Jeshua: De stroom van vanzelf en de stroom van genoeg

Pamela channelt Jeshua
De stroom van vanzelf en de stroom van genoeg
Pamela Kribbe Lichtwerkers Nederland

Lieve mensen,
Het is met vreugde en ontroering dat ik bij jullie ben vandaag. Ik ken jullie goed en voor mij is het net alsof wij elkaar gisteren ontmoet hebben. In de sfeer waarin ik verkeer, is tijd niet zo belangrijk. Ik herken jullie zeer goed ook al is jullie verschijningsvorm, jullie lichamelijke gedaante, anders dan in de tijden dat ik jullie kende.
Ik ben Jeshua. Ik ben op aarde geweest in een lichaam, als Jezus. Ik ben onder mensen geweest en ben een mens geweest net als jullie. Niets menselijks is mij vreemd. Het is vanuit deze ervaring met het menszijn, dat ik bij jullie kom om jullie te ondersteunen in jullie eigen groeiproces, of beter gezegd: jullie geboorteproces in een Nieuwe Tijd. Er is een Nieuwe Tijd op handen. Er vindt een transformatie plaats vandaag de dag, waarmee jullie allemaal sterk verbonden zijn.
Ik wil nog iets zeggen over mijzelf. Ik was een mens van vlees en bloed op aarde en had een kanaal gevormd met de christusenergie. De christusenergie stroomde door mij heen naar buiten toe en dat was mijn wezensbijdrage aan de aarde op dat moment.

 Maar de christusenergie is niet van mij, die is van jullie allen. Jullie allen planten een zaadje, brengen een stukje van die energie vandaag hier op aarde en daarin ligt jullie grootste vervulling.
Nu heeft de transformatie van de Oude naar de Nieuwe Tijd veel voeten in de aarde. Het gebied van werk en geld speelt daarbij een grote rol, omdat juist op dit gebied heel sterk oude energieën werkzaam zijn die je zou kunnen samenvatten als de energieën van macht of ego.

Meer lezen >>>