Vrijheid en veiligheid Nieuwjaarsboodschap 2017 / Oth-channeling door Ellen Rauh /18 december 2016

Vrijheid en veiligheid
Nieuwjaarsboodschap 2017
Oth-channeling door Ellen Rauh
18 december 2016, Nederland
in English – Nederlands
Vrijheid en veiligheid, daar willen wij het over hebben.
Eerst en vooral: de’ vrijheid bestaat niet. ‘De’ veiligheid bestaat niet. Vrijheid is afhankelijk van een bepaalde gemeenschap. De enige vrijheid die echt bestaat, zoals beschreven in het laatste boek, is de vrijheid van denken. Jij mag denken wat jij wil, alleen mag je het niet overal uitspreken – maar denken is veilig, denken is vrij.
Tegelijkertijd, op het moment dat mensen in staat zijn om sterk energetisch te focussen, kun je ook alleen met je denken zeer veel schade aanrichten en onveiligheid teweegbrengen. Jij kunt mensen beperken in hun vrijheid met jouw gefocuste denken. Oude culturen hebben dat toegepast. 
Internet
Nu in de moderne wereld wordt het ook toegepast, anoniem in vrijheid datgene verwoorden wat je op dat moment denkt omdat jij vrij bent om te denken wat jij wil, maar het ook verwoordt. Dat verwoorden kan zeer veel schade en pijn veroorzaken. Dan hebben wij het over woorden.

Maar wat denk je van Internet, Internet wat vrijheid zou kunnen zijn?

Iedereen heeft toegang tot kennis. Iedereen – zelfs in arme landen – heeft als het ware een soort fundamenteel recht gekregen om contact te hebben via Internet, via een mobieltje, om bij andere manieren van denken uit te komen en zo vrij te zijn.
Al die mensen die zich vrij voelen omwille van hun mobiele telefoon zijn zeer kwetsbaar. Doordat ze hun vrijheid onbeperkt gebruiken, zien ze de onzichtbare vijanden niet meer. Ze voelen zich zo veilig, zo vrij, dat ze geen rekening houden met onzichtbare vijanden.
Mobiel verkeer, sociale media, is onzichtbaar contact. Op het moment dat je je verbindt met onzichtbaar contact en de anonimiteit als vrijheid ziet, is de bedreiging ook anoniem. Dat is de polariteit. In hoeverre wil jij anoniem jouw waarheid verkondigen? Als dat vaak is en je er veel gebruik van maakt en je je daardoor verschrikkelijk vrij voelt en verbonden met de hele wereld, is de bedreiging ook anoniem en kan ook die vanuit de hele wereld komen. Besef dus met wie jij je verbindt.
Verbind jij je met een persoon?
Verbind jij je met een organisatie?
Verbind jij je met een netwerk?
Waar je je ook mee verbindt en waar je ook gebruik van maakt, beveilig jezelf. Als je gebruik maakt van iets onzichtbaars, van iets anoniems, dan kun jij bedreigd worden door iets anoniems.
Vele mensen – zeer veel mensen – voelen nu een latente angst, een onzichtbare maar wel degelijk aanwezige angst, iets wat hun veiligheid aantast, iets wat hen angstig maakt. Wat maakt hen angstig? Alle feiten die benoemd worden, zijn maar kleine facetten. Want het kan overal vandaan komen. Dus het thema voor het volgende jaar is: vrijheid en veiligheid.
Veiligheid voorwaarde voor vrijheid
Je kunt je alleen vrij voelen en je vrij uiten als het veilig is voor jou. Als je het alleen maar over vrijheid hebt en veiligheid niet belangrijk vindt, zul je latente angsten voelen, omdat het naïef is te denken dat jij vrij bent.
Vrijheid zal altijd samenhangen met veiligheid. Een kind kan zich alleen vrij ontwikkelen in een veilige omgeving. Mensen kunnen maar emoties uiten in een veilige bedding. Veiligheid is een essentiële voorwaarde om je vrij te voelen. In die volgorde.
