BOODSCHAP VAN PAUL DE VENETIAAN – AAN ALLE BEZIELDEN OP AARDE / Gechanneld door: Anne Bellringer –

BOODSCHAP VAN PAUL DE VENETIAANAAN ALLE BEZIELDEN OP AARDE

Gechanneld door: Anne Bellringer – 27 April 2022

PAUL DE VENETIAAN: . IK BEN PAUL VAN DE DERDE STRAAL VAN REFRACTIE VAN HET KRISTALLEN LICHT. IK WORD VAAK GENOEMD ONDER DE NAAM PAUL DE VENETIAAN.

Ik ben bevoorrecht dat Anne mij heeft gevraagd om een boodschap te geven aan alle zielen op Aarde, zelfs in deze meest glorieuze tijd van de graduatie van Moeder Aarde.  Het is met grote LIEFDE dat ik tot jullie spreek over dat onderwerp, zoals het is verdraaid en tot een ongezond verlangen is gemaakt binnen de gehele schepping.

De LIEFDE waarover ik spreek op dit moment is ver boven jullie vleselijke lust naar seks met een ander, maar de volledige vreugde, geluk en allesomvattende Liefde die bestaat in de Hogere Rijken.  Je kunt het Agape Liefde noemen, als je dat wilt.

Het Satanische Rijk heeft de mensen op Aarde goed onderwezen, en heeft LIEFDE volledig veranderd om precies het tegenovergestelde te vertegenwoordigen van de LIEFDE die bestaat in de Hogere Rijken. Wat zo triest is, is dat veel films en billboards een dunne vrouw of man tonen met zo weinig mogelijk kleren aan, om je te laten geloven dat LIEFDE en SEX hand in hand gaan.  Dit is verre van de LIEFDE van de Verlichte Rijken.

De Duistere Wezens of volgelingen van Satan geven je subtiel de boodschap dat dun zijn de ENIGE schoonheid is die er is, en dat zwaar zijn betekent dat je onwaardig bent.  Zij brengen schaarse kleding uit die de “mode” van de dag is.  Wat jullie niet beseffen is dat al deze controleurs en HUN kinderen zich NIET op een dergelijke manier mogen kleden.  Daarmee bedoel ik hoedjes die achterstevoren worden gedragen, schrale topjes die blote huid onthullen, en baggy jeans die net boven de Gluteus maximus (je billen) hangen en die bijna de private delen van het lichaam onthullen enz. enz. en ALLEEN dunne mensen zijn het waard.  Natuurlijk wordt dit gedaan om al jullie zielen te onderwijzen en de Waarheid niet bekend te maken.

Ik heb het over zwaardere mensen.  Vergeet niet dat jullie in een 3D lichaam geperst zijn, maar in de Verlichte Rijken zijn jullie veel groter – ongeveer 8-9 voet hoog en hoger.  Als je DUN bent, stel je dan eens voor hoe je eruit zou zien als je je lichaam zou uitstrekken tot een hoogte van 8-10 voet hoog?

Op dit punt heb ik gevraagd om iets van wat ik in Dagboek 7 heb gezegd over LIEFDE, dat hand in hand gaat met discipline.  Ook zal ik geciteerd hebben wat ik gezegd heb over de talenten die ieder van jullie bezetenen bezit.    Ik verwacht dat ik morgen opnieuw zal spreken tot mijn verhandeling volledig is.

CITAAT:

“Het is heel moeilijk om ons af te scheiden van de hogere frequenties. Wij hebben een stuwkracht, een talent gegeven, zo je wilt, voor gerichte doeleinden. Zoals Morya het meest waardevol de “wil” van God vertegenwoordigt, Lanto de “wijsheid” van God – ik, Paul, zal me concentreren op het element van “LIEFDE” en onderscheidingsvermogen van de geest.

Ik kom op de comfortabele trilling van wat wij de “roze” frequentie noemen. Mijn talenten liggen al lang in artistieke percepties en projecties. Ik ben beschuldigd van ketterij in sommige van mijn werken op jullie planeet, maar het zij zo. De mens wil dat zijn GOD naar zijn eigen beeld is-” zo is het niet.

