisis en vaak tot denken op basis van extreme opvattingen en tegengestelde standpunten op wereldschaal.

Er is behoefte aan een evenwichtig bewustzijn als basis voor deze transformatie. Er is behoefte aan mensen die een vooruitziende blik hebben en de stem van de liefde verstaan. Liefde omvat de uitersten van het menselijk zien met al zijn verschillende soorten gedragingen en uitingsvormen. Liefde brengt je terug naar de bron. Uiteindelijk wordt die bron in ieder van jullie gedragen als een onverwoestbare goddelijke vonk, een levend licht dat creatief is. Dat licht ben jij! En jouw licht is uniek en individueel, heeft zijn eigen gloed, zijn eigen diepte, zijn eigen aard.

Wat het hardst nodig is op Aarde is dat mensen weer gaan luisteren naar hun eigen goddelijke natuur, naar wie ze werkelijk zijn; die niet bepaald worden door alle aangeleerde sociale invloeden, angsten en beperkingen. Jullie zijn voorlopers. Ergens in het geheugen van jullie ziel is een herinnering die jullie doet weten dat hier is waar jullie nu moeten zijn. Jullie weten dat er een drang in jullie is om met deze golf van verandering mee te gaan en haar te ondersteunen.

Ik vraag je een moment te nemen om afstand te nemen van je dagelijkse beslommeringen, van de dagelijkse thema’s waar je geest gewoonlijk mee bezig is – die dingen waarover je je zorgen maakt – en nu je ruimere zelf te voelen. Je bent niet alleen een lichaam, en niet alleen een persoonlijkheid die gevormd is door het verleden, door aangeleerde ideeën en geconditioneerde reflexen. Je bent oneindig veel meer dan dat!  Je hebt vele levens geleid op Aarde en in het universum. Je bent echt veel groter dan je gewoonlijk denkt of zelfs maar kunt bevatten.

Om dit gevoel, dit besef van jullie goddelijke kern, wat tastbaarder te maken, vraag ik jullie om je aandacht naar je ruggengraat te brengen en die een ogenblik heel bewust te voelen. Ga rechtop zitten en voel een licht door je heen stromen: een energie die begint bij je kruin en via je hoofd, je nek, je bovenrug langs je ruggengraat naar beneden stroomt – en volg die stroom. Misschien voel je een tintelend gevoel. Leid die stroom met je aandacht naar beneden, naar je hart en verwelkom het. Herinner wie je bent door je te verbinden met het sprankelende licht in die stroom.

Laat het licht dan langs je ruggengraat via je maag en buik naar je stuitje stromen. Zie daar een heldere energie, die eruit ziet als een kristal. Een kristal is heel helder, vergelijkbaar met een open en onbevooroordeeld bewustzijn: allesomvattend en zonder oordeel. Voel hoe fijn het is om in dit bewustzijnsveld te zijn waar je kunt loslaten omdat je niet langer bang hoeft te zijn voor je angsten. Je kunt ze zien, naar ze kijken en toch kalm blijven. Laat dat veld van kristalhelderheid groter worden om je heen, tot het je hele lichaam omhult.

Door dit kristalheldere bewustzijn ben je verbonden met de grote en diepe krachten van het universum. Je bent niet alleen. Dat is altijd een illusie. Zodra je je afgescheiden en alleen voelt, heb je in feite het contact met jezelf verloren – maar je kunt dat corrigeren door je te verbinden met een meer verruimd perspectief.

Om die verbinding op een tastbare manier te ervaren, vraagt je of er een gids aan je verschijnt die met jou verbonden is; een gids die je helpt, die een brug vormt tussen jou en die grotere werkelijkheid waar jij deel van uitmaakt. Je kunt die gids voelen, en misschien zie je een kleur, een symbool, of een vorm, een gezicht. Laat die gids de verbinding herstellen tussen jou en je grotere zelf, je ziel: het oneindige deel van jou.

Vraag die gids wat je nu nodig hebt om meer op jezelf te kunnen vertrouwen; wat je nodig hebt om het pad van je ziel te kunnen volgen. Het antwoord kan komen in de vorm van een gevoel, of iets wat je gegeven wordt, of een boodschap in woorden – het doet er niet toe. Voel dat er helpende krachten zijn die je altijd een hint willen geven over waar je heen moet, of waar de weg is die jouw licht het meest laat schijnen.

