White Hat Overname / Door: Teri Wade

White Hat Overname

Door: Teri Wade – 11 Mei 2022

Als je maar een paar jaar terug kijkt zijn er dingen veranderd, dit komt door de overname van de White Hats. Zij helpen de mensheid om ons naar een gedeelde tijdlijn van Licht te brengen.

Het succes van de White Hat overname binnen het Amerikaanse leger was een belangrijke factor. Kosmische, Universele Wetgeving werd verzocht om onze soort te helpen om vol vertrouwen de bewustzijnsverandering in gang te zetten en een wereldwijde verschuiving uit te rollen naar een tijdlijn van Licht.

Deze topfunctionarissen van het Amerikaanse leger begonnen zich te realiseren wat er aan de hand was en besloten een overname te plannen van deze wereldwijde Cabal die onze planeet hebben vernietigd door hun oorlogen. De Trump-administratie werd door deze White Hats aan de top van het Amerikaanse leger op zijn plaats gezet om deze wereldwijde plaag neer te halen. Nogmaals, niets is toeval. De plaatsing van Donald Trump en zijn regering is al tientallen jaren in de maak.

In principe hebben deze White Hats hun steun gegeven aan het verzet van deze wereldwijde Cabal. Vandaar de extreme chaos die zich afspeelt in de Verenigde Staten en op het wereldtoneel. Er was een geheime militaire weigering om bevelen op te volgen om oorlog te voeren met Noord Korea. Geconfronteerd met een interne muiterij in het Amerikaanse leger beval de Trump regering hen onverbiddelijk om zich terug te trekken.

Kosmische wet, Universele wet werd toegekend en de Verenigde Staten verkregen extra middelen om te helpen bij deze overname die de mensheid zal helpen naar een tijdlijn van Licht te leiden.

Tijdreizigers zijn op hun plaats gezet voor deze tijd in de geschiedenis en om deze overname door de White Hats te helpen vervullen. Zij kozen bepaalde mensen die het meest succesvol zouden zijn en de meeste invloed zouden hebben om de mensheid te sturen naar een succesvolle verschuiving naar een tijdlijn gebaseerd op Licht.

Sommige Duistere instellingen zullen moeten wachten tot na de verschuiving om van buitenaf getransformeerd of vernietigd te worden. Echter, verschillende belangrijke instellingen die onder leiding van de Dark Hats stonden zijn doelwit geworden en overgenomen door het White Hat leiderschap. De regering en het leger van de Verenigde Staten zijn overgenomen door het White Hat leiderschap.

De White Hats nemen eerst het eigendom en de directies van deze door Dark Hats geleide instellingen over en infiltreren daarin. ET’s zijn een belangrijk onderdeel van dit proces, inclusief technologieën die zo ver gevorderd zijn en beschikbaar voor elke menselijke instelling, dat verzet zinloos is.

Als de White Hat eigenaars en leiders eenmaal aan boord zijn, is het vrij eenvoudig om gezaghebbende en machtige posities in te nemen. Optiek kan heel belangrijk zijn! Dat wil zeggen, soms wordt het bestaande Dark Hats toegestaan door te gaan met de schijn van de leiding te hebben gedurende de dag. Wanneer de verschuiving in gang wordt gezet, zullen de White Hats in actie komen en het overnemen, voor iedereen te zien.

De instellingen waar de White Hats zich op richten zijn de financiële systemen van de wereld die financiële verschuivingen teweegbrengen die deze geheime Duistere regering zullen ontmantelen en een op Licht gebaseerd wereldwijd financieel systeem zullen beginnen te implementeren. Dus, elke organisatie die de bestaande Duisteren steunt wordt zwaar op de korrel genomen.

De media is een andere en een belangrijke bron die deze Duistere agenda ondersteunt. Veel van deze media conglomeraten zijn een zwaar doelwit. Vandaar de harde en waarheidsgetrouwe veroordeling van de media door president Trump.

Na deze op Licht gebaseerde verschuiving zal er mogelijk een woordenstrijd zijn, een informatiestrijd tussen de door de Duistere gecontroleerde media en de door de White Hats overgenomen media. Maar, er zal geen twijfel bestaan over de uitkomst van deze strijd. Zelfs één mediaconglomeraat dat door de White Hats wordt overgenomen en overschakelt op de waarheid zou voldoende zijn. Op het moment van de verschuiving zullen de White Hats alle ether uitzendingen overnemen.

De menselijke verschuiving naar het Licht is ook een doelwit. Dat betekent dat degenen die hun belofte niet zijn nagekomen of twijfels hadden, zijn geëlimineerd of vervangen. Spoedig, zeer spoedig, zal de mensheid getuige zijn van de grootste verschuiving ooit gedacht.

Een verschuiving van de huidige Duistere tijdlijn naar een tijdlijn van Licht. Deze verschuiving zal in gang worden gezet door een Menselijk team van politici, media en financiële mensen, allen gesteund door de overname door de White Hats van verschillende belangrijke instellingen. Nogmaals, de overname van de regering en het leger van de Verenigde Staten door Donald Trump op zijn positie te plaatsen was een belangrijke overname door de White Hats.

Op het moment van de verschuiving zal de waarheid aan allen worden verteld en wereldwijd worden rondgebazuind met de aankondiging van de overname door de White Hats. Vrijheid voor de mensheid en de bevrijding van onze planeet zal worden aangekondigd.

 Teri Wade

Bron

Vertaling: Martien – voor wakkeremensen.org