Negen Heren van de Tijd: Tijdspoorten / gechanneld door: Gillian MacBeth Louthan

Negen Heren van de Tijd: Tijdspoorten

gechanneld door: Gillian MacBeth Louthan – 5 Augustus 2022

Wij Herauten van de Sterren voorbij de sterren, wij leven voorbij de plaats van de grote Aantrekker in jullie universum. Wij bezitten de sleutels van de Tijdpoorten die de volmacht geven zich te openen in elke cel van het levende universum.

De Tijdpoorten zijn geschapen om een ruimte in te nemen die alles bevat wat zij dienen. Naarmate de Tijdpoorten geopend worden en de tijd gelijkelijk in alle richtingen stroomt, zal datgene wat je eens diende, worden losgelaten in een tijdstroom die zich van je verwijdert. Alles wat jou emotioneel, lichamelijk en geestelijk heeft vastgehouden, krijgt nu een uitspraak van loslating.

Het openen van deze Tijdpoorten luidt een diepe en grote genezing in. De muren in jouw hart, in jouw leven, in jouw denken – hebben je goed gediend. Zij hebben je steeds weer naar dezelfde herinneringen laten kijken, nooit verfrissend wat je eens droomde te zijn in het verleden, steeds het zware bezwarende verduisterde verleden binnenbrengend in het zeer rauwe nu, op weg naar de onmiddellijke toekomst. De tijd werd geboren om jou dimensioneel veilig te houden, totdat je klaar was om jouw creatieve perimeters uit te breiden. Nu de constructies van een holografische zelfopgelegde onzichtbare muur worden losgelaten, ben je vrij om naar huis te vliegen, naar jouw oorspronkelijke Bron.

Het is tijd om te helen. Het is tijd om de pijn in jouw hart los te laten. Het is tijd om los te laten. Het is tijd om te vergeven. Het is tijd om lief te hebben, dieper, voller, mooier dan je ooit voor mogelijk hebt gehouden. De Tijdpoorten hebben jouw denken vastgehouden in een geformatteerde structuur die de mensheid tot nu toe gediend heeft. Zolang je de zekerheid van de vier muren en het plafond had om op terug te vallen, was je niet bang.

Wij, de “9 Heren van de Tijd” geven jou deze waarheden als een tijdsleutel die de deuren naar de toekomst ontsluit. Vaak zie je alleen lineaire tijd en lijkt er nergens aan te kunnen ontsnappen. Door jouw bewustzijn in een flexibele toekomst te verplaatsen, zul je merken dat de tijd je uit elke situatie die je maar wenst, naar een geloofwaardige toekomst zal brengen. Dit gebeurt door jou gedachten op te heffen en je uit de geschilderde hoek van jouw denken te verplaatsen.

Tijdsdeuren en tijdkennis banen zich een weg naar alle oude en moderne artefacten van Macht. Wanneer een tijdsdeur geopend wordt, beïnvloedt dat de moleculaire draaiing van de hele planeet. Ook al beweeg je je in gedachten zo snel als je kunt, toch zullen jouw handelingen op karikaturen lijken alsof je je in slow motion beweegt. Iedereen neemt de tijd anders waar. De moleculaire draaiing van het leven is vertraagd om naar zichzelf te kijken, en onthult waar er scheuren en barsten in de tijdreeksen zitten. De planeet Aarde krijgt een verklaring dat zij haar bewustzijn uit het verleden moet halen en voorwaarts moet gaan naar een toekomst die voor hen gezaaid is. de tijd, zoals jullie die kennen, is in aanbouw. En er is een omleiding aan de gang.

Terwijl het zand van de tijd door de poorten glijdt van alles wat heilig, gezien en ongezien is, wordt de hoop van de mensheid onthuld in een volledig spectrum van mogelijkheden. Terwijl de Tijd haar reis terug naar zichzelf begint, haar plaats van voorkeur, vraagt zij je om niet op te geven wat in jouw hart leeft.

 Het Universum heeft in jou een zaadje gelegd dat niet kan sterven, dat niet in de zak van een ander gezaaid kan worden. Het Universum heeft in je een tijdmarkering gelegd die vraagt om bekeken te worden onder het microscopische oog van jouw ware hart. Het onkenbare wordt gezien in de Hallen des Tijds. Dat wat leeggemaakt is, wordt nu vol. Het bevrijdt zich van definitie. Er is niets om los te laten, je bent gewoon vrij om alles wat je bent te onderzoeken. Een dimensie verschuiving ontwaakt uit een lange sluimer om je te begeleiden naar de hoeksteen van de nexus, waar tijd en ruimte elkaar ontmoeten, omhelzen en eindelijk weer één worden.

Negen Heren Van De Tijd

Kanaal: GillianMacBethLouthan

Vertaling: Reinier