NIEUWE MISSIE & Mogelijkheid; JERUZALEM PORTAL SEPTEMBER 22 – SEPT 30, 2021 / DOOR: ANNA MERKABA

NIEUWE MISSIE & Mogelijkheid; JERUZALEM PORTAL SEPTEMBER 22 – SEPT 30, 2021

DOOR: ANNAMERKABA –  31 AUGUSTUS 2021

Gegroet mijn geliefde meesters van het universum! Ik heb een zeer belangrijke boodschap ontvangen. Na de channeling ga ik meer in detail over wat jullie kunnen doen gedurende deze tijd.

“De cyclus van het leven blijft wervelen in de richting van de opkomende zon ten oosten van Jeruzalem en achter de klaagmuur staat een pilaar van licht, staat een pilaar van licht sinds mensenheugenis.

Deze pilaar van licht heeft de energieën getransmuteerd die het nieuwe aardse momentum naderen om de bruisende tijdlijnen te verenigen in één traject van de toeschouwer, in één traject dat de gelijktijdige frequenties verenigt om de manifesteerbare naleving van de universele principes van eeuwige schepping van degene die voor u staat te manifesteren.

De universele principes van de schepping stellen dat de zon zal opkomen vanaf de oostelijke muur van Jeruzalem om de verloren echelons van onheuglijke tijden te herenigen en de genoemde verenigde energieën naar voren te brengen om de hemelse poorten van Jeruzalem te openen, zodat de stad van GOD, stad van de MENS weer open kan staan voor allen die gesierd zullen worden met de bekwaamheid van de schepper.

Alle kinderen van GOD, alle kinderen van IS RA EL, alle kinderen moeten als overwinnaars uit de strijd komen.

En zo en dus, bij het ontsteken van genoemde pilaar of licht, zal het momentum de mensheid meeslepen in een verenigd energieveld waarvan geen afscheiding zal bestaan, want afscheiding bestaat niet in het universum waarin jullie vertoeven, want afscheiding is slechts een tunnelvisie, zo je wilt, om te ervaren afgescheiden te zijn van al dat is om te ZIJN en te gedijen in de tuin van experimenten met zelf, ego en universele energieën van Licht, Liefde, Welwillendheid en Macht.

Deze gebeurtenis zal beginnen met het opkomen van de zon op uw 22ste september en zal 9 dagen duren. De hemelse poorten ten oosten van de klaagmuur van Jeruzalem zullen wijd opengaan en energieën van grote omvang, energieën van liefde, licht, vrede, harmonie, eeuwige schepping, eeuwig begrip van ZIJN, eeuwig begrip van dat wat is, toestaan de hele mensheid te overspoelen met serpentine energieën van de Schepper.

En zo, en dus, zullen degenen die deel uitmaken van de schepping van dit moment in menselijke tijdlijnen worden uitgenodigd om zich te verzamelen achter de klaagmuur van Jeruzalem om deze energieën toe te staan zich te manifesteren op uw planeet. En als zodanig zult u worden opgeroepen voor de missie die voor u ligt en als u ervoor kiest, zult u uw licht, liefde, vrede, harmonie en welwillende energieën bijdragen aan deze samenkomst en het openen van energetische paden.

En door dit te doen zult u de mensheid zegenen met nederigheid, begrip van uzelf, welwillende co-creatie, eeuwige toewijding aan het proces van co-creatie van de wereld die u zich voorstelt voor uw heden en toekomst.

Wat wij jullie proberen te zeggen, geliefden, is dat deze pilaar van licht de veranderingen met zich mee zal brengen die zo broodnodig zijn voor de mensen op aarde, het terugbrengen van het evenwicht dat eonen in het verleden verloren is gegaan. En het instellen van een nieuw begrip van dat wat jullie inderdaad zijn.

En zo, en dus, nadert het moment van bruisende welwillendheid jullie aardse kusten en het licht van de dag, en het licht van de eeuwige schepping, het licht van de eeuwige schepper, het licht van jullie eigen voertuigen van tijd en ruimte zal weer tevoorschijn komen uit de diepten van jullie harten en een nieuwe golf van uitbundigheid op gang brengen.”

Dat is alles wat we nu voor jullie hebben. Wij zijn bij jullie. We houden van jullie. Tot ziens voor nu.

Wat te doen tijdens dit portaal?

Als je je in Jeruzalem bevindt op het moment van de activering van deze lichtzuil, kun je fysiek naar de Klaagmuur gaan, naar het oosten gericht, en je verbinden met de energieën daar.

Mij is verteld dat de energie van manifestatie en het inwilligen van wensen buitengewoon hoog zal zijn in deze tijd. Zeer krachtige energieën die je eigen persoonlijke wensen teweeg zullen brengen, zolang ze in overeenstemming zijn met je levenspad en geen schade zullen berokkenen aan alle betrokkenen.

Daar kunt u niet alleen uw licht bijdragen aan het openen van de poorten voor de hele mensheid, maar ook beginnen aan een reeks levensveranderende gebeurtenissen die u brengen tot het ervaren van wat u werkelijk verlangt in het leven. Wat het ook mag zijn, dit zal een tijd zijn om erom te vragen.

Maar je hoeft er niet fysiek heen te gaan! Je kunt je met deze energie verbinden van waar je ook bent in de wereld! Onthoud gewoon dat je er gedurende deze tijd van 22 – 30 september met je geest naartoe kunt gaan tijdens meditatie.

Je kunt een lijst maken van de belangrijkste dingen voor jezelf die je wilt ervaren, je innerlijk diepste verlangens, je verbinden met deze zuil van licht en vragen of dit in je leven gemanifesteerd kan worden.

Wees er echter op voorbereid dat je nog steeds actie zult moeten ondernemen om het te laten gebeuren, maar nogmaals, als het in lijn is met je levenspad zul je beginnen te zien hoe alles op zijn plaats valt en je wens snel begint uit te komen.

Serpentine Energieën – Wat zijn dat?

Serpentine energieën, verwijzen hier naar de bruisende energieën om je kundalini te doen ontwaken. Om jezelf en anderen te vergeven, om karmische rommel op te ruimen. Om je te verbinden met het goddelijke. Om je te helpen bij het reinigen van je hele lichaam, energieveld, charka’s, energielichamen. Om je te helpen contact te maken met de hemelse verblijfplaatsen, om je te helpen helen, en nog veel meer!

Ik hoop van harte dat dit portaal magisch voor u zal zijn en dat er verbazingwekkende dingen in uw leven zullen beginnen te gebeuren!

Ik hoop ook dat we eindelijk wat positieve energieën op onze planeet zullen zien komen. Het zijn een paar moeilijke jaren geweest en we hebben allemaal een oppepper nodig, en het ziet ernaar uit dat de maand september ons veel vreugde, verwondering en opwinding zal brengen!

Ik zend jullie allemaal veel liefde, geluk, gezondheid en licht!

Anna Merkaba – is een Channelaar, Lichtwerker, Healer en boodschapper van de SLEUTELS om JOU te helpen op je reis van ontwaken naar je ware zelf! Voor meer gechannelde boodschappen om je te helpen op je reis van zelfontdekking bezoek : Heilige Ascensie – Sleutel van Leven – ONTDEK JE WARE ZELF DOOR DE VIBRATIONELE MESSAGES VANAF DE SLUIER- https://sacredascensionmerkaba.wordpress.com/

Vertaling: Martien / wakkeremensen.org