JESHUA – EEN TIJD OM TE VIEREN

JESHUA – EEN TIJD OM TE VIEREN

Gechanneld door: Pamela Kribbe – 13 September 2021

Dierbare vrienden,

Ik ben in jullie midden; Ik ben Jeshua. Ik hou ervan bij jullie te zijn; voel mijn aanwezigheid in deze kamer. Ik ben een gelijke, jullie vriend en broeder.

Ik zou jullie willen zeggen dat dit een tijd is om te vieren. Ik weet dat velen van jullie nog twijfels en angsten hebben over keuzes die je in je leven moet maken. Maar het Christusbewustzijn ontwaakt in al jullie harten als een vlam. Het is nog heel pril en nog niet stabiel, maar het is er; het is aan het ontwaken. Wanneer wij samen zijn, zoals nu, wanneer wij elkaar herkennen vanuit het hart, vanuit de ziel, dan stelt dit ons in staat om een vuur binnenin ons te ontsteken.

Voel me alsjeblieft in jullie hart. Ik was heel menselijk zoals jullie, dus zie mij niet als een verheven meester hoog boven jullie. Ik wil met jullie delen in jullie vreugde en gelach, maar ook in jullie pijn en eenzaamheid; ik wil door alles heen bij jullie zijn. Voel de omhelzing van hoop. Je kunt hier thuis zijn; je kunt je nu ontspannen. Je hebt het heel goed gedaan; je bent heel moedig geweest.

Je bewandelt een moeilijk pad in je leven op Aarde, en ik zal je iets meer vertellen over dat pad. Je behoort tot een familie van zielen die ik lichtwerkers zal noemen, en je hebt talloze malen op Aarde geleefd. Jullie ziel heeft zich door vele, vele eeuwen heen ontwikkeld, maar op een bepaald moment vond er een diepe verandering plaats in jullie hart en jullie ziel. Het is moeilijk om die verandering in een paar woorden samen te vatten, maar ik zal het op de volgende manier proberen.

Wanneer je als individuele ziel aan je reis begint, begin je het universum te verkennen en ervaar je het leven, niet alleen op Aarde, maar op verschillende plaatsen in het universum, dat oneindig is. Maar je voelt je ook afgescheiden van Thuis, van de oorspronkelijke Eenheid waarvan je deel uitmaakte, dus geboren worden als een individuele ziel brengt een geboortepijn met zich mee.

In de beginfase van je reis als ziel, probeer je die pijn van afscheiding te helen door buiten jezelf te kijken. Je ego probeert macht te verwerven om zich goed en thuis te voelen; macht te vergaren en over anderen te heersen om een gevoel van controle te hebben, wat je een tijdelijke vrede geeft. Maar naarmate je verder gaat en evolueert, ontdek je dat er geen externe manieren zijn om de pijn van afscheiding te verzachten. Wanneer je dit diep en waarlijk beseft, begin je aan je spirituele reis.

Ook al heb je de antwoorden nog niet, je realiseert je wel dat de antwoorden in jou zitten en niet daar buiten, en dit is het moment waarop je een lichtwerker wordt. Je begint het ego los te laten en je begint je open te stellen voor het bewustzijn van het hart, hoewel je lange tijd een beetje in het midden blijft hangen. Je wilt het ego-bewustzijn loslaten, maar je kunt nog niet echt vertrouwen op het hart-bewustzijn.

Wat er nu met veel lichtwerkers op Aarde gebeurt, is dat zij geboren zijn met een oprecht en diep verlangen om in dit leven op het hart gebaseerd bewustzijn te bereiken. Maar de maatschappij, zoals die nu op Aarde bestaat, heeft de sprong naar een hart-gebaseerd bewustzijn nog niet gemaakt.

Wanneer je als kind opgroeit, wordt je gebombardeerd met informatie over wat een “goed leven” zou moeten zijn. Je wordt geleerd om in de maatschappij te passen en de idealen te bereiken die de maatschappij je biedt. Er worden je tijdens je opvoeding vanuit de maatschappij een heleboel beelden opgedrongen over hoe het is om een goed en succesvol mens te zijn. Maar als lichtwerker pas je niet in deze idealen of vereisten; ze resoneren niet met je ziel. Je voelt je anders, en je hebt het gevoel dat je je niet kunt aanpassen aan wat de maatschappij je vertelt.

Wanneer je jezelf niet herkent in de mensen om je heen, begin je je eenzaam en zelfs wanhopig te voelen. Je begint aan jezelf te twijfelen en negatieve oordelen te hebben over wie je bent, en dat is schadelijk voor je. Het tragische, en de paradox, is dat het de bedoeling is dat je je anders voelt op Aarde, dat het de bedoeling is dat je er niet bij hoort. Kun je voelen dat je de missie van je ziel vervult door anders te zijn, dat je een nieuw bewustzijn op Aarde brengt?

