“De rol van man en vrouw”

“De rol van man en vrouw”

Gechanneld door: Pamela Kribbe – 12 december 2021

Dierbare vrienden, dierbare mannen en vrouwen,

Ik ben Maria Magdalena. Ik ben jullie zuster en vriendin. Ik ken jullie reis. Ik ben ook een mens geweest. Ik weet wat het is om door de diepten van menselijke emotie te gaan.

Jullie zijn vol moed en ik wil dat jullie jezelf eren. Jullie hebben allemaal diepe wijsheid in je, jullie zijn allemaal oude zielen. Jullie stemden toe om je onder te dompelen in de materiële werkelijkheid om weer naar de Aarde terug te keren, wetende dat dit jullie kennis, jullie wijsheid zou verhullen.

Als je terugkeert naar de aarde, kom je uit een rijk van vrede en licht. Maar in jullie allen zijn er nog onopgeloste kwesties die in vorige levens zijn ontstaan. Dus wanneer je in een nieuwe incarnatie komt, zoals deze, stem je toe om opnieuw door die kwesties te werken.

Er is een diep verlangen in jullie ziel om te genezen en heel te worden. En door dat te doen, terwijl je op aarde bent, draag je ook bij aan de groei van de mensheid. Jezelf genezen en je energie delen met de wereld zijn geen aparte dingen. Je ziel maakt nu de overgang naar een op het hart gebaseerd bewustzijn, waarbij het op het ego gebaseerde bewustzijn wordt verlaten, en dit is ook waar de mensheid in het algemeen naartoe beweegt. Een nieuwe Aarde wordt geboren en jullie zijn haar bouwers en scheppers. Door jezelf op innerlijk niveau te helen, draag je in hoge mate bij aan de geboorte van de nieuwe wereld.

Sommigen van jullie twijfelen aan jezelf en denken dat je nog niet veel bereikt hebt in je leven. Maar het leven dat je nu leidt, gaat niet zozeer over wereldse prestaties. Het gaat er veel meer om meester te worden over je eigen energie; om werkelijk te erkennen dat je een ziel bent, een goddelijk wezen: die vonk van licht die er was aan het begin van de Schepping, en om dat licht te erkennen als je eigen licht.

Jullie komen uit een verleden en een traditie waarin dat sprankje licht is gesmoord en onderdrukt. En een van de manieren waarop jullie licht werd onderdrukt was door de strijd die ontstond tussen mannen en vrouwen. Je geest is vrij en kan dansen met welke energie je maar wilt; je hebt zowel een vrouwelijk als een mannelijk leven geleid. Maar in jullie traditie en samenleving zijn de rollen van man en vrouw gedefinieerd en hebben jullie beperkingen opgelegd.

Vrouwen werden gedwongen hun ware kracht, creativiteit en onafhankelijkheid te ontkennen. Lange tijd werden vrouwen als inferieur aan mannen beschouwd, omdat zij niet in staat waren helder te redeneren en te denken. Veel daarvan is veranderd, maar men mag de sporen die deze traditie in de vrouwelijke psyche heeft achtergelaten, niet onderschatten.

Mannen daarentegen werden van jongs af aan ontmoedigd om hun gevoelens te uiten en zich kwetsbaar op te stellen. Hen werd geleerd hun intuïtieve vrouwelijke energie uit te schakelen, ze moesten sterk zijn en de controle hebben. En zo werd er een kunstmatige polariteit geschapen tussen mannen en vrouwen, waardoor het leek alsof ze van verschillende planeten kwamen, zoals een beroemd boek zegt, maar dit is in werkelijkheid een tragedie.

Niemand kan uitsluitend op mannelijke of vrouwelijke energie leven. De ware vreugde van een liefdevolle relatie ligt in de ontmoeting van twee zielen. En in die ontmoeting, speel je ook de rol van menselijke man en vrouw. Maar dat rollenspel is veel diverser en unieker dan de eenvoudige rollen die vroeger voor mannen en vrouwen waren weggelegd.

