Boodschappen van Liefde – Dancing  Dolphin – * METAMORFOSE * Een boodschap voor Lichtwerkers & Humanitariërs

Boodschappen van Liefde – Dancing  Dolphin

* METAMORFOSE * Een boodschap voor Lichtwerkers & Humanitariërs

Door: Dancing Dolphin  – Dinsdag 9 augustus 2022

Art by Stephen Curtis – artist & musician

* METAMORFOSE *

Dinsdag 9 Augustus 2022

Gegroet Lichtwerkers & Humanitariërs!

Wij hebben deze vele jaren samen veel doorstaan; het is zeker soms ruw geweest. Maar de beproevingen van onze reis door dit beproevingsproces zijn niet tevergeefs geweest. Het wachten en de herhaalde teleurstellingen hebben het staal van onze overtuigingen getemperd om sterk en toch buigzaam te zijn voor het volgende avontuur. Wij hebben dit proces met kracht en moed doorstaan en werden daarbij ook geholpen door de Hogere Rijken.

Wij voelden ons soms misschien niet waardig, en velen van ons doen dat nog steeds niet. Maar wij zijn inderdaad uitverkoren om deze GROTE SHIFT mee te maken en wij hebben de beslissing genomen om ook mee te doen. Het was geen beslissing die wij lichtvaardig namen. Het was van tevoren gepland en overwogen, nog voordat wij op Aarde kwamen. Wij hebben er allemaal voor gekozen om hier op dit grote moment te zijn! Vele, vele andere Zielen wensten hier ook te zijn, maar wij zijn speciaal uitgekozen nadat wij ons vrijwillig voor deze missie hadden opgegeven.

Wij nemen deze missie niet licht op. Want wij hebben allen ontelbare levens van haat en angst bevochten om hier nu te komen. De ervaringen die wij onderweg hebben opgedaan, bereidden ons allen voor op wat ons te wachten staat. Wij zullen sterk zijn, vriendelijk, medelevend en vol liefde. Wij zullen onze gaven met de grootste zorg en aandacht delen. Wij zijn van de Aarde en komen op uit de rangen van hen die zelf gebrek hebben ervaren. Deze ervaring zal ons helpen om gebrek uit te roeien met een snelle beweging, een zwaai van onze zwaarden. Spoedig daarna zullen wij dan in staat zijn onze zwaarden neer te leggen en ze te laten rusten.

De tijd is nu gekomen dat wij in onze nieuwe missie stappen en ons leven van voren af aan beginnen! Wij hebben ons nu al jaren in onze cocons verstopt. Wij verzamelen onze krachten en herscheppen ons lichaam, onze geest en onze ziel. Het is tijd voor ons om uit onze cocons te breken en de Nieuwe Aarde nieuw leven in te blazen. Wij zijn inderdaad de zachtmoedigen van de Aarde, maar wij zijn ook machtig. Wij gebruiken onze Machtige Ik Ben Aanwezigheid om ons te verbinden met onze Schepper, Moeder en Vader God; het Gezelschap van de Hemel, Onze Galactische families, Gaia en al haar Koninkrijken en alle andere Lichtwerkers en Sterrenzaden. Samen kunnen wij alles!

Onze Zielevonken zijn er ook, en zij geven ons kracht en moed. Alle levens en tijden die wij hebben meegemaakt zijn hier nu, met ons verbonden. Wij claimen onze wijsheid en talenten uit al de levens die wij geleefd hebben. Verleden, heden en toekomende tijd bestaan niet. Wij zijn allen verbonden in het NU. NU is de tijd voor ons om deze Nieuwe Aarde te manifesteren!!! Samen. Laten we uit onze cocons breken en onze vleugels uitslaan. Laten ze droogdruppelen en dan samen opstijgen. Zullen wij? Wilt u met mij meedoen?

Jullie zijn mijn broeders en zusters, en ik ben vereerd om hier te staan, groot met jullie allemaal!!! Als ik over ons prachtige huis Gaia uitkijk, zie ik uw lichtjes helder schijnen. Ja, wij hebben ze schemerig gehouden terwijl wij ons door deze veranderingen worstelden. Maar laten we nu naar buiten treden en onze liefde en ons licht laten schijnen zodat iedereen het kan zien.

Wij zullen in de toekomst samenkomen, vergis u niet! Er zullen wereldwijd grote evenementen zijn waar wij liefde en omhelzingen kunnen delen en over onze projecten kunnen praten. Wij zullen bespreken wat wij in de Nieuwe Aarde aan het scheppen zijn. En al delende zullen wij anderen blijven inspireren om naar hun hart te luisteren. Dan zullen wij hen zegenen met onze gaven en hun creatieve geesten koesteren, zodat zij anderen kunnen zegenen.

Onze metamorfose is nu voltooid! Het is tijd voor ons nieuwe leven om te beginnen. Bent u er klaar voor? Maakt u zich geen zorgen, wij zitten hier samen in en wij worden meer gesteund en bemind dan wij kunnen bevatten. Ik ben vereerd hier met u te zijn, lieve broeders, en zusters van het licht! Namaste!

Met Liefde & Licht,

Dancing  Dolphin Diana

_________________________

Voel je vrij om dit artikel te delen!

https://dancingdolphinlove.blogspot.com/

Vertaling: Reinier