Het is vaak zo dat je innerlijk in een bepaalde richting wordt getrokken door iets dat je aantrekt, goed voor je voelt en je een geïnspireerd gevoel geeft, en dat is waar je ziel wil dat je naartoe gaat zodat je jezelf kunt manifesteren en uitdrukken. Het vinden van dat “iets” roept in eerste instantie gevoelens van vreugde en enthousiasme op, alsof je een kind bent dat droomt en vervuld raakt van iets, en dat “iets” is de stem van je ziel. Het brengt leven en vernieuwing, verjonging, inspiratie.

Maar tegelijkertijd heb je allerlei ideeën opgevangen uit de maatschappij waarin je leeft. En deze ideeën vertellen je vaak negatieve dingen, zoals dat iets niet kan gebeuren omdat er allerlei beperkingen en bezwaren zijn; dat wat je wilt naïef en onrealistisch is, en niet mogelijk is.

Ik moedig jullie aan om te kijken naar je grootste angst op dit gebied. Jullie hebben allemaal een bepaalde droom in je, een inspiratie, iets waar je hart sneller van gaat kloppen, terwijl het tegelijkertijd angst oproept. En ik kan u zeggen waarom: omdat u verschillend bent. Uw dromen, uw inspiraties, passen meestal niet in het heersende bewustzijn van de maatschappij en uw omgeving. U bent anders juist omdat u een voorloper bent. U bent iemand die iets nieuws is komen brengen, en dat nieuwe is uiterst welkom en noodzakelijk op aarde.

Echter, op een alledaags niveau, en vanuit het perspectief van de oude heersende structuren in de samenleving, is dat wat nieuw is helemaal niet welkom. En jullie weten dat maakt het ongemakkelijk voor jullie om deze nieuwe vorm van energie te manifesteren. Naast je inspiratie heb je – bijna ieder van jullie – een grote angst om de stuwkracht van die innerlijke drang die je voelt ook daadwerkelijk te manifesteren.

Kijk nu, heel eenvoudig, naar je lichaam of naar het energieveld rond je lichaam. Kijk of je een plek voelt of ziet die ingesnoerd is, die donkerder aanvoelt, waar je angst zit: de angst om uit het oude te breken en het nieuwe binnen te gaan. Je lichaam houdt vast wat je voelt, en daarom kan het een uitstekend instrument zijn voor zelfkennis. Dus kijk vanuit het heldere kristalbewustzijn in je naar dat wat je tegenhoudt, en laat het naar voren komen.

Roep die angst op; nodig het uit om zichzelf te laten zien. “Wat maakt me het meest bang en weerhoudt me ervan mijn ziel werkelijk te volgen?” Maak de angst tastbaar door er woorden aan te geven: “Ik ben bang voor…” Benoem het voor jezelf. Is het angst voor afwijzing, tekortkoming, kwetsbaarheid, eenzaamheid, niet begrepen worden? Probeer er woorden aan te geven. Realiseer je dat er een grote kracht zit in het kunnen uitstaan tegen je angsten en ze te benoemen. Door dat te doen, creëer je een ruimte die groter is dan de angst, en stijg je er bovenuit. Hoe directer en eerlijker je naar je angsten kijkt, hoe gemakkelijker het is om je ervan te bevrijden. Werk met je angst, met dat donkerste deel in jezelf. Dan ontstaat er een innerlijke alchemie, een transformatie die je helpt en die je ook openstelt om hulp te ontvangen.

Jullie zijn pioniers van het nieuwe en dat is geen gemakkelijke taak, want jullie hebben een menselijk zelf dat geconditioneerd is geraakt door het verleden. Jullie hebben angsten en kwetsbaarheid, en het is belangrijk die niet te ontkennen. Toch wil jullie ziel iets in deze aardse atmosfeer brengen en de weg bereiden voor een nieuw bewustzijn op Aarde. Erken jezelf als een deel van dit nieuwe bewustzijn. Het is belangrijk te begrijpen wie je bent, je bewust te zijn van het licht dat je in jezelf draagt.

Ik groet jullie vanuit onze diepe verbondenheid. Ik ben één met u. Hartelijk dank.

Jeshua

 

Kanaal: Pamela Kribbe

 

 

Vertaling: Martien / voor wakkeremensen.org