Oth: Vernieuwende ideeën /14 september 2016 / Ellen Rauh

Oth:
Vernieuwende ideeën
14 september 2016 /  Ellen Rauh

Welkom dierbare aanwezigen,

Vanuit een andere bewustzijnslaag komt deze boodschap tot jullie, een boodschap – hoe kan het ook anders – over vernieuwende ideeën – vernieuwende ideeën die al zo lang liggen te rijpen, velen van jullie zijn geboeid – elk op hun unieke manier – door vernieuwende ideeën die volgens jullie een geweldige oplossing zouden zijn voor de Aarde, voor de mensheid.
MAY DAY MAY DAY
Als je nu kijkt naar de wereld, dan zul je moeten beamen:
Dat de oceanen roepen: MAY DAY MAY DAY
Dat de natuur roept: MAY DAY MAY DAY
Dat de lucht roept, schreeuwt: MAY DAY MAY DAY
Dat miljoenen mensen roepen: MAY DAY MAY DAY
En dat miljoenen mensen lamgeslagen zijn door machteloosheid. Ze kunnen het nieuws niet meer aan. Ze kunnen hun machteloosheid niet meer aan. Al die problemen die maar blijven duren. En als je kijkt naar de media dan gaat de meeste aandacht naar de problemen die veroorzaakt worden door mensen.

Bruggenbouwers

Lieve mensen, houd moed. Jullie bruggenbouwers kennen de oude tijd en elk voor zich een unieke nieuwe tijd. Een echte bruggenbouwer bouwt, ‘is’ een brug die het mogelijk maakt dat mensen uit hun oude tijd kunnen wandelen via jullie als brug naar een nieuwe werkelijkheid – die voor iedereen anders is. Wat voor de één een bevrijding is, zal helaas voor de ander een onderdrukking zijn.
Maar jullie zijn bruggenbouwers. Ben een brug voor mensen die vrijwillig jullie als brug willen gebruiken. Laat de regie waar die is. De hogere regie stuurt precies diegenen op jullie weg die jullie brug als waardevol zullen ervaren en al de anderen zullen misschien een andere brug kiezen – vrijheid om te kiezen om naar een nieuwe fase in je leven over te stappen.
De machteloosheid zal langzaam maar zeker omslaan, want denk niet dat mensen alles in de hand hebben. Bereid je dus maar voor. Laat je machteloosheid voor wat hij is. Laat de media voor wat hij is. En geloof in jezelf, dat je elk op een unieke manier een bruggenbouwer bent, een bruggenbouwer van vernieuwende ideeën, een bruggenbouwer om mensen de kans te geven om in vreugde en vanuit vrije wil een nieuwe fase van hun leven in te gaan – vrijheid om te kiezen.
Ben een bruggenbouwer voor meer vreugde in je leven. Bied vreugde aan iedereen die je tegenkomt door een glimlach, door een vriendelijk woord, of door je zijn. Want vele mensen zijn moedeloos geworden, moedeloos van alles wat ze horen, moedeloos van situaties die volgens hen maar niet veranderen.
Onverwachte wendingen
Het goede nieuws is dat de situaties wel degelijk zullen veranderen, maar vaak niet op de manier zoals jullie het bedacht hebben.
Grote omwentelingen, onverwachtse wendingen zullen nu de komende maanden zeer veel gaan plaatsvinden. Onverwachte wendingen, waar zeer velen blij van zullen worden, maar waar anderen hun macht bij zullen verliezen. Dus heb begrip voor de verliezers, heb begrip voor de gedupeerden, die met hand en tand hun positie willen verdedigen vanuit hun idee van wat goed is. Laat je oordelen los, hoe moeilijk dat ook is.
Be prepared, ben voorbereid op grote onverwachte wendingen die – vanuit het niets zogenaamd – oplossingen bieden bij conflicten die al zo lang spelen. Het staat te gebeuren.
Laat los hoe, maar behoud de hoop en vooral behoud de vreugde. Behoud de dankbaarheid voor jouw rol. Ben dankbaar naar jezelf. Geef jezelf regelmatig een schouderklopje voor het eindeloze geduld wat je had en nog steeds hebt. Voel de vreugde in jezelf, zoek hem in kleine dingen, maar behoud de vreugde, behoud de levenslust, behoud de moed en ga niet ten onder aan de enorme moedeloosheid die vele mensen ervaren, mede door de media. Weet dat je gestuurd wordt. Weet dat je vaak op het verkeerde been gezet wordt, dat je vaak maar een deel hoort of ziet en dit een vertekend beeld vormt.
Want vergeet niet dat er nu al met mondjesmaat – als je het wil zien – zeer veel nieuwe initiatieven zichtbaar worden. Trek je daaraan op. Word daar blij van. Stimuleer die mensen.
Zeg: “Yes, wat goed van jullie dat jullie hiermee beginnen!”. Vele – zeer veel – kleinschalige  projecten hebben nu eindelijk de juiste voedingsbodem om vernieuwende ideeën die al zeer lang sluimerden concreet te verwezenlijken. Hou je daaraan vast en als je op één of andere manier de neiging hebt om je erbij aan te sluiten, of deze mensen aan te moedigen, doe het! Want weet dat ze een lange weg afgelegd hebben, de weg die een idee nodig heeft om concreet verwezenlijkt te worden.
Ga dus zoeken naar datgene wat je kunt supporten. Dat helpt als tegengif tegen de verlammende moedeloosheid.
Wij zouden zeggen: kop op. Ben een prachtige brug. Support wie je wil supporten en heb begrip voor diegenen die het volgens jou precies verkeerd doen.
Voel een infuus van support. Voel een infuus van sprankelende energie zodat je de sprankeling van de vernieuwing gaat herkennen om je heen en er blij van zult worden.
Voel de grote liefde van Allen.