Jeshua: Het Kruis van het Leven Een Geheugensteuntje van Thuis / Juni 2016 / Pamela Kribbe

Jeshua:
Het Kruis van het Leven
Een Geheugensteuntje van Thuis

Juni 2016 / Pamela Kribbe

Dierbare vrienden, Ik Ben Jeshua. Ik kom naar jullie toe vanaf gene zijde, vanuit een Rijk van Licht en Liefde welke jullie verbeeldingskracht overstijgt. Niettemin, ben ik zeer nabij. Ik spreek tegen jullie vanuit jullie eigen hart en jullie worden door mij aangeraakt, omdat het rijk waar ik woon, en de Liefde en het Licht dat daar thuishoort, ook van jullie is. Jullie maken deel uit van dat Rijk. Jullie zijn er vanuit geboren en jullie zullen ernaar terugkeren, want het is jullie Thuis. Voel diens aanwezigheid hier en nu in jullie midden. Dit is wat ik vandaag naar jullie toe kom brengen, een geheugensteuntje van Thuis.
Jullie zijn hier om de energie van Thuis binnen te brengen en het te vestigen onder de mensen op Aarde. Jullie zijn hier om jullie wortelen diep in de Aarde in te graven, om je goed en zeker te voelen hier, en vanuit die plaats van verbondenheid om een Lichtbaken te zijn voor alle mensen die zich Thuis-loos voelen en zoeken naar Liefde en Licht.

Dit is een tijd van extremen op de Aarde. Er is nu veel duisternis, negativiteit en angst in het collectieve energiegebied rondom deze planeet dat de mensen gespannen maakt, en jullie kunnen het voelen. Voel de negativiteit, zeer objectief en zonder het te oordelen of erin mee te gaan. Mensen worden geforceerd in/naar een keuze van wanhoop, depressie, verontrusting, of naar Licht, Hoop en Liefde. En aan de andere kant, het potentieel voor Licht en de mogelijkheid voor het ontwaakte bewustzijn dat mensen toe zal staan, die in behoefte zijn, om zeer krachtig te worden en op te staan en op een manier te spreken dat overeenstemt met hun leven en de Waarheid.
Er is iets anders dat ook tevoorschijn kan komen vanuit een crisis, iets dat jullie kunnen weten vanuit jullie eigen leven. Opmerkelijke penetrerende lijnen van energie kunnen verschijnen in momenten van crisis die rechtstreeks naar het hart, de kern gaan van wie je bent. Je zou kunnen zeggen dat de energie die door je heen stroomt wordt zoals een kruis. Er is een horizontale energielijn door jou heen dat jou verbindt met de wereld om je heen, de mensen en de fysieke omgeving, en tezelfdertijd, is er een verticale energielijn door jou heen die de Hemel boven met de Aarde beneden verbindt.
In deze verticale lijn of assen, ben je op een bepaalde manier alleen, maar alleen op de Aardse manier. Daar, in die verticale assen, wat voor jou het meest belangrijk is, is je relatie jegens de hogere jij: Je Hogere Zelf, je Kosmische Zelf, en met de grond onder je voeten: de Aarde, Gaia. Voel deze verticale assen en hoe dit verbindende stromen door jou heen loopt, vanaf de top van je hoofd omlaag naar je tenen waar de Hemel en de Aarde vermengen.
In deze tijd van crisis, is het deze verticale verbindende lijn waarnaar de mensen teruggeworpen worden. En als zij daar niets vinden dat vertrouwd is, en ontdekken dat zij niet weten hoe deze verbinding te maken, wordt er een diepe innerlijke behoefte gecreëerd. Nochtans, als de externe zekerheden wegvallen, wordt deze innerlijke verticale verbindende lijn het enige ding dat een veilig anker voor de mensen aanbiedt.
Jullie zijn onder diegenen die deze behoefte voor een lange tijd gekend hebben. Jullie hebben je, gedurende vele levensspannen, geconcentreerd op het behouden van jullie focus op deze innerlijke verticale assen die jullie verbinden met de Hemel en de Aarde. Velen van jullie, gedurende spirituele levensspannen, welke jullie allemaal op de Aarde geleid hebben, hebben vrijwillig de Aarde vaarwel gezegd om deze verbinding te cultiveren.
