Oth: Vertrouwen. / Ellen Rauh Geplaatst: 29 juli 2015

Oth:
Vertrouwen.
Ellen Rauh
Geplaatst: 29 juli 2015
Ruimere doelen en hechtere samenwerking
Vele mensen verdwalen door de hoeveelheid informatie die tot hun komt. Vele mensen staan open, zijn ontvankelijk voor nieuwe subtiele signalen. Er komen zoveel signalen op jullie af, dat het heel goed mogelijk is dat je daardoor het noorden verliest en niet meer weet waar jouw koers naartoe gaat, welke richtingaanwijzers je nu eigenlijk moet volgen. Er is veel aan het gebeuren. Jullie pijnappelklieren worden bijgesteld, zodat er een nieuwe radar ontstaat, een nieuwe schotelantenne, die nog meer signalen kan opvangen. Velen van jullie zijn gewend om hun intuïtie te volgen en hun signalen te volgen. 

En toch zijn velen ook nu het noorden kwijt. Dit komt omdat subtielere signalen opgevangen worden door jullie. Weet lieve mensen, hoe subtieler de signalen, van hoe grotere afstand ze tot jullie komen.
Vele mensen hebben de wens om hun ziel te volgen, om hun zielen-pad te gaan, om een pad van licht te bewandelen, met de wens om een hoogstaand mens te zijn, zonder oordelen, liefdevol je pad op Aarde te bewandelen. Dit is uiteraard de hoge wens van jullie zielen.

Maar er is een andere groep die meer en meer de leiding overneemt en dat zijn jullie individuele zielsgroepen. Zij staan nog meer open voor ruimere doelen, nog ruimer dan jouw ziel. Zo zullen vele mensen meer en meer betrokken geraken bij ruimere doeleinden.