Vrijheid zonder veiligheid, zonder rekening te houden met veiligheid, wordt uiteindelijk onderdrukking en onveiligheid.
Het is dus zeer belangrijk voor iedereen om al je sensoren die je hebt te gebruiken en als het onveilig voelt en je begrijpt het niet, toch te accepteren dat het niet veilig is en je daardoor anders te gedragen.
Als een situatie om wat voor reden dan ook onveilig voelt, camoufleer je dan. Dim jezelf en probeer onopvallend te zijn. Dit helpt. Als jij je camoufleert en je dimt en niet alleen met jouw vrijheid bezig bent, zul jij je veiliger voelen.
Maar als er omstandigheden zijn waarin jij je helemaal veilig voelt, kun je in vrijheid gevoelens laten zien, emoties tonen en alles wat jij eventueel denkt, weet of ziet, delen.
We hebben het vaak gehad over hoe belangrijk gelijkgestemden zijn. Gelijkgestemden vormen een bedding van veiligheid. Je mag daar zijn wie je bent, wat je ook bent op dat moment. Daardoor ben je veilig en dus vrij om te ventileren wat jij wil ventileren.
Er zijn steeds meer statistieken die niet meer kloppen. De fundamentele vrijheid van mensen wordt op allerlei manieren aangetast.
De media overspoelt je met dreigementen en angstbeelden van werkelijkheden of onwerkelijkheden, waar je bang van zou moeten zijn. Tegelijkertijd hebben ze het over vrijheid, vrijheid om te zijn wie je bent.
Zie vrijheid als rijkdom en niet als een vanzelfsprekendheid
Lieve mensen, vrijheid is een rijkdom. Voel vrijheid als rijkdom en niet als een vanzelfsprekendheid.
Zoek vrijheid in veilige gebieden die voor jou veilig voelen. En dat kan thuis zijn, dat kan in een vereniging zijn, dat kan bij bijeenkomsten zijn. Maar weet dat dat niet vanzelfsprekend is. Ervaar het en ben er dankbaar voor.
Vul al je cellen van je lichaam met dit gevoel van totaal te kunnen zijn wie jij op dat moment wil zijn en besef dat je even vrij bent, vrij om te zijn wie jij wil zijn op dat moment.
Vrijheid moet altijd gekoppeld worden aan het moment. Het is geen vanzelfsprekendheid dat je dat dan overal bent. Het hangt af van een veilige omgeving. En wat voor de één veilig is, is voor de ander onveilig.
Gemeenschappen in verscheidenheid
Het komende jaar zullen er steeds meer kleinschalige gemeenschappen opstaan die zich niet meer afzetten tegen allerlei ideeën en samenlevingsvormen en omgangsvormen die zij als beperkend ervaren. Ze zetten zich er niet meer tegen af.
Ze beginnen – kleinschalig – iets nieuws, met nieuwe normen, nieuwe waarden, nieuwe gedragscodes, die de kleine gemeenschap dienen; die veiligheid bieden voor die gemeenschap, zodat de mensen die daar vertoeven, mogen zijn wie ze willen zijn, vanuit respect en vanuit een soort gelijkgestemdheid.
Maar laat gelijkgestemdheid niet afhankelijk zijn van oude begrenzingen, van oude denkpatronen. Laat het niet één geloof zijn. Laat het niet één overtuiging zijn. Laat het niet één ras zijn.
Verscheidenheid in veiligheid. Vrij zijn in verscheidenheid. Dit zal een meerwaarde blijken te zijn.
Je verrijkt elkaar door jezelf te zijn, los van waar je vandaan komt, los van wat je gelooft, maar om wie je bent.
Een geloofsovertuiging kan jou helpen om iets te zijn. Maar het gaat er om wie je bent en niet ‘waardoor’ je het bent.
Afkomst uit een bepaald land kan jou beïnvloeden in wie je bent, maar het gaat er niet om ‘waarom’ je geworden bent wie je bent, maar wie je bent. 