In deze tijd, zijn mensen zoals jullie nodig, mensen die zich kunnen verbinden met hun goddelijke kern en met het hart van Gaia, en vanuit deze verbindingen een veilig anker vinden waarbij te leven, lief te hebben  en gelukkig te zijn. Wanneer alle externe zekerheden verdwijnen, blijft daar nog steeds die verbindende lijn voor jullie en, daarom, vraag ik op dit moment aan jullie om je op die lijn te concentreren. Concentreer je op de Kroonchakra bovenop je hoofd en voel de verbinding met mij. Ik ben een afgevaardigde van het rijk van Liefde dat jullie Thuis noemen en welke jullie herkennen omdat het ook jullie eigen Rijk is. Het gaat niet over mij, maar het is door mijn energie dat jullie die aanwezigheid kunnen voelen. Dat is waarom jullie je hart ingesteld hebben op mij en aangeraakt zijn door mij, omdat ik in jullie jullie eigen diepste goddelijke essentie oproep.
Voel je opnieuw met mij en met de Zon, die je bent, verbonden: de stralende ster in de hemel vrij van tijd en ruimte – ongebonden. Sta de eeuwigheid toe om in dit moment bij je binnen te komen en voel je absolute vrijheid. Je bent niet gebonden aan een vorm, aan een lichaam, doch je koos vrijelijk om deze Aardse incarnatie te ervaren. Drink die energie in. Voel je vleugels als een engel van Licht en spreid hen in vrijheid. Sta hen toe om in hun volle glorie gezien te worden, met de gouden glans die zij verworven hebben doorheen vele, vele levensspannen van beproevingen, ontdekkingen en ervaringen. Zij komen nu tevoorschijn in het Licht van de Christus energie, goudkleurig in diens essentie: het goud van mededogen, van verbinding, van de eenheid tussen alle extremen te bespeuren. Voel de warmte en de kracht van deze gouden vleugels van jou.
Voel dat je door deze vleugels ontvangen wordt en hen verdient. Voel dat jij je over mag geven aan, en mag rusten in, het proces dat zichzelf nu in je leven en op de Aarde presenteert. Laat je angst los, welke de angst voor je eigen grootsheid is, en sta je Licht toe om gezien te worden, verbeeld je dat je uitstraalt, dat je een prachtig Licht verspreidt, en dat mensen erdoor bewogen zijn. Zie de tranen van de emotie die je in hen teweegbrengt! Zij voelen zich bij jou Thuis, omdat jij de energie van Thuis tot uitdrukking brengt.
Jouw grootsheid verbindt, het scheidt niet af. Jouw grootsheid verhoogt Liefde en doet anderen niet tekort. Het is een oude manier van denken dat jij je terug moet houden zodat anderen mogen ontvangen. Dat is een vergissing. Het spirituele werkt precies andersom – het gelijke trekt het gelijke aan. Ben niet bezorgd dat sommige personen niet hun eerlijke deel van Liefde zullen ontvangen. Het gelijke trekt het gelijke aan, en daarom trekt Liefde, Liefde aan. Daar, binnenin jezelf, waar je weet dat Liefde bestaat, sta “het goud” van de Christus energie, en Liefde toe binnen te komen – “het goud” – zal uit zichzelf verhogen en anderen aantrekken die de beroering van Liefde binnenin zichzelf voelen. Zoals een magneet, zal je mensen aantrekken die van jou willen leren, omdat je veel te delen hebt met anderen – jij bent een leraar.
Ik was een leraar voor velen. Wat zij in mij zagen was Liefde en Mededogen, en de vergiffenis die zij niet aan zichzelf konden geven. Ik gaf dat aan hen omdat ik het Licht in hun ogen zag, de Bron van waaruit wij allemaal voortkwamen. Dit is wat jullie nu aan anderen te geven hebben. Zie het Licht in hun ogen, hun verbinding met de Bron van al het leven. Dat is de essentie van het zijn van een Lichtwerker.
