Maria Magdalena: De rol van verliefdheid en zielsherkenning

De rol van verliefdheid en zielsherkenning
28 juli 2020 / Door Pamela Kribbe
Pamela channelt Maria Magdalena
 Ik ben Maria Magdalena die spreekt. Ik ben een gelijkgestemde, een vriendin. Niet verheven boven jullie, maar innig met jullie verbonden, vanuit een hartenklop die de eeuwen overstijgt. Dat is precies wat zielsverbindingen ook doen: ze overstijgen de eeuwen, de levens die jullie hebben geleid en leiden op aarde. De ziel is van een andere dimensie dan de aardse persoonlijkheid waarmee jullie in het dagelijks leven te maken hebben.
Het is normaal dat je verankerd bent in je aardse persoonlijkheid, die gevormd is door allerlei aspecten buiten jou

Je genetische aanleg is wezenlijk iets buiten jou, dat je bent gaan dragen als een kledingstuk, toen je ziel in jouw huidige vorm naar de aarde kwam; het is een invloed van buiten. Dan je ouders, hun energie, denkbeelden en achtergrond bepaalden jou in je vroege jeugd. Hun reacties op jou, hun emotionele openheid dan wel afwezigheid, vormden jou tot wie je bent, nu. Later kwamen er nog veel meer invloeden bij: je familie, je geboortegrond, de maatschappij waarin je opgroeide, het onderwijs, je leeftijdsgenoten. Zovele invloeden van buitenaf, vanuit de aardse sfeer, nam je in je op en ze overweldigden jou. Want als je als kind geboren wordt op aarde begin je aan iets heel nieuws. Ook al heeft je ziel al vele malen op aarde rond gezworven, vele ervaringen opgedaan, toch is de geboorte van elk kind een stap in het onbekende; een nieuwe tak aan de boom, die jouw ziel is.
Dat nieuwe en onbekende maakt het zo bijzonder. Dat voel je ook als een kindje net geboren is. De ouders en de omstanders worden vervuld met diepe verwondering, eerbied en ontzag voor het grote, dat plaatsvindt wanneer een nieuw kind in de wereld verschijnt: uniek, een onbeschreven blad. Ja, met een lange zielsgeschiedenis, maar tegelijkertijd met iets volstrekt nieuws: een openheid naar nieuwe ervaring toe, waartoe de ziel, als hemelse ouder van dit kind, besloten heeft. Bewonder de moed van elk pasgeboren kind en het kind dat jij ooit was toen je de sprong in deze wereld nam. Je wist dat je het onbekende tegemoet ging en dat je ondergedompeld zou raken in invloeden van buitenaf, die zeker niet alle heilzaam waren.