Voorwaarts Gaan / Door: Teri Wade

Voorwaarts Gaan

Door: Teri Wade – 26 April 2022 – via EraOfLight

Velen van jullie weten dit, maar wij zijn niet op deze planeet geïncarneerd voor een vakantie van vermijding. Wij incarneerden op deze planeet om deel te nemen aan deze transitie. Wij ervaren een splitsing van rijken, wat betekent dat wat eens een geëmulgeerde samenhang van lagen was, zich nu scheidt en wij zien die lagere dichtheidslagen door de gootsteen gaan. De oude garde is op weg naar buiten.

We zien wederzijdse interesses/desinteresses van individuen met ongebruikelijke paden. Ik bedoel, ik zou nooit in een miljoen jaar gedacht hebben dat ik zou praten over de dingen die ik nu doe en ze zou meemaken. Ik heb altijd in UFO’s geloofd, maar als je me toen gevraagd zou hebben naar frequenties, vibraties en bewustzijn, zou ik geen idee hebben gehad. Ik zie een splitsing in de tijdlijn, wat betekent dat niet iedereen op hetzelfde traject naar de toekomst zal zitten. De tegenstrijdigheden en leerbehoeften van deze voorwaartse overgang zullen scheiding veroorzaken (tijdlijnsplitsing). De weerstanden zullen zwaardere gevolgen dragen. Wat de beker doet kantelen, moeten we nog zien.

Deze buitenwereldse predatoren rekenen op massale frequentie-onderdrukking om de mensheid in deze lagere dichtheden op te sluiten en de controle te behouden. Nogmaals, ik geloof dat er een tijdlijn scheiding zal zijn. Zij proberen dit te doen door massaal verlies van levens, genetische assimilatie en spirituele slavernij etc. Ze willen de controle verstevigen voor de splitsing. Maar onthoud dat wij frequentie-ankers zijn, dus de trilling die wij verankeren bepaalt het rijk dat wij vestigen.

Er zullen er zijn die verpletterd zullen worden door deze lage frequentievelden en voor allen die tegen deze lage vibraties vechten, wel, het is buitengewoon prijzenswaardig. Jullie maken het pad vrij voor anderen om te volgen. Dit Licht dat informatie is, hogere frequentie inzicht en wijsheid zal wrijving veroorzaken voor hen die tegen de stroom vechten. We zien dit nu. Dit Licht, deze hogere frequenties brengen alles naar boven wat niet in overeenstemming is vandaar de wrijving en in deze lagere rijken zien we wrijving als angst, woede en chaos. Vandaar de term die ik gebruik voor weerstanden en we hebben allemaal hun toorn gevoeld.

Deze hogere frequenties branden alles weg wat vals is. Het is zeker geen comfortabel proces om het zacht uit te drukken. We gaan over naar de toekomstige tijd. We zullen vluchtige tijden beleven in deze overgang zoals jullie allemaal kunnen zien, maar stilstand zou ons alleen maar vernietigen. Alles is voortdurend in beweging en zij die stil blijven staan, verliezen hun verstand. Degenen die energetisch stagneren/regressief zijn, worden gedwongen en zij verzetten zich, wat wrijving veroorzaakt. Nogmaals, je kunt de grindweg nemen of de geplaveide weg, jouw keuze.

Dus, in principe zullen degenen die in deze lagere trillingsrealiteit blijven een onstabiele realiteit ervaren en opnieuw zien we dat uitspelen. De druk die deze verandering afdwingt wordt versterkt en velen gaan er niet goed mee om. Ze worden onstabiel. Degenen die zich overgeven aan deze overgang… gaan als het ware met de stroom mee. Nogmaals, we zijn geleidelijk gevoed met deze hogere frequenties. Als de mensheid niet langzaam gevoed zou worden met deze hogere frequenties, zouden we onze geest verliezen, onze fysieke lichamen zouden de overgang nooit aankunnen, het zou ons centrale zenuwstelsel opbranden, etc.

Dus, wat we nu zien bij degenen die op een hogere frequentie resoneren, is dat ze naar elkaar toe trekken, een groepsbewustzijn en opnieuw zien we dit gebeuren. Het is een aantrekkingskracht van zich verzamelende realiteiten en zal zich over onze planeet verspreiden. Als deze gelijksoortige resonantie en gebieden van gelijkgerichte frequentie doorgaan zullen er over de hele wereld knooppunten zijn van zowel ascenderende als descenderende realiteiten. Dit zal enorme uitdagingen veroorzaken in de externe wereld omdat zovelen zich niet bewust zijn van de kosmische verschuiving die gaande is. Velen begrijpen Ascensie niet, noch hebben ze de middelen om om te gaan met wat er gebeurt. Velen hebben een zeer onduidelijke mentale/emotionele toestand en missen een actief hoger zintuiglijk bewustzijn. We zien de frictie tussen de fysieke externe wereld en de interne spirituele wereld maar er is geen twijfel over waar de Mensheid naartoe gaat.

 Teri wade

Vertaling: Martien / voor wakkeremensen.org