Ik vraag aan jullie om je nu te verbinden met die andere kracht die jullie voedt en helpt op de verticale assen: de kracht welke Gaia is, de kracht van die engel die jullie Aarde noemen. Voel Haar onder jullie voeten. Laat het hele idee los van deze planeet als eenvoudig een klomp materie te zijn waarop de dingen groeien. Voel de zielvolle kern en de essentie van Gaia, Haar uitstralende kracht, Haar onverwoestbare Licht en capaciteit voor vernieuwing en wedergeboorte. De Aarde wordt opnieuw geboren. Zij is aan het overgaan naar een nieuwe fase van Haar ontwikkeling en jullie gaan met Haar mee. Voel dit gedurende een moment! Zie in jullie gedachten hoe de Lente op Aarde begint, het nieuwe groen dat in de knop schiet. Verbeeld je dat jij zo een nieuwe blad bent, een frisse knop aan een tak. Voel de krachten die hier aanwezig zijn, de drang om buitenwaarts uit te breiden. Door de Zon, worden jullie aangetrokken om meer van jullie schoonheid te onthullen.
Zie de Aarde als een engel en omhels Haar. Jullie zijn gelijken. Laat je hoofd zachtjes op de schouder van deze engel rusten en vraag Haar wat je kunt doen om je energie zelfs meer te aarden, om een diepere verbinding te maken met de Aarde, zodat jij je gelukkig, veilig en ontspannen kunt voelen hier. De Aarde wil jou helpen om dit te doen; Zij heeft de kosmische energie van Thuis nodig die jullie hier komen delen. De Aarde heeft de inspiratie nodig die jullie brengen. Dat is waarom Zij alles dat in Haar macht is doet om jullie wortelen te geven; Zij wil jullie ontvangen. Voel hoe, zoals een stralende bloem, zij voor jullie open is. Jullie zijn zoals de bijen die Haar bestuiven en daardoor het zaad verder verspreiden. Laat de Aarde jullie voeden en Zij zal jullie naar Huis brengen, net zoveel als mijn energie dat doet.
Het leven op de Aarde heeft te maken met evenwicht. Evenwicht tussen de vele energieën die hier zijn. Ik heb gesproken over het evenwicht tussen Hemel en Aarde binnenin jullie, en in een bredere betekenis, ook over het evenwicht tussen de verticale en horizontale assen: het binnenwaarts keren richting de verticale verbinding binnenin jullie kern, en ook het buitenwaarts keren richting de horizontale verbinding met de wereld en jezelf toestaan daar gezien te worden.
Ik zou nu graag iets willen zeggen over het evenwicht tussen het innerlijke en het externe. In deze context, zou ik graag willen spreken over de mannelijke en de vrouwelijke energieën binnenin jullie zelf. De drang die jullie voelen om andere mensen te helpen op hun pad, vereist altijd dat je een inwendig evenwicht onderhoudt, een positie welke zegt: “Waar sta ik inwendig? Wat is mijn volgende stap? Wat zou ik op me nemen om nu meer zichtbaar te worden, om in mijn kracht te komen als ik me met de wereld verbindt?”
Er bestaat een dubbelzinnigheid in jullie over in de wereld te zijn. Aan de ene kant, hebben jullie een angst voor de wereld, omdat het overweldigend is, en ook omdat het vijandig schijnt te zijn en niet gereed voor de energie die jullie brengen. Doch, aan de andere kant, is er een creativiteit in jullie die tot uitdrukking gebracht wil worden. Je voelt het verlangen om gezien te worden, anderszins ga je een innerlijke rusteloosheid en ontevredenheid voelen. Je beweegt vaak binnenin dit gebied van conflicterende energieën: willend om buitenwaarts te gaan, doch wordt door angst opgehouden – en wanneer je het allemaal teveel binnenhoudt, raak je ontevreden en gefrustreerd. De oplossing ligt in het vinden van een evenwicht tussen de mannelijke en vrouwelijke energieën binnenin jezelf.
