Nieuw] Update Deel 10: Aan Fourwinds Lezers Van Patrick H. Bellringer~~Aan Alle Lichtwerkers En Alle Zielen + Nieuw Element Verzoek ~30 juli 2022 / Patrick H, Bellringer:

NIEUW]  UPDATE DEEL 10: AAN FOURWINDS LEZERS VAN PATRICK H. BELLRINGER~~AAN ALLE LICHTWERKERS EN ALLE ZIELEN + NIEUW ELEMENT Verzoek ~30 JULI 2022

PATRICK H, BELLRINGER: IK BEN DIE IK BEN.  IK BEN PATRICK H. BELLRINGER VAN DE VERLICHTE RIJKEN.

Mijn liefdevolle groeten aan allen.  Ik ben zeer vereerd dat Sananda mij gevraagd heeft een boodschap aan jullie te geven in deze bijzondere eindtijd voor Moeder Aarde in 3D.  De dagen zijn nu vervangen door uren, want zij is helemaal aan het einde van haar huisvesting van 3D mensen.

Op dit moment is ze erg zwak en moe, want ze voelt de aantrekkingskracht van Nibiru.  Oh ja, die planeet nadert snel zijn overgang naar het Apsu zonnestelsel. De Lichtwerkers hebben die aanwijzingen gekregen, en moeten op de juiste manier gehoor geven aan die oproep.  Moeder Aarde wacht nog wat langer op de laatste dingen die aandacht behoeven voordat zij zich omkeert.

Heb je al nagedacht over de elementen van de Aarde?  Volgens de Verlichte Rijken zijn dat: Aarde, Water, Vuur, Lucht en Ether. ALLE elementen en mineralen van in de grond, (vooral metaal en de radioactieve elementen), op en in, Moeder Aarde en de Maan,

Deze hebben allemaal onze aandacht nodig en gebeden zijn het belangrijkst op dit moment.  Allereerst is jullie verteld dat toen Moeder Aarde werd geschapen, zij de voormalige bovenste helft was van de planeet Tiamet, die in tweeën werd gesplitst door een maan van Nibiru.  Tiamet was een waterplaneet, dus toen de Aarde werd geboren, nam zij het water van Tiamet.  Aarde is 4/5 water!

Op dit moment heeft de mens van de Aarde alle wateren op Aarde vervuild.  De Fukushima ramp heeft veel van dit afval en vervuiling veroorzaakt.  Er zijn vijf “vuilnisbelten” in de oceanen die de ophoping van afval zijn. Onthoud, ER IS GEEN WEG!  Alles wat je een kant op gooit, eindigt in de oceaan.

Vergeet ook niet dat onze militairen veel van hun ongebruikte oorlogsvoertuigen en -uitrusting in de oceaan dumpen.  De autobedrijven dumpen hun auto’s die niet gekocht zijn, in de oceaan.  Ze moeten nieuwe auto’s maken om te verkopen, verkopen, verkopen.  Als er auto’s over zijn die niet verkocht zijn, “ontdoen” ze zich ervan door ze in de oceaan te dumpen.  Onze oceanen zijn de dumpplaatsen voor alle afval geworden.

Het leger heeft ook ongewenst materiaal in de oceaan gedumpt. Moet ik nog meer zeggen?

De Ethers zijn gevuld door alles wat jullie hebben getransmuteerd door St. Germains Tranmutatie Straal.  Sananda zei dat de Ethers hiervan waren ontdaan, en zijn gereinigd zodat al het kwaad weer getransmuteerd kan worden.

Onze lucht is vervuild door schadelijke chemicaliën die het lichaam van mensen en ALLE planten schaden.

Onze aarde is vernietigd door het verbouwen van gewassen met giftige chemicaliën.

Wat het vuur betreft, onze bossen lijden onder het onnoemelijke aantal branden die ze hebben platgebrand.  Kijk maar eens naar deze kaart van alleen de VS!

Kijk eens hoe onze lucht eruit ziet met chemtrails!

En wat je niet weet, is dat er op dit moment 5000 actieve vulkanen onder de oceaan zijn.   Het aantal zeer actieve vulkanen neemt toe.

Hier is een foto die een vliegtuigpiloot nam.  De gloed is de vulkaan.

Laten we het over Nibiru hebben.  Hij is een sterke mannelijke planeet groter dan Jupiter en zijn plaats in het Apsu zonnestelsel is de brede kloof tussen Pluto en Neptunus.   Hij komt eraan!!!

Hier is een verzoek voor de reiniging van de elementen op Aarde. Zeg het meerdere keren per dag.

***************************

HET ELEMENT REINIGEN ~ Bijgewerkt 3 augustus 2022

Wij verzoeken door onze Machtige Goddelijke Geest van binnen, om een grote, grote Liefde voor onze Schepper, voor alle Verlichte Meesters en voor DE GEHELE Schepping.

Door onze Machtige Ik Ben Aanwezigheid, vragen wij en vragen wij nederig dat alle elementen (ether, aarde, lucht (Mr. en Mrs. wind), vuur en water), en ALLE elementen en mineralen uit de grond, (vooral metaal en de radioactieve elementen), op en in, Moeder Aarde en de Maan, volledig gezuiverd en gereinigd worden van ALLE puin, vervuiling en verontreinigende stoffen, rioolwater, chemicaliën, nucleaire en alle radioactiviteit van verkeerd gebruik en onjuiste kennis en behandeling.

Dit omvat alles wat ooit is gedaan met ALLE elementen en mineralen van ALLE kwaad en ALLE onevenwichtigheid, van alle beschavingen vanaf het begin van hun bestaan tot heden op Moeder Aarde en de Maan.

Wij verzoeken om al het bovenstaande, en een COMPLETE loslating van alle pijn en ketenen van ALLE elementen en mineralen op Moeder Aarde en de Maan om onmiddellijk weg getransmuteerd te worden door St. Germain’s violette vlam van deze lage octaaf naar de hogere octaven en ethers om voor alle eeuwigheid ongeschapen te zijn !!!!

Wij verzoeken om Vloeibare Liefde die onophoudelijk alle elementen en mineralen omgeeft.  Wij vragen dat zij nu in staat zijn om Moeder Aarde en de Maan te reinigen en te zuiveren wanneer zij in transitie gaan.

Wij danken onze Schepper, de Schepping en ALLE Verlichte Rijken dat zij ons helpen en er voor ons zijn!!!  Omring ons allen en de gehele Kosmos, met het Gouden Licht van Sananda, het Witte Licht van God, Aton, en het Blauwe Licht van St. Michael!  Wij vragen dit te doen in Sananda’s naam!!!  Amen

*************************************************

Laat ALLEN van jullie Moeder Aarde voorbereiden op haar grote geboorte.  Door dit verzoek uit te spreken, helpen jullie Moeder Aarde te reinigen, en verzekeren jullie haar dat ze niet zal terugkeren om opnieuw geplaagd te worden met wat jullie haar hebben aangedaan.

Mijn grote LIEFDE aan allen

PATRICK H. BELLRINGER aka PHB

Vertaling: wakkeremensen.org