Sluit de rangen & Steun elkaar !

Sluit de rangen & Steun elkaar !

26 januari 2021  /  Oth-channeling door Ellen Rauh

Sluit de rangen! Sluit de rangen en support elkaar – in de frontlinie – samen met velen, om de nieuwe tijd vorm te geven en een richtingaanwijzer te zijn voor dolende mensen.

Rouwproces

De hele mensheid gaat door een rouwproces, een rouwproces omdat alle realiteiten op Aarde veranderen. Hoe moet je daar als mens mee omgaan? Zoals veel dieren zich moesten aanpassen aan klimaatveranderingen, moet de mensheid in z’n geheel zich nu aanpassen aan veranderingen – grote veranderingen. Je moet jezelf opnieuw uitvinden, een nieuwe gebruiksaanwijzing vinden voor jezelf. Wij zouden zeggen: support elkaar!

Veel mensen zijn dolende, zoeken escapes. Escapes in wat? Een time-out in wat? Op het moment dat je je een beetje aangepast hebt en weer je draai gevonden hebt, verandert het weer. En overal op Aarde tellen verschillende regels. De eenheid is ver te zoeken. De gemene deler is ‘dolend’.

  • Wat kan ik nog?
  • Wat is nog mogelijk binnen alle beperkingen?
  • Wat wil ik nog?
  • Wie ben ik eigenlijk?

Er komen gevoelens boven van moedeloosheid, die er altijd wel waren; maar er waren allemaal escapes om hiervoor te vluchten; allerlei activiteiten waar je je stress in kwijt kon, waar je kon vluchten voor diepere gevoelens.

De hele mensheid zit in een rouwproces en een rouwproces neemt zijn eigen tijd. Eén ding is zeker, wat er ook gebeurt, het wordt niet meer hetzelfde. En als het al hetzelfde wordt, blijkt dat jij veranderd bent; dat er andere zaken zijn die je leuk vindt en dat vanzelfsprekende escapes van vroeger totaal waardeloos geworden zijn.

Een nieuwe gebruiksaanwijzing vinden

Wat dient mij en wat ergert mij? Steun elkaar. Sluit de rangen. Geef dierbaren de kans om te ventileren, ergernissen te verwoorden. De ene keer ben jij aan de beurt, de andere keer de ander. En de ene keer ben jij de opbeurende factor en de andere keer de ander. Het is niet meer vanzelfsprekend dat sommige mensen altijd wegwijzers zijn, dat sommige mensen altijd de gangmakers zijn. Er komen nieuwe rollen bij. Gangmakers zullen ineens mensen nodig hebben om hen op te laten beuren. Wegwijzers zullen ineens mensen nodig hebben die hen raad geven en zo komt er een verscheidenheid aan bod van kwaliteiten en blijkt dat mensen kwaliteiten in huis hebben van wie je het nooit verwacht had. Laat je dus verrassen. Blijf in het moment. Beur op als het past en vind een klankbord als je ergernissen wil ventileren. Dit geeft een diepe verbondenheid met elkaar. Veel kennissen worden vrienden. En veel vrienden worden kennissen. Er komt een verschuiving in dierbare contacten.

Het rouwproces is: dierbaren verliezen, doordat ze uit het leven verdwijnen, maar evengoed dierbaren verliezen omdat ze niet meer passen bij je nieuwe zelf. Steeds als er mensen verdwijnen uit jouw kennissenkring, uit je vriendenkring, komt er plaats vrij voor anderen. Grote verschuivingen zijn dus gaande, grote verschuivingen in mensen die principes hadden en ineens die principes overboord gooien. Probeer dus soepel te zijn. Probeer mensen niet steeds in een vakje te stoppen waar ze misschien niet meer in horen. Blijf je verbazen over hoe mensen veranderen. Want ook dat is onvoorspelbaar. Als je zo de grote veranderingen bekijkt waar de mensheid nu doorheen gaat, dan zul je nieuwe saamhorigheid ervaren en dierbaren die dierbaar blijven zullen nog dierbaarder worden.

Het is een tijd van verdieping, verdieping in jezelf; schrikken van emoties die bovenkomen waarvan je niet wist dat je ze had; schrikken van mensen waarvan je dacht dat je ze kende en waarvan ineens totaal andere elementen naar boven komen. Het is dus eigenlijk totaal geen saaie tijd! Als je een waarnemer bent en blijft, kun je je nu enorm verbazen en is er zeer veel variatie. Je kunt een land niet meer veroordelen omwille van een land. Je kunt een groep mensen niet meer veroordelen omwille van een bepaalde ideologie. Er komen allerlei verschuivingen en dan kan het zomaar blijken dat mensen die altijd zo afgegeven hebben op een bepaalde ideologie – positief of negatief – ineens blijken zelf bij die positieve of die negatieve groep te behoren – en dan bedoelen wij de groepen die die persoon in de oude tijd als goed of slecht bestempeld zou hebben.

Dus steeds minder zal het aan de orde zijn om bepaalde groepen zeer fel te bekritiseren, want voor je het weet hoor je er zelf bij of ken je dierbaren die er ineens bij horen. Dan wordt het toch een ander verhaal. Als je vreemden bekritiseert, is dat gemakkelijker dan als dat iemand is die jou dierbare is. En zo zal er uiteindelijk meer begrip ontstaan voor bepaalde ideologieën, zal er begrip ontstaan dat mensen soms ontsporen, mensen van wie je het totaal niet verwacht had.

Chaos alom en saamhorigheid alom

Rangen sluiten zich, rangen om gemeenschappelijk kritiek te hebben, rangen om gemeenschappelijk hulp te bieden. Niet beide in even grote getale. De meeste mensen – luister wel: de meeste mensen – zijn van nature hulpvaardig, verzinnen allerlei creatieve manieren om hulp te bieden waar nodig. Overal waar chaos heerst, staan tegelijkertijd helden op. Probeer regelmatig een held te zijn – in het groot of in het klein. Probeer regelmatig een steun en toeverlaat te zijn voor je medemens, dierbaren of totale vreemden.

Veel mensen zijn verdwaald. Wijs de weg indien nodig en gedoog als niets kan baten. Steun elkaar, steun de mensheid en steun de Aarde. Nieuwe ideologieën, nieuwe ideeën komen pas tot stand als chaos langer duurt. Als het korter duurde, zou de mensheid weer terug gaan naar de oude normaal. Omdat het langer duurt, zullen de veranderingen hoe dan ook plaats gaan vinden. Verheug je dus op het nieuwe. Houd vol. Houd stand. Sluit de rangen. Steun elkaar, iedereen die steun nodig heeft, gebruik je netwerken om mensen op het juiste pad te zetten en te steunen waar kan. Dit geeft een diepe verbondenheid.

Vervang beter of slechter door ‘anders’

Wij zouden jullie ook aanraden om het woordje ‘beter’ of ‘slechter’ steeds vaker te vervangen door het woordje ‘anders’.

“Hoe is het bij jullie?”
“Anders”

Dan vermijd je concurrentiestrijd en polariteiten. Dan leer je als waarnemer het te benoemen als ‘anders’.

Wij geven jullie graag een douche van support, een douche van energie.

Voel de grote liefde en support van Oth en de Zijnen.

Sluit de rangen & Steun elkaar – Rouwproces – Nieuwe gebruiksaanwijzing  |  26 januari 2021  |
Oth-channeling door Ellen Rauh