De Grootmoeders Spreken: Het Elfde Uur / door: Sharon McErlane

De Grootmoeders Spreken: Het Elfde Uur

Gechanneld door: Sharon McErlane – 25 April 2022

“Uw wereld bevindt zich in een crisis. De energie in bepaalde gebieden op de planeet moet weer op één lijn gebracht worden. Wij vragen u opnieuw een beroep te doen op Moeder Rusland,” zeiden de Grootmoeders, “om vooral een beroep te doen op dit aspect van de Moeder die een gebied in ernstige nood houdt.

“Wij weten dat het begrip van de Goddelijke Moeder voor velen vreemd is,” zeiden zij, “vreemd voor sommigen. Maar vreemd of niet, het wordt tijd dat de mensheid er aan went. De Aarde Zelf zit nu op wat u noemt “het elfde uur. En daarom is God de Moeder teruggekeerd.

“U hebt niet langer de luxe om het Vrouwelijk Principe van de schepping te ontkennen. Er is geen tijd om achterover te hangen en te doen alsof de dingen niet zo erg zijn als ze zijn. Zo erg ZIJN ze,” zeiden de Grootmoeders, hun gezichten grimmig. “Het is tijd om de ontkenning los te laten, los te laten “wat en hoe” het leven zou moeten zijn. Het leven is wat het is,” zeiden zij, “en op dit ogenblik is het leven verandering. Enorme verandering.” Staand zeiden zij: “Let op wat wij u zeggen. Luister en wees moedig.

“Als u begrijpt wat wij zeggen, hebt u werk te doen,” zeiden de Grootmoeders. “Wij vragen u om resterende gehechtheden aan hoe u denkt dat het leven zou moeten zijn te laten vallen en met ons te staan. Sta ons bij en doe een beroep op het stralende Net van Licht. Het Net is bezig de aarde in evenwicht te houden, al het leven op uw planeet in evenwicht te houden, en het heeft hulp nodig. Roep het Net aan en zie, voel of denk aan de stralende draden van licht die vanuit uw hart naar buiten gaan. Het stroomt uit u en haast zich naar al het leven op aarde. Het zal dit doen! Denk deze gedachte maar eens,” zeiden ze, “observeer terwijl het gebeurt en merk hoe u zich voelt als uw hart reageert.

“Zie, voel en denk dan aan het Net van Licht dat Rusland, Oekraïne, Oost-Europa en de hele Aarde in zijn omhelzing houdt. Laat het Net Vladimir Poetin omhullen en optillen, hem optillen in de armen van Moeder Rusland. De Moeder houdt van en zorgt voor al Haar kinderen en Zij zal hem stevig tegen Haar aanhouden, zodat hij geen kwaad meer kan doen. Laat hem stilletjes bij de Moeder rusten, veilig in het licht omhuld.

“Zie deze Moeder van allen terwijl Zij generaals, politici, soldaten en iedereen naar zich toetrekt – hen omvouwt, hen stevig aan Haar hart houdt. Haar kinderen hebben zich in egoïsme en woede tegen elkaar gekeerd, en dit ziende, sluit de Moeder hen nu in, hen naar huis trekkend naar vrede, naar huis om te rusten.

“Zie Haar terwijl Zij Haar deken van vrede over Oekraïne uitspreidt, Haar lijdende kinderen troostend, genezend en verzachtend. Hen beschermend en verdedigend. Zie hoe Haar liefde in de aarde zelf vloeit en zie de reactie van de natuur terwijl zij alle wezens troost. Opluchting,” zeiden de Grootmoeders. “Liefde en opluchting. De genezing zal nu beginnen,” verzekerden zij mij, “volledige genezing.

“U hebt een rol te spelen in dit hele drama,” zeiden de Grootmoeders, “want in uzelf houdt u de energie van de Grote Moeder vast. Omdat u deel uitmaakt van het Net van Licht, bent u één met de Grote Moeder,” legden zij uit. Dus,” glimlachten zij, “u troost en zegent ook. U beschermt. En elke keer dat u het Net van Licht aanroept, elke keer dat u de Moeder aanroept, roept u iedereen naar huis. Ontken uw eigen kracht niet!” zeiden zij, met een vinger naar mij/ons zwaaiend. “Eigen het u nu toe, en doe wat goeds.

“Roep de Grote Moeder aan,” zeiden ze. “Laat Haar u vasthouden, tot u spreken en u leiden. Laat Haar liefde door u heen naar anderen stromen. Deze liefde die automatisch naar u en door u stroomt, zal de Aarde en al Haar wezens zegenen.

“Deze tijd is lang geleden voorspeld, de tijd dat de Moeder naar de Aarde zou terugkeren. Die tijd is nu, zeiden de Grootmoeders, en Zij is teruggekeerd. En geen moment te vroeg.

Vertrouw op Haar.

Werk met Haar.

Doe een beroep op Haar.

Roep Haar onophoudelijk aan.”

“Vrees niet,” zeiden de Grootmoeders. “Wij staan aan uw zijde.”

Kanaal: Sharon McErlane

Vertaling: Reinier