Een bericht uit het universum ❤️ TUT (met commentaar) / Door: Mike Dooley

Een bericht uit het universum ❤️ TUT (met commentaar)

Door: Mike Dooley – 16 april 2024 – via e-mail

Denk of zeg vandaag niet: “Ik ben moe,” “Ik ben gekwetst,” “Ik ben boos.” Denk of zeg zelfs niet: “Ik ben gelukkig.”

Denk en zeg in plaats daarvan: “Ik heb ervoor gekozen om moe, gekwetst en boos te zijn.” Of nog beter: “Ik kies ervoor om gelukkig te zijn.”

Je wordt niet “geraakt” door gevoelens, je voelt ze op basis van je waarnemingen, en je neemt waar op basis van je overtuigingen, en je gelooft zoals je kiest.

Jij bent jouw woorden,

Het Universum

Hier is een denkproces dat werd gestimuleerd door het lezen van het Tut-bericht van vandaag. In het licht van de situatie waarin we ons bevinden (vluchtelingen van een huisbrand), en met “ons” bedoel ik ook mijn dochter en ons sjamanistisch poesje, Nova… is het waar dat we mogen kiezen waar we ons op focussen. Maar…

En niet om het oneens te zijn met deze boodschap. Als je mij toestaat, zou ik deze mededeling willen gebruiken om te onderzoeken hoe ik denk over het idee van kiezen om je op een bepaalde manier te voelen, of niet.

Je kunt iets intellectueel begrijpen: dankbaarheid voor wat we hebben is van vitaal belang om vrede te ervaren over wat we niet hebben. Op een visceraal niveau lijkt het er echter op dat rouwen de overhand neemt op die specifieke balans.

We kunnen het gevoelsproces niet overslaan en gewoon in Okaysville aankomen, want er schuilt eigenlijk een grote waarde in bepaalde menselijke emoties. Ik heb gehoord (en ik ben het eens met de informatie) dat er chemische stoffen in tranen zitten die het lichaam willen loslaten. Huilen is goed voor je, tenminste soms… en misschien kan het zelfs de geestelijke gezondheid beschermen om die ontlading te hebben.

Ik kan alle positieve kanten zien van wat er is gebeurd, maar ik mis nog steeds Cousteau’s warme en troostende aanwezigheid… ik mis nog steeds het hebben van ruimte en privacy… een thuisbasis… mijn spullen om me heen. En ja…ik weet dat ik altijd veilig en beschermd ben. Ik kan mijn intellectuele proces daarover kiezen. Ik heb echter net brand gehad in mijn huis.

Elke keer als ik van huis ging, zei ik een gebed ~

  • Zegen en bescherm ons huis en allen die hier wonen terwijl ik weg ben.
  • Houd me in een Goddelijke en Galactische bubbel van bescherming.
  • Mogen we iedereen zegenen met wie we in contact komen en in onze nabijheid.

Ik had zelfs een poster van de godin Pele aan de muur in de kamer waar de brand begon. Misschien hielp ze op een bepaalde manier waardoor de brand beperkt bleef tot één kamer, ook al ruïneerden rook en roet en water bijna alles. Het huis kan worden herbouwd.

Cousteau is blij dat hij een Spirit Cat is! Hij voelde zich niet op zijn gemak in zijn lichaam en hij had speciale gevoelens over ons huis. Werkte hij samen met Spirit om deze grote transformatie teweeg te brengen? En nog iets… ik heb geen last meer van mijn knie sinds we het huis 3 weken geleden verlieten… en ik maak me al heel lang zorgen dat de gezondheid van iedereen die in onze ruimte woont, in gevaar kan zijn gebracht door elementen die daar aanwezig zijn.

Misschien was er meer gevaar voor ons dan we ons realiseerden. Het lijkt erop dat dit de meest efficiënte (zij het pijnlijke) manier was om alle doelen te bereiken: Cousteau bevrijden van zijn lichaam, ons huis in een gezonde staat brengen en veel wegdoen wat niet langer nodig of gewenst was.

Maar totdat we op een plek zijn die veilig en comfortabel voelt, weet ik niet zeker hoeveel keuze ik heb over mijn gevoelens over dit alles.

Eerlijk gezegd, totdat we in die veilige ruimte zijn, blijven mijn gevoelens meestal onder de oppervlakte… en ik claim volledig het recht om te voelen wat dan ook. Dus ja… we geloven en zien wat we kiezen.

  • Alles gebeurt met een reden.
  • Ik ben (wij zijn) altijd veilig en machtig beschermd.

En ik zal ervoor kiezen om te rouwen totdat dat proces zijn beloop heeft gehad en er in het kielzog ervan overvloedige ruimte zal zijn voor de vreugde van vernieuwing om te beginnen.

Mike Dooley

Nederlandse vertaling: wakkeremensen.org