Een ander tragisch gevolg van dit verhaal is dat velen van jullie verlangen naar een perfecte partner. Vaak ontken je je eigen vrouwelijke of mannelijke energie en zoek je die bij het andere geslacht. En als je op deze manier verliefd wordt op iemand, in de verwachting dat hij je compleet zal maken, zal het op een teleurstelling uitlopen. Omdat niemand anders je compleet kan maken, alleen jij kunt dat.

Het idee van een ‘perfecte wederhelft’ kan een grote aantrekkingskracht hebben, maar het kan ook een grote valstrik zijn. Wat je werkelijk wilt, is één worden met je ziel: één worden met de vrije en onafhankelijke geest die je werkelijk bent. En wanneer je een relatie aangaat op het niveau van je ziel, waarbij je je heel voelt met jezelf, dan kan die relatie werkelijk overvloedig zijn; geen gaten vullen in jezelf, maar liefde, vreugde en harmonie toevoegen aan een reeds vol leven.

Ik vraag jullie om je nu op de volgende manier met je ziel te verbinden: als je een vrouw bent, stel je dan voor dat je mannelijke energie nu naar je toe komt, en als je een man bent, stel je dan voor dat je vrouwelijke energie je energieveld binnenkomt. En je kunt een echte man of vrouw zien, misschien prachtig gekleed, heel knap (lachend) – stel je voor wat je maar wilt. Als je al beelden hebt van een perfecte partner, kun je dat beeld nu creëren.

Stel je nu voor dat hij of zij naast je staat en kijk in zijn of haar ogen. Steek je handen uit om deze andere persoon te verwelkomen en vraag jezelf af: “Waar is de energie van dit meest noodzakelijke wezen in mijn lichaam? Als je een man bent, kijk dan hoe deze vrouwelijke energie je hart raakt en als je kunt, laat het dan toe in je hart. Als je een vrouw bent vraag dan de mannelijke energie om je te ondersteunen in het gebied van je buik en onderste chakra’s. Voel hoe de mannelijke energie je een gevoel van ruimte en vrijheid kan geven binnen je eigen energieveld.

Als je toestaat dat de mannelijke en vrouwelijke energieën in je samensmelten, zul je nog steeds een seksueel wezen zijn. Je zult je aangetrokken voelen tot een partner van het andere geslacht, maar de energie-uitwisseling zal anders zijn. Je neemt de volledige verantwoordelijkheid voor jezelf in een relatie, en dit zal vreugde en vrijheid in de relatie brengen. Je verwacht dan niet dat de ander je heel maakt; je bent heel met jezelf.

Wanneer je kijkt naar de overgang en de algemene transformatie van het bewustzijn op Aarde, heeft dit veel te maken met hoe de mannelijke en vrouwelijke energieën zich tot elkaar verhouden. Als je je innerlijke reis voltooit en de heilige eenheid tussen de twee energieën vindt, zul je werkelijk een bewoner van de nieuwe Aarde worden. Je zult met één voet in de menselijke wereld staan, als man of vrouw, als ouder of kind – en verschillende rollen spelen, afhankelijk van wie je bent – terwijl de andere voet stevig in het rijk van je ziel zal staan, het rijk van de vrijheid. En dit is hoe je werkelijk het zielenrijk kanaliseert of verbindt met het aardse rijk.

Tenslotte vraag ik jullie om nu gewoon de energie van je ware zelf, je ziel, overal om je heen te voelen. Je bent veilig, je wordt gedragen in goddelijke armen, je bent een kind van het universum. Je bent hier om te verkennen en te leven – in vrijheid. Schaam je niet. Voel je niet schuldig. Wees vrij.

Dank jullie.

Maria Magdalena

Kanaal: Pamela Kribbe

Bron

Vertaling: Martien / voor wakkeremensen.org