Een ruime variatie van allerlei klanken, een ruime variëteit in aanbod van inzichten, van geloven, die als een geweldig nieuw recept een nieuwe menukaart vormen. Allerlei verschillende ingrediënten, specerijen uit allerlei culturen. Een snufje van dit geloof en een snufje van dat land en een druppeltje van die cultuur. Een nieuwe mix, een nieuw recept waar diegene die daar vertoeven op gedijen, maar waar anderen allergisch op zouden kunnen reageren of spijsverteringstoornissen zouden kunnen krijgen. Maar niemand ‘moet’ daar te vertoeven.
Dus ook daar weer een duidelijke begrenzing waardoor er een veilige bedding ontstaat voor diegenen die daar willen vertoeven en die daar gedijen. Massaal zullen deze gemeenschappen als paddenstoelen uit de grond komen en een nieuw fundament gaan vormen, nieuwe begrenzingen gaan vormen.
Grenzen
De grenzen die jullie nu kennen zijn ooit bedacht door mensen vanuit veiligheid. Die grenzen werden bewaakt.
De natuur heeft ook geholpen om regelmatig grenzen te verleggen, omdat de loop van een rivier veranderde of omdat een natuurramp ineens een barrière opwierp en als het ware een muur vormde tussen twee gemeenschappen. Zo kon de ene gemeenschap tot bloei komen en de andere ook.
Nu zullen mensen barrières opstellen – energetisch – omwille van bepaalde regels, bepaalde normen en waarden, die in dit gebied van toepassing zijn.
Mondiale wetten, mondiale regels en mondiale akkoorden  
Mondiale wetten, mondiale regels en mondiale akkoorden zullen steeds meer nutteloos blijken, omdat er altijd maar een paar gemeenschappen voordeel bij hebben en omdat het ten koste gaat van andere gemeenschappen.
Mondiale wetten en regels bestaan helaas niet en zullen een utopie blijken te zijn.
Maar hoe ga je dan met elkaar om, terwijl je wel mondiaal kunt reizen en met allerlei geloven, culturen, klimaten, te maken gaat hebben?
Klimaat
De enige manier waarop landen mondiaal met elkaar verbonden zijn, is de natuur en het klimaat. Je kunt niet zeggen: “In dit land houden wij dit klimaat in stand en in dat land dat klimaat” want daar is een andere regie aanwezig.
Klimaatafspraken door mensen gemaakt blijken helaas waardeloos. De enige manier om voor het klimaat te zorgen is je bewust worden van het feit dat het klimaat niet te beïnvloeden is door mensen. Het is helaas al vaak geprobeerd op groter niveau dan jullie kunnen bedenken. Maar er is een hogere regie die het toelaat of niet toelaat.
Heb dus vertrouwen. Geloof in klimaat. Geloof in een hogere regie. Ga met zorg om – elk op je eigen manier – met de planeet Aarde, wat jullie verblijf is tijdens je Aardse leven.
Om allerlei redenen kun jij de Aarde dienen. En als je de Aarde dient, zul je de signalen van de Aarde herkennen en daardoor misschien het klimaat kunnen beïnvloeden. Zoals oude sjamanen dat konden, niet vanuit eigenbelang maar vanuit een hoger weten de Aarde coachen in de evolutielijn. Dit allemaal om mensen en dieren zich vrij te laten voelen en in veiligheid te kunnen laten gedijen.
Als je je veilig voelt, ben je vrij
Lieve mensen, vrijheid en veiligheid heeft veel aspecten. Begin bij jezelf. Geniet met volle teugen van alle momenten waarin jij aspecten van veiligheid en vrijheid kunt ervaren en weet dat ze altijd bij elkaar horen.
Mensen die veel last hebben van onderdrukking en zich niet vrij voelen en die als leuze hebben: “Ik ga voor vrijheid”. Wij zouden tegen al die mensen zeggen: vervang die leuze door: “Ik ga voor veiligheid” en dan voel je je als vanzelf vrij. Laat veiligheid belangrijker zijn dan vrijheid, want als je je veilig voelt, ben je vrij.
Voel de grote liefde van Oth en de Zijnen