[NIEUW] DEEL 7: BOODSCHAP VAN ATON, SCHEPPER GOD VAN HET LICHT – BOODSCHAP AAN ALLEN IN DEZE EINDTIJD / door: Anne Bellringer

[NIEUW] DEEL 7: BOODSCHAP VAN ATON, SCHEPPER GOD VAN HET LICHT – BOODSCHAP AAN ALLEN IN DEZE EINDTIJD

Gechanneld door: Anne Bellringer – 25 Juni 2022

Gegroet allen op Moeder Aarde in deze eindtijd van de 3D-beschaving van Moeder Aarde.  Het is dit komende moment van haar afstuderen naar een hogere dimensie waar alle Verlichte Rijken op hebben gewacht, al duizenden jaren lang.

U hebt de vele boodschappen gelezen die ik Anne heb gegeven om te schrijven, maar dit is een zeer belangrijke boodschap voor u om te overwegen en ter harte te nemen, Wanneer ik zeg dat de Verlichte Rijken hebben gewacht, zal ik eraan toevoegen dat de planeten in dit Apsu-Systeem Eonen van tijd op dit moment hebben gewacht.  Niet alleen dat, maar er zijn ook beschavingen op alle andere planten in de 5e dimensie en hoger, want alle andere planeten in uw Apsu Stelsel zijn al lang geleden afgestudeerd.

O ja, alle planeten die ik geschapen heb, hebben een ziel.  Er zit ziel in elke grasspriet, elk insect vogel, dier en onderwaterleven.  De mens fladdert in totale onwetendheid rond en denkt dat zijn leven op aarde het enige leven is dat hij geleefd heeft, en dat hij op een dag zal worden weggevoerd naar een roze wolk en nog lang en gelukkig zal leven.

Dat is een grote reden waarom zoveel mensen op de Astrale Vlakte zijn en totaal weggeblazen worden als zij overgaan, hoe onbewust zij hun leven in dat vlezige omhulsel geleefd hebben.  Ik ben echter verheugd dat deze hard werken aan hun afstuderen en velen ZIJN geslaagd naar de Hogere Rijken.  Zij hebben lap tops gekregen, computers, en alle benodigdheden om de Phoenix Journaals te lezen die op Fourwinds geplaatst zijn, en de huidige boodschappen uit de Verlichte Rijken die zij steeds weer lezen.

O, dat alle nog slapenden op Aarde hetzelfde zouden doen!

Ik wil ook nog vermelden dat er duizenden bezoekende afgevaardigden van andere planeten en Sterrenstelsels rond Moeder Aarde zijn, die wachten op deze glorieuze gebeurtenis in de tijd.

Dus, wat is het laatste fantastische nieuws? DE PLANETEN IN HET APSU-ZONNESTELSEL STAAN OP EEN RIJ.  DIT IS AL 500 JAAR NIET MEER GEBEURD!   Wat is de betekenis van deze zeldzame uitlijning?  Ik zal u vertellen hoe de Waarheid, en het is geen wonder, maar een zeldzame astrologische gebeurtenis die op een bepaalde tijd gebeurt.  Ik ben er zeker van dat velen van u in de vroege ochtendtijd naar buiten hebben gestaard om deze spectaculaire gebeurtenis te aanschouwen.

Wat is de betekenis van deze gebeurtenis?  Moeder Aarde gaat afstuderen naar de 5e dimensie door om haar as te draaien, zoals zij al 20.000 keer gedaan heeft. De duisteren op haar oppervlak, d.w.z. de volgelingen van het Satanische en het Niburische Rijk, hebben er hard aan gewerkt om te voorkomen dat Moeder Aarde zich op dit moment naar de 5e dimensie zou draaien.  Alle andere “keeringen” waren een terugkeer naar de 3e dimensie, dus deze huidige keering zou al het kwaad van haar oppervlak wegvagen, en die booswichten zouden geen “thuis” meer hebben!

Bedenkt u maar dat AL het 3D leven UIT haar oppervlakte wordt geveegd.  Zij hebben de Aarde Shan ontgonnen en haar draaiing verhinderd met hun geavanceerde technologie!  Dat is weggenomen, dus Moeder Aarde is nu klaar om te draaien. Zij schommelt heen en weer, maar heeft een stuwkracht nodig om werkelijk te draaien.

Het is GEEN wonder, maar wetenschappelijk juiste informatie als ik zeg dat de uitlijning van de planeten de gravitatiekracht creëert die de laatste stuwkracht aan Moeder Aarde geeft om om haar as te draaien!  Alle Apsu Planeten en heel de Kosmos zingen nu het Hemelse Lied (etherisch), en wanneer het een crescendo bereikt, kantelt de Aarde. ALLEEN DE AARDE WEET WANNEER DAT GEBEURT, MAAR IK KAN U ZEGGEN DAT HAAR OMKEREN HEEL, HEEL DICHTBIJ IS!!!! ZIJ ZAL GEEN WAARSCHUWING GEVEN!!!

Vlak voor het omslaan naar een hogere dimensie (frequentie) zal het grote akkoord worden aangeslagen en zal alle herinnering terugkeren naar alle gezondenen.  Zij zullen beseffen wie zij zijn, en de kans krijgen om in veiligheid te komen door in onze lichtstraal te stappen en naar de veiligheid te worden getild, net als in Star Trek.  Vergeet niet dat de duisteren u VERTELD hebben wat zij van plan zijn, door al die “far out” films die u gezien hebt!

Tenslotte is uw leven op Aarde uw ziel die een vlezig omhulsel aanneemt voor zielsgroei!  Het leven op Aarde is een illusie.  Het Satanische Rijk heeft u anders doen denken, en dat uw leven op Aarde het ENIGE leven is dat u gehad hebt!  U bent bedrogen.  Leer de WAARHEID door de Phoenix Dagboeken te lezen, en de boodschappen die wij via Anne hebben geschreven.

Ik heb alles lief wat ik geschapen heb!!! Neem acht op mijn woorden in deze tijd, en geloof wat ik u zeg!  U zult op Aarde niet overleven met al die oceanen die de continenten op vijf mijl hoogte overspoelen!  Bovendien KAN uw 3D lichaam NIET overleven in een hogere Dimensie!

Zoals ik al eerder die beroemde woorden gezegd heb:

BEAM ME UP, SCOTTY!!!

SALU

SCHEPPER GOD ATON VAN LICHT.

Kanaal: Anne Bellringer

Vertaling: Reinier