Verwar alstublieft mijn terminologie van “liefde” niet met wat jullie definiëren als “liefde”. Ikzelf en de broederschap met wie ik dien van de Derde Straal zijn geen ijdele dromers van poëzie en klanken van harmonieuze muziek. Ach, zou het zo zijn dat het zo kon zijn. Wij zijn heel pragmatisch over de weg van de Heilige Geest. Het is door de schoonheid en zuiverheid van de derde straal dat de wonderbaarlijke kwaliteiten van diplomatie, geduld, tact, arbitrage, eenheid, broederschap, cultuur, schoonheid en de vervolmaking van het “hart” openbaar worden gemaakt.

Door het bloed (robijnrood) van de Universele Christos en het Lichaam (kristalwit) van die wonderbaarlijke Christos, wordt deze roze/roze vlam gebaard. Het is door deze pulsatie dat het goddelijke plan naar buiten komt in de kelk van het wezen van de mens door middel van dat Lichaam en Bloed van de Universele Christos.

Naarmate we verder komen, zal er veel te doen zijn over de drievoudige vlam; het hart, het hoofd en de hand, en het ophemelen van de kwaliteiten van de drievoudige vlam van de Vrijheid (het embleem fleur-de-lis). Dit is het uithangbord van iedere zoon en dochter van Sanat Kumara. Herinner je uit je leringen; Schepper/Schepping, geïllustreerd door trillingen en intonaties.

Maak je er nu geen zorgen over, geliefden, want verwarring is niet mijn bedoeling van deze dag – gemeenschap en kennismaking zijn mijn bedoeling.

Jullie zullen luisteren en acht slaan op de leringen van de Cohan Maha wanneer hij in zijn persoonlijke voogdij tot jullie komt, want het is een gezegend geschenk zo uitverkoren te zijn als zijn klasgenoten. Hij heeft jullie goed geleerd jullie ruimten (innerlijk en uiterlijk) vrij te maken, de smerige geesten van demonen beneden te onderscheiden en de wonderbaarlijke geesten van de engelgeesten boven, die beiden door mensen kunnen werken in overeenstemming met hun stemmingen en trillingen, hoog of laag.

WENSEN ARCHITECTURALE DEELNAME

Ik ben het meest toegewijd aan de vervolmaking van de zielen en de ontwikkeling van de intuïtieve en creatieve vermogens van het hart. Ik wens het meest geroepen te worden in Jullie planning met jullie architectonische ontwerpen en prachtige gebouwen. Ik werk het nauwst samen met mijn broeders van de eerste en tweede stralen in het samenbrengen van de Wil van God en de Wijsheid van God tot een eenheid. Wij zullen werken via de “wetenschap” van Liefde zoals die van toepassing is op elke uitdaging van vandaag – van terrorisme, pornografie, drugsmisbruik, economisch debacle tot nucleaire oorlog. We zullen transmuteren door de violette vlam in samenvloeiing om zelfs de cataclysmen die komen gaan onder ogen te zien en zelfs door het “neerhalen” van het Goddelijk Vrouwelijke (inclusief de vrouwelijke straal) in beide seksen en kleine kinderen. Het zij zo.

IDENTIFICATIE VAN GEESTEN NODIG

Ik zeg u ook “de geesten te beproeven, of zij uit God komen” want er zijn vele valse profeten in de wereld gekomen. De “Heilige Geest” zal u leren hoe u die geesten moet uitdrijven, welke niet……..”

EINDE CITAAT

Heb ik je geïntrigeerd?  Het zij zo.  Ik zal verder gaan in mijn volgende boodschap.  Ik laat jullie achter met deze gedachte.  ALLEN, en ik bedoel ALLEN van jullie hebben grote en wonderbaarlijke talenten.  Hebben jullie toegestaan dat die naar voren komen?  Ik spreek later verder over dit onderwerp.

SALU

PAUL DE VENETIAAN VAN HET LICHT!

Vertaling: Martien / voor wakkeremensen.org