Het grote voordeel van dit gebeuren is, dat het losstaat van jullie persoonlijke ego’s. Niemand kan dit nog claimen als zijnde van hem of haar. Het dient een groter geheel. Er komt samenwerking in grotere gehelen. Het is bijna niet meer mogelijk om individuele macht ten toon te spreiden en te gebruiken. Je kunt het proberen, maar het zal niet lang duren voor dit aan het licht komt. Kijk om je heen hoeveel corruptie er aan het licht komt. Elke daad heeft gevolgen voor velen en heel de wereld is in staat om dit waar te nemen. Daardoor wordt de verantwoordelijkheid steeds groter en zullen meer en meer mensen zich richten naar een hogere regie.
Hoe meer jullie in staat zijn om je zielen-energie te integreren in jullie dagelijks leven, hoe meer invloed jouw ziel krijgt en hoe meer invloed jullie zielsgroepen krijgen. Als de zielenenergie integreert in de Aarde-massa, is de zielsgroep in staat om contact te maken met de Aarde-massa en zo is het mogelijk dat vele mensen op Aarde hun zielsfamilie tegenkomen en ze onmiddellijk zullen herkennen.
Codes die tot voor kort onzichtbaar waren, worden ineens glashelder en jullie zijn in staat om elkaar te herkennen, terwijl jullie vroeger incognito zomaar naast elkaar liepen, zonder te weten dat jullie zielsfamilie waren. Zo ontstaan er hechtere banden. Zo ontstaat er een hechtere samenwerking die niets meer te maken heeft met landen, met rassen, met geloofsovertuigingen of met welke filosofie dan ook.
Op het moment dat je een zielsbroeder of zielszuster tegenkomt van een totaal andere filosofie, zal je onmiddellijk de verwantschap voelen, de echte zuivere broederschap en zusterschap. Dit zal van de mensheid uiteindelijk één geheel maken, zodat oorlogen minder waarschijnlijk zullen worden.
Wat met de mensen gebeurt, gebeurt met de dieren, gebeurt met de planten, gebeurt met de kristallen. Van elke levensvorm op Aarde komt meer informatie naar buiten. Veel opgeslagen kennis die vaag aanwezig was, komt helderder naar buiten. Zo zullen er veel ontdekkingen plaatsvinden en zullen er sleutels gevonden worden waardoor gigantische combinaties mogelijk zijn, die allen zeer eenvoudig zijn, maar die tot voorheen niet mogelijk waren, omdat zeer belangrijke schakels verborgen waren achter een mistlaag, die nu helder naar buiten komen.
Het vertrouwde loslaten voor het nieuwe
Jullie zullen je afvragen, wat heeft dit alles nu te maken met vertrouwen?
Het heeft er alles mee te maken. Want waar stem jij jouw vertrouwen op af? Op je ego? Op je vertrouwde denkpatronen? Op je vertrouwde emoties of op je ziel? Of op je zielsgroep of op een nog hogere leiding?
Besef dat je subtieler wordt en dat je in staat bent om meer kennis op te vangen en zo ontstaat er een langer termijndoel. Er zullen altijd kortere termijndoelen blijven bestaan en daar heb jij andere informatiebronnen voor nodig. Daar zul je je veilig bij voelen. Je zult de signalen herkennen en dit pad met gemak bewandelen. Maar wat te doen met de lange termijndoelen? Hoe meer je deze kent, hoe gemakkelijker jij jouw korte termijndoelen afstemt op die grotere doelen. En dan zullen alle fases op elkaar volgen in harmonie, zonder strijd.
Strijd ontstaat, angst ontstaat, omdat je vertrouwde ideeën, vertrouwde omgevingen, vertrouwde gedragsvormen, moet loslaten en openstaan voor nieuwe. Het oude is bekend, het nieuwe totaal onbekend. Er gaat dus een groot vertrouwen mee gemoeid om hier op af te stemmen. Op wie vertrouw je?
Baby’s vangen meer signalen op
Waar vertrouwt een baby op? Vertrouwt hij op de ouders of ook op de ziel? Baby’s zijn nog zeer subtiel en vangen meer signalen op omdat ze nog zeer dicht bij de onzichtbare wereld betrokken zijn. Zij hebben daar nog een open contact mee en zullen in verwarring geraken als de ouders geen contact leggen met hun wereld.
Probeer, lieve mensen, als volwassen, om af te stemmen op de wereld waar jullie baby’s nog bij betrokken zijn. Er zou veel kennis naar jullie toe kunnen komen, subtiele kennis die jullie misschien niet begrijpen, maar adem hem in, infiltreer deze kennis in je genen en in je gestel. Het is een voeding die zeker garant zal staan voor een begrip, een groter begrip tussen jou en die subtiele zielen die nu massaal naar de Aarde komen. Het is een mogelijkheid voor jullie om contact te krijgen met deze subtiele wezens en deze subtiele sferen. Vertrouw op de leiding van de baby’s. Vertrouw op de sferen van de baby’s en laat de signalen tot je komen, hoe jij of jullie deze kinderen het best kunnen begeleiden. Het zal niet te vinden zijn in boeken, het zal niet te vinden zijn in welke theorieën dan ook. Want zij missen zeer belangrijke schakels. Al die kennis is waar.
Ga voor 5-dimensionaal.
Wij hadden het reeds over de verschillende dimensies. Als je naar een plattegrond kijkt, krijg je informatie. Als je naar dezelfde plattegrond kijkt – 3-dimensionaal – krijg je meer informatie. Weet dat deze baby’s die nu massaal naar de Aarde komen, met groot gemak 5-dimensionaal denken. Dan zijn geen 3-dimensionale oplossingen mogelijk voor de problematiek waar je met deze kinderen mee te maken krijgt.
Sta open voor vernieuwing, sta open voor nieuwe kennis, want elk van jullie staat voor een omwenteling qua denken, qua voelen. Jullie topervaring van geluk zal niets zijn bij de topervaring van geluk die jullie zullen ervaren als je ervaart vanuit de 5de dimensie. Er komen zoveel facetten bij, dat al het andere minimaal lijkt. Het zullen momenten zijn van topervaringen die niet te plaatsen zijn in een situatie of omwille van materie of omwille van een persoon, maar een topervaring omdat je op dat moment totaal in contact was met de 5de dimensie. Jullie alleen zijn hier toe in staat. Vind wegen, vind technieken, vind manieren om je hier voor open te stellen en die vage ontevredenheid, die diep in jullie geworteld ligt, zal bevredigd worden. Want er is een diep verlangen van jullie allen om hiermee in contact te komen. Elk van jullie weet diep vanbinnen dat dit mogelijk is. Elk van jullie weet – diep vanbinnen – dat het zeer vlug zal gaan gebeuren, elk op je eigen manier en geloof niet dat er mensen zijn die het alleenrecht hebben om jullie in verbinding te brengen met deze dimensie.
5-dimensionaal heeft miljoenen mogelijkheden om hiermee in contact te komen. Zoek die techniek, zoek die manier die voor jou het meest aangenaam en het meest gemakkelijk verbinding kan leggen. Het zal niet met strijd gaan. Het zal niet met enorm veel verdriet gepaard gaan. Het zal moeiteloos gaan, in een spiraal van vreugde en in een spiraal van harmonie. Heel vaak zeiden wij: als je voor belangrijke keuzes staat, kies voor die keuze die jou de meeste vreugde oplevert.
Sta open voor de leiding die jou de meeste blijheid en vreugde brengt
Vertrouw op jouw leiding, laat elk begrip van leiding los en sta open voor de leiding die jou de meeste blijheid en vreugde brengt.
Vergeet om het in een vakje te stoppen. Plaats het nooit bij één persoon, plaats het nooit bij één groep, plaats het nooit bij één filosofie, plaats het nooit bij één geloof, want daardoor beperk je jezelf.
Het zal meer en meer noodzakelijk worden dat er één cultuur is, één mensheid, waar vele filosofieën en geloofsovertuigingen moeiteloos met elkaar kunnen samenleven. Elk kan leren van een ander. Behoud het goede en verwerp datgene wat niet bij jou hoort op dit moment. Maar wat op dit moment niet bij je hoort, wil niet zeggen dat het slecht is. Vele levens heb jij misschien bedacht dat dit de enige echte filosofie was die jou verder kon brengen.
Elk mens heeft individuele behoeftes. Minder en minder zal er een massafilosofie zijn. Het is niet meer mogelijk dat er één tiran opstaat die iedereen onderdrukt.
Vele mensen zijn individuen geworden die in lijn staan met hun individuele leiding. Daardoor zijn ze minder en minder te manipuleren.
Volg jouw koers. Sta open voor nieuwe signalen en weet dat je een veel groter bereik hebt dan je tot nu toe dacht. Elk van jullie is in staat om zonder computer contact te maken met Internet zonder elektriciteit. Het enige wat je hiervoor nodig hebt, is rust in je denken en dat is het moeilijkste om te overwinnen.
Ga ervoor, om je denken tot rust te brengen, zodat jullie je unieke signalen kunnen opvangen en zo met een groter gemak door het Aardse leven wandelen, zodat het meer en meer op één grote vakantie begint te lijken. Het zal een planeet worden van vrije keuze en vrije keuze houdt in dat jullie in staat zijn om te kiezen voor datgene wat de meeste vreugde oplevert.
Voel de grote liefde van Oth en de Zijnen.
(Ontvangen via Hs voor wakkeremensen.blogspot.nl)