Oth: Wat denken jullie van het wereldgebeuren? / 3 juli 2015 / Ellen Rauh

Oth:
Wat denken jullie van het wereldgebeuren?
3 juli 2015 / Ellen Rauh
Lieve mensen samen, onze vraag aan jullie is:
Wat denken jullie van het wereldgebeuren?
Wat is er volgens jullie gaande?
Wat zijn de problemen?
Wie weet het antwoord?
Niemand weet het antwoord beste mensen, want het antwoord is afhankelijk van de vraag van wat jij als een probleem ervaart en waar jouw aandacht ligt. Er is op dit moment op Aarde veel tegelijkertijd gaande. Weten jullie nog de hype over 2012, het einde der tijden?
Lieve mensen, de omwenteling is gaande. De ene zekerheid na de ander valt weg en velen moeten aansluiten op een ander navigatiesysteem. Andere normen en waarden, andere doelen, andere idealen. De oude manier van denken werkt niet meer. Vandaar dat zoveel mensen het niet meer weten. Als je naar de media kijkt of luistert, velen hebben een mening – er zijn zeer veel meningen. Je hoort veel meningen, maar zelden wordt er gesproken over mogelijke oplossingen.
(Ontvangen via Hs voor wakkeremensen.blogspot.nl)