Jeshea: De heldere kern in jezelf

Ik ben Jeshua. Ik groet je vanuit een diepe verbinding. Verbind je met mij vanuit je kern, je centrum. Je zult dan ontdekken dat ik niet een ander ben; wij zijn één. De energie die ik vertegenwoordigde op aarde als mens is een energie die veel groter is dan een mens. Het is de energie van vrijheid, helderheid en liefde. Deze energie behoort jou toe, behoort tot jouw unieke zelf, jouw unieke kern. Je bent nooit afhankelijk van een ander om die te ervaren, te voelen in jezelf.

Als ik tot jullie spreek of als je contact met mij voelt, ben ik alleen een brug die je toeleidt naar je eigen diep gevoelde waarheid, je eigen centrum.
Je eigen centrum staat los van deze wereld, zelfs los van wie je bent geworden door allerlei invloeden van buitenaf die op je zijn afgekomen via je opvoeding, de maatschappij om je heen: de sociale wereld die vol denkbeelden zit, gebaseerd op angst en strijd.

Jouw kern staat daar los van en staat in verbinding met een andere wereld waar je thuishoort, waar je vandaan komt. Toen je daar was, had je een scherp besef van wat je wilde ervaren in dit aardse leven en wat je wilde ontwikkelen en ontdekken in jezelf. 

Er is een moment geweest, voorafgaand aan dit leven, dat je besloot opnieuw deel te nemen aan het leven hier op aarde en je helder wist waarom, en overtuigd was van de mogelijkheden die er lagen.
Dit heldere besef van wie je bent, dit gevoel van ”Dit ben ik” raak je vaak kwijt in de loop van je leven door alle invloeden van buitenaf die op je inwerken 
In het leven op aarde is het nog steeds niet zo dat je sterk wordt gestimuleerd om je eigen unieke zelf te vinden, je eigenheid, en van daaruit te leven en te werken. 

Er is nog steeds veel angst op aarde en van daaruit verlies je jezelf in invloeden van buitenaf waar je gezag aan toekent, autoriteit, waar je steun bij zoekt, bevestiging, erkenning. Dit is heel menselijk, maar tegelijk drijft het je af, weg van je eigen waarheid. Het is je opdracht als mens om je eigen innerlijke waarheid te zoeken tegen alle uiterlijke invloeden in. Dit is een heroïsche weg, de weg van een held die zijn eigen zoektocht aangaat en daarin heel authentiek en individueel, niet langs gebaande paden, zijn of haar eigen weg en waarheid vindt. 
Ik nodig je uit om via je lichaam, contact te maken met je eigen kern 
Je lichaam is een deel van jou, dat je heel sterke aanwijzingen kan geven over wat je echt voelt vanuit je intuïtie, vanuit je innerlijk weten. 

Maak contact met je ruggengraat. Voel die aanwezig vanaf je nek tot en met je stuitje en word je heel bewust van de kracht die daar in jou aanwezig is. Ga uit je hoofd en laat je bewustzijn volledig in je ruggengraat zakken. Word je bewust van je stuitje, voel de aardekracht daarin, en rust even uit. Laat het denken en piekeren los en ook de verwarde emoties die er kunnen zijn, en rust uit in de plek van het stuitje, het wortelchakra, en voel de oerkrachten van de aarde die jou dragen. 
Als mens zijn er voortdurend krachten om jou heen vanuit de natuur, de levende natuur die jou willen helpen en steunen. De Aarde is een bezield wezen en jouw lichaam is daar een deel van. Ga nu omhoog met je aandacht, maak contact met het tweede chakra in het midden van je buik en concentreer je op de achterzijde daarvan, op je rug. Voel je kracht. Voel dat er daar een permanente aanwezigheid is van jouw ziel, jouw unieke kern. Wat er ook gebeurt, hoe angstig of wanhopig of uitgelaten of enthousiast je ook bent, daarachter, voelbaar in je rug, is er een aanwezigheid die alles waarneemt op een rustige, milde manier. 

Ga nu iets omhoog, naar de achterkant van je derde chakra, je zonnevlecht, en voel ook daar de rustige aanwezigheid. Er is geen oordeel in dit bewustzijn. Jouw ziel heeft geen oordeel over wat jij doet of nalaat. Ga dan naar het gebied van je hart. Voel aan de achterzijde bij je rug de energie van je hart. Breng daar rust, pure aanwezigheid. Je hoeft niet te veel te geven. Je mag je hart beschermen en heel gecentreerd blijven vanuit een rustige aanwezigheid. 
Ga dan met je aandacht naar je keel, je nek. Voel ook daar de achterzijde. De keel is het communicatiecentrum. Misschien voel je daar bepaalde emoties, mogelijk opgekropte emoties en kijk ernaar; doe niets; wees aanwezig. 
Ga dan naar de achterzijde van je hoofd en voel de energie daar. 