Wat er op dit moment op Aarde op wereldschaal gebeurt is dat de dominantie van ego-gebaseerd bewustzijn de natuur en de Aarde aan het vernietigen is. Op het ego gebaseerd bewustzijn wordt geleid door een behoefte aan controle en kan daarom geen volledige harmonie hebben met de natuur en andere wezens. Het ego hunkert altijd naar controle; het is als een groot gat dat voortdurend gevuld moet worden, dus hunkert het naar liefde van buitenaf, naar erkenning, naar succes.

Ik ben hier niet om dit soort bewustzijn te beoordelen, omdat het deel uitmaakt van de evolutie van de ziel, maar ik ben hier om jullie te vertellen dat jullie daar nu voorbij zijn. Jullie hoeven niet te luisteren naar de regels en de normen van de maatschappij, die nog steeds gebaseerd zijn op ego-bewustzijn. Dus zeg ik jullie dat je zelfrespect moet hebben en dat je jezelf werkelijk naar waarde moet schatten. Ik zou willen dat jullie opstaan en trots zijn op jezelf. Jullie zijn de leraren, jullie zijn de brengers van licht in deze wereld.

Voel mijn oproep aan jullie. Wat ik jullie vraag te doen is niets minder dan jezelf te zijn – anders te zijn. Deel je opvattingen, je oorspronkelijke ideeën, je intuïtie met de wereld. Wees niet bang voor afwijzing, en zoek geen erkenning buiten jezelf. Voel je innerlijke kracht; wees je ervan bewust. Dat is wat op dit moment nodig is in de wereld.

Er is hier een paradox. Wanneer ik jullie vraag trots op jezelf te zijn, bedoel ik niet het ego-type van trots. Wat ik van jullie vraag is om je open te stellen voor de ware kracht en uitstraling van je hart. De grootste valkuil nu voor lichtwerkers op Aarde is een diep gebrek aan eigenwaarde. Zij voelen zich vaak eenzaam en in de steek gelaten door de maatschappij, en hun innerlijke kind heeft behoefte aan liefde en bescherming. Daarom benadruk ik heel vaak hoe belangrijk het is om je innerlijke kind te omarmen, want dat is het deel dat het meest kwetsbaar is en geneigd is om externe oplossingen te zoeken. Dus omhels je innerlijke kind; wees je bewust van je schoonheid, de vibratie van liefde en mededogen die je in je hart draagt.

Voel, terwijl we hier zitten, voor een moment de trilling die in deze kamer aanwezig is; de trilling van jullie zielen. Voel het licht en de wijsheid die gedurende zovele levens zijn vergaard. Dit licht dat nu aanwezig is, is van jullie, het is niet van mij; ik ben hier om jullie daaraan te herinneren. En ik ben hier om jullie te vertellen dat het oké is om anders te zijn; het is de bedoeling dat jullie anders zijn; jullie zijn boodschappers van een andere dimensie.

Jullie zijn bedoeld om voorbij het ego bewustzijn te gaan. Natuurlijk hebben jullie nog steeds te maken met angst en twijfels in jezelf, maar jullie hebben het begrip en het mededogen in je hart om jezelf met accepterende ogen te zien. Wees vriendelijk en zachtmoedig voor jezelf, want je bent zo gewend om jezelf te veroordelen, om jezelf te “slaan”.

Ik wil graag eindigen met een kleine oefening. Stel je voor dat je een fakkel in je rechterhand houdt en dat je die niet meer verbergt. Zie jezelf in je dagelijkse omgeving met die fakkel zichtbaar voor je. Kijk nu of er iets in je leven is dat wil veranderen, dat zou veranderen als je jouw licht op deze manier omhoog zou houden. Is het iets in je relatie of misschien in je werkomgeving? Laat de fakkel van licht, die van jou is, je leiden.

Schaam je nooit voor dit licht, en zie het voor wat het werkelijk is. Dit is jouw licht, dus wat vertelt het je? Voel de zuiverheid ervan. Het is een eeuwig licht; het is het licht van je ziel. Je ziel wil naar huis komen; het wil de afscheiding loslaten. Na vele, vele reizen in het universum, wil ze terugkeren naar het centrum van Eenheid. Zij wil de vreugde en inspiratie ervaren die bij deze staat van Eenheid horen.

Ik begon deze boodschap met te zeggen dat er nu reden is om te vieren. Die reden is dat er nu zoveel mensen op Aarde zijn, zoveel lichtwerkers die ditzelfde verlangen naar Eenheid, naar Thuis hebben, dat de dingen echt beginnen te veranderen. Het doel van jullie leven is om Thuis op Aarde te brengen. Wanneer jullie de staat van Eenheid bereiken, van overgave aan hartsbewustzijn in jullie leven op Aarde, dan hebben jullie je doel bereikt. Wanneer jullie in staat zijn dit bewustzijn vast te houden in een omgeving die nog steeds in transitie is van ego naar hart, dan zijn jullie de leraren die jullie bedoeld zijn te zijn, dus wees de leraren die jullie zijn.

Ik hou zielsveel van jullie en ik ben altijd bij jullie als een broeder en een vriend.

Dank je wel.

Yeshua

© Pamela Kribbe

Bron

Vertaling: Martien / wakkeremensen.org