Zeer breed gezegd, de vrouwelijke energie heeft te maken met je innerlijke wereld, je gevoel binnenin. Jullie zijn “gevoelsmensen”, mensen die veel voelen en vaak inspiratie ontvangen, doch die niet weten hoe het een Aardse vorm te geven. Het is de mannelijke energie binnenin jullie die jullie kan helpen de brug naar de externe wereld te zijn. In velen van jullie, wordt de vrouwelijke energie te weinig ondersteund door de mannelijke energie. Jullie zijn allemaal zeer gevoelig voor beïnvloedingen van buitenaf. Jullie kunnen overweldigd raken door de energieën van mensen die jullie vergezellen op hun pad richting genezing. Dus het is zeer belangrijk om grenzen in te stellen rondom je eigen energie en om goed voor jezelf te zijn.
Aan de andere kant, kan het ook het geval zijn dat de mannelijke energie uit evenwicht raakt met de vrouwelijke energie en je het gevoel krijgt van verwachtingen te moeten accommoderen van buiten jezelf. Wanneer dat gebeurt, moet jij jezelf afvragen hoe jij jezelf ziet: “Word er niet door de wereld van mij geëist om vorm te geven aan mijn Licht op een manier die acceptabel, rationeel en duidelijk is?”
De mannelijke energie binnenin jou, wanneer het zich afscheidt van diens evenwicht met de vrouwelijke energie, kan jou in/naar een vorm van drukte en overdreven denken en je zorgen maken drukken, dat jou niet helpt op je weg. Op zulke tijden, is het noodzakelijk om een gevoel van kalmte en rust toe te staan om binnenin jou naar boven te komen en om vast te stellen wat het is dat je aan de wereld te geven hebt; wat jouw verbinding met de wereld is; wat voor relaties je gelukkig maken en jou vreugde geven. Dan is dat jouw pad.
De mannelijke energie is daar om vorm te geven aan je richting zonder afgeleid te worden door externe eisen, of vakjes die de maatschappij vaststelt. Begrijp dat de mannelijke en de vrouwelijke energieën er zijn om elkaar te ondersteunen, als je hen toestaat om dat aldus te doen.
Uiteindelijk, vraag ik aan jullie om binnenin jezelf te kijken om te zien hoe, in deze tijd, de mannelijke en vrouwelijke energieën binnenin jullie relateren. Verbeeld je dat je in je geestesoog een man en een vrouw ziet verschijnen die elkanders hand vasthouden. Kijk wat zij in elkaar ontdekken. Wanneer zij in elkanders ogen kijken zien zij vriendschap of zijn zij op verschillende paden en niet verbonden? Wie draagt de grotere last op dat moment? Wie van de twee voelt zich overbelast? Kijk of er een verschil in dat respect is.Is het de mannelijke energie in jou die meer wil doen, of is het de vrouwelijke?
Jullie zijn hier op Aarde om de innerlijke Hemel-Aarde verbinding te maken, om de verticale assen krachtig te voelen en om het te manifesteren. De mannelijke energie die de horizontale verbinding creëert, de brug naar de externe wereld, is daar om jullie te dienen – gebruik het! Waardeer dat je anders bent en verberg je niet voor dat verschil. Laat de mannelijk kracht in jou ruimte voor jou zoals je bent creëren!
Voel mijn energie, en voel het mannelijke aspect nu: de energie van duidelijkheid en onderscheidingsvermogen; een kundig zelfbesef dat niet in elkaar krimpt aangaande negativiteit of oordeel van buitenaf. Als Lichtwerkers, hebben jullie behoefte aan deze energie op dit moment, om niet toe te geven aan de vooroordelen en angsten van anderen, maar om kalm je eigen pad op te bouwen.
Ik houd van jullie – wij zijn één. In de Bron van de Christus energie daar is eenheid, geen Ik-versus-jou. Voel wederom die eenheid in jullie hart en hoe jullie, die hier zitten, verbonden zijn. Ik groet jullie en bied jullie mijn Liefde en aanmoediging aan.


Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
© Pamela Kribbe