Voel dat je je mag terugtrekken… 

Soms lijden jullie aan een overdosis aan prikkels, die je derde oog raken. Er is rust nodig in het centrum van je hoofd, om al deze indrukken te kunnen ordenen en geleiden. Dit centrum kun je zelf opzoeken. Je lichaam geeft je daarvoor de ruimte en wijst je de weg. 
Maak tot slot contact met je kruinchakra, bovenop je hoofd. Voel dat er vanuit dit chakra een verbinding is met de wereld van je ziel, met een kosmische wereld. Blijf gecentreerd in jezelf. Voel hoe je je op deze manier terugtrekt in jezelf en het contact met je kern versterkt. Ieder van jullie is op zoek naar helderheid: een rustig aanvoelen van wat werkelijk jou dient en wat van belang is voor jou. 

Heel vaak geven jullie energie weg aan de wereld en in dat weggeven zitten vaak dubbele motieven 
Er is een oorspronkelijke impuls in ieder van jullie om je zielsbewustzijn, je inspiratie, te delen met deze wereld. Daar word je blij van; daar krijg je energie van. Maar er is ook verwarring in jullie. Je voelt het lijden van anderen vaak scherp aan en voelt daar verantwoordelijkheid voor. Je raakt verstrengeld in andermans energieën en je geeft jezelf weg. Je bent ontrouw aan jezelf, maar je vindt dat het zo hoort. Deels vanuit aangeleerde oordelen over hoe je als mens dient te zijn, hoe je je best moet doen, hoe je moet voldoen aan bepaalde verwachtingen; deels ook omdat je een echte impuls hebt om bewustzijn te helpen veranderen, meer liefde te brengen op aarde. Je kunt dan stuiten op allerlei weerstanden of een gebrek aan bewustzijn in de wereld. 

Dit kan tot gevolg hebben dat er energie weglekt, dat er kostbare energie die uit je kern komt, versplinterd raakt, gefragmentariseerd; dat jij uit je kern weggetrokken wordt en als het ware meer in de periferie van jezelf leeft, constant bezig met gedachten en emoties, die vanuit prikkels van buitenaf in gang worden gezet. 

Het is belangrijk steeds opnieuw naar binnen te gaan en contact te maken met de heldere kern in jezelf en de juiste balans van geven en ontvangen aan te voelen 

Ik vraag je nu tenslotte: wees nog een keer helemaal aanwezig in die rechte verticale lijn van je ruggengraat, die jouw centrum symboliseert. Stel je voor dat je kaarsrecht staat, helemaal verbonden via je voeten met de aarde en tegelijk met de hemel, je kosmische bron. Vanuit deze gecentreerde positie kijk je rond in je eigen aura, je eigen energieveld. Kijk eens of er ergens mistige plekken zijn of dat je ergens in je lichaam moeheid ervaart. Niet zozeer een fysieke moeheid, meer een energetische moeheid van niet goed voor jezelf zorgen, niet trouw zijn aan jezelf. Voel je dat misschien meer aan de linkerkant of aan de rechterkant, of is het eerder een specifieke plek in je lichaam? 
Stel je dan voor dat je deze plek, dit gebied, vult met jouw werkelijke eigen energie, die vanuit je kern komt 
Die is helder en rustig, en je laat die volledig stromen in dat mistige gebied. Je kunt je ook voorstellen dat je daar gaat staan in dat gebied van je aura of je lichaam, rechtop, en dat je bevestigt aan jezelf: “Ik ben hier”. 

Voel je eigen grenzen en voel hoe heilzaam het is om je eigen grenzen duidelijk te ervaren.
Soms denken jullie dat door heel scherp je eigen grenzen te voelen en neer te zetten, je innerlijk vereenzaamt of geïsoleerd raakt van de mensen om je heen. Maar het tegendeel is waar. 
Door heel goed te beseffen wie jij bent en helemaal jezelf te zijn, kun je pas echt diepe verbindingen aangaan zonder jezelf te verliezen, zonder je eigen helderheid prijs te geven. Echte verbindingen ga je aan vanuit kracht en helemaal jezelf zijn, helemaal trouw aan jouw unieke kern. 
© Pamela Kribbe